Сертифікати ЗНО за спеціальностями бакалавра

Перелік необхідних сертифікатів ЗНО для вступу у 2021 році для здобуття освітнього ступеня бакалавра

Сертифікати ЗНО за спеціальностями бакалавра

У 2021 році зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вишів України, проводиться з української мови, української мови та літератури, історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, однієї з іноземних мов (за вибором): англійської, німецької, французької, іспанської.

Для вступу до вищого навчального закладу для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра абітурієнт має подати до закладу вищої освіти сертифікати ЗНО з трьох конкурсних предметів (двох у випадку проведення творчого конкурсу). У 2021 році при вступі до закладу вищої освіти прийматимуться сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років у будь-яких комбінаціях на вибір вступника. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник матиме право подавати сертифікат ЗНО з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.

Конкурсні предмети, з яких вступник має надати сертифікати ЗНО, визначені Умовами прийому до вищих навчальних закладів у 2021 році, в залежності від спеціальності, обраної абітурієнтом.

Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на відкриті, фіксовані (закриті) та небюджетні конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти першим конкурсним предметом є українська мова або українська мова та література, а другий і третій предмети регламентуються додатком №4 до Умов прийому до вищих навчальних закладів у 2021 році відповідно до майбутньої спеціальності (див. таблицю).

Для конкурсних пропозицій зі спеціальностей галузі знань "Освіта/педагогіка", які передбачають підготовку фахівців для закладів середньої освіти з навчанням болгарською, кримськотатарською, молдовською, новогрецькою, польською, румунською, словацькою, угорською мовами або вивченням цих мов, заклад вищої освіти може замість третього конкурсного предмета додавати вступний іспит з відповідної мови.

Заклади вищої освіти можуть передбачити обов'язкове складання творчих заліків із наступних спеціальностей (предметних спеціальностей): "Освітні, педагогічні науки", "Дошкільна освіта", "Початкова освіта", "Середня освіта (за предметними спеціальностями)", "Професійна освіта (за спеціалізаціями)", "Спеціальна освіта", "Фізична культура і спорт", "Дизайн (крім спеціалізацій для яких передбачено проведення творчого конкурсу)".

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти

Найменування галузі знань (напряму) Напрям підготовки (спеціальність) Перший предмет Другий предмет на вибір Третій предмет на вибір
ОСВІТА/ПЕДАГОГІКА Дошкільна освіта українська мова і література історія України математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Початкова освіта українська мова і література математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Середня освіта (за предметними спеціалізація ми)      
Середня освіта (Українська мова і література) українська мова і література історія України математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Середня освіта (Мова і література (із зазначенням мови)) українська мова і література іноземна мова історія України / математика / біологія / географія / фізика / хімія
Середня освіта (Історія) українська мова і література історія України математика / іноземна мова/ біологія / географія / фізика / хімія
Середня освіта (Математика) українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) українська мова біологія історія України / математика / іноземна мова / географія / фізика / хімія
Середня освіта (Хімія) українська мова хімія історія України / математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика
Середня освіта (Географія) українська мова і література географія історія України / математика / іноземна мова / біологія / фізика / хімія
Середня освіта (Фізика) українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Середня освіта (Інформатика) українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Середня освіта (Трудове навчання та технології) українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Середня освіта (Фізична культура) українська мова біологія історія України / математика / іноземна мова / географія / фізика / хімія
Середня освіта (Образотворче мистецтво) українська мова і література історія України математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Середня освіта (Музичне мистецтво) українська мова і література історія України математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Середня освіта (Природничі науки) українська мова біологія історія України / математика / іноземна мова / географія / фізика / хімія
Професійна освіта (за спеціалізаціями) українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Спеціальна освіта українська мова і література біологія історія України / математика / іноземна мова / географія / фізика / хімія
Фізична культура і спорт українська мова біологія творчий конкурс
КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО Аудіовізуальне мистецтво та виробництво українська мова і література історія України / фізика творчий конкурс
Дизайн (за спеціалізаціями «Графічний дизайн», «Дизайн одягу (взуття)», «Дизайн середовища», «Промисловий дизайн») українська мова і література математика творчий конкурс
Дизайн (крім спеціалізацій «Графічний дизайн», «Дизайн одягу (взуття)», «Дизайн середовища», «Промисловий дизайн») українська мова і література математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація українська мова і література історія України / хімія творчий конкурс
Хореографія українська мова і література історія України / біологія творчий конкурс
Музичне мистецтво українська мова і література історія України / математика / іноземна мова творчий конкурс
Сценічне мистецтво українська мова і література історія України / іноземна мова творчий конкурс
Музеєзнавство, пам’яткознавство українська мова і література історія України математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Менеджмент соціокультурної діяльності українська мова і література математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа українська мова і література історія України математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
ГУМАНІТАРНІ НАУКИ Релігієзнавство українська мова і література історія України математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Історія та археологія українська мова і література історія України математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Філософія українська мова і література історія України математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Культурологія українська мова і література історія України математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Філологія українська мова і література іноземна мова історія України / математика / біологія / географія / фізика / хімія
СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ Економіка українська мова і література математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Політологія українська мова і література історія України математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Психологія українська мова і література математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Соціологія українська мова і література математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
ЖУРНАЛІСТИКА Журналістика українська мова і література історія України математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ Облік та оподаткування українська мова і література математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Фінанси, банківська справа та страхування українська мова і література математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Менеджмент українська мова і література математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Маркетинг українська мова і література математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність українська мова і література математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
ПРАВО Право українська мова і література історія України математика / іноземна мова
БІОЛОГІЯ Біологія українська мова біологія історія України / математика / іноземна мова / географія / фізика / хімія
ПРИРОДНИЧІ НАУКИ Екологія українська мова біологія історія України / математика / іноземна мова / географія / фізика / хімія
Хімія українська мова хімія історія України / математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика
Науки про Землю українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Фізика та астрономія українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Прикладна фізика та наноматеріали українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Географія українська мова географія історія України / математика / іноземна мова / біологія / фізика / хімія
МАТЕМАТИКА ТА СТАТИСТИКА Математика українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Статистика українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Прикладна математика українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ Інженерія програмного забезпечення українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Комп’ютерні науки українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Комп’ютерна інженерія українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Системний аналіз українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Кібербезпека українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Інформаційні системи та технології українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
МЕХАНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ Прикладна механіка українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Матеріалознавство українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Галузеве машинобудування українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Авіаційна та ракетно-космічна техніка українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Суднобудування українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Металургія українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
ЕЛЕКТРИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Енергетичне машинобудування українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Атомна енергетика українська мова математика фізика / хімія
Теплоенергетика українська мова математика фізика / хімія
Гідроенергетика українська мова математика фізика / хімія
АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ПРИЛАДО- БУДУВАННЯ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Мікро- і наносистемна техніка українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
ХІМІЧНА ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ Хімічні технології та інженерія українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Біотехнології та біоінженерія українська мова біологія історія України / математика / іноземна мова / географія / фізика / хімія
Біомедична інженерія українська мова біологія історія України / математика / іноземна мова / географія / фізика / хімія
ЕЛЕКТРОНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ Електроніка українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Телекомунікації та радіотехніка українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Авіоніка українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
ВИРОБНИЦТВО ТА ТЕХНОЛОГІЇ Харчові технології українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Технології легкої промисловості українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Технології захисту навколишнього середовища українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Гірництво українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Нафтогазова інженерія та технології українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Видавництво та поліграфія українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Деревообробні та меблеві технології українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО Архітектура та містобудування українська мова і література математика творчий конкурс
Будівництво та цивільна інженерія українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Геодезія та землеустрій українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
АГРАРНІ НАУКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВО Агрономія українська мова біологія історія України / математика / іноземна мова / географія / фізика / хімія
Захист та карантин рослин українська мова біологія історія України / математика / іноземна мова / географія / фізика / хімія
Садівництво та виноградарство українська мова біологія історія України / математика / іноземна мова / географія / фізика / хімія
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва українська мова біологія історія України / математика / іноземна мова / географія / фізика / хімія
Лісове господарство українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Садово-паркове господарство українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Водні біоресурси та аквакультура українська мова біологія історія України / математика / іноземна мова / географія / фізика / хімія
Агроінженерія українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА Ветеринарна медицина українська мова біологія / математика хімія / фізика
Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза українська мова біологія / математика хімія / фізика
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я Стоматологія українська мова математика фізика / біологія / хімія
Медицина українська мова математика фізика / біологія / хімія
Медсестринство українська мова математика фізика / біологія / хімія
Технології медичної діагностики та лікування українська мова математика фізика / біологія / хімія
Медична психологія українська мова математика фізика / біологія / хімія
Фармація, промислова фармація українська мова математика фізика / біологія / хімія
Фізична терапія, ерготерапія українська мова математика фізика / біологія / хімія
Педіатрія українська мова математика фізика / біологія / хімія
Громадське здоров’я українська мова математика фізика / біологія / хімія
СОЦІАЛЬНА РОБОТА Соціальна робота українська мова і література історія України математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Соціальне забезпечення українська мова і література історія України математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ Готельно-ресторанна справа українська мова і література іноземна мова історія України / математика / біологія / географія / фізика / хімія
Туризм українська мова і література іноземна мова історія України / математика / біологія / географія / фізика / хімія
ВОЄННІ НАУКИ, НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА, БЕЗПЕКА ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ Державна безпека українська мова визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН
Безпека державного кордону українська мова визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН
Військове управління (за видами збройних сил) українська мова визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН
Забезпечення військ (сил) українська мова визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН
Озброєння та військова техніка (крім вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти українська мова математика фізика / іноземна мова
Озброєння та військова техніка (для вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти українська мова визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН
Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності) українська мова визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН
ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА Пожежна безпека українська мова математика фізика / біологія
Пожежна безпека (для вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) українська мова математика творчий конкурс
Правоохоронна діяльність (для вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) українська мова історія України творчий конкурс
Цивільна безпека українська мова математика фізика / іноземна мова
ТРАНСПОРТ Річковий та морський транспорт українська мова математика фізика / іноземна мова
Авіаційний транспорт українська мова математика фізика / іноземна мова
Залізничний транспорт українська мова математика фізика / іноземна мова
Автомобільний транспорт українська мова математика фізика / іноземна мова
Транспортні технології (за видами) українська мова математика фізика / іноземна мова
ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ Публічне управління та адміністрування українська мова і література математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії українська мова і література іноземна мова історія України / математика / біологія / географія / фізика / хімія
Міжнародні економічні відносини українська мова і література математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Міжнародне право українська мова і література іноземна мова історія України / математика

