Строки вступу на бакалавра у 2021 році

Строки формування рейтингових списків, прийому документів, конкурсного відбору та зарахування

Строки вступу на бакалавра у 2021 році

У цьому матеріалі зазначені строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти.

Вступ до закладів вищої освіти у 2021 році відбувається на підставі чинних Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році, що затверджені наказом Міністерства освіти і науки України № 1274 від 15 жовтня 2020 року.

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання подають заяви в електронній формі крім випадків передбачених п.1 розділу VI Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти.

ВСТУП НА ДЕННУ ФОРМУ НАВЧАННЯ

Реєстрація електронних кабінетів вступників та завантаження до електронного кабінету необхідних документів розпочинається 01 липня 2021 року.

Медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це викликано установленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору за відповідними конкурсними пропозиціями, проводяться до 09 липня 2021 року.

Прийом заяв та документів від вступників розпочинається 14 липня, крім вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти.

Прийом документів закінчується:

  • о 18:00 16 липня - для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів;
  • о 18:00 23 липня - для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, іспитів, творчих конкурсів, складених з 01 по 13 липня.

Творчі заліки

Якщо для певної конкурсної пропозиції передбачено складання творчого заліку, особа допускається до конкурсного відбору в разі успішного складання творчого заліку, який проводиться з 01 лютого до дня завершення прийому документів на відповідну конкурсну пропозицію.

Творчі конкурси, вступні іспити та співбесіди

Вступні іспити та творчі конкурси проводяться в кілька потоків з з 01 по 13 липня включно (для вступників на місця державного та регіонального замовлень за графіком затвердженим начальним закладом).

У період з 14 по 23 липня можуть проводитись додаткові сесії іспитів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на контракт.

Механізми реєстрації учасників творчих конкурсів, організації та проведення творчих конкурсів визначаються відповідно до законодавства. У творчих конкурсах мають право брати участь особи, які здобули повну загальну середню освіту або завершують її здобуття до 10 липня, що підтверджується відповідним документом або довідкою закладу освіти.

Співбесіди у закладах вищої освіти проводяться з 17 до 19 липня 2021 року включно.

Строки прийому заяв та документів для участі у вступних іспитах та творчому конкурсі на місця державного та регіонального замовлення визначає приймальна комісія закладу вищої освіти за умови, що прийом заяв та документів починається не пізніше ніж 24 червня, триває не менше десяти днів і завершується до початку останнього потоку проведення вступних іспитів або творчих конкурсів. Інформація про строки прийому заяв та документів для участі у вступних іспитах, творчих конкурсах оприлюднюється на офіційному вебсайті закладу вищої освіти. Порядок подання та критерії оцінювання мотиваційних листів визначаються правилами прийому закладу освіти.

Строки прийому заяв, проведення творчих заліків та творчих конкурсів, співбесід, вступних іспитів, оприлюднення рейтингових списків з повідомленням про отримання чи неотримання вступниками права здобувати вищу освіту за державним замовленням, виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення, зарахування вступників на місця державного замовлення та виключення заяв зарахованих на інші місця державного замовлення для осіб, які вступають на навчання до вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання) та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, визначаються правилами прийому навчального закладу. Вищі військові навчальні заклади (заклади вищої освіти із специфічними умовами навчання) та військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти забезпечують виключення заяв зарахованих на місця державного замовлення вступників з конкурсів на інші місця державного замовлення не пізніше 20 липня.

Оприлюднення рейтингових списків

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотою-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) здійснюється не пізніше 12:00 20 липня. Зазначені вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 10:00 23 липня, включаючи подання письмової заяви про виключення заяв на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 15:00 23 липня. Заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення виключаються впродовж 23 липня.

Формування рейтингових списків вступників, які вступають на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1, квотою-3, квотою-4), надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) здійснюються не пізніше 28 липня.

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення (подати оригінали документів) до 18:00 02 серпня.

Зарахування на навчання

Зарахування вступників на навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) проводиться не пізніше 09 серпня.

Зарахування вступників на навчання за рахунок цільових пільгових державних кредитів та за кошти фізичних та/або юридичних осіб (контракт) — не пізніше ніж 30 вересня 2021 року.

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти відбувається не пізніше ніж 19 серпня.

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції, здійснюється не раніше 10 серпня.

ВСТУП НА ІНШІ ФОРМИ НАВЧАННЯ (КРІМ ДЕННОЇ)

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за іншими (крім денної) формами здобуття освіти за кошти державного або регіонального бюджету або за рахунок цільових пільгових державних кредитів не відрізняються від строків прийому документів на денну форму навчання.

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб визначаються правилами прийому закладу освіти, при цьому прийом документів починається не раніше 14 липня, тривалість кожної сесії прийому документів становить не більше 30 днів, зарахування проводиться не пізніше ніж через 15 днів після завершення чергової сесії прийому заяв та документів, протягом яких проводиться конкурсний відбір, але не пізніше 30 листопада 2021 року.

