Сертифікати ЗНО за спеціальностями бакалавра

Перелік необхідних сертифікатів ЗНО для вступу у 2020 році для здобуття освітнього ступеня бакалавра

Сертифікати ЗНО за спеціальностями бакалавра

У 2020 році зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вишів України, проводиться з української мови та літератури, історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, однієї з іноземних мов (за вибором): англійської, німецької, французької, іспанської.

Для вступу до вищого навчального закладу для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра абітурієнт має подати до закладу вищої освіти сертифікати ЗНО з трьох конкурсних предметів (двох у випадку проведення творчого конкурсу). У 2020 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019 та 2020 років, окрім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати сертифікати з англійської, французької, німецької або іспанської мов за 2018, 2019 або 2020 роки.

Конкурсні предмети, з яких вступник має надати сертифікати ЗНО, визначені Умовами прийому до вищих навчальних закладів у 2020 році, в залежності від спеціальності, обраної абітурієнтом.

Для вступу на бюджетну форму навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти першим конкурсним предметом є українська мова та література, а другий і третій предмети регламентуються додатком №4 до Умов прийому до вищих навчальних закладів у 2020 році відповідно до майбутньої спеціальності (див. таблицю).

Для небюджетних конкурсних пропозицій (контракт) перелік конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів встановлюються закладом вищої освіти, причому першим конкурсним предметом є українська мова та література, другий конкурсний предмет обирається закладом освіти з математики, історії України, іноземної мови або біології за вибором закладу вищої освіти, а третій конкурсний предмет обирається з переліку загальноосвітніх предметів, з яких проводиться зовнішнє незалежне оцінювання (заклад вищої освіти може передбачити право вступника на вибір з двох предметів), або проводиться творчий конкурс (якщо він передбачений для цієї спеціальності). Для небюджетних конкурсних пропозицій зі спеціальностей "Стоматологія", "Медицина", "Педіатрія" другий та третій конкурсні предмети встановлюються закладом освіти з переліку: біологія, хімія, математика, фізика.

Для конкурсних пропозицій зі спеціальностей галузі знань "Освіта/педагогіка", які передбачають підготовку фахівців для закладів середньої освіти з навчанням болгарською, кримськотатарською, молдовською, новогрецькою, польською, румунською, словацькою, угорською мовами або вивченням цих мов, заклад вищої освіти може замість третього конкурсного предмета додавати вступний іспит з відповідної мови.

Заклади вищої освіти можуть передбачити обов'язкове складання творчих заліків із наступних спеціальностей (предметних спеціальностей): "Освітні, педагогічні науки", "Дошкільна освіта", "Початкова освіта", "Середня освіта (за предметними спеціальностями)", "Професійна освіта (за спеціалізаціями)", "Спеціальна освіта", "Фізична культура і спорт", "Дизайн (крім спеціалізацій для яких передбачено проведення творчого конкурсу)".

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на бюджетні конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти

Найменування галузі знань (напряму)

Напрям підготовки (спеціальність)

Другий предмет

Третій предмет

ОСВІТА/ПЕДАГОГІКА

Дошкільна освіта

історія України

математика або біологія

Початкова освіта

математика

історія України або біологія

Середня освіта (за предметними спеціалізація ми)

   

Середня освіта (Українська мова і література)

історія України

іноземна мова або географія

Середня освіта (Мова і література (із зазначенням мови))

іноземна мова

історія України або географія

Середня освіта (Історія)

історія України

іноземна мова або географія

Середня освіта (Математика)

математика

фізика або іноземна мова або географія

Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

біологія

хімія або математика

Середня освіта (Хімія)

хімія

біологія або математика

Середня освіта (Географія)

географія

математика або іноземна мова

Середня освіта (Фізика)

математика

фізика або іноземна мова або біологія

Середня освіта (Інформатика)

математика

фізика або іноземна мова або географія

Середня освіта (Трудове навчання та технології)

математика

фізика або біологія або історія України

Середня освіта (Фізична культура)

біологія

історія України або географія

Середня освіта (Образотворче мистецтво)

історія України

іноземна мова або біологія

Середня освіта (Музичне мистецтво)

історія України

іноземна мова або математика

Середня освіта (Природничі науки)

