Сертифікати ЗНО за спеціальностями бакалавра

Перелік необхідних сертифікатів ЗНО для вступу у 2021 році для здобуття освітнього ступеня бакалавра

Сертифікати ЗНО за спеціальностями бакалавра

У 2021 році зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) для осіб, які виявили бажання вступати до вишів України, проведено з української мови, української мови та літератури, історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, однієї з іноземних мов (за вибором): англійської, німецької, французької, іспанської.

Для вступу до вишу для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра абітурієнт має подати до закладу вищої освіти сертифікати ЗНО з трьох конкурсних предметів (двох у випадку проведення творчого конкурсу). У 2021 році при вступі до закладу вищої освіти приймають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років у будь-яких комбінаціях на вибір вступника. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник матиме право подавати сертифікат ЗНО з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.

Конкурсні предмети, з яких вступник має надати сертифікати ЗНО, визначені Умовами прийому до вищих навчальних закладів у 2021 році залежно від спеціальності, обраної абітурієнтом.

Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на відкриті, фіксовані (закриті) та небюджетні конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти першим конкурсним предметом є українська мова або українська мова та література, а другий і третій предмети регламентуються додатком №4 до Умов прийому відповідно до майбутньої спеціальності (див. таблицю).

Для конкурсних пропозицій зі спеціальностей галузі знань "Освіта / педагогіка", які передбачають підготовку фахівців для закладів середньої освіти з навчанням болгарською, кримськотатарською, молдовською, новогрецькою, польською, румунською, словацькою, угорською мовами або вивченням цих мов, заклад вищої освіти може замість третього конкурсного предмета додавати вступний іспит з відповідної мови.

Заклади вищої освіти можуть передбачити обов'язкове складання творчих заліків із наступних спеціальностей (предметних спеціальностей): "Освітні, педагогічні науки", "Дошкільна освіта", "Початкова освіта", "Середня освіта (за предметними спеціальностями)", "Професійна освіта (за спеціалізаціями)", "Спеціальна освіта", "Фізична культура і спорт", "Дизайн (крім спеціалізацій для яких передбачено проведення творчого конкурсу)".

