Сертифікати ЗНО за спеціальностями бакалавра

Перелік необхідних сертифікатів ЗНО для вступу у 2021 році для здобуття освітнього ступеня бакалавра

Сертифікати ЗНО за спеціальностями бакалавра

У 2021 році зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вишів України, проводиться з української мови, української мови та літератури, історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, однієї з іноземних мов (за вибором): англійської, німецької, французької, іспанської.

Для вступу до вищого навчального закладу для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра абітурієнт має подати до закладу вищої освіти сертифікати ЗНО з трьох конкурсних предметів (двох у випадку проведення творчого конкурсу). У 2021 році при вступі до закладу вищої освіти прийматимуться сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років у будь-яких комбінаціях на вибір вступника. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник матиме право подавати сертифікат ЗНО з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.

Конкурсні предмети, з яких вступник має надати сертифікати ЗНО, визначені Умовами прийому до вищих навчальних закладів у 2021 році, в залежності від спеціальності, обраної абітурієнтом.

Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на відкриті, фіксовані (закриті) та небюджетні конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти першим конкурсним предметом є українська мова або українська мова та література, а другий і третій предмети регламентуються додатком №4 до Умов прийому до вищих навчальних закладів у 2021 році відповідно до майбутньої спеціальності (див. таблицю).

Для конкурсних пропозицій зі спеціальностей галузі знань "Освіта/педагогіка", які передбачають підготовку фахівців для закладів середньої освіти з навчанням болгарською, кримськотатарською, молдовською, новогрецькою, польською, румунською, словацькою, угорською мовами або вивченням цих мов, заклад вищої освіти може замість третього конкурсного предмета додавати вступний іспит з відповідної мови.

Заклади вищої освіти можуть передбачити обов'язкове складання творчих заліків із наступних спеціальностей (предметних спеціальностей): "Освітні, педагогічні науки", "Дошкільна освіта", "Початкова освіта", "Середня освіта (за предметними спеціальностями)", "Професійна освіта (за спеціалізаціями)", "Спеціальна освіта", "Фізична культура і спорт", "Дизайн (крім спеціалізацій для яких передбачено проведення творчого конкурсу)".

