Забезпечення якості освітньої діяльності: абетка директора

Система освітньої діяльності змінюється під впливом сучасних тенденцій розвитку суспільства, зміни освітньої політики держави. Державна служба якості освіти розробила методичні рекомендації для директорів для допомоги у розбудові внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти. Складники освітнього процесу – освітнє середовище, педагогічна діяльність, система оцінювання учнів, управлінська діяльність – безпосередньо впливають на результати навчання учнів. На якість освітньої діяльності, а отже, і на якість освіти, впливають особливості закладу освіти: тип; умови діяльності; фінансування; розміщення; контингент учнів тощо. Щоб забезпечити якість освіти та освітньої діяльності у школі, потрі6но системно впливати на всі компоненти й чинники – тобто розбудувати внутрішню систему забезпечення якості освіти, яка має ґрунтуватися на засадах академічної доброчесності. При розбудові внутрішньої системи забезпечення якості слід спиратися на такі принципи: 1. Дитиноцентризм. Головним суб’єктом, на якого ...
Старша школа може стати білінгвальною Одним із напрямів реформи є впровадження білінгвальної освіти у курс старшої школи
МОН апробує оновлений зміст шкільної інформатики У пілотуванні освітніх ресурсів з інформатики візьмуть участь 50 українських шкіл
Оновлення шкільної освіти: як викладати літературу Школа має виховати читача, який любить читати, уміє аналізувати, інтерпретувати й оцінювати художні тексти
Школи мають розробити внутрішню систему якості Українські школи мають сформувати внутрішню систему забезпечення якості освіти
Маємо створити умови для вільної роботи вчителів, – міністр МОН за міністра Оксена Лісового акцентуватиме свою увагу на зміні культури у школі
Актуально
Рекомендації щодо впровадження педагогічної інтернатури в школах Рекомендації допоможуть забезпечувати підтримку інтернатури, зокрема й діяльність педагогів-наставників
Центри професійного розвитку педагогів: практичні рекомендації Практичні рекомендації, зразки документів, відповіді на актуальні питання щодо роботи центрів
Реформа шкільної гуманітарної освіти: як викладати мистецтво Провідним у викладанні мистецтва має стати діяльнісний підхід: де, коли та як учень застосує знання і вміння, здобуті в процесі ознайомлення з найкращими зразками мистецтва
Оновлення гуманітарної освіти в школі: як викладати історію Треба повернути довіру до історії як галузі знань, що відбиває реальне життя і вказує на можливості саморозвитку особи й поступу нації
Молодим вчителям призначатимуть педагога-наставника Спеціалісту, якого вперше буде призначено на посаду, призначатимуть досвідченого вчителя
Кабінет Міністрів затвердив положення про ліцей Ліцеї забезпечуватимуть здобуття школярами профільної загальної середньої освіти