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти

Найменування галузі знань (напряму) Напрям підготовки (спеціальність) Перший предмет Другий предмет на вибір Третій предмет на вибір
ОСВІТА/ПЕДАГОГІКА Освітні, педагогічні науки українська мова і література історія України математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Дошкільна освіта українська мова і література історія України математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Початкова освіта українська мова і література математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Середня освіта (за предметними спеціалізація ми)      
Середня освіта (Українська мова і література) українська мова і література історія України математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Середня освіта (Мова і література (із зазначенням мови)) українська мова і література іноземна мова історія України / математика / біологія / географія / фізика / хімія
Середня освіта (Історія) українська мова і література історія України математика / іноземна мова/ біологія / географія / фізика / хімія
Середня освіта (Математика) українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) українська мова біологія історія України / математика / іноземна мова / географія / фізика / хімія
Середня освіта (Хімія) українська мова хімія історія України / математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика
Середня освіта (Географія) українська мова і література географія історія України / математика / іноземна мова / біологія / фізика / хімія
Середня освіта (Фізика) українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Середня освіта (Інформатика) українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Середня освіта (Трудове навчання та технології) українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Середня освіта (Фізична культура) українська мова біологія історія України / математика / іноземна мова / географія / фізика / хімія
Середня освіта (Образотворче мистецтво) українська мова і література історія України математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Середня освіта (Музичне мистецтво) українська мова і література історія України математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Середня освіта (Природничі науки) українська мова біологія історія України / математика / іноземна мова / географія / фізика / хімія
Професійна освіта (за спеціалізаціями) українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Спеціальна освіта українська мова і література біологія історія України / математика / іноземна мова / географія / фізика / хімія
Фізична культура і спорт українська мова біологія творчий конкурс
КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО Аудіовізуальне мистецтво та виробництво українська мова і література історія України / фізика творчий конкурс
Дизайн (за спеціалізаціями «Графічний дизайн», «Дизайн одягу (взуття)», «Дизайн середовища», «Промисловий дизайн») українська мова і література математика творчий конкурс
Дизайн (крім спеціалізацій «Графічний дизайн», «Дизайн одягу (взуття)», «Дизайн середовища», «Промисловий дизайн») українська мова і література математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація українська мова і література історія України / хімія творчий конкурс
Хореографія українська мова і література історія України / біологія творчий конкурс
Музичне мистецтво українська мова і література історія України / математика / іноземна мова творчий конкурс
Сценічне мистецтво українська мова і література історія України / іноземна мова творчий конкурс
Музеєзнавство, пам’яткознавство українська мова і література історія України математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Менеджмент соціокультурної діяльності українська мова і література математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа українська мова і література історія України математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
ГУМАНІТАРНІ НАУКИ Релігієзнавство українська мова і література історія України математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Історія та археологія українська мова і література історія України математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Філософія українська мова і література історія України математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Культурологія українська мова і література історія України математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Філологія українська мова і література іноземна мова історія України / математика / біологія / географія / фізика / хімія
БОГОСЛОВ’Я Богослов’я українська мова і література історія України математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ Економіка українська мова і література математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Політологія українська мова і література математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Психологія українська мова і література математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Соціологія українська мова і література математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
ЖУРНАЛІСТИКА Журналістика українська мова і література математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ Облік та оподаткування українська мова і література математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Фінанси, банківська справа та страхування українська мова і література математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Менеджмент українська мова і література математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Маркетинг українська мова і література математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність українська мова і література математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
ПРАВО Право українська мова і література історія України математика / іноземна мова
БІОЛОГІЯ Біологія українська мова біологія історія України / математика / іноземна мова / географія / фізика / хімія
ПРИРОДНИЧІ НАУКИ Екологія українська мова біологія історія України / математика / іноземна мова / географія / фізика / хімія
Хімія українська мова хімія історія України / математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика
Науки про Землю українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Фізика та астрономія українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Прикладна фізика та наноматеріали українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Географія українська мова географія історія України / математика / іноземна мова / біологія / фізика / хімія
МАТЕМАТИКА ТА СТАТИСТИКА Математика українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Статистика українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Прикладна математика українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ Інженерія програмного забезпечення українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Комп’ютерні науки українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Комп’ютерна інженерія українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Системний аналіз українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Кібербезпека українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Інформаційні системи та технології українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
МЕХАНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ Прикладна механіка українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Матеріалознавство українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Галузеве машинобудування українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Авіаційна та ракетно-космічна техніка українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Суднобудування українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Металургія українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
ЕЛЕКТРИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Енергетичне машинобудування українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Атомна енергетика українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Теплоенергетика українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Гідроенергетика українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ПРИЛАДО- БУДУВАННЯ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Мікро- і наносистемна техніка українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
ХІМІЧНА ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ Хімічні технології та інженерія українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Біотехнології та біоінженерія українська мова біологія історія України / математика / іноземна мова / географія / фізика / хімія
Біомедична інженерія українська мова біологія історія України / математика / іноземна мова / географія / фізика / хімія
ЕЛЕКТРОНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ Електроніка українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Телекомунікації та радіотехніка українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Авіоніка українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
ВИРОБНИЦТВО ТА ТЕХНОЛОГІЇ Харчові технології українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Технології легкої промисловості українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Технології захисту навколишнього середовища українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Гірництво українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Нафтогазова інженерія та технології українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Видавництво та поліграфія українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Деревообробні та меблеві технології українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО Архітектура та містобудування українська мова і література математика творчий конкурс
Будівництво та цивільна інженерія українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Геодезія та землеустрій українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
АГРАРНІ НАУКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВО Агрономія українська мова біологія історія України / математика / іноземна мова / географія / фізика / хімія
Захист та карантин рослин українська мова біологія історія України / математика / іноземна мова / географія / фізика / хімія
Садівництво та виноградарство українська мова біологія історія України / математика / іноземна мова / географія / фізика / хімія
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва українська мова біологія історія України / математика / іноземна мова / географія / фізика / хімія
Лісове господарство українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Садово-паркове господарство українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Водні біоресурси та аквакультура українська мова біологія історія України / математика / іноземна мова / географія / фізика / хімія
Агроінженерія українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА Ветеринарна медицина українська мова біологія / хімія математика / фізика
Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза українська мова біологія / хімія математика / фізика
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я Стоматологія українська мова математика / біологія фізика / хімія
Медицина українська мова математика / біологія фізика / хімія
Медсестринство українська мова математика / біологія фізика / хімія
Технології медичної діагностики та лікування українська мова математика / біологія фізика / хімія
Медична психологія українська мова математика / біологія фізика / хімія
Фармація, промислова фармація українська мова математика / біологія фізика / хімія
Фізична терапія, ерготерапія українська мова математика / біологія фізика / хімія
Педіатрія українська мова математика / біологія фізика / хімія
Громадське здоров’я українська мова математика / біологія фізика / хімія
СОЦІАЛЬНА РОБОТА Соціальна робота українська мова і література математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Соціальне забезпечення українська мова і література математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ Готельно-ресторанна справа українська мова і література іноземна мова історія України / математика / біологія / географія / фізика / хімія
Туризм українська мова і література іноземна мова історія України / математика / біологія / географія / фізика / хімія
ВОЄННІ НАУКИ, НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА, БЕЗПЕКА ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ Державна безпека українська мова визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН
Безпека державного кордону українська мова визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН
Військове управління (за видами збройних сил) українська мова визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН
Забезпечення військ (сил) українська мова визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН
Озброєння та військова техніка (крім вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) українська мова математика фізика / іноземна мова
Озброєння та військова техніка (для вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) українська мова визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН
Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності) (крім вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) українська мова математика історія України / іноземна мова
Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності) (для вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) українська мова визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН
ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА Пожежна безпека українська мова математика фізика / біологія / хімія
Пожежна безпека (для вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) українська мова математика творчий конкурс
Правоохоронна діяльність (для вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) українська мова історія України творчий конкурс
Правоохоронна діяльність (крім вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) українська мова математика історія України / іноземна мова
Цивільна безпека українська мова математика фізика / іноземна мова / хімія / біологія
ТРАНСПОРТ Річковий та морський транспорт українська мова математика фізика / іноземна мова
Авіаційний транспорт українська мова математика фізика / іноземна мова
Залізничний транспорт українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Автомобільний транспорт українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Транспортні технології (за видами) українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ Публічне управління та адміністрування українська мова і література математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії українська мова і література іноземна мова математика
Міжнародні економічні відносини українська мова і література математика іноземна мова
Міжнародне право українська мова і література іноземна мова математика

