Вагові коефіцієнти балів із предметів НМТ

Для кожної спеціальності визначено коефіцієнти, що застосовуються до балів мультипредметного тесту

Вагові коефіцієнти балів із предметів НМТ

Відповідно по Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти, у 2023 році вступникам на бакалаврські програми необхідно подавати результати національного мультипредметного тесту.

Для конкурсного відбору будуть зараховуватися бали мультитесту за три предметні блоки: два обов'язкові – з української мови та математики, і один за вибором учасника – історія України, біологія, фізика, хімія, іноземні мови (англійська, німецька, французька, іспанська).

Для кожної спеціальності Міністерством освіти і науки визначені невід’ємні вагові коефіцієнти, що застосовуються до рейтингових балів із предметів мультитесту.

Суть застосування коефіцієнтів полягає в наданні результатам із предметів НМТ більшої ваги при вступі на споріднену предмету спеціальність.

Ваговий коефіцієнт для оцінки з географії для тих вступників, хто подаватиме для вступу сертифікати ЗНО за 2020 або 2021 рік, дорівнюватиме ваговому коефіцієнту з історії України.

Вагові коефіцієнти оцінок із предметів національного мультипредметного тесту

Назва спеціальності Конкурсні предмети
основний блок додатковий блок
українська мова математика історія України іноземна мова біологія фізика хімія
Освітні, педагогічні науки 0,35 0,25 0,4 0,4 0,4 0,25 0,25
Дошкільна освіта 0,35 0,25 0,4 0,4 0,4 0,25 0,25
Початкова освіта 0,35 0,4 0,25 0,35 0,25 0,25 0,25
Середня освіта (Українська мова і література) 0,5 0,2 0,3 0,4 0,25 0,2 0,2
Середня освіта (Мова і зарубіжна література (із зазначенням мови) - для всіх інших мов) 0,4 0,3 0,3 0,5 0,25 0,25 0,25
Середня освіта (Історія) 0,3 0,2 0,5 0,3 0,25 0,2 0,2
Середня освіта (Математика) 0,3 0,5 0,2 0,3 0,3 0,5 0,3
Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 0,3 0,35 0,35 0,3 0,5 0,3 0,3
Середня освіта (Хімія) 0,3 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,5
Середня освіта (Географія) 0,3 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
Середня освіта (Фізика та астрономія) 0,3 0,5 0,2 0,3 0,3 0,5 0,3
Середня освіта (Інформатика) 0,3 0,5 0,2 0,3 0,3 0,5 0,3
Середня освіта (Трудове навчання та технології) 0,35 0.4 0,25 0,25 0,3 0,4 0,3
Середня освіта (Фізична культура) 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Середня освіта (Образотворче мистецтво) 0,4 0,25 0,35 0,35 0,2 0,2 0,2
Середня освіта (Музичне мистецтво) 0,4 0,25 0,35 0,35 0,2 0,2 0,2
Середня освіта (Природничі науки) 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4
Середня освіта (Захист України) 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Професійна освіта (за спеціалізаціями: Будівництво та зварювання, Електроніка, метрологія та радіотелекомунікації, Енергетика, електротехніка та електромеханіка, Цифрові технології) 0,3 0,5 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3
Професійна освіта (за спеціалізаціями: Машинобудування, Видобуток, переробка та транспортування корисних копалин, Технологія виробів легкої промисловості, Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології, Транспорт) 0,35 0.4 0,25 0,3 0,3 0,3 0,3
Професійна освіта (за спеціалізаціями) - для інших спеціалізацій 0,35 0,4 0,25 0,25 0,3 0,4 0,3
Спеціальна освіта 0,4 0,3 0,3 0,3 0,5 0,3 0,3
Дизайн (крім спеціалізацій «Графічний дизайн», «Дизайн одягу (взуття)», «Дизайн середовища», «Промисловий дизайн») 0,35 0.4 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Музеєзнавство, пам’яткознавство 0,25 0,25 0,5 0,25 0,2 0,2 0,2
Менеджмент соціокультурної діяльності 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 0,35 0,25 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2
Релігієзнавство 0,3 0,25 0,45 0,45 0,2 0,2 0,2
Історія та археологія 0,25 0,25 0,5 0,5 0,2 0,2 0,2
