Строки вступу на бакалавра у 2022 році

Строки формування рейтингових списків, прийому документів, конкурсного відбору та зарахування

Строки вступу на бакалавра у 2022 році

У 2022 році вступна кампанія для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) розпочнеться 01 липня реєстрацією електронних кабінетів і завершиться зарахуванням вступників до закладів вищої освіти.

Вступна кампанія складається з кількох етапів, кожен з яких має визначені строки. Зокрема строки формування рейтингових списків, прийому документів, проведення конкурсів, вступних іспитів, співбесід, конкурсного відбору та зарахування.

Пропонуємо читачам ознайомитися зі строками прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної середньої освіти.

ВСТУП НА ДЕННУ ФОРМУ НАВЧАННЯ

Реєстрація електронних кабінетів вступників і завантаження до електронного кабінету необхідних документів розпочинається 01 липня 2022 року.

Медичні огляди та інші доконкурсні процедури, передбачені особливими умовами конкурсного відбору за відповідними конкурсними пропозиціями, проводяться до дня, що передує дню завершення прийому заяв.

Прийом заяв і документів від вступників розпочинається 29 липня.

Прийом документів закінчується:

  • о 18:00 8 серпня – для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди, творчих конкурсів;
  • о 18:00 23 серпня – для осіб, які вступають за результатами національного мультипредметного тесту, результатів зовнішнього незалежного оцінювання за 2019-2021 роки, а також творчих конкурсів, які були складені з 01 по 18 липня.

Творчі конкурси та співбесіди

Творчі конкурси проводяться в кілька потоків з 01 по 18 липня включно (для вступників на місця державного та регіонального замовлень (бюджетні місця) за графіком, затвердженим закладом освіти).

У період з 9 по 16 серпня можуть проводитись додаткові сесії творчих конкурсів для вступників, які вступають на контракт.

Механізми реєстрації учасників творчих конкурсів, організації та проведення творчих конкурсів визначаються відповідно до законодавства. У творчих конкурсах мають право брати участь особи, які здобули повну загальну середню освіту або завершують її здобуття до 10 липня, що підтверджується відповідним документом або довідкою закладу освіти.

Співбесіди у вишах проводяться з 9 до 16 серпня 2022 року включно.

Строки реєстрації для участі у творчих конкурсах визначає приймальна комісія закладу вищої освіти за умови, що:

  • прийом заяв та документів починається не пізніше ніж 24 червня;
  • триває не менше десяти днів;
  • завершується до початку останнього потоку проведення творчого конкурсу.

Інформація про строки прийому заяв та документів для участі у творчому конкурсі оприлюднюється на офіційному вебсайті закладу вищої освіти.

Вимоги до мотиваційних листів визначаються правилами прийому закладу освіти.

Оприлюднення рейтингових списків

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди з повідомленням про отримання чи неотримання ними права навчатися на бюджетній формі здійснюється не пізніше 12:00 17 серпня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця держзамовлення до 10:00 20 серпня та подати письмову заяву про виключення заяв на інші місця держзамовлення. Зарахування цієї категорії вступників за держзамовленням відбувається не пізніше 15:00 22 серпня, а заяви осіб, зарахованих на інші місця держзамовлення, виключаються впродовж 22 серпня.

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за квотою-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права навчатися на бюджетній формі здійснюється в два етапи.

Основний етап – не пізніше 12:00 17 серпня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на бюджетні місця до 10:00 20 серпня та подати письмову заяву про виключення заяв на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників відбувається не пізніше 15:00 22 серпня, а заяви про зарахування на інші місця держзамовлення виключаються впродовж 22 серпня.

Завершальний етап – не пізніше 12:00 29 вересня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування до 10:00 30 вересня. На завершальному етапі здійснюється переведення на вакантні бюджетні місця тих осіб, які вже були зараховані на навчання за контрактом. Переведення цієї категорії вступників відбувається не пізніше 15:00 30 вересня.

Формування рейтингових списків вступників, які вступають на основі результатів національного мультимедійного тесту чи зовнішнього незалежного оцінювання за попередні роки, творчих конкурсів і надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права навчатися на бюджетній формі здійснюються не пізніше 29 серпня.

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на бюджетні місця до 18:00 02 вересня.

Зарахування на навчання

Зарахування вступників на навчання на бюджет проводиться 05 вересня.

Зарахування вступників на навчання за рахунок цільових пільгових державних кредитів та за кошти фізичних та/або юридичних осіб (контракт) — не пізніше ніж 30 вересня 2022 року.

Переведення на вакантні бюджетні місця та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на контракт і здобули повну загальну середню освіту, відбувається не пізніше 19 вересня.

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на контракт на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції, здійснюється не раніше 18.00 02 вересня.

ВСТУП НА ІНШІ ФОРМИ НАВЧАННЯ (КРІМ ДЕННОЇ)

Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за іншими (крім денної) формами здобуття освіти за кошти державного або регіонального бюджету або за рахунок цільових пільгових державних кредитів не відрізняються від строків прийому документів на денну форму навчання.

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на контракт визначаються правилами прийому відповідного закладу освіти. При цьому:

  • прийом документів починається не раніше 29 липня;
  • тривалість кожної сесії прийому документів становить не більше 30 днів;
  • зарахування проводиться не пізніше ніж через 15 днів після завершення чергової сесії прийому заяв і документів, протягом яких проводиться конкурсний відбір, але не пізніше 30 листопада 2022 року.

ВСТУП НА ОСНОВІ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА, ФАХОВОГО МОЛОДШОГО ТА МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА

Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра за бюджетні кошти та за рахунок цільових пільгових державних кредитів прийом заяв і документів розпочинається 29 липня i закінчується о 18:00 23 серпня.

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету здійснюються не пізніше 02 вересня.

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 18:00 07 вересня.

Зарахування вступників за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) проводиться 09 вересня.

Зарахування вступників на контракт відбувається не пізніше ніж 30 вересня.

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за контрактною формою, відбувається не пізніше ніж 21 вересня.

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на контракт на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції, здійснюється не раніше 18:00 07 вересня.

ІНШІ УМОВИ

Для тих категорій вступників, для яких строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання не встановлені, строки визначаються правилами прийому закладу освіти.

При цьому зарахування (переведення) на навчання за державним замовленням закінчується не пізніше ніж 01 листопада.

Зарахування на контрактну форму навчання закінчується не пізніше ніж 30 листопада.

Реєстрація та робота електронних кабінетів вступників закінчується 31 жовтня 2022 року.

Складено відповідно до положень Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році.

Для отримання оперативної інформації про проведення вступної кампанії приєднуйтесь до каналу Вступ.ОСВІТА.UA в Telegram або сторінок Абітурієнт і Освіта.ua у Facebook.

Освіта.ua
05.05.2022

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Андрій
Підкажіть, будь ласка, чому термін подачі заяв триває до 31 жовтня?
Інна
Доброго дня! Підкажіть будь ласка, де побачити можна ціну за контрактну форму навчання і перелік форм і спеціальностей бакалавр, магістр
Алла Нестерова
Доброго дня, чи можливе паралельне навчання на заочному навчанні, якщо вступила вже до одного навчального закладу і маю бажання та можливість навчатись ще в одному, але документи подавала як на очну форму навчання?
Маргарита
Підкажіть будь ласка, якщо я вступила на бюджет, у рейтингу перша, а всього бюджетників вийшло 2. Чи буду я отримувати стипендію? Бо наскільки знаю, то кількість отримувачів стипендії 40-45% з кількості усіх бюджетників у групі
Петя
Вітаю, дуже хвилююся з приводу вступу до університету, подавав 5 заяв у різні ВНЗ на одну спеціальність. Моє питання у тому чи маю я чекати дзвінка від усіх ВНЗ або подавати у ті, що зателефонували до 29 числа
Вікторія
Для Петя: так так!! Те ж саме
Коментувати
Володимир
Доброго дня, Мені зателефонували з навчального закладу, сказали, що можна принести документи до 16 вересня. Чи це означає, що мене приняли і залишилось лише виконати формальні вимоги? // Я ще не вирішив остаточно куди хочу поступити. Чи "згорить" моє місце, якщо я занесу документи не відразу, а на приклад десь 14-15 вересня? PS (!) Попри дзвінок з навчального закладу, стасус заяви у кабінеті вступника не помінявся. Це в нормі чи кабінет глючить?
Наталія
Скажіть,. будь ласка, коли будуть списки рекомендованих на. бюджет?
Роман
А чи буде другий/третій потік? Чи можливо взагалі подати заяву на вступ після 23 серпня? Наприклад тим, хто складає спеціальну сесію НМТ. Адже були якісь зміни щодо вступної кампанії, які дозволяють абітурієнтам вступати на бюджет за результатами спеціальної сесії.
989
Для Роман: ні. тепер лише на контракт. Хіба що не наберуть весь обсяг державного замовлення, то може міністерство і запровадить 2 етап.
оля
після 23 можна подати документи на платне?
Наталя
І мене турбує це питання
Коментувати
Катерина
Добрий день! Підскажіть, будь ласка, коли можна додатково подати заяву на вступ до ВНЗ за результатом НМТ через електронний кабінет вступника, якщо протерміновано прийом документів ( після 23 серпня)?
Артур
Для Катерина: ніяк
Коментувати
Тетяна
Підкажіть, будь ласка, якщо абітурієнт проживає закордоном, але пройшов за конкурсом на обрану спеціальність на контракт, чи може він навчатись дистанційно?
Галина
Для Тетяна: а яка форма навчання у виші на цій спеціальності? якщо повністю дистанційної форми немає, а є змішана, то як її зроблять спеціально для Вас? Вступайте на заочну.
Коментувати
Ірина
Добрий день. Скажіть, будь ласка, чи можна подати 2 заяви в один ВНЗ на одну спеціальність, якщо однакова спеціалізація, але різна освітня програма ?
Галина
Для Ірина: звісно ж можна. Хоч 3 або всі 5, якщо у виші є така можливість
Коментувати
Олена
Добрий вечір! Підкажіть будь ласка, чи заявки на заочну форму навчання на бюджетній основі враховуються в список 5-ти вузів денної форми? Чи можна заочно подавати окремо з пріоритетністю? Дякую!
Світлана
Добрий вечір, підкажіть будь ласка коли буде оприлюднення результату по тесту ,і з якого по яке число подається заява і документи в обраний заклад. Бо в електронному кобінеті ще написано допущено до конкурсу ,а з університетів телефонують щоб везли документи. Дитина йде по 1 квітів. Дякую
Анна
Для Світлана: Доброго дня. Результати (чи вступила дитина на бюджет чи ні) будуть не пізніше 29 серпня. Якщо все-таки вам буде рекомендовано бюджет, то заяву потрібно подати не пізніше 2 вересня (18:00). Не хвилюйтеся)
Коментувати
Ьетяна
Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, чи може ВУЗ запропонувати зарахування на бюджет, коли ще не завершилася реєстрація абітурієнтів?
Юлія
Доброго дня. Термін дії ID картки закінчився,подали на паспорт(терміновий) але великі затримки на невизначений термін,сказали можливо ще місяць,я у розпачі,дали довідку про подання документів для оформ.паспорта. Як нам подавати оригінали на вступ без паспорта і до якого числа потрібно привезти документи у ВНЗ ?
Skrat_Skrat_
Усі зазначені документи мають певний строк дії. Однак ми розуміємо, що на період дії воєнного стану у громадян України, іноземців та осіб без громадянства обмежено можливість обміну документів, які посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус, або вклеювання фотокартки до паспорта громадянина України по досягненню 25-ти і 45-річного віку. Відтак, було запропоновано, що до відповідного нормативного врегулювання або відновлення роботи ДМС у повному обсязі, під час перевірки документів для посвідчення особи, підтвердження громадянства України чи спеціального статусу, вказані особи можуть пред’являти документ, строк дії якого закінчився, або документ, до якого своєчасно не вклеєно фотокартку, ЯК ДОКУМЕНТ, ЩО ПОСВІДЧУЄ ОСОБУ. Це передбачено вимогами Порядку перевірки документів у осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року № 1456. Зазначені документи у період запровадженого в Україні воєнного стану є такими, що дійсно посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та є чинними на території України в частині щодо посвідчення особи, підтвердження громадянства України чи її спеціального статусу.
Коментувати
Надія
Доброго дня! Я правельно зрозуміла, якщо побачили що рекомендовано то на наступний день можна привозить оригінали документів?
Юлия Кононенко
Доброго вечора!. Підкажіть де отримати оригінал свідоцтва нмт? ??? Здавали нмт 02.08 Інформаційну картку витягнули з особистого кабінету. А свідоцтво нмт не дали оригіналу де здавали, він є в єдеп
Вікторія
Для Юлия Кононенко: цього року оригіналу НМТ не будуть видавати, документ роздрукувати потрібно з особистого кабінету . Так відповіли на офіційний запит.
Коментувати
Катерина
Доброго дня! Коли потрібно привозить оригінали документів? У період вступних хвилей (з 23.08) чи з 29.08?
Larysa Hulko
Для Катерина: тоді, коли отримаєте рекомендацію на бюджет чи контракт і відповідно зміниться статус вашої заяви. В будь-якому разі не раніше 29 серпня .
Коментувати
Андрій
Підкажіть будь-ласка, коли треба вести документи до вищого навчального закладу?
Марина
День добрый, подскажите до какого числа ребенок должен подать заявки на бюджет в вуз???
Larysa Hulko
Для Марина: до 23 серпня, і на бюджет, і на контракт .
Коментувати