Строки вступу на бакалавра у 2021 році

Строки формування рейтингових списків, прийому документів, конкурсного відбору та зарахування

Строки вступу на бакалавра у 2021 році

У цьому матеріалі зазначені строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти.

Вступ до закладів вищої освіти у 2021 році відбувається на підставі чинних Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році, що затверджені наказом Міністерства освіти і науки України № 1274 від 15 жовтня 2020 року.

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання подають заяви в електронній формі крім випадків передбачених п.1 розділу VI Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти.

ВСТУП НА ДЕННУ ФОРМУ НАВЧАННЯ

Реєстрація електронних кабінетів вступників та завантаження до електронного кабінету необхідних документів розпочинається 01 липня 2021 року.

Медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це викликано установленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору за відповідними конкурсними пропозиціями, проводяться до 09 липня 2021 року.

Прийом заяв та документів від вступників розпочинається 14 липня, крім вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти.

Прийом документів закінчується:

  • о 18:00 16 липня - для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів;
  • о 18:00 23 липня - для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, іспитів, творчих конкурсів, складених з 01 по 13 липня.

Творчі заліки

Якщо для певної конкурсної пропозиції передбачено складання творчого заліку, особа допускається до конкурсного відбору в разі успішного складання творчого заліку, який проводиться з 01 лютого до дня завершення прийому документів на відповідну конкурсну пропозицію.

Творчі конкурси, вступні іспити та співбесіди

Вступні іспити та творчі конкурси проводяться в кілька потоків з з 01 по 13 липня включно (для вступників на місця державного та регіонального замовлень за графіком затвердженим начальним закладом).

У період з 14 по 23 липня можуть проводитись додаткові сесії іспитів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на контракт.

Механізми реєстрації учасників творчих конкурсів, організації та проведення творчих конкурсів визначаються відповідно до законодавства. У творчих конкурсах мають право брати участь особи, які здобули повну загальну середню освіту або завершують її здобуття до 10 липня, що підтверджується відповідним документом або довідкою закладу освіти.

Співбесіди у закладах вищої освіти проводяться з 17 до 19 липня 2021 року включно.

Строки прийому заяв та документів для участі у вступних іспитах та творчому конкурсі на місця державного та регіонального замовлення визначає приймальна комісія закладу вищої освіти за умови, що прийом заяв та документів починається не пізніше ніж 24 червня, триває не менше десяти днів і завершується до початку останнього потоку проведення вступних іспитів або творчих конкурсів. Інформація про строки прийому заяв та документів для участі у вступних іспитах, творчих конкурсах оприлюднюється на офіційному вебсайті закладу вищої освіти. Порядок подання та критерії оцінювання мотиваційних листів визначаються правилами прийому закладу освіти.

Строки прийому заяв, проведення творчих заліків та творчих конкурсів, співбесід, вступних іспитів, оприлюднення рейтингових списків з повідомленням про отримання чи неотримання вступниками права здобувати вищу освіту за державним замовленням, виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення, зарахування вступників на місця державного замовлення та виключення заяв зарахованих на інші місця державного замовлення для осіб, які вступають на навчання до вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання) та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, визначаються правилами прийому навчального закладу. Вищі військові навчальні заклади (заклади вищої освіти із специфічними умовами навчання) та військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти забезпечують виключення заяв зарахованих на місця державного замовлення вступників з конкурсів на інші місця державного замовлення не пізніше 20 липня.

Оприлюднення рейтингових списків

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотою-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) здійснюється не пізніше 12:00 20 липня. Зазначені вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 10:00 23 липня, включаючи подання письмової заяви про виключення заяв на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 15:00 23 липня. Заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення виключаються впродовж 23 липня.

Формування рейтингових списків вступників, які вступають на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1, квотою-3, квотою-4), надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) здійснюються не пізніше 28 липня.

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення (подати оригінали документів) до 18:00 02 серпня.