Філософія 0,35 0,25 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2
Культурологія 0,25 0,25 0,5 0,5 0,2 0,2 0,2
Філологія (українська мова та література) 0,5 0,25 0,25 0,25 0,2 0,2 0,2
Філологія (інші) 0,4 0,3 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2
Богослов'я 0,3 0,25 0,45 0,45 0,2 0,2 0,2
Економіка 0,35 0.4 0,25 0,25 0,2 0,2 0,2
Політологія 0,35 0.4 0,25 0,25 0,2 0,2 0,2
Психологія 0,35 0.4 0,25 0,25 0,4 0,2 0,2
Соціологія 0,35 0.4 0,25 0,25 0,2 0,2 0,2
Журналістика 0,45 0,3 0,25 0,35 0,2 0,2 0,2
Облік та оподаткування 0,35 0.4 0,25 0,25 0,2 0,2 0,2
Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок 0,35 0.4 0,25 0,25 0,2 0,2 0,2
Менеджмент 0,35 0.4 0,25 0,25 0,2 0,2 0,2
Маркетинг 0,35 0.4 0,25 0,25 0,2 0,2 0,2
Підприємництво та торгівля 0,35 0.4 0,25 0,25 0,2 0,2 0,2
Право 0,35 0,25 0,4 0,4 0,25 0,25 0,25
Біологія та біохімія 0,3 0,35 0,35 0,3 0,5 0,35 0,35
Екологія 0,3 0,35 0,35 0,3 0,4 0,35 0,4
Хімія 0,3 0,35 0,35 0,3 0,35 0,35 0,5
Науки про Землю 0,35 0.4 0,25 0,3 0,35 0,4 0,4
Фізика та астрономія 0,3 0,5 0,2 0,3 0,25 0,5 0,3
Прикладна фізика та наноматеріали 0,3 0,5 0,2 0,3 0,25 0,5 0,4
Географія 0,3 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
Математика 0,3 0,5 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2
Статистика 0,3 0,5 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2
Прикладна математика 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2
Інженерія програмного забезпечення 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2
Комп’ютерні науки 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2
Комп’ютерна інженерія 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2
Системний аналіз 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2
Кібербезпека та захист інформації 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2
Інформаційні системи та технології 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2
Прикладна механіка 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2
Матеріалознавство 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,5
Галузеве машинобудування 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2
Авіаційна та ракетно-космічна техніка 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2
Суднобудування 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2
Металургія 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,5
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2
Енергетичне машинобудування 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2
Атомна енергетика 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,5
Теплоенергетика 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2
Відновлювальні джерела енергії та гідроенергетика 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2
Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2
Інформаційно-вимірювальні технології 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2
Мікро- і наносистемна техніка 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2
Хімічні технології та інженерія 0,3 0,5 0,2 0,25 0,3 0,2 0,5
Біотехнології та біоінженерія 0,35 0,35 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5
Біомедична інженерія 0,35 0,35 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5
Електроніка 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2
Електронні комунікації та радіотехніка 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2
Авіоніка 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2
Харчові технології 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,5 0,5
Технології легкої промисловості 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,5
Технології захисту навколишнього середовища 0,3 0,5 0,2 0,25 0,5 0,5 0,5
Гірництво 0,3 0,5 0,2 0,25 0,5 0,5 0,5
Нафтогазова інженерія та технології 0,3 0,5 0,2 0,25 0,5 0,5 0,5
Видавництво та поліграфія 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,5 0,5
Деревообробні та меблеві технології 0,3 0,5 0,2 0,25 0,5 0,5 0,5
Будівництво та цивільна інженерія 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2
Геодезія та землеустрій 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2
Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2
Агрономія 0,4 0,3 0,3 0,35 0,5 0,3 0,5
Захист та карантин рослин 0,4 0,3 0,3 0,35 0,5 0,3 0,5
Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство 0,4 0,3 0,3 0,35 0,5 0,3 0,5
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 0,4 0,3 0,3 0,35 0,5 0,5 0,5
Лісове господарство 0,35 0,4 0,25 0,35 0,5 0,5 0,3
Садово-паркове господарство 0,35 0,4 0,25 0,35 0,5 0,4 0,4
Водні біоресурси та аквакультура 0,4 0,3 0,3 0,35 0,5 0,5 0,5
Агроінженерія 0,3 0,4 0,3 0,35 0,5 0,5 0,3
Ветеринарна медицина 0,35 0,4 0,25 0,3 0,5 0,5 0,3
Стоматологія 0,35 0,4 0,25 0,25 0,5 0,5 0,35
Медицина 0,35 0,4 0,25 0,25 0,5 0,5 0,35
Медсестринство 0,35 0,4 0,25 0,25 0,5 0,5 0,35
Технології медичної діагностики та лікування 0,35 0,4 0,25 0,25 0,5 0,5 0,35
Медична психологія 0,35 0,4 0,25 0,25 0,5 0,5 0,35
Фармація, промислова фармація 0,35 0,4 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5
Терапія та реабілітація 0,35 0,4 0,25 0,25 0,5 0,5 0,35
Педіатрія 0,35 0,4 0,25 0,25 0,5 0,5 0,35
Громадське здоров’я 0,35 0,4 0,25 0,25 0,5 0,5 0,35
Соціальна робота 0,35 0,4 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Соціальне забезпечення 0,35 0,4 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Готельно-ресторанна справа 0,4 0,3 0,3 0,5 0,3 0,25 0,3
Туризм і рекреація 0,4 0,3 0,3 0,5 0,35 0,25 0,25
Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності) 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2
Управління інформаційною безпекою 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2
Пожежна безпека 0,35 0.4 0,25 0,25 0,3 0,35 0,35
Правоохоронна діяльність 0,35 0,3 0,35 0,35 0,3 0,25 0,25
Цивільна безпека 0,35 0.4 0,25 0,25 0,35 0,35 0,35
Морський та внутрішній водний транспорт (всі спеціалізації) 0,3 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2
Авіаційний транспорт 0,3 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2
Залізничний транспорт 0,3 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2
Автомобільний транспорт 0,3 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2
Транспортні технології (за видами) - для всіх 0,3 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2
Публічне управління та адміністрування 0,3 0,4 0,3 0,5 0,2 0,2 0,2
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 0,4 0,3 0,3 0,5 0,2 0,2 0,2
Міжнародні економічні відносини 0,3 0,4 0,3 0,5 0,2 0,2 0,2
Міжнародне право 0,4 0,2 0,4 0,5 0,2 0,2 0,2

 

Освіта.ua
28.06.2023

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Марія
Доброго вечора, чи можу я поступити на контракт на "Право" якщо бали НМТ математика 134, українська мова 146, історія 130
Тетяна
Добрий день, я подала заяву на бюджет в університет, але мене немає в списку, хоча маю три квоти і середній бал 139, що робити якщо я подала лише одну заяву на бюджет, я маю якусь можливість вступити на бюджет?
Ганна
Для Тетяна: Добрий день. Вас можуть перевести з контракту на вакантне бюджетне місце. Чи буде переведення й коли, залежить від того, до якої категорії осіб з правом на переведення Ви належите, та від спеціальності й університету.
Галина
А які 3 квоти Ви маєте? 1, 2. А яка 3тя? В цьому ж році немає квот 3 і 4. То як Ви маєте 3 квоти?
Тетяна
Багатодітна родина
Коментувати
Наталя
Добрий день. Скажіть, будь ласка, які коефіцієнти предметів укр. мова, математика та біологія за результатами ЗНО 2021 року? Подавали заявки і в різних ВУЗах конкурсний бал відрізняється. Так має бути, чи допустилася помилка?
