Сертифікати ЗНО за спеціальностями бакалавра

Перелік необхідних сертифікатів ЗНО для вступу у 2020 році для здобуття освітнього ступеня бакалавра

Сертифікати ЗНО за спеціальностями бакалавра

У 2020 році зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вишів України, проводиться з української мови та літератури, історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, однієї з іноземних мов (за вибором): англійської, німецької, французької, іспанської.

Для вступу до вищого навчального закладу для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра абітурієнт має подати до закладу вищої освіти сертифікати ЗНО з трьох конкурсних предметів (двох у випадку проведення творчого конкурсу). У 2020 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019 та 2020 років, окрім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати сертифікати з англійської, французької, німецької або іспанської мов за 2018, 2019 або 2020 роки.

Конкурсні предмети, з яких вступник має надати сертифікати ЗНО, визначені Умовами прийому до вищих навчальних закладів у 2020 році, в залежності від спеціальності, обраної абітурієнтом.

Для вступу на бюджетну форму навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти першим конкурсним предметом є українська мова та література, а другий і третій предмети регламентуються додатком №4 до Умов прийому до вищих навчальних закладів у 2020 році відповідно до майбутньої спеціальності (див. таблицю).

Для небюджетних конкурсних пропозицій (контракт) перелік конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів встановлюються закладом вищої освіти, причому першим конкурсним предметом є українська мова та література, другий конкурсний предмет обирається закладом освіти з математики, історії України, іноземної мови або біології за вибором закладу вищої освіти, а третій конкурсний предмет обирається з переліку загальноосвітніх предметів, з яких проводиться зовнішнє незалежне оцінювання (заклад вищої освіти може передбачити право вступника на вибір з двох предметів), або проводиться творчий конкурс (якщо він передбачений для цієї спеціальності). Для небюджетних конкурсних пропозицій зі спеціальностей "Стоматологія", "Медицина", "Педіатрія" другий та третій конкурсні предмети встановлюються закладом освіти з переліку: біологія, хімія, математика, фізика.

Для конкурсних пропозицій зі спеціальностей галузі знань "Освіта/педагогіка", які передбачають підготовку фахівців для закладів середньої освіти з навчанням болгарською, кримськотатарською, молдовською, новогрецькою, польською, румунською, словацькою, угорською мовами або вивченням цих мов, заклад вищої освіти може замість третього конкурсного предмета додавати вступний іспит з відповідної мови.

Заклади вищої освіти можуть передбачити обов'язкове складання творчих заліків із наступних спеціальностей (предметних спеціальностей): "Освітні, педагогічні науки", "Дошкільна освіта", "Початкова освіта", "Середня освіта (за предметними спеціальностями)", "Професійна освіта (за спеціалізаціями)", "Спеціальна освіта", "Фізична культура і спорт", "Дизайн (крім спеціалізацій для яких передбачено проведення творчого конкурсу)".

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на бюджетні конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти

Найменування галузі знань (напряму)

Напрям підготовки (спеціальність)

Другий предмет

Третій предмет

ОСВІТА/ПЕДАГОГІКА

Дошкільна освіта

історія України

математика або біологія

Початкова освіта

математика

історія України або біологія

Середня освіта (за предметними спеціалізація ми)

   

Середня освіта (Українська мова і література)

історія України

іноземна мова або географія

Середня освіта (Мова і література (із зазначенням мови))

іноземна мова

історія України або географія

Середня освіта (Історія)

історія України

іноземна мова або географія

Середня освіта (Математика)

математика

фізика або іноземна мова або географія

Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

біологія

хімія або математика

Середня освіта (Хімія)

хімія

біологія або математика

Середня освіта (Географія)

географія

математика або іноземна мова

Середня освіта (Фізика)

математика

фізика або іноземна мова або біологія

Середня освіта (Інформатика)

математика

фізика або іноземна мова або географія

Середня освіта (Трудове навчання та технології)

математика

фізика або біологія або історія України

Середня освіта (Фізична культура)

біологія

історія України або географія

Середня освіта (Образотворче мистецтво)

історія України

іноземна мова або біологія

Середня освіта (Музичне мистецтво)

історія України

іноземна мова або математика

Середня освіта (Природничі науки)

біологія

географія, або фізика, або хімія

Професійна освіта (за спеціалізаціями)

математика

фізика або хімія або біологія або іноземна мова

Спеціальна освіта

біологія

історія України або іноземна мова

Фізична культура і спорт

біологія

творчий конкурс

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО

Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

історія України або фізика

творчий конкурс

Дизайн (за спеціалізаціями «Графічний дизайн», «Дизайн одягу (взуття)», «Дизайн середовища», «Промисловий дизайн»)

історія України або фізика

творчий конкурс

Дизайн (крім спеціалізацій «Графічний дизайн», «Дизайн одягу (взуття)», «Дизайн середовища», «Промисловий дизайн»)

історія України або фізика

математика або іноземна мова

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

історія України або хімія

творчий конкурс

Хореографія

історія України або біологія

творчий конкурс

Музичне мистецтво

історія України або математика

творчий конкурс

Сценічне мистецтво

історія України або іноземна мова

творчий конкурс

Музеєзнавство, пам’яткознавство

історія України

іноземна мова або географія

Менеджмент соціокультурної діяльності

математика

географія або іноземна мова

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

історія України

математика або іноземна мова

ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

Релігієзнавство

історія України

математика або іноземна мова

Історія та археологія

історія України

географія або іноземна мова

Філософія

історія України

математика або іноземна мова

Культурологія

історія України

іноземна мова або географія

Філологія

іноземна мова

історія України або географія

СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ

Економіка

математика

іноземна мова або географія

Політологія

історія України

математика або іноземна мова

Психологія

математика

біологія або іноземна мова

Соціологія

математика

історія України або іноземна мова

ЖУРНАЛІСТИКА

Журналістика

історія України

математика або іноземна мова

УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Облік та оподаткування

математика

іноземна мова або географія

Фінанси, банківська справа та страхування

математика

іноземна мова або географія

Менеджмент

математика

іноземна мова або географія

Маркетинг

математика

іноземна мова або географія

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

математика

іноземна мова або географія

ПРАВО

Право

історія України

математика або іноземна мова

БІОЛОГІЯ

Біологія

біологія

математика або хімія або іноземна мова

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

Екологія

біологія

математика або хімія або географія

Хімія

хімія

математика або іноземна мова

Науки про Землю

математика

фізика або географія

Фізика та астрономія

математика

фізика або іноземна мова

Прикладна фізика та наноматеріали

математика

фізика або іноземна мова

Географія

географія

математика або іноземна мова

МАТЕМАТИКА ТА СТАТИСТИКА

Математика

математика

фізика або іноземна мова

Статистика

математика

фізика або іноземна мова

Прикладна математика

математика

фізика або іноземна мова

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Інженерія програмного забезпечення

математика

фізика або іноземна мова

Комп’ютерні науки

математика

фізика або іноземна мова

Комп’ютерна інженерія

математика

фізика або іноземна мова

Системний аналіз

математика

фізика або іноземна мова

Кібербезпека

математика

фізика або іноземна мова

Інформаційні системи та технології

математика

фізика або іноземна мова

МЕХАНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ

Прикладна механіка

математика

фізика або іноземна мова

Матеріалознавство

математика

фізика або іноземна мова

Галузеве машинобудування

математика

фізика або іноземна мова

Авіаційна та ракетно-космічна техніка

математика

фізика або іноземна мова

Суднобудування

математика

фізика або іноземна мова

Металургія

математика

фізика або іноземна мова

ЕЛЕКТРИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

математика

фізика або іноземна мова

Енергетичне машинобудування

математика

фізика або іноземна мова

Атомна енергетика

математика

фізика або іноземна мова

Теплоенергетика

математика

фізика або іноземна мова

Гідроенергетика

математика

фізика або іноземна мова

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

математика

фізика або іноземна мова

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

математика

фізика або іноземна мова

Мікро- і наносистемна техніка

математика

фізика або іноземна мова

ХІМІЧНА ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ

Хімічні технології та інженерія

математика

фізика або хімія або біологія

Біотехнології та біоінженерія

біологія

фізика або хімія або математика

Біомедична інженерія

біологія

фізика або математика або іноземна мова

ЕЛЕКТРОНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

Електроніка

математика

фізика або іноземна мова

Телекомунікації та радіотехніка

математика

фізика або іноземна мова

Авіоніка

математика

фізика або іноземна мова

ВИРОБНИЦТВО ТА ТЕХНОЛОГІЇ

Харчові технології

математика

хімія або біологія

Технології легкої промисловості

математика

фізика або хімія, або біологія

Технології захисту навколишнього середовища

математика

фізика або біологія

Гірництво

математика

фізика або географія

Нафтогазова інженерія та технології

математика

фізика або хімія або географія

Видавництво та поліграфія

математика

фізика або хімія, або іноземна мова

Деревообробні та меблеві технології

математика

фізика або біологія

АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО

Архітектура та містобудування

математика

творчий конкурс

Будівництво та цивільна інженерія

математика

фізика або іноземна мова

Геодезія та землеустрій

математика

географія або історія України

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

математика

фізика або географія

АГРАРНІ НАУКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВО

Агрономія

біологія

хімія або математика

Захист та карантин рослин

біологія

хімія або математика

Садівництво та виноградарство

біологія

хімія або математика

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

біологія

хімія або математика

Лісове господарство

математика

хімія або біологія

Садово-паркове господарство

математика

хімія або біологія

Водні біоресурси та аквакультура

біологія

хімія або математика

Агроінженерія

математика

фізика або географія

ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

Ветеринарна медицина

біологія

хімія або математика

Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза

біологія

хімія або математика

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Стоматологія

біологія або хімія

фізика або математика

Медицина

біологія або хімія

фізика або математика

Медсестринство

біологія або хімія

фізика або математика

Технології медичної діагностики та лікування

біологія або хімія

фізика або математика

Медична психологія

біологія або хімія

фізика або математика

Фармація, промислова фармація

біологія або хімія

фізика або математика

Фізична терапія, ерготерапія

біологія або хімія

фізика або математика

Педіатрія

біологія або хімія

фізика або математика

Громадське здоров’я

біологія або хімія

фізика або математика

СОЦІАЛЬНА РОБОТА

Соціальна робота

історія України

іноземна мова або математика

Соціальне забезпечення

історія України

географія або математика

СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Готельно-ресторанна справа

іноземна мова

географія або математика

Туризм

іноземна мова

географія або математика

ВОЄННІ НАУКИ, НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА, БЕЗПЕКА ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

Державна безпека

визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН

визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН

Безпека державного кордону

визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН

визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН

Військове управління (за видами збройних сил)

визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН

визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН

Забезпечення військ (сил)

визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН

визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН

Озброєння та військова техніка (крім вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти

математика

фізика або іноземна мова

Озброєння та військова техніка (для вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти

визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН

визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН

Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН

визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН

ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА

Пожежна безпека

математика

фізика або біологія

Пожежна безпека (для вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти)

математика

творчий конкурс

Правоохоронна діяльність (для вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти)

історія України

творчий конкурс

Цивільна безпека

математика

фізика або іноземна мова

ТРАНСПОРТ

Річковий та морський транспорт

математика

фізика або іноземна мова

Авіаційний транспорт

математика

фізика або іноземна мова

Залізничний транспорт

математика

фізика або іноземна мова

Автомобільний транспорт

математика

фізика або іноземна мова

Транспортні технології (за видами)

математика

фізика або іноземна мова

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Публічне управління та адміністрування

математика

іноземна мова або історія України

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

іноземна мова

історія України або математика

Міжнародні економічні відносини

іноземна мова

географія або математика

Міжнародне право

іноземна мова

історія України або математикаСкладено на підставі положень Умов прийому до вищих навчальних закладів у 2020 році.

Освіта.ua
04.02.2020

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Алі
ДОБРИЙ ДЕНЬ!!! ДОПОМОЖІТЬ БУДЬ ЛАСКА!!! ЯКЩО НА САЙТІ ВНЗ І НА ЦЬОМУ САЙТІ НАПИСАНО, ЩО НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 222 МЕДИЦИНА ТРЕБА АБО ФІЗИКА АБО МАТЕМАТИКА, І Я ВИБИРАЮ МАТЕМАТИКУ, ТО ЯКУ МЕНІ ПОТРІБНО СКЛАДАТИ МАТЕМАТИКУ: ПРОФІЛЬНУ ЗНО ЧИ БАЗОВУ ДПА? ЗАЗДАЛЕГІДЬ ДЯКУЮ ЗА ВІДПОВІДЬ!!!
Д
Для Алі: для атестату (свідоцтва) здають ДПА, і отримують оцінку по 12-бальній шкалі . Для вступу до ВНЗ здають всі завдання ЗНО і отримують результат по 200-бальній шкалі. Поняття профільність існувало тільки 5 років тому один раз, потім його відмінили
Коментувати
Катя
Привіт! Таке запитання: чи можна поступити на англійську філологію з сертифікатом з німецької мови? Зазначається ж іноземна мова, а не якась конкретна, а з німецької результат трохи кращий, ніж з англійської, ось і хочу використати шанс.
Влад
Для Катя: можна, але Вам буде дуже важко, бо англійська там буде вивчатися не з нуля. Певний рівень вже треба знати.
Коментувати
Світлана
Чи є обов’язковим подання до приймальної комісї Інформаційноі картки сертифіката ЗНО разом із Сертифікатом ЗНО? Дякую.
Влад
Для Світлана: обов’язково
Коментувати
ДАРІЯ
Доброго дня, здавала українську мову, фізику і географію, на кого можна поступити? Є свідоцтво про закінчення ДЮСШ. Планувала на вчителя молодших класів але не склала історію, через це мої предмети не підходять майже ні на яку професію, під скажіть,що робити?
989
Для ДАРІЯ: А навіщо обирали такі предмети? на вчителі молодших класів Ви б і з історією не вступили, бо 2-й предмет - математика, а історія на вибір з біологією. Історія взагалі мало куди підходить, але треба було складати математику. Пробуйте вступати до фахового коледжу. там ЗНО не обов’язково, можна вступати за вступними іспитами. Або в ПТУ. Або йдіть працювати, а в наступному році вже більш виважено оберете предмети для ЗНО, а не які попало.
ДАРІЯ
Дякую
Коментувати
Тоша
Яка є альтернатива Львівській Політехніці на Західній Україні? Не набрала достатньо балів.
Влад
Для Тоша: які у Вас бали? І яка спеціальність цікавить? Що значить не набрала достатньо балів, достатньо для чого? Для здачі зно, для вступу на бюджет?
Коментувати
Людмила
Привіт! Скажіть, будь ласка, подаємо цього року 5 заяв на бюджет, а скільки спеціальностей можна обирати у 2020 році на бюджет?
Влад
Для Людмила: максимум 5
Коментувати
Василь
Люди! Які університети найкращі у комп’ютерній сфері (інженерія програмного забезпечення)? Напишіть найгірші і найкращі...
Влад
Для Василь: КПІ, Шевченка. Найгірших не знаю
989
Для Василь: з приватних: стенфордський в США, якщо в Україні - Український католицький
Коментувати
Ваня
Добрий день, якщо в мене історія, мова і географія, то в який університет можна піти з такими предметами?
Влад
Для Ваня: ти не з того починаєш. Спочатку обирають спеціальність, потім здають ЗНО, які треба на спеціальність, а потім вибирають університети. Якщо вже здав зно. То дивись по таблиці, на яку спеціальність вони підходять. Потім в гуглі шукаєш ВНЗ по регіонам і спеціальності і тобі вибиває куди ти можеш подати заяви
