Проблемно-діяльнісна гра "Педагогічні технології"

Здається, кожний педагог розуміє, що адаптивна школа - це школа взаємного пристосування до учня, а учня до школи. Педагогічна наука готових рекомендацій на цей рахунок не дає, а наявна на сьогодні інформація про педагогічні технології неоднозначна

Ось чому у школі визріла потреба зібратися й осмислити наші напрацювання та проблеми. Вибрали найбільш ефективну форму навчання - методичну проблемно-діяльнісну гру «Педагогічні технології в навчально-виховному процесі». Гуманістична спрямованість гри дає можливість формувати в учителів такі якості, як емпатія, професійна самосвідомість, комунікативність, професійна пильність, педагогічна інтуїція.

Цілі гри:

 • осмислення теоретичних основ поняття «педагогічна технологія» з погляду системного підходу;
 • систематизація знань із педагогічних технологій, що використовуються в середній школі;
 • визначення можливої взаємодії різних освітніх технологій, їхній зв'язок з результатами педагогічної діяльності.

Засоби:

 • психологічні: комфортність обстановки, психологічна сумісність членів ігрової команди; мотивація на меті гри та змісті, заохочення дії, рефлексія.
 • організаційні: регламент, підготовленість ігрового поля, розподіл і дотримання ролей, завершеність справ, адекватний можливостям гравців темп гри;
 • дидактичні: компетентність ігропрактиків, наочність результатів колективної миследіяльності, конкретність, ємність приписів, схем, інтелектуальне тло граючих.

Зміст:

I етап. Установка на проведення гри та її цілі (повідомляються тема, вид гри, правила, регламент, тези ігрового задуму, розподіл ролей).

Результати етапу: завершене формування організаційної структури команд.

II етап. Психологічна підготовка учасників (для введення їх в ігровий режим роботи).

Результати етапу: включення учасників у «мозкову атаку».

III етап. Колективний пошук. Моделювання структури педагогічних технологій, алгоритму їх застосування на практиці.

Ігрове поле: словник основних педагогічних термінів, запитання для роботи в групі, результати тестування вчителів, учнів, заготовлені аркуші для роботи в групах.

Питання для роботи в групі:

 • виразіть своє ставлення до педагогічних технологій і до того, як вони впроваджуються в нашій школі;
 • змоделюйте (визначте, охарактеризуйте) структуру обраної педагогічної технології;
 • складіть алгоритм застосування даної технології на практиці.

Результати етапу: створення моделей педагогічних технологій, алгоритму їхнього застосування, підготовка до міжкомандної дискусії.

IV етап (паралельно з III етапом). Мікродослідження «Учасники семінару - про педагогічні технології» (тест).

Результати етапу: зіставлення думок про педагогічні технології учасників семінару та гравців. Підбиття підсумків мікродослідження.

V етап. Міжкомандна дискусія (кожна команда - своя думка, структура, алгоритм). Висловлюються консерватори. Учасники іншої команди - опоненти: задають запитання, висловлюють поради, побажання. Релаксаційна ситуація (творчі завдання) на вибір:

 • Підберіть пісню, текст якої відбиває суть обговорюваної проблеми (технології).
 • Намалюйте емблему.
 • Складіть епіграму.
 • Підберіть слова, епіграф за сутністю «своєї» технології.

Результат

VI етап. Підбиття підсумків. Рефлексія.

Узагальнення в групах; метод закінченої пропозиції; експертна група - думка.

Результати етапу: вихід з напрацюваннями на науково-методичну раду школи.

Правила гри

I етап. Визначаються конкретні цілі гри. Грають п'ять команд по шість осіб. Принцип формування команд - за педагогічними технологіями, які найбільш активно використовуються у школі. Це технології проблемного, диференційованого, модульного навчання, розвиток самоврядування, ігрові технології, розвиток самоврядування. У ході гри кожна група визначає:

 • ЛІДЕРА, що організує роботу в групі, розподіляє обов'язки, координує взаємодію членів групи, узагальнює, підбиває підсумки роботи на кожному етапі;
 • КОНСЕРВАТОРА, що в ході гри визначає позитивні, негативні сторони «своєї» технології для учня, учителів тощо;
 • ІНШІ ГРАВЦІ виконують комплексну функцію: теоретика, практика, аналітика. Учасники гри - за столами. Обговорюється регламент. Командам дається одна хвилина на розподіл ролей (зафіксованих ззовні).

II етап. Психологічна підготовка учасників для введення їх в ігровий режим. Увага гравців звертається на екран телевізора (відеоряд із життя школи).

А що за цим стоїть? Праця вчителя! Який він, ми знаємо. А яким він може бути? Про це нам треба буде сьогодні подумати, порозмислити.

III етап. «Мозковий штурм» - робота в групах. На ігровому полі - усе, що необхідно для роботи в групі. Кожна команда аналізує, напрацьовує все, що пов'язано з педагогічною технологією із заздалегідь підготовлених запитань. На роботу в групах - 20 хв.

Питання:

 • Виразіть своє ставлення до педагогічних технологій.
 • Яке (які) з них, на ваш погляд, мають застосовуватися в школі?

До першого запитання завдання: а) змоделюйте (визначте, охарактеризуйте) структуру обраної вами педагогічної технології; б) складіть алгоритм застосування даної технології на практиці.

 • Що дає застосування педагогічних технологій учневі, учителеві?
 • Які перешкоди ви бачите на шляху застосування педагогічних технологій у школі?

IV етап (паралельно). Поки групи працюють, проводиться мікродослідження: висловлюються думки щодо обговорюваної проблеми. Пропонується відповісти на запитання (час до 15 хвилин).

Обробка мікродослідження - 10 хвилин (експертна рада). У цей час ведучі консультують групи. Після обговорення в групах починається робота із запитань III етапу гри.

V етап. Міжкомандна дискусія. У першу чергу до дискусії запрошуються консерватори - одна хвилина для обговорення. Питання (будь-якій групі), поради, побажання. 1-2 запитання команда може задати іншій команді.

VI етап. Релаксаційна ситуація. Деяка втома диктує необхідність трохи розслабитися, відпочити. Як відомо, відпочинок - це ще й зміна діяльності. Командам пропонуються творчі завдання на вибір:

 • Підберіть пісню (складіть), текст якої відбиває суть обговорюваної проблеми (технології).
 • Намалюйте емблему.
 • Складіть епіграму.
 • Підберіть слова, епіграф тощо. Підготовка завдання - 5 хвилин. Потім кожна команда демонструє свої підсумки (2 хвилини). Підбиваються підсумки мікродослідження, слово за експертною радою.

VII етап. Підбиття підсумків гри. Рефлексія. Підбивають підсумки гри:

 • методом закінченої пропозиції (лист зворотного зв'язку);
 • узагальненням щодо роботи групи її лідерами - 2-3 пропозиції (по одній хвилині), виходячи з мети гри;
 • висновком експертної ради;
 • узагальненням роботи ведучих.

У підсумку гри колективно виробляються рекомендації для більш ефективного впровадження названих технологій та вивчення інших:

 • створити творчі групи вчителів;
 • рекомендувати методичним об'єднанням узагальнити напрацьований досвід щодо педагогічних технологій за поточний навчальний рік;
 • науково-методичній раді школи вивчити досвід методичних об'єднань щодо застосування педагогічних технологій;
 • забезпечити компетентне керівництво творчими групами силами вчителів вищої та першої категорії.

Автори: Л. Спасова, Н. Соловйова

Освіта.ua
17.03.2008

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів