Метод проектів у плеканні обдарованої особистості

Сьогодні в освіті України спостерігаються такі тенденції: удосконалення традиційних методик і методів роботи з учнями та пошуки й розробка нових альтернативних технологій, більш ефективних, оптимальних, результативних, ніж ті, що існували у минулому

Основним завданням перед освітянами, що ставить Національна доктрина розвитку освіти в Україні на найближчі двадцять п'ять років, є перехід до особистісно зорієнтованих технологій навчання. Змінюється зміст процесу отримання освіти: це буде не процес передачі суми знань або інформації, не повторення готових результатів, а формування життєвої компетентності, досвіду, самореалізація на основі природних даних та розвитку здібностей дитини.

Програма роботи з обдарованою молоддю на 2001-2005 роки (Указ Президента України від 08.02.2001 р. № 78) та програма "Столична освіта" (проект "Обдарованість") вказують на актуальність вирішення проблеми, пов'язаної з виявленням та розвитком обдарованих дітей. За визначенням вчених, обдарованими називають тих, хто показує гарні результати або високий рівень здібностей в одній або кількох галузях діяльності: загальні інтелектуальні здібності, академічні здібності, продуктивне мислення, здатність до лідерства, художні, артистичні, психомоторні здібності.

Відповідно до проекту "Обдарованість", програми "Столична освіта" робота з обдарованими дітьми - це пріоритетний напрям діяльності педагогічного колективу ліцею. Виявлення обдарованих дітей і розвиток їхніх здібностей є складним завданням для практичної реалізації. З метою вирішення поставленої проблеми розроблена структура ліцею і використовуються сучасні технології, зокрема проектні.

Структура ліцею включає в себе три ланки:

 • 1-7-мі класи - загальний етап, на якому закладається фундамент базових знань та умінь школярів в обсязі вимог спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземної мови;
 • 8-9-ті класи - етап допрофільної диференціації, на якому здійснюється попередня підготовка для введення профільного навчання на наступному етапі;
 • 10-11-ті класи - етап профільного навчання за філологічним профілем.

Протягом певного часу в педагогічному колективі ліцею тривав творчий науковий пошук найефективніших методів розвитку пізнавальних навичок, умінь самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі та розвивати критичне мислення. Колектив ліцею знайшов вирішення проблеми у впровадженні методу проектів у навчально-виховний процес.

В основі методу проектів - інноваційна ідея, що й складає поняття "проект" (від латинського "спрямований вперед", тобто "план, задум, реалізація мети"). Зрозуміло, що при такій організації навчально-виховного процесу педагогічний результат можна побачити, усвідомити, застосувати в практичній діяльності. Метод проекту - це метод пошуку, тобто така організація навчання, при якій учні набувають знань в процесі планування та виконання практичних завдань-проектів. Проект дає можливість тісно поєднати теорію з практикою.

В умовах збереження класно-урочної системи проектні технології мають такі переваги:

 • одночасне поєднання індивідуальної та колективної діяльності, можливість самореалізації, робота в команді;
 • реалізація вікових потреб в самостійній та практичній діяльності;
 • можливість бачити результат своєї діяльності;
 • оцінка результатів, їх суспільна значущість;
 • можливість застосування в процесі роботи над проектом сучасних технологій не тільки вчителями, але й учнями, використання "світового розуму Інтернету";
 • використання різноманітних форм взаємодії, в тому числі інтерактивних, дозволяє практично реалізовувати педагогіку співробітництва;
 • глобалізація освітнього процесу, націленого на певний результат, а не на невідомі цілі у майбутньому;
 • можливість реальної між-предметної інтеграції;
 • реалізація проекту - набуття нових знань та життєвого досвіду;
 • нові можливості для неформального контролю за рівнем досягнень ліцеїстів; проект - колективна творчість, де кожний реалізує свої сутнісні сили;
 • участь у проективній діяльності дає змогу учням здійснювати свідомий вибір: спочатку визначення сфери діяльності у майбутньому, а потім наближення до свідомого вибору професії (це положення набуває особливої актуальності саме зараз, коли ми стоїмо перед проблемою здійснення профільного навчання).

Проекти класифікуються:

 • за напрямами діяльності (дослідницькі, інформаційні, прикладні);
 • за кількістю учасників (індивідуальні, парні, групові);
 • за тривалістю (короткочасні, середньотривалі, довгострокові);
 • за формами проведення (екскурсії, експедиції, дебати, круглі столи, семінари, тренінги, конференції, фестивалі, аудіо- та відеопроекти тощо).

Реалізація методу проектів в ліцеї проводиться під час урочної, позаурочної та позакласної роботи. Першим загальношкільним проектом було створення у 2000 році Інтернет-сторінки ліцею, який у конкурсі шкільних сайтів столиці, що був проведений Головним управлінням освіти і науки м. Києва, посів перше місце. Сьогодні в ліцеї створена і постійно працює ініціативна група, що складається із вчителів, учнів та їх батьків, яка забезпечує систематичне оновлення змісту сайту та відображення на ньому актуальної інформації щоденного життя ліцею.