біологія

географія, або фізика, або хімія

Професійна освіта (за спеціалізаціями)

математика

фізика або хімія або біологія або іноземна мова

Спеціальна освіта

біологія

історія України або іноземна мова

Фізична культура і спорт

біологія

творчий конкурс

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО

Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

історія України або фізика

творчий конкурс

Дизайн (за спеціалізаціями «Графічний дизайн», «Дизайн одягу (взуття)», «Дизайн середовища», «Промисловий дизайн»)

історія України або фізика

творчий конкурс

Дизайн (крім спеціалізацій «Графічний дизайн», «Дизайн одягу (взуття)», «Дизайн середовища», «Промисловий дизайн»)

історія України або фізика

математика або іноземна мова

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

історія України або хімія

творчий конкурс

Хореографія

історія України або біологія

творчий конкурс

Музичне мистецтво

історія України або математика

творчий конкурс

Сценічне мистецтво

історія України або іноземна мова

творчий конкурс

Музеєзнавство, пам’яткознавство

історія України

іноземна мова або географія

Менеджмент соціокультурної діяльності

математика

географія або іноземна мова

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

історія України

математика або іноземна мова

ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

Релігієзнавство

історія України

математика або іноземна мова

Історія та археологія

історія України

географія або іноземна мова

Філософія

історія України

математика або іноземна мова

Культурологія

історія України

іноземна мова або географія

Філологія

іноземна мова

історія України або географія

СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ

Економіка

математика

іноземна мова або географія

Політологія

історія України

математика або іноземна мова

Психологія

математика

біологія або іноземна мова

Соціологія

математика

історія України або іноземна мова

ЖУРНАЛІСТИКА

Журналістика

історія України

математика або іноземна мова

УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Облік та оподаткування

математика

іноземна мова або географія

Фінанси, банківська справа та страхування

математика

іноземна мова або географія

Менеджмент

математика

іноземна мова або географія

Маркетинг

математика

іноземна мова або географія

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

математика

іноземна мова або географія

ПРАВО

Право

історія України

математика або іноземна мова

БІОЛОГІЯ

Біологія

біологія

математика або хімія або іноземна мова

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

Екологія

біологія

математика або хімія або географія

Хімія

хімія

математика або іноземна мова

Науки про Землю

математика

фізика або географія

Фізика та астрономія

математика

фізика або іноземна мова

Прикладна фізика та наноматеріали

математика

фізика або іноземна мова

Географія

географія

математика або іноземна мова

МАТЕМАТИКА ТА СТАТИСТИКА

Математика

математика

фізика або іноземна мова

Статистика

математика

фізика або іноземна мова

Прикладна математика

математика

фізика або іноземна мова

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Інженерія програмного забезпечення

