24.03.2008 Загальношкільне оцінювання
Загальношкільне оцінювання, шкільне самооцінювання, або шкільна атестація - центральна тема цієї статті. Це синонімний ряд, який входить у процес оцінювання на шкільному рівні, основою якого є шкільна навчальна програма та організація діяльності школи
24.03.2008 Проектне оцінювання
Хоча деякі моделі оцінювання, описані у цій статті, можуть зацікавити й експертів із внутрішнього оцінювання - кожний розділ цієї статті розкриває якусь стратегію оцінювання, яку можна використовувати еклектично, - моделі, описані нижче, розробили експерти із зовнішнього оцінювання
24.03.2008 Проведення креативного оцінювання
Фраза «оцінювання, спрямоване на розвиток» передбачає креативний підхід, який опрацьовує дані та звіти з оцінювання, що допомагає учасникам чи керівникам поліпшити свою діяльність або програму. Хоча відмінності між креативним і підсумковим оцінюванням тільки поверхневі - на практиці вони часто стираються
19.03.2008 Особистісне зростання педагога
Cьогодні наш навчальний процес здебільшого скерований на те, щоб дитина здобула певну суму знань і, в кращому випадку, могла показати одержані на уроці знання під час екзаменів
17.03.2008 Проблемно-діяльнісна гра "Педагогічні технології"
Здається, кожний педагог розуміє, що адаптивна школа - це школа взаємного пристосування до учня, а учня до школи. Педагогічна наука готових рекомендацій на цей рахунок не дає, а наявна на сьогодні інформація про педагогічні технології неоднозначна
17.03.2008 Навчаючи, розвивати та виховувати
Суперечність між вимогами суспільства, новими парадигмами та стандартами освіти може бути пом'якшена за умов розробки й урахування закономірностей взаємозв'язку навчання та розвитку учнів реформованої школи
12.03.2008 Види та структура кооперованого навчання
Кожна кооперована діяльність має специфічну структуру, іншими словами, конкретний порядок дій, який можна описати крок за кроком. Різноманітність простих і більш складних кооперованих структур буде описана нижче. Під час використання будь-якої з них зміст може бути змінений, але процедура для залучення в цю діяльність залишається тією самою
12.03.2008 Надання індивідуальної допомоги вчителям початкової школи
Орієнтація при виборі та складанні різних експериментальних або авторських програм
12.03.2008 Добирання матеріалу у сценарії уроку
Однією з найважливіших задач учителя є розробка сценарію навчального процесу - уроку
7.03.2008 Освіта як гуманітарна технологія
Перш ніж давати який-небудь опис перспективної освітньої практики або технології повинні бути висловлені думки про принцип технологізації будь-якого розвиваючого освітнього середовища. Більшою мірою, звичайно ж, нас цікавить принцип технологізації власне педагогічної діяльності. При цьому як приклади будемо використовувати критику класно-урочної освітньої технології середньої школи
6.03.2008 Особистісно зорієнтоване навчання як система
Особистісно зорієнтована технологія - це освітня технологія, головною метою якої є взаємний та плідний розвиток особистості педагога та його учнів на основі рівності в спілкуванні й партнерства в спільній діяльності
5.03.2008 Метафоричність мови твору
Зробимо спробу розкрити особливості сприймання учнями початкових класів метафоричності поетичної мови
5.03.2008 Технологія конструювання мультимедійного уроку
Освітній простір у наші дні наводнили комп'ютерні навчальні програми, що, безумовно, є непоганою допомогою в навчанні. Вони орієнтують учня на вільний темп навчання, індивідуальну логіку пізнання
5.03.2008 Мій підручник. Практико-зорієнтований проект
Про проектну діяльність педагогічного колективу Мелітопольського НВК № 16 Запорізької області редакція вже писала. Зараз маємо нагоду продовжити знайомство з технологією організації проектної навчальної діяльності. Наразі практико-зорієнтований проект учителя рідної мови та літератури О. А. Максименко
5.03.2008 Професійна компетентність учителя та культура мислення учнів
Професійна компетентність педагога може розглядатись як своєрідна відповідь на проблемну ситуацію в освіті, що виникла внаслідок протиріччя між необхідністю забезпечити сучасну якість і неможливістю вирішити це завдання традиційним шляхом за рахунок подальшого збільшення обсягу інформації, що підлягає засвоєнню школярами
5.03.2008 Медіаосвіта: цикл творчих завдань
Прихильники культурологічної теорії медіаосвіти (cultural study approach), цілком справедливо вважають, що аудиторія вчиться медіамовам, застосовує ті чи інші категорії, виносить судження про манеру подання інформації. Шкільна аудиторія, навіть одного віку, теж досить диференційована за інтересами та ступенем підготовленості
5.03.2008 Інтернет-ресурси вивчення рідного краю
Починаючи з кінця 80-х років минулого століття, до шкільних програм переконливо увійшла тема літератури рідного краю. Нові програмі для 5-12-х класів підтверджують важливість вивчення у школі творчості письменників-земляків
5.03.2008 Права й обов'язки зі збереження та зміцнення здоров'я. Тематичне оцінювання
До редакції продовжують надходити матеріали на конкурс від учителів, педагогічних колективів шкіл і позашкільних навчальних закладів, кращі з них стають переможцями. Презентуємо роботу О. Усової, старшого вчителя Лебедівської школи з інтерактивними формами тематичного оцінювання
3.03.2008 Розвиток гендерного підходу в освіті
У сучасних умовах неможливо ставитись до особистості без урахування соціокультурних особливостей статі. З'являється новий категоріальний апарат, що містить терміни з ключовим словом «гендер», які дозволяють більш повно вивчити особистість та її особливості
1.03.2008 Пізнавально-активне поле уроку
Педагогіка - це наука та мистецтво. Ця думка притаманна працям багатьох педагогів: К. Ушинського, П. Каптєрєва, В. Сухомлинського, Ш. Амонашвілі, І. Зязюна. Для її осягнення не можна обмежитися вивченням теоретичних положень, а треба оволодіти педагогічним мистецтвом