Коли і як проходить творчий конкурс на бакалаврат

Інформація про спеціальності, при вступі на які потрібно проходити творчий конкурс, а також про строки й порядок його проведення

Коли і як проходить творчий конкурс на бакалаврат

Творчий конкурс – це форма вступного випробування для вступу для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, яка передбачає очну або дистанційну (за рішенням закладу освіти) перевірку в межах одного дня творчих та/або фізичних здібностей вступника (зокрема здобутої раніше спеціалізованої освіти), необхідних для здобуття вищої освіти за окремими спеціальностями.

Реєстрація на творчі конкурси

У творчих конкурсах мають право брати участь особи, які здобули повну загальну середню освіту або завершують її здобуття до 10 липня 2022 року, що підтверджується відповідним документом або довідкою закладу освіти.

Строки реєстрації для участі у творчих конкурсах на місця державного та регіонального замовлення визначає приймальна комісія закладу вищої освіти за умови, що прийом заяв та документів починається не пізніше ніж 24 червня 2022 року, триває не менше десяти днів і завершується до початку останнього потоку проведення творчого конкурсу.

Інформація про строки прийому заяв та документів для участі у творчому конкурсі оприлюднюється на офіційному вебсайті закладу вищої освіти та/або його відокремленого структурного підрозділу.

Творчі конкурси проводяться при вступі на окремі спеціальності, які визначені в Порядку прийому на навчання для здобуття вищо освіти.

Які документи потрібно подати для участі у творчому конкурсі?

Для участі у творчому конкурсі на основі повної загальної середньої освіти, крім заяви на участь (в електронному або паперовому вигляді за формою, визначеною приймальною комісією закладу вищої освіти), вступники подають:

  • копію документа, що посвідчує особу;
  • фотокартку розміром 3 × 4 см (1Мб для фотокарток в електронній формі);
  • довідку закладу освіти про завершення здобуття повної загальної середньої освіти у разі відсутності інформації про здобутий документ про повну загальну середню освіту в ЄДЕБО.

Подання вступниками інших документів для участі в творчому конкурсі не є обов’язковим.

Для вступників, які мають проходити творчий конкурс, заклад вищої освіти може провести електронну реєстрацію для участі в них за умови подання вступником сканованих копій (фотокопій) документів.

Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в ньому за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу.

У які строки проводять творчі конкурси?

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня молодшого бакалавра та бакалавра (медичного магістра) на основі повної загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти творчі конкурси проводяться в кілька потоків з 01 до 18 липня включно.

У період з 9 по 16 серпня можуть проводитись додаткові сесії творчих конкурсів для вступників, які вступають на контракт.

Програми творчих конкурсів?

Програми творчих конкурсів, структура та порядок оцінювання розробляються і затверджуються приймальними комісіями закладів вищої освіти не пізніше 15 травня 2022 року. Не допускається включення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм.

Програми творчих конкурсів обов’язково оприлюднюються на вебсайтах закладів вищої освіти. У програмах мають міститися критерії оцінювання, структура оцінки і порядок оцінювання підготовленості вступників.

Як оцінюють результати творчих конкурсів?

За результатами творчого конкурсу учаснику виставляється оцінка за шкалою 100-200 балів (з кроком в один бал) або ухвалюється рішення про негативну оцінку досягнень вступника («незадовільно»).

Оцінювання результатів творчого конкурсу має відбутися не пізніше наступного дня за днем його проведення.

Як можна дізнатися про результати творчого конкурсу?

Офіційне оголошення результатів творчих конкурсів на місця державного та регіонального замовлення, включаючи інформацію про досягнення мінімального прохідного бала, здійснюється шляхом розміщення відповідних відомостей на офіційних вебсайтах закладів вищої освіти та вноситься до ЄДЕБО з відповідним відображенням у відповідних спеціальностях та закладах освіти на сайті Вступ.ОСВІТА.UA.

Складено на підставі чинного Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти.

Для отримання оперативної інформації про проведення вступної кампанії приєднуйтесь до каналу Вступ.ОСВІТА.UA в Telegram або сторінок Абітурієнт і Освіта.ua у Facebook.

Освіта.ua
12.05.2022

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Студентка
Добрий день,підкажіть, будь ласка, я зараз поки що навчаюсь у ЛНУ ім. Франка на 1 курсі. Але планую поступати на 1 курс (на спеціальність актор кіно і телебачення ) в ІНШИЙ університет. Питання: ЧИ ПОТРІБНО ЗАБИРАТИ ОРИГІНАЛИ ДОКУМЕНТІВ З ЛНУ ПЕРЕД ТВОРЧИМ КОНКУРСОМ?(чи вже коли пройду тк )(чи ці документи необхідні для електронного кабінету вступника?)