Строки вступу на бакалавра у 2020 році

Строки формування рейтингових списків, прийому документів, конкурсного відбору та зарахування

Строки вступу на бакалавра у 2020 році

У цьому матеріалі зазначені строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти.

Вступ до закладів вищої освіти у 2020 році відбувається на підставі чинних Правил прийому на навчання до закладів вищої освіти, що затверджені наказом Міністерства освіти і науки України № 1285 від 11 жовтня 2019 року.

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання подають заяви в електронній формі крім випадків передбачених п.1 розділу VI Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти.

ВСТУП НА ДЕННУ ФОРМУ НАВЧАННЯ

Реєстрація електронних кабінетів вступників та завантаження до електронного кабінету необхідних документів розпочинається 01 серпня 2020 року.

Медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це викликано установленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору за відповідними конкурсними пропозиціями, проводяться до 09 серпня 2020 року.

Прийом заяв та документів від вступників розпочинається 13 серпня, крім вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти.

Прийом документів закінчується:

  • о 18:00 16 серпня - для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів;
  • о 18:00 22 серпня - для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, іспитів, творчих конкурсів, складених з 01 по 12 серпня.

Творчі заліки

Якщо для певної конкурсної пропозиції передбачено складання творчого заліку, особа допускається до конкурсного відбору в разі успішного складання творчого заліку, який проводиться з 01 лютого до дня завершення прийому документів на відповідну конкурсну пропозицію.

Творчі конкурси, вступні іспити та співбесіди

Вступні іспити та творчі конкурси проводяться в кілька потоків з 01 по 12 серпня включно (для вступників на місця державного та регіонального замовлень за графіком затвердженим начальним закладом).

У період з 13 по 22 серпня можуть проводитись додаткові сесії іспитів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на контракт.

Механізми реєстрації учасників творчих конкурсів, організації та проведення творчих конкурсів визначаються відповідно до законодавства. У творчих конкурсах мають право брати участь особи, які здобули повну загальну середню освіту або завершують її здобуття до 10 серпня 2020 року, що підтверджується відповідним документом або довідкою закладу освіти.

Співбесіди у закладах вищої освіти проводяться з 16 до 18 серпня 2020 року включно.

Строки прийому заяв та документів для участі у вступних іспитах та творчому конкурсі на місця державного та регіонального замовлення визначає приймальна комісія закладу вищої освіти за умови, що прийом заяв та документів починається не пізніше ніж 24 липня 2020 року, триває не менше десяти днів і завершується до початку останнього потоку проведення вступних іспитів або творчих конкурсів. Інформація про строки прийому заяв та документів для участі у вступних іспитах, творчих конкурсах оприлюднюється на офіційному вебсайті закладу вищої освіти.

Строки прийому заяв, проведення творчих заліків та творчих конкурсів, співбесід, вступних іспитів, оприлюднення рейтингових списків з повідомленням про отримання чи неотримання вступниками права здобувати вищу освіту за державним замовленням, виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення, зарахування вступників на місця державного замовлення та виключення заяв зарахованих на інші місця державного замовлення для осіб, які вступають на навчання до вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання) та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, визначаються правилами прийому навчального закладу. Вищі військові навчальні заклади (заклади вищої освіти із специфічними умовами навчання) та військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти забезпечують виключення заяв зарахованих на місця державного замовлення вступників з конкурсів на інші місця державного замовлення не пізніше 20 серпня.

Оприлюднення рейтингових списків

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотою-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) здійснюється не пізніше 12:00 20 серпня. Зазначені вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 10:00 22 серпня, включаючи подання письмової заяви про виключення заяв на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 15:00 22 серпня. Заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення виключаються впродовж 22 серпня.

Формування рейтингових списків вступників, які вступають на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1, квотою-3, квотою-4), надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) здійснюються не пізніше 12:00 27 серпня.

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення (подати оригінали документів) до 18:00 31 серпня.

Зарахування на навчання

Зарахування вступників на навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) проводиться не пізніше 5 вересня.

