Строки вступу на бакалавра у 2022 році

Строки формування рейтингових списків, прийому документів, конкурсного відбору та зарахування

Строки вступу на бакалавра у 2022 році

У 2022 році вступна кампанія для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) розпочнеться 01 липня реєстрацією електронних кабінетів і завершиться зарахуванням вступників до закладів вищої освіти.

Вступна кампанія складається з кількох етапів, кожен з яких має визначені строки. Зокрема, строки формування рейтингових списків, прийому документів, проведення конкурсів, вступних іспитів, співбесід, конкурсного відбору та зарахування.

Пропонуємо читачам ознайомитися зі строками прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної середньої освіти.

ВСТУП НА ДЕННУ ФОРМУ НАВЧАННЯ

Реєстрація електронних кабінетів вступників і завантаження до електронного кабінету необхідних документів розпочинається 01 липня 2022 року.

Медичні огляди та інші доконкурсні процедури, передбачені особливими умовами конкурсного відбору за відповідними конкурсними пропозиціями, проводяться до 09 липня 2022 року.

Прийом заяв і документів від вступників розпочинається 14 липня, крім вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти.

Прийом документів закінчується:

 • о 18:00 16 липня – для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів;
 • о 18:00 22 липня – для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, а також вступних іспитів і творчих конкурсів, які були складені з 01 по 13 липня.

Творчі заліки

Якщо для певної конкурсної пропозиції передбачено складання творчого заліку, особа допускається до конкурсного відбору в разі успішного складання творчого заліку, який проводиться з 01 лютого до дня завершення прийому документів на відповідну конкурсну пропозицію.

Творчі конкурси, вступні іспити та співбесіди

Вступні іспити та творчі конкурси проводяться в кілька потоків з з 01 по 13 липня включно (для вступників на місця державного та регіонального замовлень (бюджетні місця) за графіком затвердженим начальним закладом).

У період з 14 по 22 липня можуть проводитись додаткові сесії іспитів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на контракт.

Механізми реєстрації учасників творчих конкурсів, організації та проведення творчих конкурсів визначаються відповідно до законодавства. У творчих конкурсах мають право брати участь особи, які здобули повну загальну середню освіту або завершують її здобуття до 10 липня, що підтверджується відповідним документом або довідкою закладу освіти.

Співбесіди у вишах проводяться з 17 до 19 липня 2022 року включно.

Строки прийому заяв і документів для участі у вступних іспитах та творчому конкурсі на бюджетні місця визначає приймальна комісія вишу за умови, що прийом заяв та документів: 

 • починається не пізніше ніж 24 червня;
 • триває не менше десяти днів;
 • завершується до початку останнього потоку проведення вступних іспитів або творчих конкурсів.

Інформація про строки прийому заяв і документів для участі у вступних іспитах, творчих конкурсах оприлюднюється на офіційному вебсайті закладу вищої освіти

Порядок подання та критерії оцінювання мотиваційних листів визначаються правилами прийому закладу освіти.

Строки вступу до вищих військових навчальних закладів

Строки вступу до вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання) та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти визначаються правилами прийому відповідного навчального закладу.

Так, у правилах прийому визначаються строки:

 • прийому заяв;
 • проведення творчих заліків і творчих конкурсів, співбесід, вступних іспитів;
 • оприлюднення рейтингових списків з повідомленням про отримання чи неотримання вступниками права здобувати вищу освіту за держзамовленням;
 • виконання вимог до зарахування;
 • зарахування вступників;
 • виключення заяв осіб, зарахованих на інші місця державного замовлення (але не пізніше 20 липня).

Оприлюднення рейтингових списків

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди з повідомленням про отримання чи неотримання ними права навчатися на бюджетній формі здійснюється не пізніше 12:00 20 липня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця держзамовлення до 10:00 22 липня та подати письмову заяву про виключення заяв на інші місця держзамовлення. Зарахування цієї категорії вступників за держзамовленням відбувається не пізніше 15:00 22 липня, а заяви осіб, зарахованих на інші місця держзамовлення, виключаються впродовж 22 липня.

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за квотою-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права навчатися на бюджетній формі здійснюється в два етапи.