ВСТУП НА ОСНОВІ ОКР МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) та за рахунок цільових пільгових державних кредитів прийом заяв та документів розпочинається 14 липня і закінчується о 18:00 23 липня. Фахові вступні випробування проводяться з 24 липня до 30 липня.

ІНШІ УМОВИ

Для тих категорій вступників, для яких строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання не встановлені, строки визначаються правилами прийому закладу освіти. Реєстрація та робота електронних кабінетів вступників закінчується 30 вересня 2021 року.

Складено відповідно до положень Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році.

Освіта.ua
08.06.2021

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Оксана
Доброго дня, на сайті пише "До наказу (контракт) " а заклад каже що на бюджет пройшла. Може таке бути?
Евгений
Если в один Вуз 600 - ое место из 190 есть ли шанс поступить на контракт? В Вузе говорят сдавать документы, но гарантий не дают. Если сдать документы и ждать, не потеряем ли место в тот Вуз в который проходишь по баллами?
Галина
Для Евгений: А хто Вам дасть гарантії доки люди не здадуть документи. Ніхто ж не знає куди з тих 30 місць, у які вони подавали заяви, вони понесуть документи
Коментувати
Катерина
Коли буде відомо результати вступу на основі молодшого спеціаліста(на бюджет) ??
Александр
До какого числа можно подать оригиналы документов на заочную форму обучения на контракт ?
Ірина
Доброго дня. На контракт оригінали подаються тільки в один вуз чи можна в декілька? Якщо тільки в один, то при подачі оригіналів в один вуз, всі решта заяв в електронному кабінеті анулюється і по конкурсу йдете тільки в цей вуз, чи по решті заяв теж буде конкурс?
Яна
Доброго дня. Скажіть будь ласка, чи можна подати заяву на заочне навчання у серпні?
Людмила
Добрый день! Подскажите пожалуйста если не ждать рекомендаций от университета на контракт, а подать документы они все равно формируют списки и какая вероятность что в последствии не сообщат что на контракт не прошли?
Наталія
Доброго дня! Розкажіть будь ласка,якщо ми всі 5 заяв подати в один університет,але на різні спеціальності,тепер по трьом із них пишуть не рекомендовано бюджет,а по двом іншим допущено,у нас є шанс вступити на бюджет? Наш бал 182,07, кажуть везти документи документи,будуть переводити на вакантні місця. Що робити? Де гарантія,що ми пройдемо?
Галина
Для Наталія: на бюджет рекомендації були ще 28 числа. Про які шанси Ви говорите? Ви вже нікуди не пройшли. Переведуть на бюджет, якщо у Вас є якісь пільги (ну або у Вас там заяви на фіксовані пропозиції)
Коментувати
Даня
Уже 29!!! А там ще пише допущено до конкурсу!!! Що робити в такому випадку? Чи вже подавати документи чи чикати?
Юля
Що якщо в мене написано "допущено" що це означає я поступила чи ні? Чи можливо таке що коледж ще неоприлюднював результати?
ваіа
вже не можна подавати заяви на контракт?
Ірина
Доброго дня, ТЕЖ ЦІКАВИТЬ ДО ЯКОГО ЧИСЛА потрібно подати оригінали документів на контракт? ЗАРАЗ В ЕЛЕКТРОННОМУ КАБІНЕТІ ПРОСТО "ДОПУЩЕНО" Чи потрібно чекати рекомендацій від університету.
Федор Гончаров
Для Ірина: Сьогодні подали на контракт. Рекомендацій не чекали.
Коментувати
Інна
Доброго дня, Коли потрібно подавати оригінали документів на контракт? Чи потрібно чекати рекомендацій від університету.
Федор Гончаров
Для Інна: Вже можна подавати. Нічого не чекайте.
Коментувати
Пуганова Ольга
Доброго вечора. Таке запитання: коли потрібно підписувати контракт? Під час подачі оригіналу документів?
Федор Гончаров
Для Пуганова Ольга: Так
Коментувати
Марина
Чи можу я ще скасувати перші пріорітети, аби вступити на останній? Чи я втратила це право 23 липня?
Роман
Для Марина: Можете скасовувати пріорітети до 28
Коментувати
Богдан
Як відбувається вступ на контракт? Якщо з поступленням на державне місце все ясно, в кого вищий бал той і пройшов. То на контракті як, хто перший завіз оригінали документів, чи також по балах? Може бути таке, що я не пройду навіть контракт?
Тарас