Ганна
Для Наталя: Добрий день. Вступ за ЗНО відбувається за правилами років складання ЗНО, і в різних університетах можуть бути різні коефіцієнти предметів.
Наталя
Дякую за відповідь.
Коментувати
Андрій
Як зрозуміти що при однакових балах третій предмет із більшим ваговим коефіцієнтом знижує конкурсний бал порівняно з предметом з меншим ваговим коефіцієнтом
Ганна
Для Андрій: Треба розрахувати середньозважене двох обов’язкових предметів для обраної спеціальності (домножити бали з української мови й математики на коефіцієнти цих предметів, скласти добутки й поділити отриману суму на суму двох коефіцієнтів). Якщо бал з третього предмета більший за середньозважений бал обов’язкових предметів, то конкурсний бал буде більшим за середньозважений бал обов’язкових предметів. У цьому випадку що більша частка третього предмета, то вищий конкурсний бал. Якщо ж бал з третього предмета нижчий за середньозважений бал обов’язкових предметів, то конкурсний бал буде нижчим за середньозважений бал обов’язкових предметів. У цьому випадку що менша частка третього предмета, то більший конкурсний бал.
Андрій
Але ж це виходить, якийсь нонсенс. Серед двох претендентів кращим виходить той хто здав третій предмет з меншим коефіцієнтом і у нього шанси вищі ні ж у того хто здавав предмет з вищим коефіцієнтом
Коментувати
катерина
Доброго дня чи можу я вступити на бакалавра психології на контракт з результатами ЗНО 2021 року українська 145 біологія 120 математика 109??? не підкажете як обрахувати конкурсний бал?
Ганна
Для катерина: Добрий день. Для розрахунку конкурсного бала потрібно домножити бали з предметів на їхні коефіцієнти для психології (які є в таблиці), скласти добутки, а потім поділити отриману суму на суму коефіцієнтів. Якщо подасте заяви до закладів на сході чи півдні країни, конкурсний бал ще домножать на 1,07 або 1,04 залежно від регіону. Але в будь-якому разі буде великий вибір університетів, у які можна буде вступити на психологію на контракт, адже в більшості університетів конкурсу на контракт немає. З якими балами вступали на психологію торік, можна подивитися на vstup2022.edbo.gov.ua та abit-poisk.org.uа. Відгуки про університети є на сайтах про освіту та гугл-картах. Можна також поговорити з представниками приймальних комісій про особливості навчання на психології в їхніх університетах.
Ганна
Для катерина: Це результати ЗНО, а не НМТ, тому конкурсний бал розраховують на основі коефіцієнтів року складання ЗНО. Ці коефіцієнти потрібно дізнатися в університетах.
Коментувати
Сергій
Добрий день! Вступаю на бакалавра психології з освітою РНК-5 (коледж). В приймальних комісіях мене запевнили, що я можу скласти 2 тести замість 3-х. Бо математику я знаю погано. А також сказали, що можна і математику в бонус скласти - це буде лише плюсом (не зашкодить результату). Отже я опирався на укр.мову + історію в тесті і математ. як бонус. В результаті, в електронному кабінеті всеодно реєстрація на 3 предмети, укр.мова і математ. як обовʼязкові та історія додатково (а не навпаки, де матем. та історія на вибір). Так я й складав тест на 3 предмети - система не працює іншим чином. Укр.мова - 162, математика - 131, історія Укр. - 158. Тепер розраховую конкурсний бал. Якщо лише укр.мова+історія, то виходить 160,3. Якщо укр.мова+математика+історія, то виходить 148,6. Не розумію де саме обман: у консультаціях приймальних комісій чи в самому електронному кабінеті, функціоналі тесту? Можливо якось інакше рахується конкурсний бал? Чи я можу вилучити математику? Де це зробити?
