Сертифікати ЗНО за спеціальностями бакалавра

Перелік необхідних сертифікатів ЗНО для вступу у 2021 році для здобуття освітнього ступеня бакалавра

Сертифікати ЗНО за спеціальностями бакалавра

У 2021 році зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вишів України, проводиться з української мови, української мови та літератури, історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, однієї з іноземних мов (за вибором): англійської, німецької, французької, іспанської.

Для вступу до вищого навчального закладу для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра абітурієнт має подати до закладу вищої освіти сертифікати ЗНО з трьох конкурсних предметів (двох у випадку проведення творчого конкурсу). У 2021 році при вступі до закладу вищої освіти прийматимуться сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років у будь-яких комбінаціях на вибір вступника. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник матиме право подавати сертифікат ЗНО з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.

Конкурсні предмети, з яких вступник має надати сертифікати ЗНО, визначені Умовами прийому до вищих навчальних закладів у 2021 році, в залежності від спеціальності, обраної абітурієнтом.

Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на відкриті, фіксовані (закриті) та небюджетні конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти першим конкурсним предметом є українська мова або українська мова та література, а другий і третій предмети регламентуються додатком №4 до Умов прийому до вищих навчальних закладів у 2021 році відповідно до майбутньої спеціальності (див. таблицю).

Для конкурсних пропозицій зі спеціальностей галузі знань "Освіта/педагогіка", які передбачають підготовку фахівців для закладів середньої освіти з навчанням болгарською, кримськотатарською, молдовською, новогрецькою, польською, румунською, словацькою, угорською мовами або вивченням цих мов, заклад вищої освіти може замість третього конкурсного предмета додавати вступний іспит з відповідної мови.

Заклади вищої освіти можуть передбачити обов'язкове складання творчих заліків із наступних спеціальностей (предметних спеціальностей): "Освітні, педагогічні науки", "Дошкільна освіта", "Початкова освіта", "Середня освіта (за предметними спеціальностями)", "Професійна освіта (за спеціалізаціями)", "Спеціальна освіта", "Фізична культура і спорт", "Дизайн (крім спеціалізацій для яких передбачено проведення творчого конкурсу)".

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти

Найменування галузі знань (напряму) Напрям підготовки (спеціальність) Перший предмет Другий предмет на вибір Третій предмет на вибір
ОСВІТА/ПЕДАГОГІКА Дошкільна освіта українська мова і література історія України математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Початкова освіта українська мова і література математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Середня освіта (за предметними спеціалізація ми)      
Середня освіта (Українська мова і література) українська мова і література історія України математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Середня освіта (Мова і література (із зазначенням мови)) українська мова і література іноземна мова історія України / математика / біологія / географія / фізика / хімія
Середня освіта (Історія) українська мова і література історія України математика / іноземна мова/ біологія / географія / фізика / хімія
Середня освіта (Математика) українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) українська мова біологія історія України / математика / іноземна мова / географія / фізика / хімія
Середня освіта (Хімія) українська мова хімія історія України / математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика
Середня освіта (Географія) українська мова і література географія історія України / математика / іноземна мова / біологія / фізика / хімія
Середня освіта (Фізика) українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Середня освіта (Інформатика) українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Середня освіта (Трудове навчання та технології) українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Середня освіта (Фізична культура) українська мова біологія історія України / математика / іноземна мова / географія / фізика / хімія
Середня освіта (Образотворче мистецтво) українська мова і література історія України математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Середня освіта (Музичне мистецтво) українська мова і література історія України математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Середня освіта (Природничі науки) українська мова біологія історія України / математика / іноземна мова / географія / фізика / хімія
Професійна освіта (за спеціалізаціями) українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Спеціальна освіта українська мова і література біологія історія України / математика / іноземна мова / географія / фізика / хімія
Фізична культура і спорт українська мова біологія творчий конкурс
КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО Аудіовізуальне мистецтво та виробництво українська мова і література історія України / фізика творчий конкурс
Дизайн (за спеціалізаціями «Графічний дизайн», «Дизайн одягу (взуття)», «Дизайн середовища», «Промисловий дизайн») українська мова і література математика творчий конкурс
Дизайн (крім спеціалізацій «Графічний дизайн», «Дизайн одягу (взуття)», «Дизайн середовища», «Промисловий дизайн») українська мова і література математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація українська мова і література історія України / хімія творчий конкурс
Хореографія українська мова і література історія України / біологія творчий конкурс
Музичне мистецтво українська мова і література історія України / математика / іноземна мова творчий конкурс
Сценічне мистецтво українська мова і література історія України / іноземна мова творчий конкурс
Музеєзнавство, пам’яткознавство українська мова і література історія України математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Менеджмент соціокультурної діяльності українська мова і література математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа українська мова і література історія України математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
ГУМАНІТАРНІ НАУКИ Релігієзнавство українська мова і література історія України математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Історія та археологія українська мова і література історія України математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Філософія українська мова і література історія України математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Культурологія українська мова і література історія України математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Філологія українська мова і література іноземна мова історія України / математика / біологія / географія / фізика / хімія
СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ Економіка українська мова і література математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Політологія українська мова і література історія України математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Психологія українська мова і література математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Соціологія українська мова і література математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
ЖУРНАЛІСТИКА Журналістика українська мова і література історія України математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ Облік та оподаткування українська мова і література математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Фінанси, банківська справа та страхування українська мова і література математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Менеджмент українська мова і література математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Маркетинг українська мова і література математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність українська мова і література математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
ПРАВО Право українська мова і література історія України математика / іноземна мова
БІОЛОГІЯ Біологія українська мова біологія історія України / математика / іноземна мова / географія / фізика / хімія
ПРИРОДНИЧІ НАУКИ Екологія українська мова біологія історія України / математика / іноземна мова / географія / фізика / хімія
Хімія українська мова хімія історія України / математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика
Науки про Землю українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Фізика та астрономія українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Прикладна фізика та наноматеріали українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Географія українська мова географія історія України / математика / іноземна мова / біологія / фізика / хімія
МАТЕМАТИКА ТА СТАТИСТИКА Математика українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Статистика українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Прикладна математика українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ Інженерія програмного забезпечення українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Комп’ютерні науки українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Комп’ютерна інженерія українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Системний аналіз українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Кібербезпека українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Інформаційні системи та технології українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
МЕХАНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ Прикладна механіка українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Матеріалознавство українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Галузеве машинобудування українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Авіаційна та ракетно-космічна техніка українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Суднобудування українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Металургія українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
ЕЛЕКТРИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Енергетичне машинобудування українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Атомна енергетика українська мова математика фізика / хімія
Теплоенергетика українська мова математика фізика / хімія
Гідроенергетика українська мова математика фізика / хімія
АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ПРИЛАДО- БУДУВАННЯ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Мікро- і наносистемна техніка українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
ХІМІЧНА ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ Хімічні технології та інженерія українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Біотехнології та біоінженерія українська мова біологія історія України / математика / іноземна мова / географія / фізика / хімія
Біомедична інженерія українська мова біологія історія України / математика / іноземна мова / географія / фізика / хімія
ЕЛЕКТРОНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ Електроніка українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Телекомунікації та радіотехніка українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Авіоніка українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
ВИРОБНИЦТВО ТА ТЕХНОЛОГІЇ Харчові технології українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Технології легкої промисловості українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Технології захисту навколишнього середовища українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Гірництво українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Нафтогазова інженерія та технології українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Видавництво та поліграфія українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Деревообробні та меблеві технології українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО Архітектура та містобудування українська мова і література математика творчий конкурс
Будівництво та цивільна інженерія українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Геодезія та землеустрій українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
АГРАРНІ НАУКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВО Агрономія українська мова біологія історія України / математика / іноземна мова / географія / фізика / хімія
Захист та карантин рослин українська мова біологія історія України / математика / іноземна мова / географія / фізика / хімія
Садівництво та виноградарство українська мова біологія історія України / математика / іноземна мова / географія / фізика / хімія
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва українська мова біологія історія України / математика / іноземна мова / географія / фізика / хімія
Лісове господарство українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Садово-паркове господарство українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Водні біоресурси та аквакультура українська мова біологія історія України / математика / іноземна мова / географія / фізика / хімія
Агроінженерія українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА Ветеринарна медицина українська мова біологія / математика хімія / фізика
Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза українська мова біологія / математика хімія / фізика
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я Стоматологія українська мова математика фізика / біологія / хімія
Медицина українська мова математика фізика / біологія / хімія
Медсестринство українська мова математика фізика / біологія / хімія
Технології медичної діагностики та лікування українська мова математика фізика / біологія / хімія
Медична психологія українська мова математика фізика / біологія / хімія
Фармація, промислова фармація українська мова математика фізика / біологія / хімія
Фізична терапія, ерготерапія українська мова математика фізика / біологія / хімія
Педіатрія українська мова математика фізика / біологія / хімія
Громадське здоров’я українська мова математика фізика / біологія / хімія
СОЦІАЛЬНА РОБОТА Соціальна робота українська мова і література історія України математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Соціальне забезпечення українська мова і література історія України математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ Готельно-ресторанна справа українська мова і література іноземна мова історія України / математика / біологія / географія / фізика / хімія
Туризм українська мова і література іноземна мова історія України / математика / біологія / географія / фізика / хімія
ВОЄННІ НАУКИ, НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА, БЕЗПЕКА ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ Державна безпека українська мова визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН
Безпека державного кордону українська мова визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН
Військове управління (за видами збройних сил) українська мова визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН
Забезпечення військ (сил) українська мова визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН
Озброєння та військова техніка (крім вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти українська мова математика фізика / іноземна мова
Озброєння та військова техніка (для вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти українська мова визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН
Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності) українська мова визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН
ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА Пожежна безпека українська мова математика фізика / біологія
Пожежна безпека (для вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) українська мова математика творчий конкурс
Правоохоронна діяльність (для вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) українська мова історія України творчий конкурс
Цивільна безпека українська мова математика фізика / іноземна мова
ТРАНСПОРТ Річковий та морський транспорт українська мова математика фізика / іноземна мова
Авіаційний транспорт українська мова математика фізика / іноземна мова
Залізничний транспорт українська мова математика фізика / іноземна мова
Автомобільний транспорт українська мова математика фізика / іноземна мова
Транспортні технології (за видами) українська мова математика фізика / іноземна мова
ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ Публічне управління та адміністрування українська мова і література математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії українська мова і література іноземна мова історія України / математика / біологія / географія / фізика / хімія
Міжнародні економічні відносини українська мова і література математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Міжнародне право українська мова і література іноземна мова історія України / математика

 Складено на підставі положень Умов прийому до вищих навчальних закладів у 2021 році.

Освіта.ua
16.10.2020

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Андрій
Доброго Дня, а цей перелік призначений для кожного університету, тобто він універсальний?
Янна
Як встипати якщо я здобула середню освіту ше у 2002 році і навчалася 6 семестрів в університеті, але не закінчила?
Наталія
Доброго вечора, у мене запитання, які предмети потрібно здавати на «дошкільна освіта» Дякую!
Анна
Доброго дня! хочу вступати на медичну спеціальність. Математику маю здавати рівня стандарт чи профільну?
Олег
Доброго дня! Хочу поступати на педагога. Наскільки я зрозумів різні інститути можуть самі визначати які предмети потрібні. Чи вони користуються цією програмою?
Влад
Для Олег: Вони користуються правилами вступу 2021
Коментувати
Вікторія
у 2021 році студент закінчує коледж. ЗНО здавав у 2020 році. Чи можливо перездати ЗНО для поліпшення кращих результатів для вступу у ВУз ?
Влад
Для Вікторія: можливо
Антон
Для Вікторія: так
Коментувати
Олена
Я здаю математику рівня стандарт, яке також потрібне мені для вступу. Завдання.будуть такі самі як профільного рівня?
Влад
Для Олена: стандарт це рівень ДПА. Оцінка ДПА йде в атестат, а не для вступу. Для вступу у Вас будуть бали ЗНО.
Коментувати
Владислав
Добрий день,. Підкажіть,хочу вступати на електроенергетику/атомну енергетику, для ЗНО обовязково здавати фізику? Чи достатньо 1. Українська мова; 2. Математика; 3.Історія України. Дякую
Влад
Для Владислав: на атомну енергетику фізику або хімію третім предметом. На електроенергетику можна історію. Все як в таблиці.
Коментувати
Олег
В цьому році закінчую коледж, в 2019 здавав ЗНО в формі ДПА, так як цього вимагав коледж, з української мови і літератури та історії. І так само здавав математику за своїм бажанням але вже як ЗНО звичайне. В особистому кабінеті бали за ЗНО написані всюди, бали за ДПА тільки в укр. мові і літературі та історії. Туди куди я хочу поступити необхідна українська мова і математика. Питання, чи потрібно мені здавати ЗНО ще раз або вийде посутпити з тими предметами що э в мене.
Влад
Для Олег: Ви здавали ДПА у формі ЗНО, а не ЗНО у формі ДПА. У Вас для вступу повинні бути 3 ЗНО. Якщо вони у Вас є, то можете їх подавати. Дивлячись куди хочете вступати, який треба конкурсний бал для вступу. Якщо це право, то мінімальний 140.
Олег
Для Влад: Те що це ДПА в формі ЗНО на сторінці учасника зно ніде не написано, на всіх предметах є бали ЗНО та на інформаційній картці написані тільки бали за ЗНО чи це взагалі не має значення ?
Влад
Оцінки ДПА будуть в атестаті. А бали ЗНО подають в університети.
Коментувати
Іванна
Добрий вечер. Я хочу поступити на програміста але помилково вибрала математику як дпа. Що мені тепер робити??
Влад
Для Іванна: питайте з центрі оцінювання
Коментувати
Волошин Ілля
Які потрібно предмети на професію прикордонник? Якщо я вивчаю математику рівень стандарту, а українську мову профільний рівень.
Влад
Для Волошин Ілля: всі спеціальності є в таблиці. Визнач, як вона правильно називається. В ЗНО рівнів немає. Рівні в ДПА. А для вступу треба ЗНО
Коментувати
Іра
Якщо для вступу другий предмет математика , то який рівень ДПА потрібно вибрати?
Іра
В школі я вивчаю математику на рівні стандарту
Влад
Стандарт. В Вузи подають ЗНО, а не ДПА. Вам треба скласти ЗНО
Коментувати
Антон
чи одинаково оцінюється математика профіль і стандарт,ми вивчали стандарт ,але нам сказали ,що краще здавати профіль.В чому різниця?
Галина
Для Антон: не може бути краще чи не краще. Рівні є лише в дпа, вони відповідають рівню за яким навчаються в школі. А в ЗНО неіснує рівнів. Всесь обсяг ЗНО дорівнює профільному рівню. Якщо Вам треба для вступу, Ви здаєте повністю, а ось оцінка, яка піде в атестат залежатимите від рівня школи.
Антон
дякую.
Коментувати
Софія
Якщо я хочу навчатися на таку професію як кравець закрійник, які предмети потрібно здавати? Скажіть будь ласка!
Галина
Для Софія: на закрійника навчають в пту. туди зно не потрібні
Коментувати
Віктор
У мене запитання.Якщо я хочу поступати на електрогазозварника то які предмети зно потрібно здавати???
Галина
Для Віктор: в пту зно не потрібні
Коментувати
Оксана
Доброго дня. Підкажуть будь ласка мені. Дитина обрали напрямок ( мова і лтература(із зазначенням мови), перший предмет повинні здати укр.мова і література, другий іноземна мова англійський, третій на вибір географія. Питання, нам потрібно ЗНО і сертифікати по цим трьом предметам для вступу, а математику можна здавати як ДПА?
Влад
Для Оксана: так, ЗНО по предметам для вступу, а математика ДПА
Коментувати
Альона
Підкажіть будь ласка, якщо я випускниця минулого року мені потрібно складати четверте ЗНО? Я буду вступати в мед і складатиму мову, літературу, матем, біологію чи потрібно складати ще й історію?
Влад
Для Альона: ні. У вас уже є атестат.
Коментувати
Віка
В школі я вивчаю математику рівень стандарту, але мені потрібне зно з математики для вступу. Який рівень зно вибрати?
Влад
Для Віка: у ЗНО немає рівнів. Ви його здаєте повністю. Рівні в ДПА.
Віка
Який рівень ДПА вибрати?
Коментувати
Аліна
На спеціальність міжнародні відносини потрібно здавати математику профільну чи рівень стандарт ?
Влад
Для Аліна: ЗНО для вступу здається в повному обсязі. В ЗНО профілів немає. Профілі в ДПА!
Коментувати
Ollesia
А чому англійська мова така легка на зовнішньому оцінюванні? Там нічого робити- заради інтересу пройшла тест всього за 40 хвилин. Це нонсенс- такі прості тести давати з англійської тим, хто вступає в магістратуру. Шановне міністерство. Оговтайтесь. Тільки дурні не складуть таке просте тестування з анлійської-прості елементарні тести. Збільшість кількість завдань в 2 рази, якщо ви даєте 150 хвилин, або зменщіть часу на написання тестування. Це смішно- дають тести для 5-класників на ЗНО. Не можуть вивчити елементарної термінології в 15000 слів.