Внутрішня система якості освіти: що рекомендує МОН?

Що таке внутрішня система забезпечення якості освіти? Міністерство освіти і науки спільно з Державною службою якості освіти розробило Методичні рекомендації з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах загальної середньої освіти, зорієнтовані на допомогу школам у внутрішньому забезпеченні якісної освіти. Згідно з документом, система забезпечення якісної освіти в школі повинна мати не лише зовнішні стимули (ЗНО, інституційний аудит, атестацію та сертифікацію педагогічних працівників тощо), а й внутрішні інструменти. Внутрішня система забезпечення якості освіти – це сукупність умов, процедур і заходів у закладі освіти, що забезпечують ефективність освітніх та управлінських процесів, які безпосередньо впливають на якість результатів навчання учнів, забезпечують формування їхніх ключових компетентностей, а також сприяють усебічному розвитку особистості учнів. На думку розробників Методичних рекомендацій, існування такої внутрішньої системи в школах дозволить підвищити якість освітніх послуг, довіру до результатів ...
Затверджений новий стандарт професії вчителя Стандарт містить опис загальних компетенцій та перелік трудових функцій вчителя
Щоб стати вчителем, буде необхідно пройти інтернатуру Міністерством освіти і науки розроблено проєкт Положення про педагогічну інтернатуру
Старшокласники зможуть обирати предмети, - міністр Після формування в Україні профільної школи учні зможуть вибирати навчальні предмети
Школи мають розробити внутрішню систему якості Українські школи мають сформувати внутрішню систему забезпечення якості освіти
МОН розробило типову освітню програму для учнів 5–9 класів Документ окреслює підходи до розроблення школами освітніх програм на кожному циклі освіти
Актуально
Місце сили: чому освітній простір важливий  Створення мотивуючого простору вимагає творчого підходу та значних витрат часу
12-річний термін здобуття освіти: дискусія триває Школа має розвивати дитину, формувати компетенції та задовольняти освітні запити
Готовність шкіл до роботи в умовах пандемії: дані PISA Чи були наші школи обладнані, а учні готові до навчання дистанційно? 
Гриневич: провідні країни навчають дітей у школі до 18 років За словами екс-міністра, у провідних освітніх системах світу навчання триває до 18-ти років
Відчуття приналежності до закладу освіти й успішність учнів: дані PISA Учні, які відчувають зв’язок із закладом освіти, успішніші в навчанні й упевненіші в подальшому академічному поступі 
МОН розпочало дискусію про терміни шкільного навчання Дискусія щодо термінів початку та завершення навчання не передбачає повернення десятирічки