Іншим проектом, пов'язаним із глобальною світовою мережею, є участь у міжнародній освітній та ресурсній мережі I-EARN.

I-EARN - це неприбуткова громадська організація, що об'єднує школярів понад 98 країн для спільної роботи в освітніх проектах під гаслом "Єднаймося, друзі! Покращимо світ за допомогою Інтернету". З жовтня 2001 року під керівництвом вчителів проводиться робота над такими проектами:

 • Історія інформатики для допитливих.
 • Всесвіт і математика.
 • Програма сприяння сталому розвитку в Україні та іншими.

Проблема людства, що за останні роки набула особливої актуальності, а саме проблема охорони довкілля, відпрацьовуються в проекті "Екологічна варта" програми "Столична освіта". Профіль цього екологічного науково-дослідницького проекту співпадає з однією із пріоритетних напрямків роботи за міжнародним проектом асоційованих шкіл ЮНЕСКО, який передбачає утвердження проголошених ідеалів миру, прав людини і взаєморозуміння між народами через систему освіти.

За останні роки найактуальнішими серед проектів ЮНЕСКО були такі: "Діти заради дітей" (керівник О. Константинова), "Світова спадщина у молодих руках" (О. Константинова), "Ми всі люди гір" (О. Матушко), "Дніпра жива вода" (О. Константинова), "Толерантність" (В. Огородник), "Права людини та дитини" (В. Огородник), "36 в 50" (Н. Абашина).

У 2002/2003 навчальному році особлива увага була приділена таким темам дослідження, визначених ЮНЕСКО: "Права людини" та "Інші країни та культури". Протягом року відбулося декілька на-вчальних поїздок.

Під час осінніх канікул група учнів 6-11-х класів здійснила подорож до Великої Британії, метою якої було відвідання місць історичного значення, поглиблення знань з курсу країнознавства, збір матеріалів для написання наукових робіт, вдосконалення навичок гідів-перекладачів та проходження навчальної практики. Кожний старшокласник мав нагоду знайти чимало інформації для написання есе, яке кожний учень класів гуманітарного профілю захищає наприкінці 11-го класу.

Протягом весняних канікул учнями старших класів під керівництвом вчителів французької мови була здійснена поїздка до Франції. Зустрічаючою стороною був Науково-технічний центр "La Villette" під егідою Міжнародної організації сприяння розвитку науково-технічного дозвілля. Метою цієї поїздки було ознайомлення з історичними та культурними пам'ятками Франції, традиціями і звичаями країни, удосконалення мовленнєвих навичок учнів, а також знайомство з останніми досягненнями науки і техніки. Заняття проходили в нестандартній формі, в майстернях та лабораторіях центру "La Villette" за принципом інтерактивних методик.

2003 рік історично важливий та визначний для Асоційованих шкіл ЮНЕСКО, тому що відмічалася п'ятидесята річниця з дня заснування цього унікального проекту. Колектив ліцею взяв активну участь у святкуванні цієї урочистої дати. На початку 2003 року було відзначено дві важливі події: Міжнародний фестиваль АШЮ "ТАК! Культурі Миру та Ненасильства" та етнографічна експедиція до Об'єднаних Арабських Еміратів, під час якої учні ліцею отримали прекрасну можливість познайомитися з культурною та історичною спадщиною арабської цивілізації.

Також у квітні 2003 року ліцей взяв участь у Російському освітянському форумі та Всеросійській конференції АШ ЮНЕСКО. Учні ліцею були учасниками конференції "Дитячо-доросле співпроектування" у рамках міжнародного проекту "Асоційовані школи ЮНЕСКО", а комп'ютерний проект-презентація "Всесвітній фестиваль -Так! Культурі миру та ненасильства", підготовлений ліцеїстами та вчителями ліцею, зайняв перше місце в секції "Культура миру" серед проектів російських та українських АШЮ.

Хотілося б відмітити, що проекти знаходяться у безпосередньому зв'язку із навчальними програмами базових дисциплін, розширюють та доповнюють існуючі програми. Серед індивідуальних предметних проектів можна згадати такі проекти початкової школи: "Пори року" (керівник М. Таран), "Славетні українці" (В. Кірічишина), "Мій родовід" (Т. Сунрун). Середня школа вдало веде проекти з українського мовознавства, зокрема "Мова - мого життя основа"  (Н. Клиновська), "Київ... Русь... Україна... Світ" (К. Скиба). Проекти старшої школи досліджують точні дисципліни: "Комп'ютерна графіка", "Магічні квадрати" та вирізняються творчим і водночас практичним підходом ("Мій мобільний телефон", "Відеомагнітофон для історії" тощо). Учні, які цікавляться суспільними науками, зробили творчий проект "Суд над Сталі-ним" (А. Карпусь), аналітичний проект "Україна в міжнародних організаціях світу та Європи". Проекти з іноземних мов охоплюють всі етапи навчання. Учні створюють проекти майже за всіма темами навчальної програми. Найцікавішими за останній період були такі проекти: презентація телевізійного каналу "Бекспейс" (О. Константинова), літературній проект "Історія Беовульфа" (Л. Скляренко), дитячий проект "Чай та улюблені чашки" (Н. Ігнатенко) тощо.