Влад
Можеш подати в Кнтеу на контракт.
Коментувати
М.
Добрий день, хочу запитати у тих, хто розбирається. Де можна здобути _найкращі_ навички генної інженерії?
Олег
Можна складати на платне навчання на журналіста мову, історію ,географію ?
Влад
Для Олег: можна, наприклад в Кнтеу небюджетна пропозиція 2.
Коментувати
Віка
Підкажіть будь ласка, якщо я здалавала біологію, мову, та історію, то я можу кудись поступити з цими предметами?
Влад
Для Віка: а навіщо так робити? Спочатку треба обрати університет, спеціальність, подивитися які треба зно, і їх же і здавати! Вище є таблиця з переліком спеціальностей зно до них. Шукай, на яку спеціальність можеш вступити. А потім шукай цю спеціальність у ВНЗ
НН
Если не ошибаюсь такой набор у экологов
Коментувати
Оксана
Підскажіть, будь ласка, чи має яку-небудь роль при вступі до ВНЗ золота(срібна) медаль? Дякую за відповідь.
Олег
Для Оксана: ні, на жаль, медаль при вступі до ВУЗ-у не відіграє ніякої ролі.
Коментувати
Jn Bshzhnsky
Доброго дня, скажіть, будь ласка, якщо у вузі є військова кафедра, то чи може на неї вступити студент будь-якої спеціальності?
Анон
Для Jn Bshzhnsky: так були б гроші )
Коментувати
Анна
Добрий день! В цьому році моя донька буде проходити ЗНО з математики та англійської.Чи потрібно їй проходити ЗНО з української,якщо результати буде надавати за 2018?
Вікторія
Добрий день,скажіть будь-ласка для вступу на факультет Логістика які потрібно предмети здавати на зно.Дякую.
Влад
Доброго дня! Підкажіть на вашу думку є шанс вступити на інформаційні технології з такими предменями ЗНО : Українська мова та література, Історія України, географія?
даровчики
Для Влад: на ІТ спеціальності треба укр мову, математику, фізику/іноземну мову
Коментувати
Ілона
Доброго дня. Закінчила медичний коледж Фармація,які треба бали до вступу в інститут бакалавр магістр заочна форма? І коли подавати документи?
Влад
Для Ілона: заходити на сайт ВНЗ, куди збираєтеся вступити і читаєте цю інформацію в розділі Вступнику або абітурієнту
Коментувати
Jn Bshzhnsky
Доброго дня. Якщо я здаю ЗНО з мови і літератури, математики, історії України і географії, то чи можна поступити на спеціальність "психологія", для якої потрібно здавати біологію та іноземну мову? Якщо ні, то які спеціальності я можу обрати з цими предметами ЗНО? Чи можна обрати філологію?
Влад
Для Jn Bshzhnsky: заходите на сайты університетів, шукаєте в розділі абітурієнт чи Вступнику інформацію про зно на певні спеціальності. Чи нам це зробити за Вас?
Коментувати
Татьяна
Добрый вечер! Сколько всего заявлений можно подавать? На бюджет 5 и + на контракт еще сколько угодно? Я правильно поняла?
Влад
Для Татьяна: да
Коментувати
Алла
Доброго дня ! Скажіть ,будь ласка , на який курс можна вступити на факультет біології після закінчення факультету фармація бакалаврат?

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!