Ганна
Для Сергій: Добрий день. У разі вступу за результатами НМТ конкурсний бал розраховують на основі балів з трьох предметів. Якщо вступ відбувається за результатами ЗНО на основі ступеня НРК5, для розрахунку конкурсного бала потрібні бали з двох предметів. В обох випадках розрахунок роблять на основі коефіцієнтів 2023 року. У разі вступу до закладів на сході чи півдні конкурсний бал буде домножено на регіональні коефіцієнти 1,04 або 1,07 залежно від регіону.
Сергій
Я так і не зрозумів. Мені будуть рахувати бали із укр.мови+історії і тоді я матиму більший бал? Чи рахуватимуть укр.мову+математику і тоді бал буде низький? Чи укр.мова+математика+історія і тоді бал буде теж нижчий? Якщо система працює лише з 3-ма предметами. Чи я від початку мав подати якусь заяву, натиснути якусь галочку, щоб проходити лише укр.мову та історію? Я готувався лише до укр.мови та історії, бо мене заздалегіть запевнили, що 2-й іспит на вибір і це може бути не математика.
Ганна
Для Сергій: Конкурсний бал рахуватимуть на основі всіх трьох предметів, оскільки Ви вступаєте за результатами НМТ, а не ЗНО.
Коментувати
Володимир
Доброго дня.Поступаю на факультет ветеринарної медицини на основі молодшого спеціаліста.Складав Зно бали українська 137,біологія 152.Склав нмт у цьому році українська 149, математика 134, біологія 147.Як мені поступити з найбільшим балом?
Ганна
Для Володимир: Добрий день. Можна вступати за ЗНО або за НМТ, і в разі вступу за НМТ бал НМТ з біології можна замінити балом ЗНО з біології, оскільки різниця між цими двома результатами менша за 15 балів. Для розрахунку конкурсного бала коефіцієнти в обох випадках треба брати з таблиці 2023 року (коефіцієнти для розрахунку конкурсного бала на основі результатів ЗНО потрібно брати з цієї таблиці через те, що вступ відбувається на основі ступеня молодшого спеціаліста). У разі вступу за ЗНО КБ=(137*0,35+152*0,5)/(0,35+0,5). У разі вступу за НМТ (з заміною бала НМТ з біології балом ЗНО з цього предмета) КБ=(149*0,35+134*0,4+152*0,5)/(0,35+0,... 4+0,5).... Треба обрати варіант з вищим конкурсним балом. У разі вступу до закладів на сході чи півдні конкурсний бал ще буде домножено на 1,04 або 1,07 залежно від регіону.
Коментувати
Кіра
Добрий день. Склала математику на 114,англійську на 147,українську на 153. Чи є можливість поступити кудись на контракт? Чи можу поступити на маркетолога чи на якусь більш-менш нормальну спеціальність?
Ганна
Для Кіра: Добрий день. Так, на контракт можна буде вступити, і буде великий вибір спеціальностей та університетів. Потрібно більше дізнатися про спеціальності, які розглядаєте, адже є суттєві відмінності між напрямами підготовки, які можуть здаватися схожими (наприклад, між маркетингом і менеджментом, математикою й прикладною математикою). З якими балами вступали на різні спеціальності до різних закладів торік, можна подивитися на vstup2022.edbo.gov.ua та abit-poisk.org.ua (але цього року бали в цілому мають бути нижчими через складніші завдання НМТ й технічні проблеми під час тестування).
Коментувати
Ксенія
Доброго дня. Я вступаю на бакалаврат на основі диплому молодшого спеціаліста. Здавала зно 2 роки тому. Бали: Укр мова 182 Математика 123 Історія 133 Англ мова 134 На сайті деяких вишів (візьмемо до прикладу Львівську політехніку) пише, щоб поступити на бюджет, потрібно мати з усіх предметів мінімум 135 балів. Чи це обмеження ставить кожен університет, чи це є загальним для всіх? Запитання полягає в тому чи маю я можливість спробувати поступати на бюджет, чи я можу тільки на контракт піти?