Результатом проектної діяльності учнів є численні перемоги в районних, міських та всеукраїнських олімпіадах, конкурсах МАН "Дослідник". Зокрема, в 2002/2003 навчальному році 45 учнів ліцею стали переможцями другого етапу всеукраїнської олімпіади з базових навчальних дисциплін, 11 - переможці третього етапу, 1 учениця стала переможницею четвертого етапу, а 3 ліцеїсти - переможцями Всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт учнів - членів МАН.

Проектні технології використання можливостей телекомунікації, традиційне поєднання урочної, позаурочної освітньої роботи, класно-урочної системи та проектно-пошукових технологій, системи екскурсійно-краєзнавчої роботи, залучення батьківської та суспільної громадськості до навчально-виховного процесу, його оптимізація, зустрічі з видатними людьми сучасності - все це сприяє пробудженню творчого начала особистості, виявленню обдарованих дітей. Безперечно, реалізація такого особистісно зорієнтованого навчання потребує виконання певних умов, а саме:

 • створення необхідного середовища, простору та культу інтелектуальної особистості;
 • створення мотивації, системи стимулів та засобів впливу на особистість дитини;
 • освоєння нових особистісно зорієнтованих технологій навчання;
 • кадрове забезпечення школи;
 • матеріально-технічне забезпечення;
 • дидактичне забезпечення особистісно зорієнтованих технологій;
 • врахування психофізичних якостей учнів в практиці роботи навчального закладу.

Тому за останні роки в ліцеї постійно оновлюється комп'ютерна база та програмне забезпечення навчально-виховного процесу, створено локальну комп'ютерну мережу, яка об'єднала всі комп'ютери ліцею, що дало можливість реалізувати телекомунікаційні проекти для груп учнів. У бібліотеці ліцею впроваджено автоматизовану інформаційно-бібліотечну систему "Ірбіс", що дозволяє працювати з електронними каталогами більшості Національних університетів та інститутів України.

Учителі ліцею працюють за авторськими програмами з інформатики, природознавства, країнознавства Великої Британії та США. Наприклад, учителями іноземних мов спільно з викладачами Київського державного лінгвістичного університету та Київського університету ім. Т. Шевченка розробляються альтернативні програми та курси диференційованого навчання, а з кафедрою зарубіжної літератури КДУ розроблена спільна програма з курсу англійської та американської літератури, також розробляються декілька навчальних посібників для вчителів іноземної мови.

Велика увага приділяється обміну досвідом роботи з колегами та партнерами ліцею. Ми співпрацюємо з багатьма столичними навчальними закладами, школами інших міст України (Черкаси, Бровари, Львів, Житомир, Вінниця), школами зарубіжжя (зокрема Росії, Франції, Великої Британії, США, Норвегії) та такими установами, як Національна комісія в справах ЮНЕСКО в Україні, Британська Рада, Американський дім, Французький культурний центр, посольства Болгарії, Великої Британії, Греції, Італії, Ірану, Словаччини, представництво ООН в Україні, британські видавництва тощо.

У рамках позакласної діяльності учні постійно беруть участь у святкуванні урочистих дат, проголошених ЮНЕСКО та ООН (Європейського дня мов, Дня Європи); відзначенні як національних українських, так і американських, англійських, французьких свят.

Широка і різноманітна мережа факультативів, спецкурсів, гуртків, секцій допомагає проводити роботу з обдарованими учнями ефективно, цілеспрямовано, диференційовано. Велику допомогу в організації цієї роботи здійснюють батьки учнів ліцею, які викладають окремі спецкурси. Зокрема, О. Зайчик організував роботу постійно діючого факультативу "Історія держави і права", А. Соловйова прочитала цикл лекцій "Становлення кримінального права на Україні", Н. Бойчук прочитала цикл лекцій "Міжнародні відносини: сучасний стан".

Протягом 2002/2003 навчального року відбулися незабутні зустрічі ліцеїстів з першим Президентом України Л. Кравчуком, доктором історичних наук, Державним секретарем Міністерства освіти і науки України В. Журавським, доктором історичних наук, Віце-президентом академії правових наук України, Радником Голови Верховної Ради України О. Комащенком, доктором юридичних наук, професором кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин та міжнародного права при Київському університеті ім. Т. Шевченка В. Кисилем, заступником голови Нотаріальної палати України В. Якименко.

Одним із основних принципів проектної діяльності є прогнозування та стратегічне планування дій. Керуючись цим принципом, ми постійно замислюємося над перспективами розвитку та можливостями покращення проектно-дослідницької діяльності в ліцеї. Наступним кроком колектив ліцею вбачає створення спеціалізованого центру з науково-проектної діяльності, видання дайджест-посібника, підготовка до проведення Всеукраїнського науково-практичного семінару "Метод проектів у сучасній школі: досвід, перспективи".

Автор: С. Шевцова

Освіта.ua
05.10.2005

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів