Сертифікати ЗНО за спеціальностями бакалавра

Перелік необхідних сертифікатів ЗНО для вступу у 2020 році для здобуття освітнього ступеня бакалавра

Сертифікати ЗНО за спеціальностями бакалавра

У 2020 році зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вишів України, проводиться з української мови та літератури, історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, однієї з іноземних мов (за вибором): англійської, німецької, французької, іспанської.

Для вступу до вищого навчального закладу для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра абітурієнт має подати до закладу вищої освіти сертифікати ЗНО з трьох конкурсних предметів (двох у випадку проведення творчого конкурсу). У 2020 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019 та 2020 років, окрім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати сертифікати з англійської, французької, німецької або іспанської мов за 2018, 2019 або 2020 роки.

Конкурсні предмети, з яких вступник має надати сертифікати ЗНО, визначені Умовами прийому до вищих навчальних закладів у 2020 році, в залежності від спеціальності, обраної абітурієнтом.

Для вступу на бюджетну форму навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти першим конкурсним предметом є українська мова та література, а другий і третій предмети регламентуються додатком №4 до Умов прийому до вищих навчальних закладів у 2020 році відповідно до майбутньої спеціальності (див. таблицю).

Для небюджетних конкурсних пропозицій (контракт) перелік конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів встановлюються закладом вищої освіти, причому першим конкурсним предметом є українська мова та література, другий конкурсний предмет обирається закладом освіти з математики, історії України, іноземної мови або біології за вибором закладу вищої освіти, а третій конкурсний предмет обирається з переліку загальноосвітніх предметів, з яких проводиться зовнішнє незалежне оцінювання (заклад вищої освіти може передбачити право вступника на вибір з двох предметів), або проводиться творчий конкурс (якщо він передбачений для цієї спеціальності). Для небюджетних конкурсних пропозицій зі спеціальностей "Стоматологія", "Медицина", "Педіатрія" другий та третій конкурсні предмети встановлюються закладом освіти з переліку: біологія, хімія, математика, фізика.

Для конкурсних пропозицій зі спеціальностей галузі знань "Освіта/педагогіка", які передбачають підготовку фахівців для закладів середньої освіти з навчанням болгарською, кримськотатарською, молдовською, новогрецькою, польською, румунською, словацькою, угорською мовами або вивченням цих мов, заклад вищої освіти може замість третього конкурсного предмета додавати вступний іспит з відповідної мови.

Заклади вищої освіти можуть передбачити обов'язкове складання творчих заліків із наступних спеціальностей (предметних спеціальностей): "Освітні, педагогічні науки", "Дошкільна освіта", "Початкова освіта", "Середня освіта (за предметними спеціальностями)", "Професійна освіта (за спеціалізаціями)", "Спеціальна освіта", "Фізична культура і спорт", "Дизайн (крім спеціалізацій для яких передбачено проведення творчого конкурсу)".

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на бюджетні конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти

Найменування галузі знань (напряму)

Напрям підготовки (спеціальність)

Другий предмет

Третій предмет

ОСВІТА/ПЕДАГОГІКА

Дошкільна освіта

історія України

математика або біологія

Початкова освіта

математика

історія України або біологія

Середня освіта (за предметними спеціалізація ми)

   

Середня освіта (Українська мова і література)

історія України

іноземна мова або географія

Середня освіта (Мова і література (із зазначенням мови))

іноземна мова

історія України або географія

Середня освіта (Історія)

історія України

іноземна мова або географія

Середня освіта (Математика)

математика

фізика або іноземна мова або географія

Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

біологія

хімія або математика

Середня освіта (Хімія)

хімія

біологія або математика

Середня освіта (Географія)

географія

математика або іноземна мова

Середня освіта (Фізика)

математика

фізика або іноземна мова або біологія

Середня освіта (Інформатика)

математика

фізика або іноземна мова або географія

Середня освіта (Трудове навчання та технології)

математика

фізика або біологія або історія України

Середня освіта (Фізична культура)

біологія

історія України або географія

Середня освіта (Образотворче мистецтво)

історія України

іноземна мова або біологія

Середня освіта (Музичне мистецтво)

історія України

іноземна мова або математика

Середня освіта (Природничі науки)

біологія

географія, або фізика, або хімія

Професійна освіта (за спеціалізаціями)

математика

фізика або хімія або біологія або іноземна мова

Спеціальна освіта

біологія

історія України або іноземна мова

Фізична культура і спорт

біологія

творчий конкурс

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО

Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

історія України або фізика

творчий конкурс

Дизайн (за спеціалізаціями «Графічний дизайн», «Дизайн одягу (взуття)», «Дизайн середовища», «Промисловий дизайн»)

історія України або фізика

творчий конкурс

Дизайн (крім спеціалізацій «Графічний дизайн», «Дизайн одягу (взуття)», «Дизайн середовища», «Промисловий дизайн»)

історія України або фізика

математика або іноземна мова

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

історія України або хімія

творчий конкурс

Хореографія

історія України або біологія

творчий конкурс

Музичне мистецтво

історія України або математика

творчий конкурс

Сценічне мистецтво

історія України або іноземна мова

творчий конкурс

Музеєзнавство, пам’яткознавство

історія України

іноземна мова або географія

Менеджмент соціокультурної діяльності

математика

географія або іноземна мова

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

історія України

математика або іноземна мова

ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

Релігієзнавство

історія України

математика або іноземна мова

Історія та археологія

історія України

географія або іноземна мова

Філософія

історія України

математика або іноземна мова

Культурологія

історія України

іноземна мова або географія

Філологія

іноземна мова

історія України або географія

СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ

Економіка

математика

іноземна мова або географія

Політологія

історія України

математика або іноземна мова

Психологія

математика

біологія або іноземна мова

Соціологія

математика

історія України або іноземна мова

ЖУРНАЛІСТИКА

Журналістика

історія України

математика або іноземна мова

УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Облік та оподаткування

математика

іноземна мова або географія

Фінанси, банківська справа та страхування

математика

іноземна мова або географія

Менеджмент

математика

іноземна мова або географія

Маркетинг

математика

іноземна мова або географія

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

математика

іноземна мова або географія

ПРАВО

Право

історія України

математика або іноземна мова

БІОЛОГІЯ

Біологія

біологія

математика або хімія або іноземна мова

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

Екологія

біологія

математика або хімія або географія

Хімія

хімія

математика або іноземна мова

Науки про Землю

математика

фізика або географія

Фізика та астрономія

математика

фізика або іноземна мова

Прикладна фізика та наноматеріали

математика

фізика або іноземна мова

Географія

географія

математика або іноземна мова

МАТЕМАТИКА ТА СТАТИСТИКА

Математика

математика

фізика або іноземна мова

Статистика

математика

фізика або іноземна мова

Прикладна математика

математика

фізика або іноземна мова

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Інженерія програмного забезпечення

математика

фізика або іноземна мова

Комп’ютерні науки

математика

фізика або іноземна мова

Комп’ютерна інженерія

математика

фізика або іноземна мова

Системний аналіз

математика

фізика або іноземна мова

Кібербезпека

математика

фізика або іноземна мова

Інформаційні системи та технології

математика

фізика або іноземна мова

МЕХАНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ

Прикладна механіка

математика

фізика або іноземна мова

Матеріалознавство

математика

фізика або іноземна мова

Галузеве машинобудування

математика

фізика або іноземна мова

Авіаційна та ракетно-космічна техніка

математика

фізика або іноземна мова

Суднобудування

математика

фізика або іноземна мова

Металургія

математика

фізика або іноземна мова

ЕЛЕКТРИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

математика

фізика або іноземна мова

Енергетичне машинобудування

математика

фізика або іноземна мова

Атомна енергетика

математика

фізика або іноземна мова

Теплоенергетика

математика

фізика або іноземна мова

Гідроенергетика

математика

фізика або іноземна мова

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

математика

фізика або іноземна мова

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

математика

фізика або іноземна мова

Мікро- і наносистемна техніка

математика

фізика або іноземна мова

ХІМІЧНА ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ

Хімічні технології та інженерія

математика

фізика або хімія або біологія

Біотехнології та біоінженерія

біологія

фізика або хімія або математика

Біомедична інженерія

біологія

фізика або математика або іноземна мова

ЕЛЕКТРОНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

Електроніка

математика

фізика або іноземна мова

Телекомунікації та радіотехніка

математика

фізика або іноземна мова

Авіоніка

математика

фізика або іноземна мова

ВИРОБНИЦТВО ТА ТЕХНОЛОГІЇ

Харчові технології

математика

хімія або біологія

Технології легкої промисловості

математика

фізика або хімія, або біологія

Технології захисту навколишнього середовища

математика

фізика або біологія

Гірництво

математика

фізика або географія

Нафтогазова інженерія та технології

математика

фізика або хімія або географія

Видавництво та поліграфія

математика

фізика або хімія, або іноземна мова

Деревообробні та меблеві технології

математика

фізика або біологія

АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО

Архітектура та містобудування

математика

творчий конкурс

Будівництво та цивільна інженерія

математика

фізика або іноземна мова

Геодезія та землеустрій

математика

географія або історія України

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

математика

фізика або географія

АГРАРНІ НАУКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВО

Агрономія

біологія

хімія або математика

Захист та карантин рослин

біологія

хімія або математика

Садівництво та виноградарство

біологія

хімія або математика

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

біологія

хімія або математика

Лісове господарство

математика

хімія або біологія

Садово-паркове господарство

математика

хімія або біологія

Водні біоресурси та аквакультура

біологія

хімія або математика

Агроінженерія

математика

фізика або географія

ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

Ветеринарна медицина

біологія

хімія або математика

Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза

біологія

хімія або математика

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Стоматологія

біологія або хімія

фізика або математика

Медицина

біологія або хімія

фізика або математика

Медсестринство

біологія або хімія

фізика або математика

Технології медичної діагностики та лікування

біологія або хімія

фізика або математика

Медична психологія

біологія або хімія

фізика або математика

Фармація, промислова фармація

біологія або хімія

фізика або математика

Фізична терапія, ерготерапія

біологія або хімія

фізика або математика

Педіатрія

біологія або хімія

фізика або математика

Громадське здоров’я

біологія або хімія

фізика або математика

СОЦІАЛЬНА РОБОТА

Соціальна робота

історія України

іноземна мова або математика

Соціальне забезпечення

історія України

географія або математика

СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Готельно-ресторанна справа

іноземна мова

географія або математика

Туризм

іноземна мова

географія або математика

ВОЄННІ НАУКИ, НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА, БЕЗПЕКА ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

Державна безпека

визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН

визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН

Безпека державного кордону

визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН

визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН

Військове управління (за видами збройних сил)

визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН

визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН

Забезпечення військ (сил)

визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН

визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН

Озброєння та військова техніка (крім вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти

математика

фізика або іноземна мова

Озброєння та військова техніка (для вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти

визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН

визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН

Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН

визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН

ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА

Пожежна безпека

математика

фізика або біологія

Пожежна безпека (для вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти)

математика

творчий конкурс

Правоохоронна діяльність (для вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти)

історія України

творчий конкурс

Цивільна безпека

математика

фізика або іноземна мова

ТРАНСПОРТ

Річковий та морський транспорт

математика

фізика або іноземна мова

Авіаційний транспорт

математика

фізика або іноземна мова

Залізничний транспорт

математика

фізика або іноземна мова

Автомобільний транспорт

математика

фізика або іноземна мова

Транспортні технології (за видами)

математика

фізика або іноземна мова

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Публічне управління та адміністрування

математика

іноземна мова або історія України

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

іноземна мова

історія України або математика

Міжнародні економічні відносини

іноземна мова

географія або математика

Міжнародне право

іноземна мова

історія України або математикаСкладено на підставі положень Умов прийому до вищих навчальних закладів у 2020 році.

Освіта.ua
04.02.2020

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Катя
Добрий вечір! Скажіть будь ласка чи можна вступити на вчителя української мови та літератури , якщо я складаю іспити по таким предметам : українська мова , математика , історія , біологія.
Галина
Для Катя: на бюджет ні. Вище ж вказані предмети які потрібно здаватм. Якщо хочете вступати на цю спеціальність, навіщо здаєте інші предмети?
Коментувати
Анна
чи можна ще додати один прeдмeт др ЗНО, якщо вжe зарeєструвались, та вибрали 3 прeдмeти? Випускник школи 2020 року.
Вика
Для Анна: Так, АЛЕ потрібно встигнути внести зміни до 24 березня 2020 року! Встигніть!
Коментувати
Аліна
Можливо поступити на медсестру в коледж коли я здаю українську мову,історію і біологію??
Віолетта
Можливо поступити на логопеда, якщо вибрав Історію України, Укр мову та Іноземну? Я прочитала там де сертифікати до вступу треба Біологія, Мова, Історія/Іноземна на вибір, можливо замінити біологію на історію або іноземну якщо я здам і те і те. Просто я, вже зареєструвалася, а лише потім побачила предмети для вступу
123
Для Віолетта: у вас ще є час внести зміни. Логопед - це лікар. І без біології ніяк.
М
Для 123:від коли логопед-лікар?вчаться в пед.Взалежності від проблеми:консультація невролога,...(спеціалістів),якщо не чітка вимова, а дитина здорова-то займається,логопед-це 1,2 клас і все нормально(одного року половина класу ходила до шкільного логопеда -до двох років,залежить,від дитини).Не знаю ніколи такої професії як логопед-лікар,не було-це лікар невропатолог,він займається такими проблемами.Біологію потрібно знати,але не обов’язково її здавати, в мед.і хімія підходить.Не знаю,або щось помінялося...
123
Для М: тоді чому логопеди працюють в дитячих поліклініках? Чому вони дають висновок про необхідність хірургічного втручання (підрізання вуздечки язика)?
Коментувати
Влад
Скільки потрібно набрати балів щоб поступити на державне за пільгами батько учасник АТО я чув що з 2020 року 125-128 балів ?
123
Для Влад: Вас обманули. У дітей учасникіа АТО немає пільг при вступі. Їх мають лише самі АТО-шники. І навіть для них немає якоїсь межі, бо пільгових місць лише 10%. В кого бал вище, той і пройде.
Коментувати
Катерина
Доброго дня)скажіть будь ласка з чого потрібно здавати ЗНО , якщо закінчила коледж 2018 році і зараз хочу вступити у ВНЗ на заочну форму навчання?
Dgp
Для Катерина: якщо "з чого" означає "з яких предметів", то обов’язково з укр.мови. на деякі предмети пеобхідно ще математику (здається на економіку). А загалом раджу прочитати умови вступу на 2020 рік.
Коментувати
Влад
Доброго вечера Можна дизнатися Яки предмет мени потрибно здавати на дежурного ЖД станции
Галина
Для Влад: черговий по станції - не спеціальність, а посада. взнайте, які вимоги до освіти на дану посаду: менеджмент або залізничний транспорт.
Коментувати
Маряна
Доброго вечора! Можна дізнатись скільки балів потрібно набрати з укр.мови, біології, історії україни ?
Галина
Для Маряна: Куди набрати? Яких балів? Для чого? Якщо Ви про мінімум за 200-бальною шкалою для можливості поданні документів, то дивіться умови вступу у вишах. Є мінімум для конкретних професій (на мед не менше 150 балів з 2-го та 3-го предметів), є мінімум, який встановлює сам виш.
Коментувати
Лариса
Доброго дня! Чи буду могти я, вступити на професію дошкільна освіта ? Так як я здаю ЗНО з укр.мова, історія україни, біологія ?
Ольга
Доброго дня! Вірно я зрозуміла, що в 2020 році максимальний бал по ЗНО з української мови та літератури 104 бали? А мінімальна кількість балів 68?
Галина
Для Ольга: де це Ви таке взяли?
Мар'яна
Можливо малася на увазі якась одна частина цього предмету(мова/література)
Коментувати
Випускниця
Доброго дня. Якщо я не вступаю в український університет, то мені не потрібно здавати все ЗНО? І кому потрібно про це сказати, щоб вони врахували тільки питання ДПА? Буду вдячна за відповідь.
Галина
