Строки вступу на бакалавра у 2020 році

Строки формування рейтингових списків, прийому документів, конкурсного відбору та зарахування

Строки вступу на бакалавра у 2020 році

У цьому матеріалі зазначені строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти.

Вступ до закладів вищої освіти у 2020 році відбувається на підставі чинних Правил прийому на навчання до закладів вищої освіти, що затверджені наказом Міністерства освіти і науки України № 1285 від 11 жовтня 2019 року.

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання подають заяви в електронній формі крім випадків передбачених п.1 розділу VI Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти.

ВСТУП НА ДЕННУ ФОРМУ НАВЧАННЯ

Реєстрація електронних кабінетів вступників та завантаження до електронного кабінету необхідних документів розпочинається 01 липня 2020 року.

Медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це викликано установленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору за відповідними конкурсними пропозиціями, проводяться до 09 липня 2020 року.

Прийом заяв та документів від вступників розпочинається 13 липня, крім вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти.

Прийом документів закінчується:

  • о 18:00 16 липня - для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів;
  • о 18:00 22 липня - для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, іспитів, творчих конкурсів, складених з 01 по 12 липня.

Творчі заліки

Якщо для певної конкурсної пропозиції передбачено складання творчого заліку, особа допускається до конкурсного відбору в разі успішного складання творчого заліку, який проводиться з 01 лютого до дня завершення прийому документів на відповідну конкурсну пропозицію.

Творчі конкурси, вступні іспити та співбесіди

Вступні іспити та творчі конкурси проводяться в кілька потоків з 01 по 12 липня включно (для вступників на місця державного та регіонального замовлень за графіком, що має бути надісланий до 15 березня для моніторингового огляду до Міністерства освіти і науки України).

У період з 13 по 22 липня можуть проводитись додаткові сесії іспитів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на контракт.

Механізми реєстрації учасників творчих конкурсів, організації та проведення творчих конкурсів визначаються відповідно до законодавства. У творчих конкурсах мають право брати участь особи, які здобули повну загальну середню освіту або завершують її здобуття до 10 липня 2020 року, що підтверджується відповідним документом або довідкою закладу освіти.

Співбесіди у закладах вищої освіти проводяться з 16 до 18 липня 2020 року включно.

Строки прийому заяв та документів для участі у вступних іспитах та творчому конкурсі на місця державного та регіонального замовлення визначає приймальна комісія закладу вищої освіти за умови, що прийом заяв та документів починається не пізніше ніж 24 червня 2020 року, триває не менше десяти днів і завершується до початку останнього потоку проведення вступних іспитів або творчих конкурсів. Інформація про строки прийому заяв та документів для участі у вступних іспитах, творчих конкурсах оприлюднюється на офіційному вебсайті закладу вищої освіти.

Строки прийому заяв, проведення творчих заліків та творчих конкурсів, співбесід, вступних іспитів, оприлюднення рейтингових списків з повідомленням про отримання чи неотримання вступниками права здобувати вищу освіту за державним замовленням, виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення, зарахування вступників на місця державного замовлення та виключення заяв зарахованих на інші місця державного замовлення для осіб, які вступають на навчання до вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання) та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, визначаються правилами прийому навчального закладу. Вищі військові навчальні заклади (заклади вищої освіти із специфічними умовами навчання) та військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти забезпечують виключення заяв зарахованих на місця державного замовлення вступників з конкурсів на інші місця державного замовлення не пізніше 20 липня.

Оприлюднення рейтингових списків

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотою-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) здійснюється не пізніше 12:00 20 липня. Зазначені вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 10:00 22 липня, включаючи подання письмової заяви про виключення заяв на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 15:00 22 липня. Заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення виключаються впродовж 22 липня.

Формування рейтингових списків вступників, які вступають на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1, квотою-3, квотою-4), надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) здійснюються не пізніше 12:00 27 липня.

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення (подати оригінали документів) до 18:00 31 липня.

Зарахування на навчання

Зарахування вступників на навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) проводиться не пізніше 12:00 01 серпня.

Зарахування вступників на навчання за рахунок цільових пільгових державних кредитів та за кошти фізичних та/або юридичних осіб (контракт) — не пізніше ніж 30 вересня 2020 року.

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти відбувається не пізніше ніж 08 серпня.

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції, здійснюється не раніше 12:00 01 серпня.

ВСТУП НА ІНШІ ФОРМИ НАВЧАННЯ (КРІМ ДЕННОЇ)

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за іншими (крім денної) формами здобуття освіти за кошти державного або регіонального бюджету або за рахунок цільових пільгових державних кредитів не відрізняються від строків прийому документів на денну форму навчання.

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб визначаються правилами прийому закладу освіти, при цьому прийом документів починається не раніше 13 липня, тривалість кожної сесії прийому документів становить не більше 30 днів, зарахування проводиться не пізніше ніж через 15 днів після завершення чергової сесії прийому заяв та документів, протягом яких проводиться конкурсний відбір, але не пізніше 30 листопада 2020 року.

ВСТУП НА ОСНОВІ ОКР МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) та за рахунок цільових пільгових державних кредитів прийом заяв та документів розпочинається 13 липня і закінчується о 18:00 22 липня. Фахові вступні випробування проводяться з 23 липня до 30 липня.

ІНШІ УМОВИ

Для тих категорій вступників, для яких строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання не встановлені, строки визначаються правилами прийому закладу освіти. Реєстрація та робота електронних кабінетів вступників закінчується 30 серпня 2020 року.

Складено відповідно до положень Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти у 2020 році.