математика

фізика або іноземна мова

Комп’ютерні науки

математика

фізика або іноземна мова

Комп’ютерна інженерія

математика

фізика або іноземна мова

Системний аналіз

математика

фізика або іноземна мова

Кібербезпека

математика

фізика або іноземна мова

Інформаційні системи та технології

математика

фізика або іноземна мова

МЕХАНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ

Прикладна механіка

математика

фізика або іноземна мова

Матеріалознавство

математика

фізика або іноземна мова

Галузеве машинобудування

математика

фізика або іноземна мова

Авіаційна та ракетно-космічна техніка

математика

фізика або іноземна мова

Суднобудування

математика

фізика або іноземна мова

Металургія

математика

фізика або іноземна мова

ЕЛЕКТРИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

математика

фізика або іноземна мова

Енергетичне машинобудування

математика

фізика або іноземна мова

Атомна енергетика

математика

фізика або іноземна мова

Теплоенергетика

математика

фізика або іноземна мова

Гідроенергетика

математика

фізика або іноземна мова

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

математика

фізика або іноземна мова

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

математика

фізика або іноземна мова

Мікро- і наносистемна техніка

математика

фізика або іноземна мова

ХІМІЧНА ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ

Хімічні технології та інженерія

математика

фізика або хімія або біологія

Біотехнології та біоінженерія

біологія

фізика або хімія або математика

Біомедична інженерія

біологія

фізика або математика або іноземна мова

ЕЛЕКТРОНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

Електроніка

математика

фізика або іноземна мова

Телекомунікації та радіотехніка

математика

фізика або іноземна мова

Авіоніка

математика

фізика або іноземна мова

ВИРОБНИЦТВО ТА ТЕХНОЛОГІЇ

Харчові технології

математика

хімія або біологія

Технології легкої промисловості

математика

фізика або хімія, або біологія

Технології захисту навколишнього середовища

математика

фізика або біологія

Гірництво

математика

фізика або географія

Нафтогазова інженерія та технології

математика

фізика або хімія або географія

Видавництво та поліграфія

математика

фізика або хімія, або іноземна мова

Деревообробні та меблеві технології

математика

фізика або біологія

АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО

Архітектура та містобудування

математика

творчий конкурс

Будівництво та цивільна інженерія

математика

фізика або іноземна мова

Геодезія та землеустрій

математика

географія або історія України

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

математика

фізика або географія

АГРАРНІ НАУКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВО

Агрономія

біологія

хімія або математика

Захист та карантин рослин

біологія

хімія або математика

Садівництво та виноградарство

біологія

хімія або математика

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

біологія

хімія або математика

Лісове господарство

математика

хімія або біологія

Садово-паркове господарство

математика

хімія або біологія

Водні біоресурси та аквакультура

біологія

хімія або математика

Агроінженерія

математика

фізика або географія

ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

Ветеринарна медицина

біологія

хімія або математика

Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза

біологія

хімія або математика

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Стоматологія

біологія або хімія

фізика або математика

Медицина

біологія або хімія

фізика або математика

Медсестринство

біологія або хімія

фізика або математика

Технології медичної діагностики та лікування

біологія або хімія

фізика або математика

Медична психологія

біологія або хімія

фізика або математика

Фармація, промислова фармація

біологія або хімія

фізика або математика

Фізична терапія, ерготерапія

біологія або хімія

фізика або математика

Педіатрія

біологія або хімія

фізика або математика

Громадське здоров’я

біологія або хімія

фізика або математика

СОЦІАЛЬНА РОБОТА

Соціальна робота

історія України

іноземна мова або математика

Соціальне забезпечення

історія України

географія або математика

СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Готельно-ресторанна справа

іноземна мова

географія або математика

Туризм

іноземна мова

географія або математика

ВОЄННІ НАУКИ, НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА, БЕЗПЕКА ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

Державна безпека

визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН

визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН

Безпека державного кордону

визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН

визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН

Військове управління (за видами збройних сил)

визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН

визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН

Забезпечення військ (сил)

визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН

визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН

Озброєння та військова техніка (крім вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти

математика

фізика або іноземна мова

Озброєння та військова техніка (для вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти

визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН

визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН

Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН

визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН

ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА

Пожежна безпека

математика

фізика або біологія

Пожежна безпека (для вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти)

математика

творчий конкурс

Правоохоронна діяльність (для вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти)

історія України

творчий конкурс

Цивільна безпека

математика

фізика або іноземна мова

ТРАНСПОРТ

Річковий та морський транспорт

математика

фізика або іноземна мова

Авіаційний транспорт

математика

фізика або іноземна мова

Залізничний транспорт

математика

фізика або іноземна мова

Автомобільний транспорт

математика

фізика або іноземна мова

Транспортні технології (за видами)

математика

фізика або іноземна мова

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Публічне управління та адміністрування

математика

іноземна мова або історія України

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

іноземна мова

історія України або математика

Міжнародні економічні відносини

іноземна мова

географія або математика

Міжнародне право

іноземна мова

історія України або математикаСкладено на підставі положень Умов прийому до вищих навчальних закладів у 2020 році.