Основний етап – не пізніше 12:00 20 липня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на бюджетні місця до 10:00 22 липня та подати письмову заяву про виключення заяв на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників відбувається не пізніше 15:00 22 липня, а заяви про зарахування на інші місця держзамовлення виключаються впродовж 22 липня.

Завершальний етап – не пізніше 12:00 29 вересня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування до 10:00 30 вересня. На завершальному етапі здійснюється переведення на вакантні бюджетні місця тих осіб, які вже були зараховані на навчання за контрактом. Переведення цієї категорії вступників відбувається не пізніше 15:00 30 вересня.

Формування рейтингових списків вступників, які вступають на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів і вступних іспитів (у тому числі за квотою-1, квотою-3, квотою-4), надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права навчатися на бюджетній формі здійснюються не пізніше 27 липня.

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на бюджетні місця до 18:00 04 серпня.

Зарахування на навчання

Зарахування вступників на навчання на бюджет проводиться 05 серпня.

Зарахування вступників на навчання за рахунок цільових пільгових державних кредитів та за кошти фізичних та/або юридичних осіб (контракт) — не пізніше ніж 30 вересня 2022 року.

Переведення на вакантні бюджетні місця та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на контракт і здобули повну загальну середню освіту, відбувається не пізніше 19 серпня.

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на контракт на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції, здійснюється не раніше 18.00 04 серпня.

ВСТУП НА ІНШІ ФОРМИ НАВЧАННЯ (КРІМ ДЕННОЇ)

Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за іншими (крім денної) формами здобуття освіти за кошти державного або регіонального бюджету або за рахунок цільових пільгових державних кредитів не відрізняються від строків прийому документів на денну форму навчання.

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на контракт визначаються правилами прийому відповідного закладу освіти. При цьому:

 • прийом документів починається не раніше 14 липня;
 • тривалість кожної сесії прийому документів становить не більше 30 днів;
 • зарахування проводиться не пізніше ніж через 15 днів після завершення чергової сесії прийому заяв і документів, протягом яких проводиться конкурсний відбір, але не пізніше 30 листопада 2022 року.

ВСТУП НА ОСНОВІ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА, ФАХОВОГО МОЛОДШОГО ТА МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА

Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра за бюджетні кошти та за рахунок цільових пільгових державних кредитів прийом заяв і документів розпочинається 14 липня i закінчується о 12:00 22 липня. Фахові вступні випробування для таких осіб проводяться з 22 липня до 30 липня.

ІНШІ УМОВИ

Для тих категорій вступників, для яких строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання не встановлені, строки визначаються правилами прийому закладу освіти. Реєстрація та робота електронних кабінетів вступників закінчується 30 вересня 2022 року.

Складено відповідно до положень Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році.

Для отримання важливої інформації про особливості вступної кампанії долучайтеся до Telegram-каналу Вступна кампанія або до групи Абітурієнт у Facebook.​

Освіта.ua
18.11.2021

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Веревський
Антилюдські правила вступу до внз: недосконалий в бакалаврат , дискримінаційний в магістратуру. Таке враження , що іх складали наші недруги. Нвіщо такі редути , недовіра до бакалаврів , куча непотрібних іспитів силами міністерства. Роль вузу- нульова, а насправді - магістр - це штучний дорогий продукт , який знає лише колектив внз, а всі ці тести- ідіотизм грантоідів.
Де здоровий глузд
Безглуздішого механізму вступу , як в Украіні по рецепту грантожерів (шаров, колтунець, совсун, новосат, стадний) не існує. Ціле літо тисячі викладачів в приймальних Комісіях рахують пусті папірці, а потім тисячі абітурієнтів не здають документів до обраних вузів, йде путаниця, пропадають місця держзамовлення, протягом місяця триває тяганина із пільговиками… Викладачі зморені цим «конкурсом» , кому це треба? Ще гірший механізм для вступу в магістратуру, штучно надумали купу всіляких анормальних перепон, тестів… Мета- виперти молодь за кордон.
Галина
Для Де здоровий глузд: Обьективная оценка!!
...
Для Де здоровий глузд: Ви за останні декілька років так і не спромоглися зрозуміти, як "працює" держзамовлення. У Вашому, як і у всіх інших ЗВО немає бюджетних місць держзамовлення. Ці місця є в абітурієнтів, які здолали прохідний бал на спеціальність. І саме вони, розтавивши пріоритети своїх заяв, вирішують, якому ЗВО ці бюджетні місця віддати. У Вас є лише МОЖЛИВИЙ максимальний обсяг бюджетних місць, які можуть принести у Ваш ЗВО абітурієнти, які отримали прохідний бал на спеціальність за широким конкурсом і дійсно хочуть у Вас навчатися (встановивши для поданих у Ваш ЗВО заяв перший чи другий пріоритет). А якщо у Вас "пропадають місця держзамовлення", то це лише свідчить про, що у Вас не бажають вчитися діти з високими знаннями.
Леонтий
Такие рассуждения могут быть только в юнных , неопытных , оторванных от жизни детей
Коментувати
Оксана
Доброго дня, на сайті пише "До наказу (контракт) " а заклад каже що на бюджет пройшла. Може таке бути?
Евгений
Если в один Вуз 600 - ое место из 190 есть ли шанс поступить на контракт? В Вузе говорят сдавать документы, но гарантий не дают. Если сдать документы и ждать, не потеряем ли место в тот Вуз в который проходишь по баллами?
Галина
Для Евгений: А хто Вам дасть гарантії доки люди не здадуть документи. Ніхто ж не знає куди з тих 30 місць, у які вони подавали заяви, вони понесуть документи
Коментувати
Катерина
Коли буде відомо результати вступу на основі молодшого спеціаліста(на бюджет) ??
Александр
До какого числа можно подать оригиналы документов на заочную форму обучения на контракт ?
Ірина
Доброго дня. На контракт оригінали подаються тільки в один вуз чи можна в декілька? Якщо тільки в один, то при подачі оригіналів в один вуз, всі решта заяв в електронному кабінеті анулюється і по конкурсу йдете тільки в цей вуз, чи по решті заяв теж буде конкурс?
Яна
Доброго дня. Скажіть будь ласка, чи можна подати заяву на заочне навчання у серпні?
399
Для Яна: якщо заочне навчання рахувати НАВЧАННЯМ, то можна.
Коментувати
Людмила
Добрый день! Подскажите пожалуйста если не ждать рекомендаций от университета на контракт, а подать документы они все равно формируют списки и какая вероятность что в последствии не сообщат что на контракт не прошли?
Наталія
Доброго дня! Розкажіть будь ласка,якщо ми всі 5 заяв подати в один університет,але на різні спеціальності,тепер по трьом із них пишуть не рекомендовано бюджет,а по двом іншим допущено,у нас є шанс вступити на бюджет? Наш бал 182,07, кажуть везти документи документи,будуть переводити на вакантні місця. Що робити? Де гарантія,що ми пройдемо?
Галина
Для Наталія: на бюджет рекомендації були ще 28 числа. Про які шанси Ви говорите? Ви вже нікуди не пройшли. Переведуть на бюджет, якщо у Вас є якісь пільги (ну або у Вас там заяви на фіксовані пропозиції)
Коментувати
Даня
Уже 29!!! А там ще пише допущено до конкурсу!!! Що робити в такому випадку? Чи вже подавати документи чи чикати?
Юля
Що якщо в мене написано "допущено" що це означає я поступила чи ні? Чи можливо таке що коледж ще неоприлюднював результати?
ваіа
вже не можна подавати заяви на контракт?
Ірина
Доброго дня, ТЕЖ ЦІКАВИТЬ ДО ЯКОГО ЧИСЛА потрібно подати оригінали документів на контракт? ЗАРАЗ В ЕЛЕКТРОННОМУ КАБІНЕТІ ПРОСТО "ДОПУЩЕНО" Чи потрібно чекати рекомендацій від університету.
