26.06.2008 Учим детей мыслить критически
Впервые в практическом образовании предлагаются методы, направленные на развитие у ребенка мыслительных умений, необходимых для жизни в современном мире: умения критически относиться к информации, самостоятельно принимать решения и делать выводы
18.06.2008 Моделі оцінки досягнень учнів в Польщі
Способи оцінки успіхів дітей у рамках шкільного навчання є предметом дискусій усього польського суспільства. У цьому немає нічого дивного, тому що суперечка про значення оцінок у школі - це, по суті, суперечка педагогів і батьків про моделі шкільної освіти - авторитарної чи гуманістичної
18.06.2008 Валеологічно доцільна регламентація уроку
Завдання валеологізації уроку має на увазі добір засобів і форм навчання, що не шкодять фізичному, психічному та духовному здоров‘ю дітей
18.06.2008 Ігрові технології на уроках
Проблема гри, за однією з концепцій, виникла як додаток проблеми вільного часу та дозвілля людей у силу багатьох тенденцій релігійного, соціально-економічного та культурного розвитку суспільства
17.06.2008 Управління колективом класу
Завжди із задоволенням публікуємо матеріали з проблем оволодіння вчителем прийомів педагогічної техніки. А якщо такі матеріали базуються на власному практичному досвіді вчителя, то цінність їх зростає безмежно, бо не кожний має бажання розкривати перлини своєї педагогічної майстерності
12.06.2008 Особистісно зорієнтоване навчання: кроки впровадження
Особистісно зорієнтоване навчання стає, за висловом І. Якиманської, прапором сучасної школи. Підтвердження цьому - посилення інтересу до нього з боку учителів, їхні прохання дати практичні поради щодо впровадження ОЗОН у діяльність школи
11.06.2008 Преодоление этических проблем в системе "Учитель - учащийся - компьютер"
Влияние школьника на компьютер учителям информатики хорошо известно: после уроков часто необходимо восстанавливать работоспособность программной системы. Но мы зададимся вопросом: каково влияние компьютера на учащегося?
3.06.2008 Формирование коммуникативной компетенции на уроках иностранного языка
Часто задумываешься над тем, почему работая добросовестно, не всегда добиваешься успехов, каких бы хотелось иметь, в обучении своих учеников. Конечно, причины существуют разные. Но мне думается, что начинать нужно с продумывания и составления плана работы, поскольку он служит основной любой работы
3.06.2008 Планування та технологія особистісно зорієнтованого уроку
Визнаємо, що сучасний урок у школі став більш гнучким за цілями та задачами, варіативним за формами та методами проведення, різноманітним за використанням технічних засобів. І все ж таки його далеко не завжди можна вважати особистісно зорієнтованим
15.05.2008 Лабораторна робота та її аналіз
Лабораторна робота є одним із видів обов'язкових самостійних робіт учнів. Вона передбачається навчальним планом з низки навчальних предметів і проводиться під керівництвом учителя із застосуванням спеціальних приладів, матеріалів, інструментів та інших засобів навчання
15.05.2008 Організація роботи кафедри іноземних мов
Як сказав мудрець: "To teach is to learn twice and it should be equally interesting for teachers and students"
14.05.2008 Вивчаємо данську мову
Зростання потреби у спілкуванні та співпраці між країнами та людьми з різними мовами та культурними традиціями, нові економічні та політичні реалії, зміни в освітній системі України вимагають суттєвих змін у ставленні до володіння іноземною мовою
14.05.2008 Школа діалогу культур
Iз середини 80-х років педагоги навчились будувати уроки-діалоги з різних предметів. Ці уроки завжди починалися з запитання дитини або вчителя, який зі звичного предмета - слова, числа, форми - зробить відповідь нестандартною, дивовижною, потребуючою власних гіпотез
14.05.2008 Вітчизняні освітні інновації: вісім освітніх проектів
Мета освіти сьогодні - створення умов для розвитку та саморозвитку учнів, виховання в них уміння приймати самостійні рішення, тому центром нової державної освітньої політики є людина як особистість. Досягнення цієї мети можливе завдяки реалізації нововведень у систему освіти
7.05.2008 Урок-лекція та її аналіз
Лекція - одна із форм організації навчання в загальноосвітньому навчальному закладі. Її основою є системне усне викладення вчителем навчального матеріалу протягом уроку, головний зміст якого становлять аналіз та узагальнення фактів, а провідними прийомами - пояснення та розмірковування
5.05.2008 Наступність початкової, дошкільної та середньої освіти
Реформаційні процеси, що відбуваються у вітчизняному освітянському просторі, зумовлюють нагальність розв'язання комплексних соціально-педагогічних завдань, одним з яких є перехід до систематичного навчання дітей із шести років
5.05.2008 Урок-співбесіда та її аналіз
Урок-співбесіда - це специфічна форма організації навчально-виховного процесу, де взаємодія вчителя з учнями жорстко не детермінується, а домінуючим методом його проведення є бесіда
5.05.2008 Інтегрований урок та його аналіз
Інтегрований урок - це урок, який проводиться з метою розкриття загальних закономірностей, законів, ідей, теорій, відображених у різних науках і відповідних їм навчальних предметах
5.05.2008 Контрольна робота та її аналіз
Контроль забезпечує зворотний зв'язок, що дозволяє коригувати діяльність учителя й учнів, її результативність, виявляти резерви подальшого вдосконалення навчання
5.05.2008 Адаптивний клуб "Сходинки"
Проблема адаптації школярів до процесу навчання в першому класі початкової та у п'ятому класі основної школи справедливо вважається однією з найважливіших і потребує особливої уваги з боку вчителів, шкільних психологів і вихователів дошкільних навчальних закладів