Сертифікати ЗНО за спеціальностями бакалавра

Перелік необхідних сертифікатів ЗНО для вступу у 2021 році для здобуття освітнього ступеня бакалавра

Сертифікати ЗНО за спеціальностями бакалавра

У 2021 році зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вишів України, проводиться з української мови, української мови та літератури, історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, однієї з іноземних мов (за вибором): англійської, німецької, французької, іспанської.

Для вступу до вищого навчального закладу для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра абітурієнт має подати до закладу вищої освіти сертифікати ЗНО з трьох конкурсних предметів (двох у випадку проведення творчого конкурсу). У 2021 році при вступі до закладу вищої освіти прийматимуться сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років у будь-яких комбінаціях на вибір вступника. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник матиме право подавати сертифікат ЗНО з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.

Конкурсні предмети, з яких вступник має надати сертифікати ЗНО, визначені Умовами прийому до вищих навчальних закладів у 2021 році, в залежності від спеціальності, обраної абітурієнтом.

Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на відкриті, фіксовані (закриті) та небюджетні конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти першим конкурсним предметом є українська мова або українська мова та література, а другий і третій предмети регламентуються додатком №4 до Умов прийому до вищих навчальних закладів у 2021 році відповідно до майбутньої спеціальності (див. таблицю).

Для конкурсних пропозицій зі спеціальностей галузі знань "Освіта/педагогіка", які передбачають підготовку фахівців для закладів середньої освіти з навчанням болгарською, кримськотатарською, молдовською, новогрецькою, польською, румунською, словацькою, угорською мовами або вивченням цих мов, заклад вищої освіти може замість третього конкурсного предмета додавати вступний іспит з відповідної мови.

Заклади вищої освіти можуть передбачити обов'язкове складання творчих заліків із наступних спеціальностей (предметних спеціальностей): "Освітні, педагогічні науки", "Дошкільна освіта", "Початкова освіта", "Середня освіта (за предметними спеціальностями)", "Професійна освіта (за спеціалізаціями)", "Спеціальна освіта", "Фізична культура і спорт", "Дизайн (крім спеціалізацій для яких передбачено проведення творчого конкурсу)".

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти

Найменування галузі знань (напряму) Напрям підготовки (спеціальність) Перший предмет Другий предмет на вибір Третій предмет на вибір
ОСВІТА/ПЕДАГОГІКА Дошкільна освіта українська мова і література історія України математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Початкова освіта українська мова і література математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Середня освіта (за предметними спеціалізація ми)      
Середня освіта (Українська мова і література) українська мова і література історія України математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Середня освіта (Мова і література (із зазначенням мови)) українська мова і література іноземна мова історія України / математика / біологія / географія / фізика / хімія
Середня освіта (Історія) українська мова і література історія України математика / іноземна мова/ біологія / географія / фізика / хімія
Середня освіта (Математика) українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) українська мова біологія історія України / математика / іноземна мова / географія / фізика / хімія
Середня освіта (Хімія) українська мова хімія історія України / математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика
Середня освіта (Географія) українська мова і література географія історія України / математика / іноземна мова / біологія / фізика / хімія
Середня освіта (Фізика) українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Середня освіта (Інформатика) українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Середня освіта (Трудове навчання та технології) українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Середня освіта (Фізична культура) українська мова біологія історія України / математика / іноземна мова / географія / фізика / хімія
Середня освіта (Образотворче мистецтво) українська мова і література історія України математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Середня освіта (Музичне мистецтво) українська мова і література історія України математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Середня освіта (Природничі науки) українська мова біологія історія України / математика / іноземна мова / географія / фізика / хімія
Професійна освіта (за спеціалізаціями) українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Спеціальна освіта українська мова і література біологія історія України / математика / іноземна мова / географія / фізика / хімія
Фізична культура і спорт українська мова біологія творчий конкурс
КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО Аудіовізуальне мистецтво та виробництво українська мова і література історія України / фізика творчий конкурс
Дизайн (за спеціалізаціями «Графічний дизайн», «Дизайн одягу (взуття)», «Дизайн середовища», «Промисловий дизайн») українська мова і література математика творчий конкурс
Дизайн (крім спеціалізацій «Графічний дизайн», «Дизайн одягу (взуття)», «Дизайн середовища», «Промисловий дизайн») українська мова і література математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація українська мова і література історія України / хімія творчий конкурс
Хореографія українська мова і література історія України / біологія творчий конкурс
Музичне мистецтво українська мова і література історія України / математика / іноземна мова творчий конкурс
Сценічне мистецтво українська мова і література історія України / іноземна мова творчий конкурс
Музеєзнавство, пам’яткознавство українська мова і література історія України математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Менеджмент соціокультурної діяльності українська мова і література математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа українська мова і література історія України математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
ГУМАНІТАРНІ НАУКИ Релігієзнавство українська мова і література історія України математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Історія та археологія українська мова і література історія України математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Філософія українська мова і література історія України математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Культурологія українська мова і література історія України математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Філологія українська мова і література іноземна мова історія України / математика / біологія / географія / фізика / хімія
СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ Економіка українська мова і література математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Політологія українська мова і література історія України математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Психологія українська мова і література математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Соціологія українська мова і література математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
ЖУРНАЛІСТИКА Журналістика українська мова і література історія України математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ Облік та оподаткування українська мова і література математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Фінанси, банківська справа та страхування українська мова і література математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Менеджмент українська мова і література математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Маркетинг українська мова і література математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність українська мова і література математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
ПРАВО Право українська мова і література історія України математика / іноземна мова
БІОЛОГІЯ Біологія українська мова біологія історія України / математика / іноземна мова / географія / фізика / хімія
ПРИРОДНИЧІ НАУКИ Екологія українська мова біологія історія України / математика / іноземна мова / географія / фізика / хімія
Хімія українська мова хімія історія України / математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика
Науки про Землю українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Фізика та астрономія українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Прикладна фізика та наноматеріали українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Географія українська мова географія історія України / математика / іноземна мова / біологія / фізика / хімія
МАТЕМАТИКА ТА СТАТИСТИКА Математика українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Статистика українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Прикладна математика українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ Інженерія програмного забезпечення українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Комп’ютерні науки українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Комп’ютерна інженерія українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Системний аналіз українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Кібербезпека українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Інформаційні системи та технології українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
МЕХАНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ Прикладна механіка українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Матеріалознавство українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Галузеве машинобудування українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Авіаційна та ракетно-космічна техніка українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Суднобудування українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Металургія українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
ЕЛЕКТРИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Енергетичне машинобудування українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Атомна енергетика українська мова математика фізика / хімія
Теплоенергетика українська мова математика фізика / хімія
Гідроенергетика українська мова математика фізика / хімія
АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ПРИЛАДО- БУДУВАННЯ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Мікро- і наносистемна техніка українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
ХІМІЧНА ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ Хімічні технології та інженерія українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Біотехнології та біоінженерія українська мова біологія історія України / математика / іноземна мова / географія / фізика / хімія
Біомедична інженерія українська мова біологія історія України / математика / іноземна мова / географія / фізика / хімія
ЕЛЕКТРОНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ Електроніка українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Телекомунікації та радіотехніка українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Авіоніка українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
ВИРОБНИЦТВО ТА ТЕХНОЛОГІЇ Харчові технології українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Технології легкої промисловості українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Технології захисту навколишнього середовища українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Гірництво українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Нафтогазова інженерія та технології українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Видавництво та поліграфія українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Деревообробні та меблеві технології українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО Архітектура та містобудування українська мова і література математика творчий конкурс
Будівництво та цивільна інженерія українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Геодезія та землеустрій українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
АГРАРНІ НАУКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВО Агрономія українська мова біологія історія України / математика / іноземна мова / географія / фізика / хімія
Захист та карантин рослин українська мова біологія історія України / математика / іноземна мова / географія / фізика / хімія
Садівництво та виноградарство українська мова біологія історія України / математика / іноземна мова / географія / фізика / хімія
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва українська мова біологія історія України / математика / іноземна мова / географія / фізика / хімія
Лісове господарство українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Садово-паркове господарство українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Водні біоресурси та аквакультура українська мова біологія історія України / математика / іноземна мова / географія / фізика / хімія
Агроінженерія українська мова математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА Ветеринарна медицина українська мова біологія / математика хімія / фізика
Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза українська мова біологія / математика хімія / фізика
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я Стоматологія українська мова математика фізика / біологія / хімія
Медицина українська мова математика фізика / біологія / хімія
Медсестринство українська мова математика фізика / біологія / хімія
Технології медичної діагностики та лікування українська мова математика фізика / біологія / хімія
Медична психологія українська мова математика фізика / біологія / хімія
Фармація, промислова фармація українська мова математика фізика / біологія / хімія
Фізична терапія, ерготерапія українська мова математика фізика / біологія / хімія
Педіатрія українська мова математика фізика / біологія / хімія
Громадське здоров’я українська мова математика фізика / біологія / хімія
СОЦІАЛЬНА РОБОТА Соціальна робота українська мова і література історія України математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Соціальне забезпечення українська мова і література історія України математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ Готельно-ресторанна справа українська мова і література іноземна мова історія України / математика / біологія / географія / фізика / хімія
Туризм українська мова і література іноземна мова історія України / математика / біологія / географія / фізика / хімія
ВОЄННІ НАУКИ, НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА, БЕЗПЕКА ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ Державна безпека українська мова визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН
Безпека державного кордону українська мова визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН
Військове управління (за видами збройних сил) українська мова визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН
Забезпечення військ (сил) українська мова визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН
Озброєння та військова техніка (крім вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти українська мова математика фізика / іноземна мова
Озброєння та військова техніка (для вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти українська мова визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН
Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності) українська мова визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН
ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА Пожежна безпека українська мова математика фізика / біологія
Пожежна безпека (для вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) українська мова математика творчий конкурс
Правоохоронна діяльність (для вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) українська мова історія України творчий конкурс
Цивільна безпека українська мова математика фізика / іноземна мова
ТРАНСПОРТ Річковий та морський транспорт українська мова математика фізика / іноземна мова
Авіаційний транспорт українська мова математика фізика / іноземна мова
Залізничний транспорт українська мова математика фізика / іноземна мова
Автомобільний транспорт українська мова математика фізика / іноземна мова
Транспортні технології (за видами) українська мова математика фізика / іноземна мова
ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ Публічне управління та адміністрування українська мова і література математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії українська мова і література іноземна мова історія України / математика / біологія / географія / фізика / хімія
Міжнародні економічні відносини українська мова і література математика історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія
Міжнародне право українська мова і література іноземна мова історія України / математика