Федор Гончаров
Для Ірина: Сьогодні подали на контракт. Рекомендацій не чекали.
Коментувати
Інна
Доброго дня, Коли потрібно подавати оригінали документів на контракт? Чи потрібно чекати рекомендацій від університету.
Федор Гончаров
Для Інна: Вже можна подавати. Нічого не чекайте.
Коментувати
Пуганова Ольга
Доброго вечора. Таке запитання: коли потрібно підписувати контракт? Під час подачі оригіналу документів?
Федор Гончаров
Для Пуганова Ольга: Так
Коментувати
Марина
Чи можу я ще скасувати перші пріорітети, аби вступити на останній? Чи я втратила це право 23 липня?
Роман
Для Марина: Можете скасовувати пріорітети до 28
Коментувати
Богдан
Як відбувається вступ на контракт? Якщо з поступленням на державне місце все ясно, в кого вищий бал той і пройшов. То на контракті як, хто перший завіз оригінали документів, чи також по балах? Може бути таке, що я не пройду навіть контракт?
Тарас
Для Богдан: Швидкість подачі заяв не має ніякого відношення до шансів вступити на контракт. Конкурс на контракт, якщо і буде, то проходитиме за балами і вступлять абітурієнти з найвищим конкурсним балом серед тих, хто подав сюди оригінали документів на контракт. Але у більшості (фактично майже в усіх) ЗВО не буває конкурсу на контракт і беруть всіх бажаючих. Подивіться результати вступу на цю спеціальність в цей ЗВО у минулому році. Якщо в результаті було зараховано менше абітурієнтів, ніж було місць ліцензованого обсягу, то це означає, що був недобір і на контракт готові були взяти будь-кого незалежно від балів. Якщо ж все таки всі місця ліцензованого обсягу були заповнені (таке трапляється лише на найпрестижніших спеціальностях у дуже престижних ЗВО), то дивитесь, який був конкурсний бал в останнього зарахованого на загальних підставах абітурієнта і порівнюєте його зі своїм конкурсним балом. На основі цього можете зробити висновок про свої шанси вступу сюди на контракт.
Коментувати
Олег
Здравствуйте, якщо я займаю 45 000 місце( середній бал зно 172,) в широкому рейтингу, а місць на бюджет 8800, у мене є шанси потрапити на бюджет
Анон
Для Олег: лол, нет.
Коментувати
Джон
Доброго дня, якщо я в рейтингу 200, а бюджетних місць 80, чи можу я потрапити на бюджет, за умови, що 120 людей які знаходяться в рейтингу вище мене, підуть на навчання в інший ВУЗ за вищим пріоритетом?
Тарас
Для Джон: Якщо це відкрита конкурсна пропозиція, то все працює взагалі не так. В конкретному ЗВО немає 80 бюджетних місць, а може бути не більше 80 бюджетних місць, тобто насправді бюджетних місць може бути 50 або 30, або 10, або й 0. Це залежить від результатів широкого конкурсу. Важливе не місце абітурієнта в списку конкретного закладу вищої освіти, а його місце в списку широкого конкурсу на цю спеціальність (тобто його місце серед всіх абітурієнтів України, що вступають на цю спеціальність). Держава виділяє на конкретну спеціальність певну кількість бюджетних місць на всю Україну (так званий суперобсяг державного замовлення). Місця суперобсягу дістаються абітурієнтам з найвищими балами, що вступають на цю спеціальність і ще не отримали бюджет на іншій спеціальності за своїми вищими пріоритетами. Якщо абітурієнту вистачить балів, щоб потрапити в суперобсяг, то він отримає бюджетне місце, причому в тому ЗВО, який він сам обрав при подачі заяви.
Тарас
ЗВО не мають бюджетних місць до результатів широкого конкурсу, а отримують їх за рахунок абітурієнтів, які увійшли в суперобсяг і вступили на навчання саме в цей ЗВО. Тому для Вас ключову роль відіграє не те, що ви на 200 місці в рейтингу якогось ЗВО, а те, чи вистачить Вам балів, щоб увійти в суперобсяг за широким конкурсом. І лише у випадку, якщо Вам вистачить балів, щоб отримати бюджет за широким конкурсом потрібно дивитися, щоб конкретно в цьому ЗВО не було більше 80 людей, які також отримали бюджет саме тут. Насправді тут залишиться абітурієнти з першим пріоритетом та кілька абітурієнтів з нижчими пріоритетами (ті, в кого вищі пріоритети були на іншу спеціальність, де вони не пройшли за широким конкурсом). На практиці такий максимальний обсяг державного замовлення заповнюється рідко (на престижних спеціальностях в столичних ЗВО), а тому важливо просто отримати бюджет за широким конкурсом.
Джон
Дякую!!!))
Коментувати