5.05.2006 Методична робота в умовах кооперативного навчання
Розвиток системи освіти вимагає від педагогічної науки і практики вивчення та впровадження нових методів навчання й виховання дітей. Інноваційні системні технології здатні вдосконалювати весь педагогічний процес в освітньому закладі
7.04.2006 Педагогический совет: "Цели школы"
Современные условия жизни школы требуют от каждого члена педагогического коллектива заинтересованного участия в реализации целей. А это, на наш взгляд, возможно лишь в том случае, если цели учреждения будут приняты педагогами как основа для формирования профессиональных личных целей
20.03.2006 Фінська як друга мова
Завдання, що стоять сьогодні перед школою й проголошені в сучасних стратегічних документах про освіту, спрямовані на перехід освітньої системи старого зразка на новий гуманістично-інноваційний тип освіти, підвищення її конкурентоспроможності в європейському та світовому освітніх просторах
23.11.2005 Дебати як ефективна технологія навчання
Прагнучи виховати людину нового вільного суспільства, людину, відповідальну і здатну до прийняття рішень, педагоги давно переконалися в необхідності діалогу між суб'єктами навчання. Діалог при цьому розуміється як рівноправна взаємодія учня й учителя, покликана підготувати молодь до постійно діалогічного й суперечливого дорослого життя
9.11.2005 Тренер для "перехідного періоду"
Іноземці не перестають дивуватися, чому в нас постійно йде будівництво, а процес «перестройки» ніяк не підійде до свого завершення. Може скластися враження, що вітчизняні компанії вічно перебувають у «перехідному періоді», зміст якого змінюється по мірі їх росту й розвитку
8.11.2005 Ефективний тренер. Навчає не метод, а людина...
Ефективному тренерові притаманна низка особистих якостей, що полегшують засвоєння навчального матеріалу учасниками тренінгу
18.10.2005 Основні положення щодо проведення тренінгів
Слово "тренінг" походить від англійського "to train", що означає "навчати, тренувати, дресирувати"
12.10.2005 Особливості навчання дорослих
Пам'ятка тренеру: слід пам'ятати, що дорослі навчаються ефективно за певних умов
5.10.2005 Метод проектів - ефективна технологія навчання
На порозі XXI століття закономірно постає питання про нову школу, яка створила б умови для повноцінного фізичного, психічного, соціального та духовного розвитку дитини і плекала людину, здатну будувати демократичну державу
5.10.2005 Особистісно зорієнтовані технології в освіті
У сучасному світі освіта стає одним з основних чинників формування у школярів позитивного відношення до національних спільнот, які проживають на території країни
5.10.2005 Проектний підхід у школі життєвої компетентності
Актуальною проблемою теорії та практики є проектування педагогічних систем різних типів навчальних закладів. Проектування - це ідеальна побудова практичного втілення того, що повинно бути. Предметом проектування є створення умов, засобів, механізмів розвитку освіти в цілому, переходу її з одного якісного стану в інший
5.10.2005 Управління освітніми проектами
Поняття "проект" в останні роки активно увійшло у практику освіти. Воно виступає як в ролі ефективного методу навчання учнів, так і в якості форми організації інноваційно-розвивального освітнього середовища навчального закладу чи всієї регіональної системи освіти
5.10.2005 Проектно-тематичний підхід у початковій школі
Мотивація до діяльності робить пізнавальний процес природним і значущим для кожної дитини і це, в свою чергу, полегшує діяльність педагога. Разом з тим, якщо процес пізнавальної активності є природним для дитини, то чому педагоги усіх країн світу спостерігають педагогічний феномен: чим наполегливіше дорослі навчають дитину, тим менше вона цього хоче
5.10.2005 Метод проектів у плеканні обдарованої особистості
Сьогодні в освіті України спостерігаються такі тенденції: удосконалення традиційних методик і методів роботи з учнями та пошуки й розробка нових альтернативних технологій, більш ефективних, оптимальних, результативних, ніж ті, що існували у минулому
5.10.2005 Метод проектів у програмі "Відкрий серце розуму"
Пошук шляхів формування інтелектуальної еліти майбутнього інформаційного суспільства через залучення учнів до науково-дослідницької творчості привернув нашу увагу до методу проектів
5.10.2005 Проект "Тьютор"
Проект щаблем другого рівня в програмі "Початкової управлінської підготовки" і, в той же час, першим рівнем навчання саме управлінським технікам і способам роботи. Тобто, підготовку в проекті проходять ті учні, які успішно пройшли курс навчання у проекті "Фітнес-готовність", продемонструвавши бажання і волю до опанування управлінського способу діяльності
5.10.2005 Проект "Бізнес-практика"
Визначення проектних робіт підпорядковано принципам сучасної практичної освіти та полягає в тому, що учням надається можливість зробити крок від діяльності в умовах імітаційної гри і засвоєння схем до перевірки знань та власних здібностей у реальному діловому середовищі
5.10.2005 Метод проектів за рубежем: минуле та сучасне
Демократизація освіти за рубежем, що удосконалюється внаслідок її періодичного реформування, стосується не лише проблем забезпечення права громадян на її доступність і безоплатність, створення необхідних умов функціонування і розвитку, визначення структури її змісту, шляхів управління тощо
4.10.2005 Інноваційна діяльність у початковій школі
У 2000 році наказом Міністерства освіти і науки № 522 було затверджено Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності. Це положення розроблено відповідно до законів України, з метою впровадження інноваційної освітньої діяльності в систему освіти
5.09.2005 Особистісно зорієнтовані технології: метод проектів
Особистісно зорієнтоване навчання найкращим чином відповідає творчому розвитку учнів, оскільки воно спрямовано на задоволення інтересів і потреб дитини, будується з урахуванням її індивідуальних якостей і принципів гуманістичного напрямку в психології та педагогіці