Рейтинговий відбір вступників на бюджет у 2023 році

Відбір абітурієнтів до вишів у 2023 році відбуватиметься на підставі конкурсного бала та визначених пріоритетів

Рейтинговий відбір вступників на бюджет у 2023 році

Під час вступної кампанії 2023 року вступ абітурієнтів на бюджет до закладів вищої освіти України для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування) відбуватиметься з урахуванням визначених вступником пріоритетностей заяв.

При цьому вступники можуть подати не більше 5 заяв на місця державного та регіонального замовлення (бюджет) на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції, та до 15 заяв на небюджетні конкурсні пропозиції (контракт).

Пріоритетність заяв

Кожній заяві вступник надає пріоритетність. 

Пріоритетність – це черговість заяв (від 1 до 5, де 1 є показником найбільш пріоритетної заяви), за якою визначається черговість розгляду заяви при вступі на бюджетні місця. Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена після подання заяви.

Заклад вищої освіти у правилах прийому може передбачати встановлення локальних пріоритетностей. Порядок застосування локальної пріоритетності визначається Правилами прийому відповідного закладу вищої освіти з обов'язковим оприлюдненням порядку їх застосування.

Пріоритетність застосовується лише під час зарахування на навчання на бюджетні місця.

Правила формування рейтингового списку

Рейтинговий список вступників формується за категоріями та джерелами фінансування в такій послідовності:

  • вступники, які мають право на зарахування на місця державного або регіонального замовлення за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу;
  • вступники, які мають право на зарахування за квотою-2;
  • вступники, які мають право на зарахування за квотою-1;
  • вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

Вступники, які мають право на зарахування за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу, впорядковуються за алфавітом.

Рейтинговий список вступників, які мають право на зарахування за квотами та які мають право на зарахування на загальних умовах впорядковується таким чином:

  • за конкурсним балом – від більшого до меншого;
  • за пріоритетністю заяви від першої до останньої;
  • за оцінкою з предмета, який враховується з найбільшим ваговим коефіцієнтом, у разі двох чи більше предметів з однаковими найбільшими ваговими коефіцієнтами - з предмета з меншим номером - від більшого до меншого;
  • за результатами розгляду мотиваційних листів (при формуванні рейтингового списку широкого конкурсу однакові права мають вступники, яким заклади вищої освіти визначили однакові рейтингові місця за результатами розгляду мотиваційних листів - перше, друге, третє тощо за умови однакових показників рейтингування вищого порядку).

Відповідно, при однакових конкурсних балах для впорядкування вступників використовуються пріоритетність заяв від першої до останньої (на місця державного та регіонального замовлення), при однакових пріоритетностях – більш високі оцінки з предмета, який враховується з найбільшим ваговим коефіцієнтом, далі – результати розгляду мотиваційних листів.

Для вступників на контракт за результатами розгляду мотиваційних листів побудова рейтингового списку за результатами оцінювання мотиваційних листів здійснюється лише у випадку, коли кількість вступників перевищує кількість місць ліцензованого обсягу, виділеного для відповідної категорії.

У випадку, коли кількість вступників не перевищує кількість виділених місць ліцензованого обсягу, рейтинговий список формується в алфавітному порядку.

Правила коригування рейтингового списку

Після завершення строків подання заяв абітурієнтами у кожному навчальному закладі формується рейтинговий список абітурієнтів за кожною окремою спеціальністю, що буде автоматично скоригований відповідно до зазначених абітурієнтами пріоритетів згідно з алгоритмом.

Рекомендованими для зарахування на бюджет будуть ті вступники, які на підставі сформованого рейтингу потраплять на бюджетні місця у будь-якому навчальному закладі за будь-якою спеціальністю.

При цьому рекомендація про зарахування буде надаватися вступнику за найвищим пріоритетом, а всі його заяви з меншим пріоритетом у такому випадку будуть автоматично анулюватися, що дозволить звільнити списки рекомендованих і надасть можливість автоматично потрапити на бюджетні місця у рейтингових списках абітурієнтам з нижчими балами.

Такі автоматичні коригування проводитимуться, доки в них буде необхідність, при цьому в абітурієнтів, які при кожному наступному автоматичному коригуванні списків уперше потраплятимуть на бюджетні місця, також будуть скасовуватися заяви з нижчими пріоритетами.