 Складено на підставі положень Умов прийому до вищих навчальних закладів у 2021 році.

Освіта.ua
11.07.2021

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Сніжана
Підскажіть будь ласка щоб поступити на Графічного дизайнера обовязково здавати ЗНО з Математики чи можна всетаки його замінити !?!
Діана
Чи буде дійсне ЗНО 2018 року у 2022? Тому що я не можу знайти інформацію. Чи ця інформація ще не доступна?
Катя
Для Діана: ЗНО діє тільки три роки
Коментувати
Олена
Доброго дня. Чи залишиться можливість у 2022р. використовувати сертифікат ЗНО з укр. мови та літератури для вступу на спеціальності, де потрібно тільки мову?
Галина
Для Олена: умови вступу на 2022 рік затвердять у жовтні
Коментувати
Илья
А якщо я здав 2 предмети мова та фізика а кругом тільки треба математика, то можна за середнім балом..?
Andry13
Добрий день Чи можна при вступі на технічну спеціальність використовувати зно 2021 з укр мов і літератури замість ЗНО 2021 укр мови Дякую
Якось так
Для Andry13: деякі абітурієнти писали, що в них вийшло так зробити. Спробуйте і Ви. Для перестраховки (від можливого скасування заяви ЗВО з втратою пріоритету) і перевірки можете спробувати подати таку заяву на будь-яку не потрібну для Вас спеціальність, але на контракт. І якщо у Вас вийде, то відпишідся ,будь ласка ,тут.
Тарас
Я так і не зрозумів, чому б це не повинно бути проблемою. В додатку 4 до Умов прийому в 2021 році вказано: "3. Замість результатів зовнішнього незалежного оцінювання з української мови можуть використовуватися результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури". Звичайно треба читати правила прийому до конкретного ЗВО, але в багатьох цей пункт теж прописаний. Тому в загальному випадку я не бачу підстав відхиляти тих, хто подає українську мову і літературу замість української мови. Тим більше, що всі, хто вступає на основі сертифікатів ЗНО 2018-2020 рр. можуть подати лише сертифікат з української мови і літератури, бо окрему оцінку за українську мову їм не ставили.
Тарас
Описка в попередньому повідомленні. Я мав на увазі "чому б це повинно бути проблемою"
Коментувати
Ольга
В 2022 році ЗНО буде просто з математики чи буде проста матиматика і поглибленна матиматика. Дякую.
Якось так
Для Ольга: у ЗНО для вступу НЕМАЄ РІВНІВ. Потрібно відповідати на ВСІ питання зошиту. Рівні є у ДПА.
Коментувати
Роман
А взагалі є сенс здавати зно з двох іноземних мов?Є вузи,які приймають такі сертифікати?
Якось так
Для Роман: сенс може полягати лише в тому щоб вибрати ЗНО з тієї мови за яку отримали більший бал. ЗВО не приймають від одного абітурієнта одночасно бали з двох іноземних мов.
Коментувати
Роман
Доброго дня.Чи можна здавати і подавати сертифікати з двох іноземних мов на міжнародні відносини.
Галина
Для Роман: Ні. Вище в таблиці наведено перелік предметів, які подають на кожнку спеціальність. На міжнаробні відносити третім предметом подаєте один з тих предметів, який вказано в останній колонці
Коментувати
TaniaZh
Хто цікавозатверджує оті предмети , сертифікати з яких потрібно мати для вступу на ту чи іншу спеціальність, от мені цікаво, для чого математика для вступу на спеціальність Психологія)), ще біологію и як зробили- то зрозуміло, а математика там яким боком?
Галина
Для TaniaZh: Бологія предмет на запам’ятовування. А для психолога важлива мати логічне мислення, йому слід буде робити аналітичні висновки. А наявність логічного мислення можна перевірити лише математикою, бо це предмет який побудований на суцільній логіці, згарна пам’ять не допоможе.
Коментувати
TaniaZh
Сартифікати зно- це той папірець з печатками, з яким дитина ходила на всі зно? Це окремоне приходить з кожного предмету з балами отриманими по пошті ?
Тарас
Для TaniaZh: Так, саме на сертифікаті ЗНО ставили відмітки про проходження тестувань. Тобто цей документ вже в абітурієнтів і поштою нічого приходити не буде. Додаток до сертифікату, де результати з балами можна самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки учасника ЗНО на сайті УЦОЯО. Але під час подачі електронних заяв додаток до сертифікату ЗНО не потрібен, бо результати ЗНО автоматично підтягуються з бази даних.
Коментувати
Влад
Доброго дня, можливо поступити на другий курс на бюджетне місце?
Дмитро
А можна поступити на митну справу ,і підкажіть який це факультет.
Влад
Для Дмитро: вступають не на факультет, а на спеціальність. Митна справа це освітня програма. Спеціальність Підприємництво, торгівля і біржова діяльність. Треба шукати по універах, де саме така освітня програма є. В Києві є в КНТЕУ точно.
Коментувати
Роман Шаповал
Добрий день. Підкажіть, будь ласка, якщо я здавав ЗНО у 2020 році з української мови і літератури, то я можу у 2021 році поступити в навчальний заклад, де потребується лише ЗНО з української мови без літератури?
Тарас
Для Роман Шаповал: Так, на спеціальності, де конкурсним предметом є українська мова можна подавати сертифікат з української мови та літератури.
Роман Шаповал
І неважливо якого року, так?
Галина
Для Роман Шаповал: з 2018 року
Коментувати
Вікторія
Добрий день. Підскажіть, будь ласка, чи можна використовувати сертифікат з мови і літ замість сертифікату змови?
Адмін
Для Вікторія: так, адже, складаючи ЗНО з укр. мови і літератури, ви отримуєте два сертифікати: з мови та літератури окремо
Коментувати
ОКСАНА
Доброго дня.де можна поступити уВНЗ з результатами ЗНО по таких предметах:укр.мова,лі?... ?ература,Історія,біол?... ?гія...
Влад
Для ОКСАНА: підніміть очі, Ви пишете прямо під таблицею, де про це написано!
Коментувати
ОКСАНА
Доброго дня.де можна поступити уВНЗ з результатами ЗНО по таких предметах:укр.мова,лі?... ?ература,Історія,біол?... ?гія...
Вікторія
Доброго дня! Скажіть будь ласка, чи обовязкове зно з математики для вступу до ВНЗ для тих людей які мають вже ОКР молодшого спеціаліста? Я хочу вступити до ВНЗ не по профільній спеціальності.
Галина
Для Вікторія: вище наведено перелік предметів, які потрібно для вступу на кожну спеціальність
Коментувати
Наталя
Доброго дня,чи приймуть мене на заочне (бакалавр)право після молодшого спеціаліста ,якщо не добрав один бал укр.мов і література,а два інші предмети здав добре,чи можливо ,що апеляція допоможе,а укр.мову здав.
Галина
Для Наталя: що означає не добрав бал? Не отримали результат за 200-бальною шкалою взагалі? А яке зно потрібно для вступу на вашу спеціальність лише мова чи мова з літературою? Якщо лише мова і Ви отримали бал за 200-шкалою, то можете вступати
Коментувати
Вікторія
Що означає - "творчий конкурс"? (дизайн). На дизайнера потрібна профільна математика?
Влад
Для Вікторія: На дизайн треба ЗНО, профіль чи стандарт це в ДПА. Програми творчих конкурсів є на сайтах ЗВО, куди плануєте вступати. Почитайте, в кожному творчий конкурс різний
Коментувати
Олена
Якщо після початкової освіти(молодший спеціаліст)чи можна на цій базі вступити на історію та скільки ЗНО потрібно?