Для Випускниця: Нічого нікому казати не потрібно. Виконуєте завдання за власним бажанням або всі, або лише ту частину, що на ДПА.
Коментувати
Віталій
Чи потрібно здавати ЗНО, після педколеджу, при вступі У ВНЗ НА третій курс для отримання ступеня бакалавра?
Галина
Для Віталій: Так треба. Якщо Ви випускник цього року, то мали Здавати ЗНО в 2018 році. Воно підходить.
Коментувати
Сніжана
Підкажіть будь ласка куди можна поступати ,якщо зно здаєш з укр мови ,історії ,біології?
Анна
Для Сніжана: Детька, посмотри сама в табличке. Например, тебе подходит Середня освіта (Образотворче мистецтво)
Коментувати
выпускник
Подскажите пожалуйста, если в Украине я не собираюсь никуда поступать и хочу только получить аттестат, нужно ли мне сдавать ЗНО и если да, то какие предметы. Спасибо.
Григорий
Для выпускник: Для получения аттестата нужно сдать только ДПА (Сдаётся во время ЗНО) по трем предметам это: 1.Обязательно по предмету украинский язык и литература, но вопросы по ДПА это только по украинскому языку и написание "власне висловлювання". 2.Математика или История Украины, по математике ДПА это задания №1-30, 33 и 34, по Истории Украины ДПА это задания №1-30 («История Украины ХХ - начала XXI века»). Можно математику выбрать 3 предметом. 3.Любой предмет из списка ЗНО в котором уверены что наберёте больше всего балов, задания по ДПА зависят от предмета, в одних нужно на все вопросы отвечать (Биология, География, Химия, Физика) в них балы от правильных ответов идут в ЗНО и ДПА, в других по (Испанскому, Английскому, Немецкому, Французскому) языку оценка по ДПА это задачи № 1-16 части «Понимание речи на слух (аудирование)», № 17-32 части «Чтение», № 39-43, № 49-53 части «Использование языка» и № 59 части «Письмо». Удачи в выборе предметов и в поступлении в ВУЗ мечты!
выпускник
Для Григорий: Большое спасибо за развернутый ответ! Удачи и добра во всем!
Коментувати
Діана
Підкажіть будь ласка Якщо у атестаті другий іспит з історії України А математику я буду складати як 4 предмет чи можна вступити на бюджетну форму навчання у медичній університет?
123
Для Діана: Немає жодного значення, які предмети Ви здаєте на ДПА (ДПА оцінюється за 12-бальною шкалою. Для вступу Ви подаєте сертифікати з тих предметів, які Вам потрібні для вступу (і бали там за 200-бальною шкалою)
Коментувати
Татьяна
На спеціальності "Психологія" конкурсні предмети 1-математика 2-біологія або іноз.мова. Чи можна буде вступити на контракт, здаючи математику і біологію?
123
Для Татьяна: звісно можна. Але у вас проблеми з логічним мисленням (після того як прочитали, які предмети треба здавати, питаєте чи з цими предметами можна вступити), тому не раджу.
Татьяна
Взагалі, перед тим як робити якісь висновки про людину, потрібно дізнатись чому вона вчинила так чи інакше. Я цікавлюсь цим питанням не просто так, а через те, що в сертифікатах зазначено, що можно, але я переглядала конкурсні предмети деяких вузів, то там вказано було, що з таким набором предметів тільки на бюджет можна. На контракт потрібно здавати історію. Не сходиться якось знаєте..
123
Для Татьяна: Ви не уважно читали умови вступу. З тими предметами, які на бюджет, можна вступити і на контракт. А ось якщо обираєш лише контракт, то на бюджет вже ніяк не пройдеш.
Коментувати
Игорь
Подскажите пожалуйста. Какие предметы нужно здавать для юридического образования?
Наталія
Доброго дня! А коли будуть оприлюднені предмети для контракту у закладах вишу? Маю на увазі галузь «Охорона здоров‘я».
Катя
Для Наталія: Вже опубліковані ,шукайте на сайтах вишу в додатках до Правил прийому
Коментувати
Катя
Скажіть будь ласка які предмети я маю здавати на стоматологію якщо це буде уже 2 вища освіта...перша дошкільна
Юлія
Підкажіть з ЗНО з укр.мова та літ.,географія та історія на які спеціальності можна подавати. Дитина учасника ато має пільги?
Андрей
Для Юлія: выше написано ведь
Коментувати

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!