Якщо абітурієнт потрапляє на бюджетне місце за спеціальністю з меншим пріоритетом, він не втрачатиме місце у рейтингу за спеціальністю з більшим пріоритетом і може потрапити на бюджетну форму навчання на більш пріоритетну для себе спеціальність у випадку автоматичного звільнення місця. У такому випадку його заява з меншим пріоритетом також буде анульована, що автоматично надасть можливість потрапити в «бюджетний список» іншому за списком абітурієнту.

Такі коригування рейтингових списків проводяться автоматично до того моменту, поки всі бюджетні місця за всіма спеціальностями у всіх вишах України не будуть заповнені і кожному з абітурієнтів (які матимуть найвищі рейтингові бали) не буде запропоновано тільки одне бюджетне місце за одним із пріоритетів.

Наприклад, якщо абітурієнт рекомендований для зарахування на бюджетне місце на спеціальність за 3-м пріоритетом, то всі його заяви з меншими пріоритетами будуть анульовані. При цьому, при автоматичному коригуванні рейтингових списків абітурієнт може бути рекомендований на навчання за спеціальністю з вищим, 2-м пріоритетом, оскільки зі списків також будуть виключатися заяви інших абітурієнтів з нижчими для них пріоритетами. У такому випадку заява цього абітурієнта з 3-м пріоритетом також буде анульована, оскільки в процесі коригування списків він потрапить на місце державного замовлення в 2-му для себе пріоритеті. Отже, абітурієнт матиме вибір: вступити на бюджет за 2 пріоритетом, або подавати документи на контракт за 1, 3, 4 або 5 пріоритетом, оскільки право вступу на бюджет за пріоритетами 1, 3, 4 або 5 в такому випадку втрачається.

Якщо вступник за результатами адресного розміщення бюджетних місць не отримав рекомендації до зарахування на місця державного (регіонального) замовлення, але має достатній конкурсний бал за певною заявою і не отримав рекомендацію лише внаслідок застосування кваліфікаційного мінімуму бюджетних місць, то йому автоматично пропонується на вибір надання рекомендації до зарахування на місця державного (регіонального) замовлення за цією самою спеціальністю (спеціалізацією, предметною спеціальністю) в інших закладах вищої освіти, в яких прохідний бал є меншим, таким самим або більшим у межах 5 балів порівняно з попередньо обраним закладом.

Публікація рейтингового списку та зарахування на навчання

Після зазначеного автоматичного коригування сформується кінцевий рейтинговий список за кожною спеціальністю в закладах вищої освіти, який має бути оприлюднений на сайті Вступ.ОСВІТА.UA не пізніше 5 серпня 2023 року.

Таким чином, 5 серпня абітурієнти з найвищими балами отримають право вступу на бюджет тільки на одну з п’яти конкурсних пропозицій з найвищим пріоритетом і матимуть час до 18:00 години 8 серпня виконати вимоги до зарахування у тих закладах виищої освіти, де вони рекомендовані до зарахування.

Абітурієнти, які з будь-яких причин до 18:00 години 8 серпня не виконають вимоги до зарахування, втрачають право на зарахування (переведення) на бюджет у поточному році. При цьому вони зберігатимуть право вступу за контрактною формою навчання на будь-яку зі спеціальностей, на яку вони подавали заяву.

Рекомендація на бюджет для вступника, який не виконав вимог для зарахування за державним замовленням (не подав оригінали документів у визначені строки) анулюється, а його місце надається іншому вступнику за правилами переведення на вакантні місця держзамовлення, що визначені у розділі XІI Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти.

Зарахування вступників на бюджет проводиться не пізніше 10 серпня 2023 року.

Після зарахування абітурієнтів на бюджет розпочинається зарахування на контракт, що відбуватиметься на підставі або національного мультипредметного тесту, або  творчого конкурсу в закладі вищої освіти, або на підставі розгляду мотиваційних листів чи індивідуальної співбесіди залежно від спеціальності та в межах ліцензійного обсягу спеціальності.

Переведення на вакантні бюджетні місця осіб, які зараховані на навчання за контрактом відбувається не пізніше 18 серпня 2023 року.

Надання рекомендацій до зарахування й оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають за контрактом на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції, здійснюється не раніше 9 серпня 2023 року.

Зарахування на навчання вступників за рахунок цільових пільгових державних кредитів та за контрактом відбувається не пізніше 30 серпня 2023 року.

Складено на підставі чинного Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти.

Для отримання оперативної інформації про перебіг вступної кампанії приєднуйтесь до сторінок Вступна кампанія в Telegram або Абітурієнт і Освіта.ua у Facebook.

