25.02.2008 Викладання історії в особистісно зорієнтованому вимірі
Останнім часом у системі загальноосвітньої школи України поширеним стало запровадження інноваційних методів навчання. Безперечно те, що дані види роботи є перспективними з точки зору оптимізації навчально-виховного процесу
14.02.2008 Формування навичок мовленнєвої діяльності
Сучасний урок суттєво відрізняється від своїх попередників. У його основі лежить такий підхід до навчання, який зорієнтований на розвиток особистості кожного учня. І якщо раніше вчитель просто давав нові знання учням, то тепер він зобов'язаний так організувати навчальний процес, щоб учень сам дійшов потрібного висновку
14.02.2008 Активний словник першокласника
Пошуки шляхів ефективного розвитку мовлення є однією з важливих проблем, що стоїть перед сучасною освітою. Першочерговість розвитку мовлення визначається необхідністю оволодіння мовою, вільним опануванням умінь і навичок спілкування, а це зумовлено завданнями початкової школи та змістом освіти
14.02.2008 Вітагенні технології компетентісного навчання
Атмосфера актуалізації й переосмислення життя в Україні вимагає нового педагогічного бачення та зміни парадигми в напрямі виховання й самовиховання творчої конкурентоздатності особистості
11.02.2008 Концептуальні засади освітніх технологій
Ми цілком певні, що наша країна може відродитися в новій якості на новому етапі історичного розвитку лише через освіту. Зміна соціально-економічної ситуації в країні посилює необхідність пошуку надійних, оригінальних і ефективних способів навчально-виховної діяльності
10.02.2008 Коло задоволення: групові заняття. Методика та практика організації ранкових зустрічей учнів
Як театр починається з вішалки, так і школа починається з привітання дитини, коли вона прийшла до школи. Які слова першими почує учень, що прочитає він на обличчі вчителя?
7.02.2008 Навчати цікаво - це навчати незвично
Як перетворити навчання на цікаве заняття? Поштовхом до пошуків у цьому напрями в мене було дві причини: по-перше - шестирічні першокласники, навчання яких вимагає гнучкості у використанні форм уроків, по-друге - утрата суспільством цінності знань та освіти, розуміння того, що це є основою подальшого вдалого життя й добробуту
5.02.2008 Медіаосвіта: цикл творчих завдань для школярів
Методика медіаосвіти шкільної аудиторії, як правило, базується на реалізації різноманітних творчих завдань. Наразі знайомимо читачів із наступним циклом
5.02.2008 Розвиток контрольно-оцінних здібностей учнів
Одна з важливих задач школи полягає в тому, щоб формувати сприйняття дитиною освітнього процесу не тільки як зовнішньої стосовно її діяльності, а і як результату своєї власної діяльності, турботи, особистої відповідальності за створення, розвиток себе, своєї індивідуальності
5.02.2008 Особистісно зорієнтована педагогіка: як це робиться практично
Жив-був учитель. Працював у різних закутках Землі-матінки - у селі, місті, чужій країні. Працював легко й радісно. Зовсім не думав, що колись «западе» на педагогіку, стане писати про думи та справи освітянські
5.02.2008 Заробляємо гроші на користі суспільству?
Останнім часом ми все частіше можемо почути слово "грант" замість звичного для нас "фінансова допомога". В Україні існує ряд вітчизняних і міжнародних донорських організацій, державних установ і підприємницьких структур як на національному, так і на регіональному та місцевому рівнях, які надають фінансову підтримку
5.02.2008 Упровадження проекту "Громадянська освіта - Україна"
В Україні проекти були й залишаються важливим аспектом громадянської освіти. Навчально-методичні ресурси та програми розробляються й поширюються в основному силами неурядових організацій. Оскільки громадянська освіта (ГО) не є обов'язковим предметом, неминуче виникає брак учителів, які мають належний рівень кваліфікації для викладання цієї дисципліни
23.01.2008 Подготовка и проведение родительского собрания
Родительское собрание является важнейшей формой взаимодействия семьи и школы, средством повышения эффективности учебно- воспитательного процесса. Однако для того, чтобы оно действительно выполняло свою роль, необходимо его правильно подготовить и провести
22.01.2008 Організація домашніх завдань
Головні ознаки системи початкового навчання - відносна самостійність, цілеспрямованість, взаємозв'язки між класами та предметами, урочною та позаурочною роботою, попередньою та наступною ланками освіти, керованість і стабільність
16.01.2008 Поєднання методів у логічному мисленні
З пояснювальної записки Програми середньої загальноосвітньої школи (1-4-ті класи) на кінець 4-го класу учні повинні оволодіти головними логічними операціями
15.01.2008 Дебати як педагогічна технологія
Сьогодні дебати в якості інноваційної педагогічної технології, форм і методів навчання та виховання, моделі навчання розглядаються в наукових дослідженнях і методичних розробках. Ми дебати, традиційно відносимо до більше широкої дидактичної категорії - до педагогічної технології
10.01.2008 Проектні технології в контексті життєтворчості
Шляхами реалізації проблемної теми, виходу на реальне життєве проектування учнів є профільне навчання, система ступеневої підготовки від дошкільної до вищої освіти, використання особистісно зорієнтованих, інформаційних технологій і методу проектів
10.01.2008 Педагогика большого класса
Школьная жизнь... Ежедневная череда звонков, уроков, тем. Водоворот событий, внезапных радостей и огорчений. Новый день по старому плану не задается, шаблоны - на крайний случай, мастерство - это когда вдруг получилось
9.01.2008 Технології креативності: "Придумуємо рішення"
Свіжі ідеї приносять користь завжди, а бувають випадки, коли вони конче необхідні. Багато хто думає, начебто під новими ідеями маються на увазі, насамперед, винаходи, що призводять до створення оригінального технічного продукту. Безумовно, це найбільш явна форма, в якій свіжа ідея може бути виражена, але цим справа не обмежується
8.01.2008 Проект: кроки реалізації
Найчастіше, коли вживається слово «проект», зазвичай маються на увазі навчальні проекти як одна з тих технологій, що суттєво збагачують навчальний процес сучасної школи. Але функції та можливості проекту на цьому не закінчуються