Освіта.ua
04.02.2020

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Сергій
Доброго часу доби Щоб поступити на кіберберпеку у 2021 р., потрібно здавати Українську мову (однорівневу) чи українську мову і літературу (дворівневу)? Третім і четвертим предметом - англійську мову і фізику? Дякую
Влад
Добрий день!Я хочу поступити через 2 роки на галузь транспорт. Скільки балів буде потрібно щоб поступити. Мені потрібно скласти ЗНО математика, фізика і іноземна.
Галина
Для Влад: Умови вступу на наступний рік затверджують в жовтні попереднього року. Якщо Ви збираєтесь вступати в 2022 року, то умови затвердять в жовтні 2021 року.
Коментувати
Максим
Добрий вечір!Я хочу поступити на Управління та адміністрування,мені треба буде складати ЗНО з матем.(базовий рівень),англ.мова та українська мова?Чи ще треба буде здавати українську літературу?
Влад
Для Максим: управління та адміністрування це галузь, а там ще є повно спеціальностей. Тому уважно дивитися, які потрібні зно на кожну з них. Правил вступу на наступний рік ще немає і які треба зно, невідомо ще. Українська мова і література здається як один предмет.
Коментувати
Анжеліка
Доброго дня!Скажіть будь ласка, у 2021 році я буду поступати на Управління та адміністрування»Менеджмент»,мені треба буде здавати ЗНО з математика базовий рівень чи проф.?
Уляна
Доброго дня скажіть будь ласка, якщо я хочу в наступному році поступати на кібербезпеку і хотіла здавати українську мову, математику і англійську, мені треба ще один предмет чи цих достатньо щоб поступити? Який предмет я маю здавати ще для ДПА, а то я не дуже розумію скільки обов’язкових в 2021?
Галина
Для Уляна: вже ж написали, що буде 4 предмети: укр.мова і математика обов’язкові, на вибір або історія або іноземна і 4-й на вибір випускника. Можете здати фізику
Коментувати
Микола
Добрий день, я вже студент та перейшов на 4 курс, оскільки розчарувався у своїй спецальності, я буду повторно складати зно. Чи потрібно мені складати математику на філологічне або міжнародні відносини? Як я зрозумів, це стосується тільки випускників, правильно?
Влад
Для Микола: математика для випускників. В цьому році потрібно було укр мова, історія, англ. Правил прийому на наступний рік ще немає. Будуть в жовтні
Коментувати
Мар’яна
Доброго дня, як при подачі заявки на вступ в університет вибрати, який з предметів на вибір я хочу , щоб розглядали. Наприклад, якщо я складала географію і англ , і бал кращий в англ!
Влад
Для Мар’яна: на вибір з вказаних предметів в заяві. Якщо там на вибір або географія або англ, то можеш обрати англ
Коментувати
Віктор
Доброго дня! Маю запитання до освітян. Чи можливий на 2021 рік варіант 4-ох сертифікатів ЗНО для вступу в ВНЗи? Як відомо, з 2021 року обов’язковими будуть 2 предмети: Українська мова та літературі і математика. І тоді залишиться лише 1 предмет на вибір, чи можуть додати ще один? Ще зимою запланував готуватися до 4-ох екзаменів ЗНО: українська мова/література, математика, біологія та англійська мова. Зараз маю бажання вступати в медичний університет. Англійська мова затребувана завжди і всюди, а от чи варто готуватися конкретно до ЗНО з англійської мови? Дякую всім за допомогу)
Галина
Для Віктор: зараз також бгато хто здає 4 предмети. В наступному році 4 предмети будуть обов’язково (для випускників як ДПА, а для вступу все одно має лишитись 3)
Коментувати
Ірина
Чи можна вступити до вузу на контракт, якщо здано тільки два ЗНО: українська мова та англійська мова? Третє ЗНО не склала(
Галина
Для Ірина: можеш до коледжу без ЗНО
Коментувати
Маша
Добрий день допоможіть будь ласка де можна навчатись з зно укр .мова та історію україни
Мед
