10.02.2010 Інтерактивне й мультимедійне обладнання у школі
Робота з інтерактивними та мультимедійними пристроями істотно допомагає навчанню. Це добрий вибір для тих учителів, які хочуть зацікавити своїх учнів, підвищити відвідуваність, полегшити засвоєння матеріалу, а також допомогти учням із фізичними вадами
7.02.2010 Корисність інтерактивних методів навчання
Для впровадження інтерактивних методів необхідно провести навчання серед кадрів, тобто педагогів
29.01.2010 Використання засобів Power Point на уроках
Вже ні для кого не є новиною необхідність широкого застосування електронних засобів навчання у під час вивчення будь-якого предмету
27.01.2010 Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) та їх роль в освітньому процесі
У даний час спостерігається збільшення впливу медіа-технологій на людину. Особливо це сильно діє на дитину, яка з великим задоволенням подивиться телевізор, ніж прочитає книгу
11.01.2010 Розвиток творчості школярів: поради вчителя
Для сучасної стратегії розвитку національної школи характерним є зростання уваги до особистості школяра
11.01.2010 Активізація пізнавальної діяльності шляхом впровадження інтерактивних технологій
У роботі подано теоретичний, методичний і практичний аспекти проблеми використання інтерактивних моделей, форм і методів організації навчальної роботи учнів початкової ланки на уроках
7.01.2010 Організація парної та групової роботи на уроках у початковій школі
Завдання сучасної школи - розвивати кожну дитину як неповторну індивідуальність. З огляду на це велике значення має формування в учнів творчого потенціалу, прагнення до самостійної пізнавальної діяльності, вміння ставити і вирішувати нові проблеми
2.01.2010 Використання ІКТ у школі: переваги та проблеми
Застосування ІКТ у навчальному процесі, зокрема продукту Microsoft Power Point
25.12.2009 Ігри для формування етичної культури молодших школярів
Головною метою педагога є формування у дітей в доступних видах роботи перших вмінь планувати свої дії, передбачати їх результат
5.12.2009 Прийоми використання міжпредметних зв'язків на уроках біології
У статті наведено зразки та приклади використання міжпредметних зв'язків, які розробляються вчителем заздалегідь і вбудовуються у проект уроку. Серед таких прийомів використовуються: "Приваблива мета", "Дивуй", "Відстрочена відгадка" тощо
3.12.2009 Вимоги до уроку іноземної мови
Чи завжди вчитель чітко планує хід уроку, знає, кого спитає, чи буде використовуватись на уроці наочність, картки з опорами, що він зробить, якщо хтось із учнів не виконає домашнього завдання?
3.12.2009 Робота зі здібними дітьми на уроках української мови та літератури
Досвід показує, що реалізація потенціалу здібних учнів є актуальним завданням сучасної освіти, яке визначає основні напрями щодо роботи з такою категорією школярів
3.12.2009 Медіатека школи. Що далі?
Медіатека школи - частина розв'язання проблеми інформаційного забезпечення вчителів та учнів
2.12.2009 Технологічно про технологію або вихід школи в Інтернет
Відкрите суспільство не може мати закриту школу. Навчальна архітектура шкільної освіти неминуче має стати відкритою, і з позиції вчителя, і з позиції учня, і з позиції батьків
2.12.2009 Готуємось до інтерактивного уроку
Якщо вам поталанило й у вашій школі з'явилась диковина - інтерактивна дошка, - відразу... з'являється чимало запитань
1.12.2009 Інноваційні форми роботи методоб'єднання вчителів початкових класів
Керівник кафедри вчителів початкових класів школи висвітлює досвід практичної роботи з підвищення педагогічної майстерності. Зроблено наголос на інноваційні форми та зміст діяльності - школа молодого вчителя та експериментально-дослідницька робота
28.10.2009 Акмеологія та підвищення якості освіти
Перед школою поставлена задача підготовки дитини до успішної соціалізації, усвідомленого вибору професії
28.10.2009 Освітні ресурси інтерактивних дошок
Як сьогодні можна охарактеризувати місце та значення ІКТ в сучасній школі? Чи немає в учителів ностальгії за людським спілкуванням на рівні вчитель-учень?
13.05.2009 Вивчення словникових слів із використанням інтерактивних технологій навчання
Опис власного досвіду розкриває суть проблеми, над якою працює вчитель. Вона полягає в ефективному підвищенні орфографічної грамотності учнів молодших класів при вивченні словникових слів. Показана ефективна організація роботи з учнями над засвоєнням правопису слів, написання яких ґрунтується на історичному (традиційному) принципі правопису
10.05.2009 Сократівські уроки в авторській школі
"Задля життя, а не задля школи ми вчимося" - ці слова мудрого Сенеки лягли в основу проведення уроків вільного спілкування (УВС), або ще їх можна назвати cократівські