Зарахування вступників на навчання за рахунок цільових пільгових державних кредитів та за кошти фізичних та/або юридичних осіб (контракт) — не пізніше ніж 30 вересня 2020 року.

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти відбувається не пізніше ніж 15 вересня.

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції, здійснюється не раніше 6 вересня.

ВСТУП НА ІНШІ ФОРМИ НАВЧАННЯ (КРІМ ДЕННОЇ)

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за іншими (крім денної) формами здобуття освіти за кошти державного або регіонального бюджету або за рахунок цільових пільгових державних кредитів не відрізняються від строків прийому документів на денну форму навчання.

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб визначаються правилами прийому закладу освіти, при цьому прийом документів починається не раніше 13 серпня, тривалість кожної сесії прийому документів становить не більше 30 днів, зарахування проводиться не пізніше ніж через 15 днів після завершення чергової сесії прийому заяв та документів, протягом яких проводиться конкурсний відбір, але не пізніше 30 листопада 2020 року.

ВСТУП НА ОСНОВІ ОКР МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) та за рахунок цільових пільгових державних кредитів прийом заяв та документів розпочинається 13 серпня і закінчується о 18:00 22 серпня. Фахові вступні випробування проводяться з 25 серпня до 31 серпня.

ІНШІ УМОВИ

Для тих категорій вступників, для яких строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання не встановлені, строки визначаються правилами прийому закладу освіти. Реєстрація та робота електронних кабінетів вступників закінчується 30 вересня 2020 року.

Складено відповідно до положень Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти у 2020 році.

