10.05.2009 Поточне оцінювання
Навчання й розвиток постійно знаходяться в русі. У результаті цього вчителі мусять постійно оцінювати вже зроблене. Розвивальна програма для початкових класів ґрунтується на підтримці постійного росту дитячого знання та розуміння себе й довколишнього світу
5.05.2009 Увага! Інтерактивність!
Євгеній Славгородський, переможець конкурсу "Учитель року Росії" вважає, що вчителю літератури для проведення повноцінного уроку достатньо... крейди та шкільної дошки
5.05.2009 Структури кооперованого навчання. Віртуальна схематизація
Віртуальна схематизація - це прийом, який заохочує членів групи зображувати ідеї та зв'язки між ними у візуальній формі
2.04.2009 Душевный комфорт педагога и социализация учащихся
В условиях повышения качества функционирования системы образования, увеличения количества новых подходов к проведению учебно-воспитательной работы важным остается вопрос о создании конструктивной среды для развития личности учащегося. Достаточно много внимания уделяется личностно ориентированному обучению, ориентации в обучении на каждого отдельно взятого ученика
1.04.2009 Здоровьесберегающие технологии в образовании
Здоровые люди - это наиценнейший капитал государства
19.03.2009 Зарубіжний досвід профільного навчання
Реформи в освіті відбуваються зараз у більшості розвинених країн світу. При цьому особливе місце в них приділяється проблемі профільної диференціації навчання
18.03.2009 Компетенція учня - компетенція вчителя
Усім чудово відомо, що формування інформативної та комунікативної компетентностей особистості зазвичай здійснюється засобами навчальної дисципліни «Інформатика»
17.03.2009 Обдарованість важливо не тільки знайти, а й розвинути
На думку багатьох психологів і педагогів, потенційно обдарованою є кожна здорова дитина. І за наявності сприятливих умов у родині та школі вона стає реально обдарованою
17.03.2009 Обдаровані діти у школах США
Технології роботи з обдарованими дітьми
17.03.2009 У 98 % людей творчі здібності раптом згасають
У 1970 році група американських психологів провела фундаментальне дослідження з метою оцінити вплив віку людини на її здатність мислити нестандартно
17.03.2009 Танцюємо від дошки
Якщо оглянути історію педагогіки, то стає зрозумілим, що дошка є невід'ємним атрибутом школи. А все пішло від наших пращурів - це вони винайшли першу дошку - кам'яну й почали викарбовувати наскальні наочні зображення, що збереглись дотепер
17.03.2009 Структури кооперованого навчання
Групове дослідження
17.03.2009 Клуб педагогічної майстерності "Творчий неспокій"
Надія Пинка, учитель зі Львівщини не тільки висококваліфікований фахівець, а й вдумливий наставник, який переймається проблемами вивищення педагогічної майстерності
23.02.2009 Міжпредметні зв'язки курсу "Християнська етика в українській культурі"
Висвітлюємо проблему формування стійких міжпредметних зв'язків шкільного селективного курсу «Християнська етика в українській культурі» з навчальними предметами, що передбачені в початковій ланці середньої школи. Наразі публікуємо методичні рекомендації для вчителів 2-го класу загальноосвітніх навчальних закладів
20.02.2009 Проекти правознавчого та правозахисного напрямів
Історія шкільної проектної діяльності в сучасній Україні налічує багато спроб реалізувати проекти, присвячені правознавчій та правозахисній тематиці. Вони є надзвичайно важливими з точки зору виховання в молодого покоління поваги до інституту прав людини, подолання характерного для українського суспільства правового скептицизму
19.02.2009 Структури кооперативного навчання
Кожна кооперована діяльність має специфічну структуру, інакше кажучи, конкретний порядок дій, який можна описати крок за кроком
19.02.2009 Використання вчителем особистого сайту
Нове століття принесло в наше життя багато новин. Якщо ще пару десятиліть тому вчитель конкурував за увагу учнів тільки з телебаченням і радіо, то зараз комп'ютери, мобільні телефони, mp3-плеєри, КПК та інші цифрові пристрої більше приваблюють учня
18.02.2009 Інформаційні методики в розвивальному процесі
Психолог однієї з цивілізованих країн запитав семирічного співвітчизника: «Про що б ти найперше подумав, якби раптом опинився на безлюдному острові?». Дитина відповіла «Як вижити?!». Її ж ровесник з іншої країни сказав: «Про тата з мамою!». Отже, очевидним стає те, що треба здійснювати розвиток розумових здібностей дитини, її пам'яті, уяви, фантазії, спостережливості
5.02.2009 Практичний посібник для заступника директора. Початок: учні
Продовження публікації (див. Відкритий урок №6/2008)
4.02.2009 Опрацьовуємо кооперативне навчання
Нові педагогічні технології стрімко ввірвались у життя пересічної української школи. Ну який сучасний навчально-виховний процес може таким називатись без інновацій чи інтеракцій? Спробуємо привести наші знання з цього питання в чіткий і зрозумілий конспект чи міні-довідник. Наразі мова піде про коопероване навчання