Зарахування на навчання

Зарахування вступників на навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) проводиться не пізніше 09 серпня.

Зарахування вступників на навчання за рахунок цільових пільгових державних кредитів та за кошти фізичних та/або юридичних осіб (контракт) — не пізніше ніж 30 вересня 2021 року.

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти відбувається не пізніше ніж 19 серпня.

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції, здійснюється не раніше 10 серпня.

ВСТУП НА ІНШІ ФОРМИ НАВЧАННЯ (КРІМ ДЕННОЇ)

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за іншими (крім денної) формами здобуття освіти за кошти державного або регіонального бюджету або за рахунок цільових пільгових державних кредитів не відрізняються від строків прийому документів на денну форму навчання.

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб визначаються правилами прийому закладу освіти, при цьому прийом документів починається не раніше 14 липня, тривалість кожної сесії прийому документів становить не більше 30 днів, зарахування проводиться не пізніше ніж через 15 днів після завершення чергової сесії прийому заяв та документів, протягом яких проводиться конкурсний відбір, але не пізніше 30 листопада 2021 року.

ВСТУП НА ОСНОВІ ОКР МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) та за рахунок цільових пільгових державних кредитів прийом заяв та документів розпочинається 14 липня і закінчується о 18:00 23 липня. Фахові вступні випробування проводяться з 24 липня до 30 липня.

ІНШІ УМОВИ

Для тих категорій вступників, для яких строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання не встановлені, строки визначаються правилами прийому закладу освіти. Реєстрація та робота електронних кабінетів вступників закінчується 30 вересня 2021 року.

Складено відповідно до положень Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році.

Освіта.ua
17.03.2021

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Наталія
Доброго дня. Моя донька в цьому році закінчила ВОК НУХТ. Спеціальність харчові технології- молодший бакалавр. Чи можна вступати до вашого НЗ для здобуття освіти бакалавр Цікавить платна, заочна, Ціна і які документи і правила вступу. Дякую.
Галина
Для Наталія: до якого "вашого"? Ви пишете на освітньому порталі
Влад
Цікаво, який вони тут бачать університет? Це вже не один раз тут намагаються вступити
Галина
Для Влад: мабуть або Поплавського або МАУП, бо їх реклами тут найбільше
Коментувати
Мирося Околот
Доброго дня! У 2017 році я закінчила Комунальний вищий навчальний заклад, і здобула рівень молодший спеціаліст, за спеціальністю дошкільна освіта. А тепер 2021 хочу здобути бакалавра заочно, чи потрібно мені здавати ЗНО?
Влад
Для Мирося Околот: потрібно 2 ЗНО + фаховий іспит. В цьому році Ви вже спізнилися на реєстрацію ЗНО. Вона закінчилася 5 березня
Коментувати
Анастасія
Доброго дня, університет проводить тільки один етап вступу в липні, чи є ще етапи вступу протягом року?
Галина
Для Анастасія: вступ проводить не університет, а держава. єдина вступна кампанія
Коментувати
Ірина
Доброго дня.Скажіть будь ласка ,зарахуватися в медичну академію на спеціальність медсестринство ,зараз до сесії можливо?
Ніна
Для Ірина: Якщо Ви не вступали до цього закладу, то зарахуватися зараз не можна. В медичну академію треба вступати в період виключно ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ. Це влітку, не зараз
Коментувати
Олександра
як дізнатися чи рекомендовано до зарахування а контракт інакше кажучи чи пройшла конкурс на контракт
Влад
Для Олександра: Ви документи у вуз подали?
Коментувати
Микола
Напишіть, будь-ласка, як так сталося що менк виключено зі списку рекомендованих на контракт(не приніс оригінали), якщо на контракт можна зарахувати до 30 вересня, а сьогодні ж 4 вересня . І чи може статус моєї заяви поновитися, дуже дякую .
Виктория
Добрый день. Скажите пожалуйста до какого числа можно подать документы на заочное обучение в этом году на контрактной основе.
Виктория
Добрый день. Скажите пожалуйста до какого числа можно подать документы на заочное обучение в этом году. Заранее спасибо
Віталій
У мене питання : якщо я вже подав оригінали документів на бюджет, то вже змінити професію не можна? Чи можна ще до 5 вересня? (поки іще не зараховано до наказу) Хочу піти на платне але на іншу галузь. У мене іще є час? "подавав на бюджет, бо мені сказали що потім можна перевестись на іншу спеціальність" - виявилось що можна тільки в межах однієї галузі перевестись. Якщо я подав уже оригінали на бюдже, т то до 5 вересня я іще можу подати документи на іншу спеціальність в іншій галузі? Електроні заяви я подавав на обидві галузі.
Влад
Для Віталій: можеш забрати документи, але питання, як швидко віддадуть і чи будуть ще вільні місця на іншій спеціальності...
Коментувати
Аліна
Коли контрактників приймають на навчання? Я маю на увазі коли буде писати "до наказу"???
Влад
Для Аліна: після 10 вересня
Коментувати
Аліна
Я поступила на контракт, то коли в списку буде написано "до наказу"?
Якось так
Для Аліна: а у Вас на руках є примірник контракту з підписом ректора і "мокрою" печаткою щоб стверджувати, що Ви поступили? Так отож.
Аліна
Якщо ви не можете дати відповідь на моє питання, то не треба мені відповідати.
Влад
Накази на контракт після 10 вересня
Коментувати
Катя
Підскажіть, будь ласка, я вступила на бюджет, вже почала оригінали документів, а в електронну кабінеті ще нічого не змінилось. Я так розумію повинно бути "до наказу ". Чому так ??
Якось так
Для Катя: наказ про зарахування на бюджет мають бути 5 вересня.
Коментувати
Одьга
Якщо подали документи на контракт і уклали договір ще 27.08 чи є це гарантом зарахування до ВУЗу.
Якось так
Для Одьга: звичайно, що НІ.
Коментувати
Оксана
Якщо зараз подати оригінали на контракт, то є якась гарантія, що буду зарахована? Чи договір укладається зразу? Чи є сенс подати копіїї документів, для страховки, ще на кілька спеціальностей?
Влад
Для Оксана: нікому Ваші копіі не треба. Навіщо їх подавати, Ви подавали заяви. Гарантій Вам ніхто не дасть, але 90% хто склав договір, той вступає.
Коментувати
Зинаида
Поясніть чому , абітурієнту з нищим балом рекомендується на бюджет за іншою пріоритетністю,а з вищим балом ні?
Влад
Для Зинаида: бо він вступив на іншу спеціальність, за нижчим пріоритетом. Ви ж вмієте прочитати яка в нього пріоритетність на вашій спеціальності, і на яку він вступив? Пріоритетність не впливає на вступ. Це всього навсього порядок розгляду заяв системою. І якщо балів достатньо по 5 пріоритету, то він вступить саме за 5, а не за 1.
Коментувати
яна
добрий день. чи можна поступити на ленну форму навчання одночасно у дава вузи? в один на контракт в доугий на бюджет?
Марьян
Доброго дня! А якщо абітурієнт пройшов на денну форму навчання на контракт, але зараз склалися обставини, що вчитися зможе лише заочно, то чи можна проситися на зарахування на заочну форму навчання?
Влад
Для Марьян: через рік
Марьян
Дякую! А після першого семестру можливий перевід?
Коментувати
Наталія
Скажіть,будь ласка, до якого числа можна подавати документи тим хто поступає на заочну форму навчання, і чому в мене досі пише допущено до конкурсу?
Марія
На платну форму навчання до вищого начального закладуякого . До якого числа можна подати заяву?
Влад
Для Марія: заяви можна було подати до 22 числа. Зараз деякі вузи можуть тільки на заочку прийняти, дзвоніть їм
Коментувати
Марія
Скажіть, будь ласка, коли подаються оригінали документів на заочну форму навчання?