Освіта.ua
01.08.2023

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Аліна
Доброго дня!Якщо хтось не подасть документи на бюджетне місце до встановленого терміну , звільниться бюджетне місце ,чи буде на нього зарахований наступний по рейтингу претендент,який до цього не потрапив на бюджет?
Галина
Для Аліна: Ви на який рівень вступаєте? на бакалавра вже давно закінчився прийом на бюджет
Аліна
На магістра
Аліна
Я маю на увазі,що якщо наприклад я не пройшла на бюджет ,бюджетних місць 8,я 9та ,ті хто перед мною , забирають заяву,або не подають документи до встановленого терміну ,бюджетне місце звільняється ,чи маю я на нього право ,по рейтингу?
Коментувати
Назар
Доброго дня. Якщо я пройшов на бюджет по першому пріорітету, знаю що заяви із 2, 3, 4, 5 приорітетом анульовуються. А чи анульовуються заяви подані на контракт? Чи можу я відмовитись від бюджетного місця і подати на контракт? (Магістратура)
Ганна
Для Назар: Добрий день. У такому разі заяви на контракт не анулюються, але деактивуються, і їх потрібно активувати. Щоб вступати на контракт, не обов’язково відмовлятися від бюджетного місця (можна навчатися на бюджеті й контракті одночасно).
Коментувати
Тетяна
Добрий день! Син подав документи на контракт по першому пріоритету. Чи ще можна змінити заявку, і переоформити контракт на інший пріоритет? Чи це вже запізно?
Ганна
Для Тетяна: Добрий день. Так, можна. Виконати вимоги до зарахування на контракт можна до 30 серпня.
Коментувати
Надія
Добрий день. Якщо я подала заявку на контракт , а по балах проходжу на бюджет. І є відмовні бюджетні місця чи є шанс перевестись на бюджет?
Ганна
Для Надія: Добрий день. Якщо немає пільг, то переведення можливе на спеціальностях з особливою підтримкою. На інших спеціальностях вступника без пільг можуть перевести на бюджет після першого курсу за результатами навчання.
Коментувати
Леся
Добрий день. Якщо я подала документи на контракт, а двоє людей відмовились від бюджетного місця, які мої дії щоб перевестись на бюджет.
Ганна
Для Леся: Добрий день. Якщо вступник має підстави для переведення з контракту на бюджет, він має написати заяву на ім’я ректора університету.
Коментувати
Анна
Доброго дня. Якщо я подала заяви в один вуз на 2 спеціальності і на сьогодні по першій отримала рекомендацію а по другій допущено. Де рекомендовано подала документи. Чи є шанс що на 2-гу спеціальність можуть рекомендувати чи якщо вже подала документи на першу спеціальність то на другу вже не будуть рекомендувати? Дякую
Ганна
Для Анна: Добрий день. Вступника можуть рекомендувати до зарахування за кількома заявами на контракт.
Коментувати
Таня
Добридень!) А чи можна здобути освіту бакалавра два рази, тобто по різним освітнім програмам? Наприклад, якщо я хочу зараз здобути освіту бакалавра по спеціальності дизайн, освітня програма дизайн одягу, а потім хочу у іншому ВНЗ дизайн, дизайн середовища. Чи так можна?
Галина
Для Таня: звісно можена. аби гроші платили. Можна й 30 різних спеціальностей за гроші отримати. Просто навіщо. Ви можете після бакалавра за однією програмою вступити в магістратуру за іншою
Коментувати
Софія
Якщо у вступників однаковий бал, але один подавав на контракт, а інший на бюджет за 1 пріоритетом і приймає участь у конкурсі на контракт. Кого в першу чергу мають рекомендувати на контракт?
Ганна
Для Софія: Рекомендувати мають за рейтинговим списком, який складають за конкурсним балом та балом з предмета з найбільшим коефіцієнтом. Якщо бали двох вступників однакові, то обирати між вступниками мають на основі результатів розгляду мотиваційних листів.
Галина
Для Софія: треба спершу щоб той хто подавав на бюджет взагалі хотів вступати на контракт. Не всі мають на це гроші, і не всі просто готові платити за контракт (я, наприклад, категорична противниця контракту, і притримуюсь правила: хочеш вчитись - вчись, не хочеш чи не можеш - обирай рівень той, який відповідає твоїм здібностям). У мене син вступав в 2017 році, коли можна було подати 3 види зачв: 1. лише бюджет, 2. бюджет або контракт. 3. лише контракт. Ось син обирав 1й варіант (без контракту). В 2018 році 1 варіант скасували, і не можна взнати чи ті люди, які подали на бюджет, підуть взагалі на контракт