 Складено на підставі положень Умов прийому до вищих навчальних закладів у 2021 році.

Освіта.ua
16.10.2020

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Ліля
Добрий день,фельдшер молодший бакалавр які предмети потрібно здавати на державне?
Анастасія
Доброго дня. Я хочу навчатися на Міжнародному бізнесі. Деякі сайти повідомляють, що потрібно складати: Укр мову/літ, Іноземну мову та Математику чи Географію на вибір. Інші сайти повідомляють таким чином: Укр мову/літ, Математику та Якийсь інший предмет на вибір. Я не розумію, у що вірити. Буду дуже вдячна, якщо підскажете, що ж мені все таки потрібно складати.
Якось так
Для Анастасія: краще всього читати першоджерела, а не просто довіряти інформації різних сайтів чи коментатарям. В цьому випадку це наказ МОН https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1225-20#Text Буде корисним проглянути весь документ (дізнаєтеся багато корисного), а відповідь на це Ваше питання в додатку 4.
Влад
Для Анастасія: потрібно знати як правильно називається спеціальність. В переліку такої немає. Тому Ви і не розумієте, які предмети складати.
Коментувати
Денис
Добрий день. 1. Я зареєструвався на 4 ЗНО (укр.мова, матем., англ.мова, географія). Для вступу в ВНЗ мені потрібно 2 (укр.мова та матем.), тепер коли відмінили ДПА мені можна не здавати інші 2 предмета? 2. Як будуть ставити оцінки в атестат за англ.мову та географію, якщо я не піду на ЗНО з цих предметів?
Галина
Для Денис: можна здавати лише 2 придмета. в атестаті не буде оцінок по дпа
Денис
Дякую
Коментувати
Мирослава
Доброго дня! У 2017 році я закінчила Комунальний вищий навчальний заклад, і здобула рівень молодший спеціаліст. А тепер 2021 хочу здобути бакалавра заочно, чи потрібно мені здавати ЗНО?
Влад
Для Мирослава: звісно треба, так само як і на денне. 2 ЗНО і фаховий іспит. Дивіться на сайті вищого закладу умови вступу на бакалавра на основі молодшого спеціаліста. Тільки в цьому році Ви вже пропустили реєстрацію на ЗНО.
Коментувати
Валентина
чтобы поступить на Ярослава Мудрого , я должна сдать математику? заранее спасибо.
Влад
Для Валентина: вступають не " НА Ярослава Мудрого", а на спеціальність. В кожної спеціальності свої ЗНО. Вище в статті розписано на яку спеціальність які потрібні ЗНО.
Коментувати
Леся
Доброго дня. Яким чином можна змінити предмет для вступу (українську мову на мову і літературу)?
Віка
Доброго ранку, є невелике запитання, чи можу я складати 5 предметів на ЗНО(українська мова і література, профільна математика, історія, англійська мова, географія)? Наперед дякую за відповідь.
Якось так
Для Віка: можете. Звичайно, якщо Ви на них зареєструвалися і поставили галочку щоб їх оцінили за 200 бальною шкалою. Профілів у ЗНО НЕМАЄ!!! Профілі є в ДПА.
Коментувати
Олександра
Скажіть будь ласка на психологію потрібно складати профільний рівень математики?
Якось так
Для Олександра: рівнів у ЗНО НЕМАЄ. Для вступу до ЗВО потрібно відповідати на ВСІ питання зошиту ЗНО.
Коментувати
Катя
Скажіть,будь ласка,які предмети потрібно складати на політолога щоб поступити на бюджет?
Влад
Для Катя: Ви пишете прямо під статтею, де про це написано. В статті написано все вірно. Чи вступите Ви на бюджет, залежить від того, як складете ЗНО.
Коментувати
Анастасія
Доброго дня, якщо для ЗНО вибрала 2 предмети українську мову та літературу і історію, і треба 3 предмет як ЗНО, но я його не вибрала , що тепер мені робити ?
Влад
Для Анастасія: можна з двома ЗНО вступити на молодшого бакалавра, а через 2 роки вступити вже на бакалавра. Або в наступному році складати 3 предмет ЗНО
Анастасія
Для Влад: З 2 предметами ЗНО українська мова та літерату і історія України, на яку спеціальніст я можу вступити на молодшого бакалавра?
Влад
Ну, наприклад, беремо київські виші https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=38785&uk. Відкриваєш вкладку "Перелік конкурсних предметів в сертифікаті ЗНО і там дивишся таблицю. Шукай сама по по вищим навчальним закладам де є вступ на молодшого бакалавра і на які спеціальності підходять твої ЗНО.
Коментувати
Дарья
У меня один вопрос, вы предоставили таблицу по 3 предметам, но ведь в 2021 году нужно сдавать минимум 4!?
Влад
Для Дарья: 4 треба склади не ЗНО, а ДПА, щоб отримати свідоцтво про середню освіту, а для вступу треба 3 ЗНО.
Коментувати
Оксана
Добрый день. При подаче сертификатов для поступления на специальность компьютерная инженерия будет ли приоритетной зно с физики от зно, например, с географии, или разници нет?
Влад
Для Оксана: без різниці, який предмет. Обирай де вищий бал. Конкурс йде не по предметам, а по балу.
Коментувати
Аня
Добрий день, я здавала зно в 2019р. Які тепер мені потрібно здавати предмети? (До прикладу я здавала укр мову та літ, англ, історія,географія) тобто мені знову треба Здавати укр мову?!
Влад
Для Аня: Звідки нам знати, які Вам предмети складати? Вище є таблиця, де написано, на яку спеціальність і які треба предмети складати. Якщо Ви складали українську мову і літературу, то її можна подавати і туди, де треба українська мова
Коментувати
Богдан
Доброй ночи. Я закончил колледж в 2019 году, и поступил в университет, но потом решил пойти в другой университет, но в другом университете мне сказали сдавать ЗНО! Теперь у меня нет выхода из этой ситуации.
Влад
Для Богдан: які зно у Вас здані і за який рік? Які ЗНО потрібні для вступу? У Вас є результати ЗНО в 200 бальній системі?
Коментувати
Андрій
Доброго Дня, а цей перелік призначений для кожного університету, тобто він універсальний?
Галина
Для Андрій: універсальний
Коментувати
Янна
Як встипати якщо я здобула середню освіту ше у 2002 році і навчалася 6 семестрів в університеті, але не закінчила?
Влад
Для Янна: скласти ЗНО і вступати. Реєстрація до 5 березня
Коментувати
Наталія
Доброго вечора, у мене запитання, які предмети потрібно здавати на «дошкільна освіта» Дякую!
Влад
Для Наталія: в статті вище написано!
Коментувати
Анна
Доброго дня! хочу вступати на медичну спеціальність. Математику маю здавати рівня стандарт чи профільну?
Влад
Для Анна: Вам треба для вступу ЗНО. Воно однорівневе. Рівні має ДПА
Коментувати
Олег
Доброго дня! Хочу поступати на педагога. Наскільки я зрозумів різні інститути можуть самі визначати які предмети потрібні. Чи вони користуються цією програмою?
Влад
Для Олег: Вони користуються правилами вступу 2021
Коментувати
Вікторія
у 2021 році студент закінчує коледж. ЗНО здавав у 2020 році. Чи можливо перездати ЗНО для поліпшення кращих результатів для вступу у ВУз ?
Влад
Для Вікторія: можливо
Антон
Для Вікторія: так
Коментувати