Освіта.ua
18.12.2019

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
And
Здравствуйте. Есть ли шанс попасть на бесплатное обучения на фармацию с средним балом 164?
shinako
Добрий день. Щодо цього моменту: "Медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це викликано установленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору за відповідними конкурсними пропозиціями, проводяться до 09 серпня 2020 року." Тобто усі медичні процедури, включно медкомісію/обхід різних лікарів, потрібно пройти до цього терміну? Але я чув, що спочатку потрібно звернутися до унівеситету, щоб була видана спеціальна спарвка, де лікарі поставлять помітки, що комісію пройдено. Або я щось не так зрозумів?
Галина
Для shinako: Ви на яку спеціальність вступаєте? мед.огляди проходять лише на деякі спеціальності і в них свої власні вимоги.
Коментувати
Светлана
Добрый день,мне не понятно,почему уже куда-то отвезли оригиналы документов и ждут зачисления,если подача документов начнется с 12 или 13 августа?или это только категории льготников,тогда почему на контракт??
Галина
Для Светлана: якщо це приватні виші, то конкурс не має значення. Тамзавжди недобір і вони гребуть всіх підряд. Проблема виникне в тих, хто зараз віддав їм документи, а потім за конкурсом пройде або на бюджет або в інший більш бажаний виш. А приватний виш виморочить їх і не захоче віддавати документи. доки вони будуть з ними боротись, прогавлять можливість подати документи куди хочуть. Тому не ведіться і не біжіть попереду паровозу. Лише в провідних вишах на популярні спеціальності важко потрапити на контракт. всі інші ніколи не набирають ліцензійний обсяг. до 21.09 на контракт точно встигнете
Коментувати
Марія
А заяви , поданні на державне і на контракт , будуть в одній черзі для вступу? Тобто там де є приорітет і там де немає приорітету . Чи це дві черги ?
Галина
Для Марія: Ви подаєте одну заяву. якщо не потрапляєте на бюджет, то можете подавати на контракт. В рейтингу заяти будуть разом. Просто при розподілі бюджетних місць, заяви контрактників не розглядатимуть
Коментувати
Артур Свирский
Доброго дня, як потрібно діяти якщо хочу навчатись і на контракті і на бюджеті в різних вузах?
Галина
Для Артур Свирский: заяву на бюджет подавайте на денну форму, а на контракт на заочну.
Коментувати
Іван
Як все це має бути? Ось подав я документи 13 і чекаю 27 число. Добре, виставлені рейтинги в якому пише, що мене допущено. Я відніс документи у ВНЗ і що далі? Це означає, що мене прийняли чи потрібно буде ще чекати чогось?
Галина
Для Іван: допущено Вас буде ще раніше. А 27-го може бути рекомендовано (бюджет) або рекомендовано (контракт), а може й не змінитись. Коли віднесете документи, в кабінеті з’явиться + біля документів, замість допущено або рекомендовано "до наказу (бюджет)" або "до наказу (контракт)"
Іван
Дякую гарно за відповідь
Коментувати
Роберт
Доброго дня! Хотів би дізнатися в яких числах потрібно подавати документи у ВНЗ якщо поступив на контракт, просто ніде інформації про це нема.
Влад
Для Роберт: Ви це питання пишете прямо під текстом, де це написано. Зарахування на навчання Зарахування вступників на навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) проводиться не пізніше 5 вересня. Тобто якщо результаты 27 серпня, то документы коли треба подати? З 27 до 5, а пізніше то вже на вакантні місця. А взагалі, хто перший подав, того і місце
Влад
Для Роберт: короче, з 27 числа їдеш подавати.
Коментувати
Ira
Доброго дня, чи потрібно створювати електронний кабінет на основі молодшого спеціаліста ?
Dunkanenko
Доброго вечора, скажіть будь ласка, я правильно зрозумів що 1го ми подаємо в електронному кабінеті заявку, а вже 13го мы приносим паперові документи уже в ВНЗ?
Влад
Для Dunkanenko: ні. З 1 Ви реєструєте кабінет, з 13 по 22 подаєте заяви. З 27 везете оригінали в ВНЗ
Коментувати
Анастасія
Добрий день, мене цікавить коли подавати документи, якщо вступив на контракт? Це відбувається також з 27го по 31ше, чи є якісь інші дати?
Влад
Для Анастасія: з 27 і до 10 вересня. А потім уже на вакантні місця
Коментувати
Iгор
тобто якщо я подав документи в універ і коледж , при чому в універ на бюджет не пройшов , але в коледж так , то я вже не встигну подати документи в коледж ?? вибачте за мою тупість
Влад
Для Iгор: ти спочатку пишеш що ти подав документи в коледж, а потім, що ти не встигнеш подати документы в коледж. Правильно напиши своє питання
Коментувати
ксюша
Якщо подаємо документи на бюджет або на контракт (денна форма навчання), але за певних обставин вирішемо йти на заочне, коли подавати документи для переведення. Чи це можна вказати під час першої реєстрації 1 серпня.
Влад
Для ксюша: 1 серпня ви тільки реєструєте кабінет. Ви там вказати нічого не можете. Заяви подаються з 13 по 22 серпня. Щоб йти на заочне, треба подати на заочне також. Ніхто нікого в ці дати не переводить. Подавайте окремо заяви на денне в окремо на заочне
Коментувати
Адмін
Можливість вступити до зфпо за зно або внутрішніми іспитами https://www.facebook.com/193482491223374/posts/680093409228944
Валерій
Добрий день ! Чи можу я подати документи на заочне навчання на бакалавра , (учителя фізкультури?)
Александр
Здравствуйте, какого числа будут опубликованы списки рекомендованных на заочную форму?
Олександр
До якого числа можна вести документи у вуз бо пріорітету електронної заяви стоїть рекомендовано до зарахування фізичних та або юридичних осіб
'''
Для Олександр: питайте в приймальній комісії.
Коментувати
Христина
Чи можу я поступити на заочну форму навчання, якщо у заявці я вказувала тільки денну?
Віка
Чи буду я зарахована на бюджет , якщо привезла оригіналм документів після закінчення терміну подання оригіналів?
Таня
Чи можна раніше зазначеного терміну поселятися в гуртожиток першокурснику?Нам сказали 29-31 серпня. А чи можна скоріше?
Studentka
Якщо я вже подала документи і заплатила то чому пише ще все рекомендовано на контракт
.
Для Studentka: Бо у вашому закладі освіти ще не підписано накази про зарахування (і сплачувати навчання до появи такого наказу не рекомендується, бо офіційно вас ще не зараховано, а оплата за навчання, а не за те, щоб вас взяли до закладу освіти).
Коментувати

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!