Коментувати
Назар
Доброго дня , цього року я не зміг поступити на бюджет в мене є можливість поступити на той рік на бюджет. Буду вдячний за відповідь.
Ганна
Для Назар: Добрий день. Так, у Вас буде можливість вступати на бюджет. Доцільно скласти НМТ ще раз.
Коментувати
Оксана
В статті вказано, що якщо абітурієнт рекомендований до зарахування за 3м пріорітетом, то при автоматичному коригуванні є можливість потрапити на навчання за вищим пріорітетом, оскільки зі списків будуть виключатися заяви абітурієнтів з нижчими пріорітетами. У мене якраз така ситуація, проте в приймальній комісії сказали, що такої можливості нема і в Директораті фахової вищої, передвищої освіти МОН України сказали, що після роботи алгоритму ніякого руху бути не може. Виходить, що або ця норма не працює на практиці або просто стаття не компетентна. Прошу прокоментувати.
Галина
Для Оксана: та норма, про яку Ви пишете - це робота алгоритму програми. Все це - автоматичне коригування програма зробила 3 серпня. після чого 4 серпня видала остаточні рекомендації.
Оксана
В такому разі стаття написано некоректно, що вводить людей в оману. Слово "рекомендація" в тому абзаці явно не доречне, бо рекомендацію абітурієнти бачать вже після того, як ніяких коригувать не проводиться.
Галина
Для Оксана: абітурієнт не бачить, а ось програма вже виставляє цю рекомендацію, і переходить до наступних дій. Це так, як, коли Ви працюєте в екселі, і спочатку фільтруєте за одним показником, вам видають лише данні з ним, далі переходите до іншого і т.д., доки не виводите все Вам необхідне. Але тут працює не людина, а програма за прописаним їй алгоритмом
Коментувати
Анна
Добрий день. Виникла така ситуація: мене зарахували на бюджет, я віднесла документи. Сьогодні прийшли результати контракту, змінила рішення та хочу навчатися на контракті в іншому вузі, але ці заяви вже деактивовані, а бюджет ʼвключено до наказуʼ. Є вирішення ситуації?
Ганна
Для Анна: Добрий день. Заяви треба активувати - підтвердити намір брати участь у конкурсі на контракт. Зарахованим можна бути на бюджет і контракт одночасно (і навчатися на бюджеті й контракті одночасно також можна). Якщо вирішите відраховуватися з бюджету, потрібно буде написати заяву до початку навчального року, щоб потім не треба було відшкодовувати вартість навчання державі, якщо знову вступите на бакалаврат на бюджет.
Анна
Вибачте, а як їх активувати?
Анна
Сказано, що можна активувати заяви, але в розділі ʼАктивні діїʼ нічого немає.. Цю проблему можна буде виправити?
Коментувати
Людмила
Добрий ранок! Скажіть будь ласка, подавали документи і на бюджет і на контракт, в кабінеті вступника взагалі ніяких змін, висити допущено до конкурсу. Я так розумію, що на бюджет не пройшли. Як тепер бути? Чекати рекомендацій що вступили на контракт чи їхати до ВУЗУ і там вирішувати?
Ганна
Для Людмила: Добрий ранок. Треба зачекати (можна також проконсультуватися в приймальній комісії). Рекомендації на контракт мають давати поступово - залежно від позицій вступників у рейтинговому списку. Місць має вистачити на всіх (зазвичай їх більше, ніж вступників, готових навчатися на контракті).
Коментувати
Олена
Скажіть будь ласка. Якщо 9 серпня не з’явитися прізвище на контракт, то чи можливо , що воно появиться пізніше. Можливо Якщо хтось відмовиться
Ганна
Для Олена: Так, може з’явитися пізніше. Спершу мають рекомендувати вступників з вищими балами, а потім - з нижчими. Але місць має вистачити всім (на більшості спеціальностей у більшості університетів).
Коментувати
Вікторія
Добрий день. Підкажіть, будь ласка, де подивитися, які були прохідні бали цього року на бюджет (бакалаврат) на різні спеціальності в результаті широкого конкурсу. Маю на увазі не за конкретними вузами, а взагалі по країні. Н- д, прохідні бали 2023 на бюджет на менеджмент, медицину, і т.д.
