5.04.2005 Джерела виникнення інновацій. Інновації на технологічному рівні розгляду
Вивчимо виникнення й оформлення інновацій при технологічному аспекті дидактичного розгляду, що містить у собі нормативні принципи організації процесу навчання. Для цього звернемося спочатку до самого поняття "педагогічна технологія". Воно, як правило, визначає відтворені прийоми і способи педагогічної роботи
5.04.2005 Організація процесу навчання в умовах полісистемної школи
Процес навчання в будь-якій інноваційній школі вибудовується, з одного боку, спираючись на основні теоретичні положення дидактики, а з іншого, відповідно до тієї основної ідеї, що розробляє інноваційна школа
5.04.2005 Школи-проекти та школи-лабораторії
У процесі становлення будь-якої інноваційної школи для учителів виникає новий тип діяльності, додатковий до основної педагогічної. Як правило, цей тип діяльності має одну із двох різних орієнтацій
5.04.2005 Ефективність процесу навчання в умовах полісистемної школи
Кожна інноваційна школа, створюючи нову освітню модель або розробляючи нові технології переносу існуючих культурних освітніх систем в іншу ситуацію, прагне відповідно до загальної ідеї забезпечити кращу якість формування школярів, що навчаються в умовах цієї інноваційної школи
3.03.2005 Создание психологического комфорта на уроке
Заседание МО с активными формами работы
5.02.2005 Провідні педагогічні ідеї креативної системи
Педагогічний процес будується з урахуванням деяких вимог
5.02.2005 Контроль і облік досягнень навчально-дослідницької діяльності ліцеїстів
У визначенні системи контролю і обліку досягнень ліцеїстів у педагогічна система виходить з положення про творчу обдарованість будь-якого ліцеїста і передбачає необхідність створення стану психологічної розкутості, творчої свободи ліцеїстів, їх права на помилку, вияву толерантності всіх учасників навчально-виховного процесу
5.02.2005 Психолого-педагогічний моніторинг креативної педагогічної системи
Дослідження в креативній педагогічній системі - це спеціальний психолого-педагогічний моніторинг (ППМ) (monitor - застерігаюче спостереження), що використовується як засіб вияву недоліків та вдосконалення системи
5.02.2005 Культурна творча світська діяльність ліцеїстів
Культурна творча світська діяльність (КТСД) як важлива складова креативного виховання - процес розвитку природних задатків ліцеїстів в умовах різноманітного їх співробітництва та співтворчості з педагогами та іншими ліцеїстами, яке забезпечує формування творчої особистості
5.02.2005 Валеологічна діяльність ліцею
Для забезпечення поля креативності особливо важливо дотримуватись принципу валеологізації закладу - обов'язкового погодження умов усіх видів діяльності ліцеїстів з умовами охорони їхнього здоров'я
5.02.2005 Позаурочна науково-дослідницька робота ліцеїстів
Науково-дослідницька робота (НДР) полягає в залученні ліцеїстів до діяльності, в ході якої вони можуть формувати свої наукові інтереси. Заняття науково-дослідницькою роботою передбачають створення умов, які сприяють розвитку творчих здібностей, формуванню творчої мотивації та творчих умінь
5.02.2005 Позаурочна самостійна навчально-дослідницька робота ліцеїстів
Самостійна позаурочна навчально- і науково-дослідницька діяльність здійснюється ліцеїстами переважно вдома. Разом з тим, вона відбувається в бібліотеці, комп'ютерних та навчальних кабінетах, лабораторіях ліцею
5.02.2005 Урочна навчально-дослідницька діяльність
Організація креативного навчально-виховного процесу узгоджується з головними етапами наукового дослідження як творчого процесу
5.02.2005 Напрями та види креативної освітньої діяльності
Органічне поєднання умов діяльності ліцеїстів у всіх означених напрямках забезпечує сприятливі умови для активної творчої діяльності
5.02.2005 Організаційні умови навчально-виховного процесу
Організація навчально-виховного процесу в ліцеї повинна бути спрямована на створення оптимальних умов розвитку ліцеїстів таким чином, щоби вони мали можливість брати участь у різних напрямах, типах, видах творчої діяльності протягом навчального року, семестру, тижня, уроку