Для Богдан: Швидкість подачі заяв не має ніякого відношення до шансів вступити на контракт. Конкурс на контракт, якщо і буде, то проходитиме за балами і вступлять абітурієнти з найвищим конкурсним балом серед тих, хто подав сюди оригінали документів на контракт. Але у більшості (фактично майже в усіх) ЗВО не буває конкурсу на контракт і беруть всіх бажаючих. Подивіться результати вступу на цю спеціальність в цей ЗВО у минулому році. Якщо в результаті було зараховано менше абітурієнтів, ніж було місць ліцензованого обсягу, то це означає, що був недобір і на контракт готові були взяти будь-кого незалежно від балів. Якщо ж все таки всі місця ліцензованого обсягу були заповнені (таке трапляється лише на найпрестижніших спеціальностях у дуже престижних ЗВО), то дивитесь, який був конкурсний бал в останнього зарахованого на загальних підставах абітурієнта і порівнюєте його зі своїм конкурсним балом. На основі цього можете зробити висновок про свої шанси вступу сюди на контракт.
Коментувати
Олег
Здравствуйте, якщо я займаю 45 000 місце( середній бал зно 172,) в широкому рейтингу, а місць на бюджет 8800, у мене є шанси потрапити на бюджет
Анон
Для Олег: лол, нет.
Коментувати
Джон
Доброго дня, якщо я в рейтингу 200, а бюджетних місць 80, чи можу я потрапити на бюджет, за умови, що 120 людей які знаходяться в рейтингу вище мене, підуть на навчання в інший ВУЗ за вищим пріоритетом?
Тарас
Для Джон: Якщо це відкрита конкурсна пропозиція, то все працює взагалі не так. В конкретному ЗВО немає 80 бюджетних місць, а може бути не більше 80 бюджетних місць, тобто насправді бюджетних місць може бути 50 або 30, або 10, або й 0. Це залежить від результатів широкого конкурсу. Важливе не місце абітурієнта в списку конкретного закладу вищої освіти, а його місце в списку широкого конкурсу на цю спеціальність (тобто його місце серед всіх абітурієнтів України, що вступають на цю спеціальність). Держава виділяє на конкретну спеціальність певну кількість бюджетних місць на всю Україну (так званий суперобсяг державного замовлення). Місця суперобсягу дістаються абітурієнтам з найвищими балами, що вступають на цю спеціальність і ще не отримали бюджет на іншій спеціальності за своїми вищими пріоритетами. Якщо абітурієнту вистачить балів, щоб потрапити в суперобсяг, то він отримає бюджетне місце, причому в тому ЗВО, який він сам обрав при подачі заяви.
Тарас
ЗВО не мають бюджетних місць до результатів широкого конкурсу, а отримують їх за рахунок абітурієнтів, які увійшли в суперобсяг і вступили на навчання саме в цей ЗВО. Тому для Вас ключову роль відіграє не те, що ви на 200 місці в рейтингу якогось ЗВО, а те, чи вистачить Вам балів, щоб увійти в суперобсяг за широким конкурсом. І лише у випадку, якщо Вам вистачить балів, щоб отримати бюджет за широким конкурсом потрібно дивитися, щоб конкретно в цьому ЗВО не було більше 80 людей, які також отримали бюджет саме тут. Насправді тут залишиться абітурієнти з першим пріоритетом та кілька абітурієнтів з нижчими пріоритетами (ті, в кого вищі пріоритети були на іншу спеціальність, де вони не пройшли за широким конкурсом). На практиці такий максимальний обсяг державного замовлення заповнюється рідко (на престижних спеціальностях в столичних ЗВО), а тому важливо просто отримати бюджет за широким конкурсом.
Джон
Дякую!!!))
Коментувати
Світлана
Доброго дня!Скажіть,будь ласка,оригінали документів треба надати у ВУЗ до 02.08?Вірно?Тобто лише три робочі дні є на це? І ще питання:якщо ми проходимо за 2 пріоритетом ,але оригінали не надали у ВУЗ ,чи є шанс потрапити на 1 пріоритет(можливо перед нами відмовляться чи інші причини).Дякую
Галина
Для Світлана: чому 3 дні? 28, 29, 30, 31, 1, 2. В приймальних комісій зазвичай немає вихідних, хоча краще передзвонити і взнати. 28 буде остаточний розподіл. Якщо хтось відмовиться від бюджету, то місце або згорить або віддадуть пільговикк
Роман
Для Світлана: Може бути лише одна рекомендація, через яку ви або подаєте документи(вступаєте), або не подаєте. Тобто якщо ви відмовляєтеся від єдиної рекомендації, то вступити зможете вже лише на контракт виключно на спеціальності за поданими заявами.
Коментувати
тамара
Чи працює електронний підпис? Замість того щоб везти оригінали до 2 серпня можна скористатись їм ?
Роман
Для тамара: Звичайно. Ось посилання на інструкцію: https://diia.gov.ua/services/pidpisannya-dokumentiv
Коментувати