Ганна
Для Ксенія: Добрий день. Такі обмеження встановлені університетами. Є й загальні обмеження для деяких спеціальностей, але вони стосуються остаточного конкурсного бала (з урахуванням галузевого й регіонального коефіцієнтів).
Коментувати
маряна
добрий день.є шанс попасти на бюджет Психологія або Філологія з балами-мова 195,матем126,історія148?дякую.
Ганна
Для маряна: Добрий день. Потрібно розрахувати конкурсні бали для філології й психології на основі коефіцієнтів таблиці (домножити бали на коефіцієнти, скласти добутки й отриману суму поділити на суму коефіцієнтів). Якщо є готовність подати заяву на навчання в східному чи південному регіоні, конкурсний бал для такої заяви ще треба домножити на 1,04 чи 1,07 залежно від регіону. Остаточні конкурсні бали треба порівняти з балами вступників попереднього року, які є на сайтах vstup2022.edbo.gov.ua та abit-poisk.org.ua (але цього року бали мають бути нижчими, ніж торік, через складніші завдання та технічні проблеми в частини учасників тестування).
Коментувати
Софія
Доброго дня. Я склала нмт Математика: 126 Історія України: 127 Українська мова: 144. Яким буде середній бал? Чи зможу я піти в Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Ґжицького, по спеціальності "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва"?
Софія
Доброго дня. Я склала нмт Математика: 126 Історія України: 127 Українська мова: 144. Яким буде середній бал? Чи зможу я піти в Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Ґжицького, по спеціальності "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва"?
Ганна
Для Софія: Добрий день. Щоб розрахувати середньозважений бал НМТ для зазначеної спеціальності, треба домножити бали з української мови, математики й історії на коефіцієнти 0,4, 0,3 і 0,3 відповідно, скласти добутки й отриману суму поділити на суму коефіцієнтів (яка тут становить 1). Оскільки спеціальність має особливу підтримку, середньозважений бал НМТ ще потрібно домножити на 1,02 для заяв з пріоритетами 1 і 2. Остаточний конкурсний бал треба порівняти з балами вступників попереднього року, які можна знайти на сайті vstup2022.edbo.gov.ua (водночас потрібно зважати на те, що цього року бали вступників мають бути нижчими, ніж торік, через складніші завдання та технічні проблеми під час тестування).
Коментувати
Софія
Доброго дня. Склала нмт математика - 134, мова - 150, біологія - 131. Чи зможу я вступити на право?Чи є взагалі шанси пройти на бюджет?
Галина
Для Софія: на контракт - можете. Особливо в який-небуть МАУП або щось таке. На бюджет - ні. Можете спробувати в коледж.
Ганна
Добрий день. Треба визначити, які професійні сфери Вам підходять, а потім з’ясувати, які можливості для навчання є в університетах та коледжах. Перелік спеціальностей та бали, з якими на них вступали до різних закладів торік, можна подивитися на vstup2022.edbo.gov.ua та abit-poisk.org.ua (але цього року бали в цілому мають бути нижчими через вищу складність завдань та технічні проблеми під час тестування). У разі подання заяв на вступ до університету середньозважений бал НМТ (значення якого залежить від спеціальності) ще буде домножено на регіональні коефіцієнти (1,07 або 1,04 для заяв до закладів у східних і південних регіонах) і галузевий коефіцієнт (1,02 для заяв на спеціальності з особливою підтримкою з пріоритетом 1 або 2). Для заяв на вступ до коледжу середній бал трьох предметів НМТ домножать на 1,25. Заяви до університетів і коледжів можна подавати одночасно (на бюджет на бакалавра й молодшого бакалавра - сукупно до 5 заяв, на фахового молодшого бакалавра - будь-яку кількість).
Коментувати
Вікторія
Доброго дня. Склала нмт математика - 153, мова - 146, історія - 148. Чи зможу я вступити на психологію чи менеджмент з такими балами. І чи потрібен творчий конкурс чи можна без нього?