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти

Найменування галузі знань (напряму) Напрям підготовки (спеціальність) Перший предмет Другий предмет на вибір Третій предмет на вибір
ОСВІТА/ПЕДАГОГІКА Дошкільна освіта українська мова і література історія України математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Початкова освіта українська мова і література математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Середня освіта (за предметними спеціалізація ми)      
Середня освіта (Українська мова і література) українська мова і література історія України математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Середня освіта (Мова і література (із зазначенням мови)) українська мова і література іноземна мова історія України / математика / біологія / географія / фізика / хімія
Середня освіта (Історія) українська мова і література історія України математика / іноземна мова/ біологія / географія / фізика / хімія
Середня освіта (Математика) українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) українська мова біологія історія України / математика / іноземна мова / географія / фізика / хімія
Середня освіта (Хімія) українська мова хімія історія України / математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика
Середня освіта (Географія) українська мова і література географія історія України / математика / іноземна мова / біологія / фізика / хімія
Середня освіта (Фізика) українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Середня освіта (Інформатика) українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Середня освіта (Трудове навчання та технології) українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Середня освіта (Фізична культура) українська мова біологія історія України / математика / іноземна мова / географія / фізика / хімія
Середня освіта (Образотворче мистецтво) українська мова і література історія України математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Середня освіта (Музичне мистецтво) українська мова і література історія України математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Середня освіта (Природничі науки) українська мова біологія історія України / математика / іноземна мова / географія / фізика / хімія
Професійна освіта (за спеціалізаціями) українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Спеціальна освіта українська мова і література біологія історія України / математика / іноземна мова / географія / фізика / хімія
Фізична культура і спорт українська мова біологія творчий конкурс
КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО Аудіовізуальне мистецтво та виробництво українська мова і література історія України / фізика творчий конкурс
Дизайн (за спеціалізаціями «Графічний дизайн», «Дизайн одягу (взуття)», «Дизайн середовища», «Промисловий дизайн») українська мова і література математика творчий конкурс
Дизайн (крім спеціалізацій «Графічний дизайн», «Дизайн одягу (взуття)», «Дизайн середовища», «Промисловий дизайн») українська мова і література математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація українська мова і література історія України / хімія творчий конкурс
Хореографія українська мова і література історія України / біологія творчий конкурс
Музичне мистецтво українська мова і література історія України / математика / іноземна мова творчий конкурс
Сценічне мистецтво українська мова і література історія України / іноземна мова творчий конкурс
Музеєзнавство, пам’яткознавство українська мова і література історія України математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Менеджмент соціокультурної діяльності українська мова і література математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа українська мова і література історія України математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
ГУМАНІТАРНІ НАУКИ Релігієзнавство українська мова і література історія України математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Історія та археологія українська мова і література історія України математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Філософія українська мова і література історія України математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Культурологія українська мова і література історія України математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Філологія українська мова і література іноземна мова історія України / математика / біологія / географія / фізика / хімія
СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ Економіка українська мова і література математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Політологія українська мова і література історія України математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Психологія українська мова і література математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Соціологія українська мова і література математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
ЖУРНАЛІСТИКА Журналістика українська мова і література історія України математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ Облік та оподаткування українська мова і література математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Фінанси, банківська справа та страхування українська мова і література математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Менеджмент українська мова і література математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Маркетинг українська мова і література математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність українська мова і література математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
ПРАВО Право українська мова і література історія України математика / іноземна мова
БІОЛОГІЯ Біологія українська мова біологія історія України / математика / іноземна мова / географія / фізика / хімія
ПРИРОДНИЧІ НАУКИ Екологія українська мова біологія історія України / математика / іноземна мова / географія / фізика / хімія
Хімія українська мова хімія історія України / математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика
Науки про Землю українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Фізика та астрономія українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Прикладна фізика та наноматеріали українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Географія українська мова географія історія України / математика / іноземна мова / біологія / фізика / хімія
МАТЕМАТИКА ТА СТАТИСТИКА Математика українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Статистика українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Прикладна математика українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ Інженерія програмного забезпечення українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Комп’ютерні науки українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Комп’ютерна інженерія українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Системний аналіз українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Кібербезпека українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Інформаційні системи та технології українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
МЕХАНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ Прикладна механіка українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Матеріалознавство українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Галузеве машинобудування українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Авіаційна та ракетно-космічна техніка українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Суднобудування українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Металургія українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
ЕЛЕКТРИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Енергетичне машинобудування українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Атомна енергетика українська мова математика фізика / хімія
Теплоенергетика українська мова математика фізика / хімія
Гідроенергетика українська мова математика фізика / хімія
АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ПРИЛАДО- БУДУВАННЯ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Мікро- і наносистемна техніка українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
ХІМІЧНА ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ Хімічні технології та інженерія українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Біотехнології та біоінженерія українська мова біологія історія України / математика / іноземна мова / географія / фізика / хімія
Біомедична інженерія українська мова біологія історія України / математика / іноземна мова / географія / фізика / хімія
ЕЛЕКТРОНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ Електроніка українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Телекомунікації та радіотехніка українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Авіоніка українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
ВИРОБНИЦТВО ТА ТЕХНОЛОГІЇ Харчові технології українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Технології легкої промисловості українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Технології захисту навколишнього середовища українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Гірництво українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Нафтогазова інженерія та технології українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Видавництво та поліграфія українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Деревообробні та меблеві технології українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО Архітектура та містобудування українська мова і література математика творчий конкурс
Будівництво та цивільна інженерія українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Геодезія та землеустрій українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
АГРАРНІ НАУКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВО Агрономія українська мова біологія історія України / математика / іноземна мова / географія / фізика / хімія
Захист та карантин рослин українська мова біологія історія України / математика / іноземна мова / географія / фізика / хімія
Садівництво та виноградарство українська мова біологія історія України / математика / іноземна мова / географія / фізика / хімія
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва українська мова біологія історія України / математика / іноземна мова / географія / фізика / хімія
Лісове господарство українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Садово-паркове господарство українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Водні біоресурси та аквакультура українська мова біологія історія України / математика / іноземна мова / географія / фізика / хімія
Агроінженерія українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА Ветеринарна медицина українська мова біологія / математика хімія / фізика
Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза українська мова біологія / математика хімія / фізика
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я Стоматологія українська мова математика фізика / біологія / хімія
Медицина українська мова математика фізика / біологія / хімія
Медсестринство українська мова математика фізика / біологія / хімія
Технології медичної діагностики та лікування українська мова математика фізика / біологія / хімія
Медична психологія українська мова математика фізика / біологія / хімія
Фармація, промислова фармація українська мова математика фізика / біологія / хімія
Фізична терапія, ерготерапія українська мова математика фізика / біологія / хімія
Педіатрія українська мова математика фізика / біологія / хімія
Громадське здоров’я українська мова математика фізика / біологія / хімія
СОЦІАЛЬНА РОБОТА Соціальна робота українська мова і література історія України математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Соціальне забезпечення українська мова і література історія України математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ Готельно-ресторанна справа українська мова і література іноземна мова історія України / математика / біологія / географія / фізика / хімія
Туризм українська мова і література іноземна мова історія України / математика / біологія / географія / фізика / хімія
ВОЄННІ НАУКИ, НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА, БЕЗПЕКА ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ Державна безпека українська мова визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН
Безпека державного кордону українська мова визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН
Військове управління (за видами збройних сил) українська мова визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН
Забезпечення військ (сил) українська мова визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН
Озброєння та військова техніка (крім вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти українська мова математика фізика / іноземна мова
Озброєння та військова техніка (для вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти українська мова визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН
Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності) українська мова визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН
ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА Пожежна безпека українська мова математика фізика / біологія
Пожежна безпека (для вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) українська мова математика творчий конкурс
Правоохоронна діяльність (для вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) українська мова історія України творчий конкурс
Цивільна безпека українська мова математика фізика / іноземна мова
ТРАНСПОРТ Річковий та морський транспорт українська мова математика фізика / іноземна мова
Авіаційний транспорт українська мова математика фізика / іноземна мова
Залізничний транспорт українська мова математика фізика / іноземна мова
Автомобільний транспорт українська мова математика фізика / іноземна мова
Транспортні технології (за видами) українська мова математика фізика / іноземна мова
ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ Публічне управління та адміністрування українська мова і література математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії українська мова і література іноземна мова історія України / математика / біологія / географія / фізика / хімія
Міжнародні економічні відносини українська мова і література математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Міжнародне право українська мова і література іноземна мова історія України / математика

 Складено на підставі положень Умов прийому до вищих навчальних закладів у 2021 році.

Освіта.ua
16.10.2020

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Марина
Добрий вечір, якщо я вивчала українську на профільному рівні, мені можна здавати тільки мову без літератури, якщо вона мені для вступу не потрібна?
Вікторія
Добрий день, тобто цього року для медицини коефіцієнт математики вищий ніж біології?
Артем
Добрий день.Якщо я хочу на факультет журналістики ,то математика не відіграє важливої ролі?
Viktoriia
Для Артем: на журналістику математика не є обов’язковим предметом для вступу. Третій предмет можна обрати з переліку. Не хочете математику - оберіть інший предмет. Але всі 3 конкурсні предмети, що будуть подаватися для вступу, будуть відігравати важливу роль.
Коментувати
Оксана
Доброго дня. При вступі на туризм англ.мова є обов’язковою для всіх університетів,яи можна вступити без неї ?
Viktoriia
Для Оксана: ну чітко ж написано, що на туризм другим предметом (обов’язковим, без варіантів) є іноземна мова. Не обов’язково англійська - можна скласти й іншу на ЗНО)) І не можна буде вступити на цю спеціальність в жоден університет України без ЗНО з іноземної. А третій предмет можна обрати з переліку.
Коментувати
Кирилл
Я не определился с специальностью но определился с направлением (информатические технологии ,механическая инженерия , электрическая инженерия). Я так понял что я сдаю в ДПА укр.мову, математику ,англ.яз ,а ЗНО физика .Я правильно сделаю если дуду сдавать физику и английский профильный.
Carineitor
Для Кирилл: Потрібно здавати 4 ДПА і 3 ЗНО. Щоб отримати атестат і випуститись зі школи, потрібно здавати 4 предмети на тому рівні, на якому ви його вивчали. Обов’язкові ДПА: Укр мова/ Укр мова і Укр літ, математика, англ мова/ іст Укр,(четвертий предмет за своїм вибором). А для ЗНО ( для вступу на бакалавра) потрібно здавати 3 предмети. Ти можеш здати: Укр мову, матем(профільна), англійська(профільна), та фізика. Тоді ти і атестат отримаєш, і зможеш поступити на ці спеціальності
Коментувати
Юлія
Доброго дня! Якщо я не склам зно з математики взагалі,то я отримаю сертифікат про закінчення школи?
Carineitor
Для Юлія: Якщо не складеш ЗНО з математики, то ти просто не зможеш поступити у вищий навчальний заклад. А от якщо не здаси ДПА з математики, то можуть буди проблеми з атестатом
Коментувати
Неопознанный Гримпотевтис
А якщо я планую здавати третім предметом історію України, як ДПА. Для вступу вона мені не потрібна. Як оформити, що я буду здавати її як ДПА?
Лілія
Добрий день.Які предмети потрібно здавати для вступу на факультет іноземної мови і чи для всіх навчальних закладів вони однакові??Чи потрібно доя цього математику профільного рівня?Що робити,якщо я в школі не вивчаю англійську,а так приватно,то яким предметом її можна здавати?
whoami?
Тільки 3 предмета потрібно здавати, адже 3 стовпець йде або(предмет)/або(предмет)....
Viktoriia
Для whoami?: для вступу 3. Третій предмет можна обрати з переліку (або/або/...) - щось одне з цього :)
Коментувати
Толя
А якщо я здам тільки 3 ЗНО які потрібно для вступу?
Viktoriia
Для Толя: то не отримаєш атестат і взагалі нікуди не вступиш)
Толя
Будівництво та цивільна інженерія. Якщо я здам українську, матем, англ, і фізику. Можна так? Для вступу все окрім англійської’
Viktoriia
Для Толя: все правильно!) Складаєш ці 4 предмети, що ти написав - і отримаєш атестат в школі. А для вступу використовуєш 3 сертифікати, крім англійської. Укрмова, математика, фізика підходять на цю спеціальність. Тільки зверни увагу: математику складай профільний рівень, а англійську можеш стандарт (якщо не вчишся в профільному класі і точно не будеш використовувати сертифікат для вступу). Але на мою думку, краще скласти і англійську профільну - тоді зможеш подати замість фізики, якщо результат буде кращим.
Коментувати
Аліна
Якщо я планую поступати на лікарську справу, для якої потрібно лише українську мову, але ЗНО хочу здавати з укр мови і укр літ. То не буде проблем якщо при подачі в медичний університет результату ДПА укр мови, в мене буде вказана оцінка ЗНО?
Галина
Для Аліна: у виша проблем не буде. вони будуть у Вас. Ви ж розумієте, що отриманий бал може бути нижчим ніж у тиж, хто здаватиме лише мову?
Viktoriia
Для Аліна: не хвилюйтеся, проблем у вас не буде. Можете складати укрмову і літературу. Ви отримаєте оцінку за ДПА з укрмови (за шкалою 1-12 балів), а також окремо бали ЗНО з укрмови і бали ЗНО з укрмови і літератури (і там, і там за шкалою 100-200). І тоді зможете використати сертифікат для вступу на будь-яку спеціальність.
Коментувати
Толя
А якщо я наприклад маю 10 по якомусь предмету, а ЗНО з цього предмета не склав, або склав, но дуже погано. Чи буде за це щось вчителю який в мене викладав цей предмет?
Галина
Для Толя: як мінімум з’ясування його системи оцінювання. Не скласти зовсім ЗНО може лише повний дибіл, а як дибілу могли виставляти 10 балів?
Коментувати
Инкогнито
Щоб поступити на дизайн потрібна профільна математика, як так? У минулих роках здавали історію, а тепер профільна математика?
Галина
Для Инкогнито: де Ви побачили, що математика має бути профільною а не рівня стандарт?
Инкогнито
навпроти дизайну - написано - українська мова і література, математика, творчий конкурс
Viktoriia
Для Галина: якщо математика потрібна для вступу (на будь-яку спеціальність) - треба складати профільний рівень, тобто робити всі завдання. Рівень стандарт може бути зарахований тільки за ДПА, якщо людина навчалася не в математичному класі.
Коментувати
Настя
Тобто математику на ЗНО тепер не обов‘язково складати , як це розуміти тобто змін ніяеих немає і можна на вибір ?
Viktoriia
Для Настя: Математика обов’язкова для ДПА, щоб свідоцтво за школу отримати. А для вступу, звісно ж, не на всі спеціальності математика є обов’язковою.
Коментувати
Максим
Залізничний транспорт.Добрий вечір, скажіть будь ласка,якщо третій обрати фізику, а четвертим історію України? Чи вибір четвертого предмета залежить від закладу?
Viktoriia
Для Максим: Для вступу треба 3 предмети. Третій на цю спеціальність - фізика або іноземна. Історію можна обрати четвертим предметом для ДПА, але для вступу на цю спеціальність вона не потрібна взагалі.
Коментувати
Юля
Добрий день скажіть будьласка які предмети треба здати шоб поступити на перукаря? Обов’язково здавати Історію?
Галина
Для Юля: на перукаря вчать у ПТУ і до виші вони не мають жодного стосунку. Колись Поплавський вирішив готувати "перукарів з вищою освітою", які готові були принести гроші батьків за пустишку. Але МОН цю лавочку прикрив. Вступ до ПТУ без ЗНО.
Коментувати
Вікторія
Доброго дня! Скажіть, будь ласка, якщо я випускник минулих років і вже маю атестат про середню освіту, а у 2021 році хочу постипити на спеціальність "архітектура та містобудування", то чи треба мені здавати 3 предмети ЗНО? Чи можна здавати тільки 2 предмети? Завчасу дякую))
Viktoriia
Для Вікторія: на цю спеціальність треба 2 предмети ЗНО + творчий конкурс. Але краще скласти 3 предмети ЗНО, щоб було більше можливостей для вступу на різні спеціальності.
Коментувати
Микита
Добрый вечiр) А четвертий предмет обов’язково сдавать, чи можно тiльки три? Дякую за увагу!)
Анатолій
Для Микита: 4 ЗНО і 3 ДПА. Четвертий предмет здавати не обов’язково, він іде як запасний
Viktoriia
Для Микита: 3 ЗНО і 4 ДПА. Для вступу треба 3 предмети, для отримання свідоцтва в школі - обов’язково 4 предмети.
Влад
Для Анатолій: якщо не володієте інформацією, краще не пишіть
Коментувати
Ирина
Доброго дня. Чи потрібно здавати четвертий предмет на вибір зно? Буду вступати на комп’ютерну інженерію. Дякую
Анатолій
Для Ирина: 4 ЗНО і 3 ДПА. Четвертий предмет здавати не обов’язково, він іде як запасний
Viktoriia
Для Ирина: 3 ЗНО і 4 ДПА. Для вступу треба 3 предмети, а для отримання свідоцтва в школі - 4 предмети.
Коментувати
Віталій
А чи для всіх ВУЗів можна здавати ЗНО з географії? (Я планую вступити на енергетичне машинобудування )

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!