Психолого-педагогічний моніторинг креативної педагогічної системи

Дослідження в креативній педагогічній системі - це спеціальний психолого-педагогічний моніторинг (ППМ) (monitor - застерігаюче спостереження), що використовується як засіб вияву недоліків та вдосконалення системи

Основними об'єктами ППМ є ліцеїсти, вчителі, педагоги-вихователі, їх відношення та творча діяльність в умовах креативного навчально-виховного процесу. Предметом ППМ є шляхи вдосконалення умов творчої діяльності ліцеїстів, прогнозування відношень суб'єктів та результатів навчально-виховного процесу; визначення дієвості змісту, форм та методів у формуванні творчої особистості ліцеїстів-природодослідників.

Усі дослідження ППМ мають на меті розробку концептуальної основи діяльності креативного навчального закладу, системи втілення тих чи інших ідей та мір по вдосконаленню самої системи.

Для виконання дослідження ППМ складаються програма, плани, що передбачають визначення завдань, методики та прогнозуються очікувані результати.

У ППМ беруть участь всі суб'єкти креативного навчально-виховного процесу (ліцеїсти, вчителі, батьки, керівники ліцею) під безпосереднім керівництвом заступника директора з науково-методичної роботи та контролем директора ліцею. Ліцеїсти в ППМ знаходяться в ролі самодослідників, що забезпечує самопізнання і закладає основу самореалізації їх особистості. У ППМ застосовуються загальнонаукові (аналіз, синтез, індукція, дедукція, гіпотетичний метод, ідеалізація, системний аналіз, узагальнення, формалізація, абстрагування), конкретні наукові методи педагогічних досліджень (самоспостереження, опитування, бесіди, інтерв'ю, експертних оцінок, лабораторний експеримент, тести) та математичні методи обробки результатів наукових досліджень. Вибір методів психолого-педагогічних досліджень визначається посадовим обов'язком, рівнем професійної підготовки, педагогічною необхідністю.

Останні обговорюються та узагальнюються педагогами-дослідниками у наукових звітах, виступах, на зустрічах з ліцеїстами, конференціях, семінарах, педагогічній та науково-методичних радах, засіданнях кафедр. Вони доводяться до відома ліцеїстів та їх батьків у педагогічно прийнятній формі. Залежно від конкретних завдань досліджень вони включають різні етапи.

При проведенні ППМ дослідники дотримуються принципів:

 • загальної, професійної педагогічної етики та етики дослідника;
 • чіткого усвідомлення методологічної характеристики ППМ (теми, її актуальності, об'єкту тощо);
 • точного виконання методики і вимог до психологічних та педагогічних досліджень;
 • невтручання в природній хід креативного навчально-виховного процесу;
 • своєчасного узагальнення результатів ППМ та оформлення у вигляді протоколів, звітів, статей тощо.

Дані ППМ використовуються для психологічної допомоги особистості, вирішення широкого кола проблем ліцеїстів, породжених їх душевним життям у соціумі ліцею з боку педагогів (О. Ф. Бондаренко) та орієнтації на самодопомогу. Зміст психологічної допомоги полягає в забезпеченні емоційної, смислової та екзистенційної підтримки ліцеїста в ситуаціях ускладнення, що виникають у ході його особистісного та соціального життя. Серед головних завдань психологічної допомоги виділяємо:

Психологічний розвиток ліцеїста

 • подолання едіпового комплексу, задоволення емоційних запитів у придбанні особистісної ідентичності в процесах культурного, етнічного та етичного самовизначення, уникненні від емоційних травм, виробленні ціннісних та моральних норм
 • екзистенційні та особистісні проблеми ліцеїста
 • подолання почуття неповноцінності, вирішення сексуальних проблем, боротьба за особистий та соціальний статус.

Проблеми сім'ї

 • подолання кризи стосунків з батьками, усвідомлення обмежених можливостей батьків.
 • проблематика психологічного та особистісного здоров'я
 • сприяння особистості при духовних стражданнях, пов'язаних з розладами настрою, конфліктами у відношеннях.

Зміст діяльності психолога, педагогів-вихователів, вчителів при психологічній допомозі полягає в емоційній підтримці ціннісно-смисловому орієнтуванні та аналізі життєвих ситуацій.

Основними методами та психологічною парадигмою в системі психолого-педагогічного моніторингу є консультативна допомога, бесіда, автотренінг тощо. Виходячи з завдань, змісту та методів допомоги особистості психолого-педагогічного моніторингу основними принципами роботи психолога в креативному навчальному закладі є:

 • активізації гуманістичних цінностей, активності, відповідальності, діалектичного характеру психотехніки, системності, зворотного зв'язку, особливого відповідного ставлення до ліцеїста, символічної матеріалізації соціально-психологічних феноменів (О. Ф. Бондаренко);
 • самодостатності ліцеїстів як самотворців психологічного та особистісного здоров'я, розвитку та вирішенні будь-яких проблем.

Освіта.ua
05.02.2005

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів