Інноваційні форми роботи методоб'єднання вчителів початкових класів

Керівник кафедри вчителів початкових класів школи висвітлює досвід практичної роботи з підвищення педагогічної майстерності. Зроблено наголос на інноваційні форми та зміст діяльності - школа молодого вчителя та експериментально-дослідницька робота

Інноваційні форми роботи методоб'єднання вчителів початкових класів

Підвищення рівня професійної майстерності вчителя є основним завданням на всіх етапах розвитку школи. Сучасній школі сьогодні потрібний учитель, який міг би оновлювати, удосконалювати зміст своєї діяльності. Впоратися з цим завданням можна тільки за умови добре організованої і спланованої роботи районних та шкільних методичних об'єднань, так як в системі роботи методоб'єднання одним з провідних напрямів його діяльності є підвищення педагогічної майстерності вчителя без відриву від основного місця роботи.

Вчителі початкових класів у 2009-2010рр. працюють над проблемою: "Створення умов для розвитку ключових компетентностей учнів через впровадження інноваційних освітніх технологій та інформаційно комп'ютерних технологій в навчально-виховний процес." А тому постають такі завдання:

  • Впровадження компетентнісного орієнтованого підходу до навчання та виховання учнів з використанням інтерактивних форм і методів навчання.
  • Розвиток творчих здібностей педагогічних працівників, підвищення рівня професійної компетентності, удосконалення рівня самоосвітньої освіти педагога, підвищення відповідальності за результати своєї праці.
  • Здійснення переходу на новий зміст освіти та нову парадигму в освіті: безперервна освіта протягом життя.
  • Удосконалення системи виховної роботи з метою формування національної самосвідомості.

Кожен вчитель індивідуально підходить до вирішення даної проблеми і працює над своїм проблемним питанням, яке є складовою загальної проблеми школи.

Кафедра вчителів початкових класів входить до методичної ради школи. Кожного року педагоги школи № 97 проводять тиждень професійної майстерності та методичний фестиваль. Ці форми методичної роботи передбачає пропаганду передового педагогічного досвіду і ставить за мету впровадження нових педагогічних знахідок. Учасники фестивалю ознайомлюються з кращими зразками педагогічного досвіду, нестандартними уроками та іншими формами навчально-виховної роботи, які виходять за межі стереотипів.

Цього року були створені творчі групи: "Школа майбутнього першокласника", "Подарунок першокласнику" (створення посібника), "Готуємося до 5 класу".

У своїй роботі вчителі впроваджують інноваційні технології, поєднують групові та індивідуальні форми роботи. Удосконалення професійної майстерності вчителя є одночасно й серйозним поштовхом до самоосвіти, умовою його успішної, творчої праці.

Всі види методичної роботи спрямовано на висвітлення інтересів учителів, професійних навичок, педагогічних надбань, показують єдність знань, методичних умінь, особистих рис, мовної культури, педагогічної техніки, такту.

Методичне об'єднання вчителів початкових класів у своїй роботі використовує інноваційні форми роботи.

Одним із пріоритетних напрямів роботи з педагогічними кадрами в початковій школі є робота з молодими спеціалістами. Шкільне методичне об'єднання розробило систему роботи.

Адже, формування і становлення молодого спеціаліста відбувається протягом перших років педагогічної діяльності. Роботу з молодими вчителями проводимо у Школі молодого вчителя. Спочатку молодих учителів запрошують на уроки колег, залучають до аналізу своєї роботи. Молоді вчителі беруть участь у педагогічних читаннях, науково-практичних конференціях, спочатку як слухачі, а потім як активні учасники. Спрямовано її переважно на стимулювання сумлінної результативної праці, на розвиток творчих здібностей молодого вчителя, підвищення рівня професійної майстерності шляхом запровадження нових ідей і підходів, розвиток інтересу до творчості.

На засіданні кафедри початкових класів було визначено напрямки, які потрібні для професійного зростання педагогів. Це:

  • психологічна підготовка;
  • дидактична підготовка;
  • методична підготовка;
  • розвиток загальної культури педагога;
  • впровадження інформаційно-комунікативних технологій.

Діяльність досвідчених вчителів, в процесі навчання і виховання молодших школярів, спрямована на вдосконалення  їхньої теоретичної і практичної підготовки, необхідної для практичної діяльності. Перед вчителем виникають питання вирішення яких передбачає суттєвий практичний і теоретичний інтерес. Працюючи над індивідуальною науково-методичною проблемою, вчитель поглиблено і цілеспрямовано аналізує, прогнозує та моделює ситуації вирішення проблеми.

При цьому вчитель набуває навичок аналізу змісту публікацій та педагогічної практики, навчається прийомів науково-дослідницької діяльності, вчиться оформляти і подавати результати індивідуальної роботи над проблемою.

Передових педагогів всіх часів об'єднувало бажання і вміння працювати, аналізувати результати своєї роботи та своїми індивідуальними якостями впливати на становлення учнів, як творчо мислячих, високоморальних, соціально адаптованих особистостей.

Отже, мета роботи кафедри початкових класів: допомога педагогічним кадрам у реалізації актуальних завдань розвитку, вдосконалення і підвищення професійної майстерності та рівня психологічної підготовки вчителів та  активізація їх творчого потенціалу.

Автор: О. Спірке, учитель початкових класів, керівник кафедри вчителів початкових класів, Донецька школа № 97.

Освіта.ua
01.12.2009

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
надія чумак
для вчителів початкових класів, методичні об"єднання вчителів початкових класів