Ганна
Добрий вечір, як я можу дізнатись що мене взяли на бюджет? Це можно дізнатись в особистому кабінеті?
Ганна
Для Ганна: Добрий вечір. Так. Статус заяви має бути "Рекомендовано до зарахування (навчання за державним (регіональним) замовленням)".
Ганна
Дякую, а коли останній день коли мені точно скажуть що я вступила чи на бюджет чи на контракт? так як зараз стан моєї заяви "зареєстровано". дякую
Ганна
Це залежить від того, на який рівень освіти Ви вступаєте. Дати оприлюднення результатів конкурсу можна подивитись на vstup.edbo.gov.ua.
Коментувати
Maksym
Вітаю! Підкажіть, будь ласка, чи правильно я розумію ситуацію: Якщо серед списку рекомендованих на бюджет є ті, хто відмовився від свого місця, то такі держ. місця буде запропоновано тим, хто подав документи на контрактну форму навчання та має більший бал?
Якось так
Для Maksym: ні, ці місця віддадуть пільговикам, перелік категорій яких займає майже дві сторінки. І це не квота 1 чи 2. Це якщо загалом, бо при цьому є ще багато різних нюансів (когось обов’язково мають перевести, когось, якщо бал не менший 15 від прохідного на спеціальність та інше).
Галина
Для Maksym: залежить від того яка пропозиція: відкрита чи фіксована. Якщо фіксована, то запропонують наступним в рейтингу, якщо відкрита, то так як написав "якось так"
Коментувати
Ілона
Добрий день, якщо людина вступила на бюджет в коледж і наклала електронний підпис, але передумала, то чи може вона скасувати підпис і вступити на бюджет до іншого коледжу. Чи коли ти підписався й скасував то більш не зможеш в цьому році вступити на бюджет? ( маю на увазі тільки коледжі, а не інститути)
Ганна
Для Ілона: Добрий день. Не можна змінювати вибір місця навчання за державним чи регіональним замовленням. Якщо вступник підтвердив вибір бюджетного місця навчання й не виконав вимоги до зарахування, він втрачає право на зарахування чи переведення на бюджет у рік вступу.
Коментувати
Андрій
Доброго дня, не зовсім ось розумію, маю рейтинговий список, ліцензований обсяг на бюджет 6 місць, але серед перших шести є заяви на контракт(у деяких чомусь навіть немає результатів з якогось предмету по єві), питання наступне, чи можуть їм запропонувати бюджет?
Ганна
Для Андрій: Добрий день. Поки що невідомо, адже ще не завершився період подання заяв. Результатів ТЗНК немає у вступників, що мають право на проходження співбесіди з іноземної мови замість ЄВІ.
Андрій
Тобто бюджетне місце можуть надати вступнику який подавав заяву на контракт, через те що у нього більший конкурсний бал?
Ганна
Тим, хто подавав заяви лише на контракт, не запропонують бюджет.
Коментувати
Марія
Доброго дня! Питаю трохи не по темі бюджетів: про контракт. Ліцензійний обсяг 350 місць, а я 352, хочу на бюджет. Перед мною багато людей, які пройшли на бюджет за своїми першими пріоритетами. Зрозуміло, що вони не будуть ідти на мою спеціальність. Чи поміняється список і чи стану я ближче до верху? Я вже заплуталася і стресована в край :( На перед дякую за відповідь!
Ганна
Для Марія: Добрий день. На контракт зможете вступити (у більшості університетів на більшість спеціальностей), оскільки зазвичай контрактних місць більше, ніж вступників, готових на них навчатися. Заяв на контракт дуже багато, оскільки один вступник міг подати до 20 заяв. Охочих навчатися на контракті в кожному університеті набагато менше, ніж заяв. Відбір на контракт цього року має бути за рейтингом: вступникам з нижчими балами даватимуть рекомендації після того, як буде зараховано вступників з вищими балами (має бути кілька хвиль набору).
Марія
Дякую! Неправильно написала у третьому реченні- хочу на *контракт*. Фух, ну, сподіваюся, пройду ????
Коментувати
Людмила
Ми не пройшли на бюджет. Чи можливо, що нам запропонують іншу спеціальність на бюджет?
Ганна
Для Людмила: На іншу спеціальність на бюджет можна вступити до коледжу за результатами НМТ (середній бал з трьох предметів НМТ домножать на 1,25). Подати заяви до коледжів можна до 18:00 9 серпня в кабінеті вступника.
Коментувати