Галина
Для Вікторія: Який ще творчий конкурс на менеджмент? Це що хореографія чи дизайн? Чи зможете вступити не відомо доки не відбудеться конкурс
Ганна
Добрий день. Можна подивитися бали вступників попереднього року (але цього року прохідні бали на багато спеціальностей можуть бути нижчими, оскільки були складніші завдання й технічні проблеми в частини учасників тестування). Ці бали є зокрема на сайтах vstup2022.edbo.gov.ua та abit-poisk.org.ua. Якщо подасте заяви до закладів у східних чи південних регіонах, конкурсний бал для відповідних заяв ще домножать на 1,07 чи 1,04 залежно від регіону.
Коментувати
Надія
Добрий день . Чи можливий вступ ( на психологію) якщо не склала один предмет із трьох? Буду вдячна за відповідь.
Галина
Для Надія: ні
Коментувати
Марина
Доброго дня. Підкажіть будь ласка, скільки треба прохідний бал в інститут на контракт. Дякую за відповідь.
Ганна
Для Марина: Добрий день. Є вимоги щодо мінімального бала для деяких спеціальностей. І в частині закладів є конкурс на між вступниками на контракт. У решті випадків вступити на контракт можна і з низькими балами.
Коментувати
Юліан
Добридень! Підкажіть, будь ласка, якщо я збираюсь вступати у львівський ВНЗ, то чи повинен я враховувати регіональний коефіцієнт? Дякую за відповідь!
Ганна
Для Юліан: Добридень. Для закладів у Львівській області регіональний коефіцієнт дорівнює одиниці.
Коментувати
Наталі
Підкажіть, як все-таки розрахувати конкурсний бал: На сайті є така формула, Конкурсний бал (КБ) = К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3 + ОУ, Але у багатьох вузах на сайтах формула інша, а саме: Конкурсний бал (КБ) = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3) / (К1 + К2 + К3). - про такій формулі показник суттєво зменшується!! Як правильно рахувати? Чи треба ділити на суму коєфіціентів?
Ганна
Для Наталі: Так, треба суму добутків балів з трьох предметів на їхні коефіцієнти поділити на суму коефіцієнтів, щоб розрахувати середньозважений бал НМТ. Середньозважений бал НМТ ще домножують на галузевий і регіональний коефіцієнти. Галузевий коефіцієнт становить 1,02 для спеціальностей з особливою підтримкою в разі пріоритету 1 або 2. Регіональні коефіцієнти мають значення 1,04 або 1,07 (залежно від регіону) для закладів вищої освіти восьми регіонів на сході й півдні країни.
Коментувати
Вадим
Добрий день! Підкажіть будь ласка,нмт написав математика-121,історія України-155,українська мова-138,який в мене коефіцієнт,щоб вступити на історичний факультет
Ганна
Для Вадим: Добрий день. Коефіцієнти для спеціальності "Історія й археологія" є в таблиці: історія - 0,5, українська мова й математика - по 0,25.
Коментувати
Марина
Добрий день! Можу лі я поступати на комп’ютерні технології , якщо я здала укр. мову на 143, історія 153, а математика 100 балів. Дякую за відповідь.
Ганна
Для Марина: Добрий день. Можливий вступ на контракт. Але має бути готовність до наполегливого вивчення математики й фізики, виконання непростих лабораторних робіт і великих обсягів самостійної роботи. Якщо такої готовності немає, але є бажання працювати в сфері, пов’язаний з комп’ютерними технологіями, треба шукати інші варіанти, наприклад, вступ на споріднену спеціальність у коледжі (у разі вступу до коледжу за НМТ середній бал з трьох предметів домножують на 1,25). Можна поговорити з представниками приймальних комісій профільних закладів - вони можуть проконсультувати щодо особливостей навчання на різних спеціальностях.
Галина
Для Марина: Вам не варто вступати на дану спеціальність. Не може вивчати комп’ютерні науки людина, яка абсолютно не розуміється в математиці. І це не та наука, яку можна наздогнати (як, наприклад, історію). Задумайтесь над чимось іншим. Якщо не готові, відкладіть вступ на наступний рік
Коментувати