Освіта.ua
18.12.2019

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Валерій
Добрий день ! Чи можу я подати документи на заочне навчання на бакалавра , (учителя фізкультури?)
Александр
Здравствуйте, какого числа будут опубликованы списки рекомендованных на заочную форму?
Олександр
До якого числа можна вести документи у вуз бо пріорітету електронної заяви стоїть рекомендовано до зарахування фізичних та або юридичних осіб
'''
Для Олександр: питайте в приймальній комісії.
Коментувати
Христина
Чи можу я поступити на заочну форму навчання, якщо у заявці я вказувала тільки денну?
Віка
Чи буду я зарахована на бюджет , якщо привезла оригіналм документів після закінчення терміну подання оригіналів?
Таня
Чи можна раніше зазначеного терміну поселятися в гуртожиток першокурснику?Нам сказали 29-31 серпня. А чи можна скоріше?
Studentka
Якщо я вже подала документи і заплатила то чому пише ще все рекомендовано на контракт
.
Для Studentka: Бо у вашому закладі освіти ще не підписано накази про зарахування (і сплачувати навчання до появи такого наказу не рекомендується, бо офіційно вас ще не зараховано, а оплата за навчання, а не за те, щоб вас взяли до закладу освіти).
Коментувати
Аліна
Подала сьогодні документи на контракт, але мені сказали чекати до 8 серпня і коли у кабінеті буде статус рекомендовано до зарахування лише тоді їхати підписувати контракт. Питання ,а якщо не проходжу і на контракт чи не пізно буде подати до іншого вузу куди проходжу?
.
Для Аліна: Дивно, що сказали чекати 8 серпня, рекомендації будуть вже 1 серпня, а в багатьох закладах освіти 5-6 серпня вже будуть накази про зарахування на контракт. Але не варто хвилюватися, якщо на Вашу спеціальність не заповнюються платні місця, бо в такому разі Ви точно пройдете (можете подивитися рейтинги минулих років і перевірити, чи залишалося там багато незайнятих місць)
Коментувати
Інна
Для вступу на основі диплома молодшого спеціаліста до якого терміну треба подати оригінали документіа
юлія
На сайті ВНЗ в рейтингових списках (що вже подали оригінали) знаходяться абітурієнти з низькими балами. Навпроти їхніх прізвищ - Рекомендовано на вільні небюджетні місця. Чи означає це, що вони будуть зараховані? Бо якось буде несправедливо.... Виходить не залежно від балу, проходить той, хто перший надав оригінали документів.
Комментатор
Для юлія: вы же тоже Рекомендованы на эти места. Они же не зачислены, а рекомендованы! Если таких будет больше чем мест, то пройдут лучшие по баллам. С другой стороны-если вы решили там учиться, то чего тянуть? Несите документы
Коментувати
Anna1
Доброго дня, чи можна подавати документи на контракт якщо ще не дзвонили з університету , і я не знаю пройшла чи ні? Чи краще дочекати дзвінка ?
Комментатор
Для Anna1: лучше не ждать. Позвоните им сами или просто везите документы. В принципе, после 1 августа в кабинете будет рекомендация на контракт. Но народ уже подаёт документы полным ходом
Anna1
А якщо в списку 293 з 362 осіб , можна нести?
Лика
можна.
Коментувати
Світлана
Доброго дня! Якщо невспіли подавати заявку в електронному вигляді на вступ до закладу,чи можемо ми подавати документи власно до навчального закладу в серпні місці. На платну основу.
Комментатор
Для Світлана: нет
Галина
Для Світлана: спробуйте сьогодні в коледж
Olja
І я не подала документів, прогавила, то чекати вже наступного року для вступу?
Коментувати
Лариса
Підкажіть наступне. В коментарях я вичитала про необхідність подання довідки з місця проживання. В переліку документів такої довідки не вказано.. Лише йдеться про паспорт
Комментатор
Для Лариса: это для Теху кого ID карточка. Там нет прописки
Retro
Эта справка необходима, если есть нуждаемость в общежитии.
Retro
Не все вузы её просят
Коментувати
Лариса
Як саме проходить переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення, якіі зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб? Якщо перед нами на спеціальність не пройшли троє чоловік, в ми четверті, то чи реально, що ми можемо розраховувати на переведення, якщо кілька державних місць вивільниться по певним причинам?
Комментатор
Для Лариса: процедура для льготников. Смотрите правила приема
Retro
Это касается только льготников. Сначала вы заключаете контракт, причем в кратчайшие сроки. Далее среди всех льготников, пришедших на контракт, строится очередность по типу льготы и потом по среднему баллу (подробнее в правилах приема) и если есть места, которые должны были прийти в этот вуз, но абитуриенты не принесли оригиналы документов, то для специальностей поддерживаемых государством( есть установленный список) можно перевести на бюджет льготников (если их балл меньше проходного не более, чем на 15. Короче, очень много ЕСЛИ. Прочтите сами правила приёма на сайте конкретного вуза
Коментувати
Людмила
На юрид.факультет Шевченка , на контракт , коли можна подавати оригінали документів ???
Alin
Для Людмила: хоть сегодня. Прямо сейчас можешь.
Коментувати
Людмила
Добрий вечір , підкажіть , на контракт в Шевченка , на бо.факультет коли можна подавати ориг.документів
Олена
Доброго вечора)чи можу я вступити на заочну форму навчання, якщо заявку подала на денну?
Retro
Для Олена: на контракт. Бюджет для заочки уже распределен. Да и заявление, возможно, уже поздно добавлять. Лучше спросить в приемной комиссии
Коментувати
Диана
Доброго дня. Якщо на сайті "Вступ.ОСВІТА.UA" у моїй заяві пише "Не рекомендовано на бюджет", то я пройшла на контракт, чи ні?
Влад
Для Диана: як відвезти документи в вуз тоді взнати пройшли чи ні
Коментувати
Виктория
До какого числа нужно привезти документы на контракт?
Диана
Для Виктория: до 6 серпня
.
Для Диана: Не корректный ответ. В каждом ВУЗе свои сроки, нужно смотреть в правилах приёма
Коментувати
Оля
Мені рекомендовано у 2 навчальних закладах на бюджет. Я обираю Київ. Чи потрібно мені попередити інший заклад про те що до них я документи не везу? І що у них звільняється місце ?
user
Для Оля: Вітаю! Ви єдина в Україні, хто отримав більше однієї рекомендації на бюджет. Решті абітурієнтів не пощастило ;-(
Комментатор
Этого не может быть. Рекомендация даётся только одна. Смотрите в кабинете Ане в вузах
Retro
У вас осталось три дня, чтоб отвезти документы, иначе без бюджета останетесь
Коментувати

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!