Для Маша: як де вчитися?Для чого ЗНО саме з тих предметів здавали?-мама сказала.Спочатку здали-потім думаємо де?,а не спочатку має бути де саме я хочу,що мені вдається,до чого мене тягне!З тими предметами вчитель історії,якщо ви до того часу не визначилися з професією.Переваги вчителя для жінки:дитину заводимо в школу і забираємо не потрібно ні з ким залишати,можна в любий час вдома залишитися,зрозуміють замінять,нізащо не переживають і добре було б щоб робота не далеко від дому була!І краще вже роботу вчителя(викладача),шукати в якомусь учбовому закладі(не в школі)- там більша ймовірність що студенти віддячуться,історію всюди впихають(її вчуть хіміки на 4 курсі-в школі не встигають вивчити).
Коментувати
Микита
На які професії можна йти навчатись , якщо здавав зно по історії, математиці та українській мові?
Володимир
Що відомо про представників спеціальності "біомедична інженерія"? Чи є сенс туди йти? Наскільки вона затребувана на ринку професій?
Галина
Для Володимир: самі подумайте. Держава дає досить багато державних місць. Галузь з роками буде розвиватись (надсучасне протезування, обслуговування мед.апаратури). Хотіла аби син вступав, але він взагалі медицину не любив тому обрав хімічні технології (теж працює за спеціальністю х ІІ курсу)
Коментувати
Абітурієнт
Таке питання куди йти вчитись якщо ти здавав зно укр мову, історію України, географію
Алі
ДОБРИЙ ДЕНЬ!!! ДОПОМОЖІТЬ БУДЬ ЛАСКА!!! ЯКЩО НА САЙТІ ВНЗ І НА ЦЬОМУ САЙТІ НАПИСАНО, ЩО НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 222 МЕДИЦИНА ТРЕБА АБО ФІЗИКА АБО МАТЕМАТИКА, І Я ВИБИРАЮ МАТЕМАТИКУ, ТО ЯКУ МЕНІ ПОТРІБНО СКЛАДАТИ МАТЕМАТИКУ: ПРОФІЛЬНУ ЗНО ЧИ БАЗОВУ ДПА? ЗАЗДАЛЕГІДЬ ДЯКУЮ ЗА ВІДПОВІДЬ!!!
Д
Для Алі: для атестату (свідоцтва) здають ДПА, і отримують оцінку по 12-бальній шкалі . Для вступу до ВНЗ здають всі завдання ЗНО і отримують результат по 200-бальній шкалі. Поняття профільність існувало тільки 5 років тому один раз, потім його відмінили
Галина
Для Алі: Ви про вступ у 2021 році? Умови вступу будуть затверджені в жовтні, там і взнаєте
Коментувати
Катя
Привіт! Таке запитання: чи можна поступити на англійську філологію з сертифікатом з німецької мови? Зазначається ж іноземна мова, а не якась конкретна, а з німецької результат трохи кращий, ніж з англійської, ось і хочу використати шанс.
Влад
Для Катя: можна, але Вам буде дуже важко, бо англійська там буде вивчатися не з нуля. Певний рівень вже треба знати.
Коментувати
Світлана
Чи є обов’язковим подання до приймальної комісї Інформаційноі картки сертифіката ЗНО разом із Сертифікатом ЗНО? Дякую.
Влад
Для Світлана: обов’язково
Коментувати
ДАРІЯ
Доброго дня, здавала українську мову, фізику і географію, на кого можна поступити? Є свідоцтво про закінчення ДЮСШ. Планувала на вчителя молодших класів але не склала історію, через це мої предмети не підходять майже ні на яку професію, під скажіть,що робити?
989
Для ДАРІЯ: А навіщо обирали такі предмети? на вчителі молодших класів Ви б і з історією не вступили, бо 2-й предмет - математика, а історія на вибір з біологією. Історія взагалі мало куди підходить, але треба було складати математику. Пробуйте вступати до фахового коледжу. там ЗНО не обов’язково, можна вступати за вступними іспитами. Або в ПТУ. Або йдіть працювати, а в наступному році вже більш виважено оберете предмети для ЗНО, а не які попало.
ДАРІЯ
Дякую
Коментувати
Тоша
Яка є альтернатива Львівській Політехніці на Західній Україні? Не набрала достатньо балів.
Влад
Для Тоша: які у Вас бали? І яка спеціальність цікавить? Що значить не набрала достатньо балів, достатньо для чого? Для здачі зно, для вступу на бюджет?
Коментувати
Людмила
Привіт! Скажіть, будь ласка, подаємо цього року 5 заяв на бюджет, а скільки спеціальностей можна обирати у 2020 році на бюджет?
Влад
Для Людмила: максимум 5
Коментувати
Василь
Люди! Які університети найкращі у комп’ютерній сфері (інженерія програмного забезпечення)? Напишіть найгірші і найкращі...
Влад
Для Василь: КПІ, Шевченка. Найгірших не знаю
989
Для Василь: з приватних: стенфордський в США, якщо в Україні - Український католицький
Коментувати

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!