 Складено на підставі положень Умов прийому до вищих навчальних закладів у 2021 році.

Освіта.ua
16.10.2020

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Тетяна
Доброго дня) Хочу поступати на перекладача, в вищий навчальний заклад чи буде мені достатньо тільки 3 ЗНО? Укр.мова та література, математика,іноземна?Чи краще здавати ще 4?
Назар
Я хочу вступити на Правоохорону діяльність. В 2020 році треба було здавати мову і літературу, тепер на 2021р пише лише мову. Не лоханусь чи я , якщо здам просто мову?
Влад
Для Назар: Ви можете лоханутись, якщо здасте одну мову і не вступите. Краще подавати на декілька спеціальностей, а з мовою і літературою вибір більший
Коментувати
Микола
Доброго дня якщо поступати в Медичний коледж,потрібно здавати 3 чи 4 предмети,і чи потрібно здавати Українську літературу
люба
Добрий день. якщо я хочу поступати на два факультети стаціонар і заочно, на один потрібна укр.мова, на інший мова і література, як здавати зно щоб підійшло до обидвох факультетів
Влад
Для люба: мову і літературу
Коментувати
Діана
Доброго дня, я хочу поступати на менеджера, і запуталась, потрібно здавати українську мову чи українську мову і літературу?
Влад
Для Діана: А що ж там плутатись? Чорним по білому написано: Менеджмент - українська мова і література
Коментувати
Сюзанна
Доброе утро, хотела спросить на счёт математики уровня Профиль. На менеджмент надо сдавать какой уровень? Учитывая тот факт, что в нашей гимназии классы делятся на профиль. ( я учусь в филологическом ).
Влад
Для Сюзанна: Ви здаєте той профіль, який вивчали
Коментувати
Богдан
Добрий день. Підкажіть, будь ласка, якщо я хочу подавати для вступу математику, українську мову та літературу й англійську і складу іспити з цих предметів добре, а, наприклад, географію, якої мені не потрібно для вузу, я складу погано, це повпливає якось на можливість вступу?
Влад
Для Богдан: ні
Коментувати
Натали
Добрый день. Подскажите я запуталась . Направление инф. технологии, механическая, электрическая инженерия. ЗНО мне надо здавать укр.мова, матем, англ.яз- прфиль или стандарт ( как понять) ??? А для ДПА добавить физику стандарт.? Так можно?
Галина
Для Натали: проф чи стандарт залежить від того, яктй рівень Ви вивчали в школв. А з фізики один рівень
Коментувати
Катя
Добрий день. Якщо я хочу поступати на психолога, то яку мені потрібно складати математику? Профіль чи стандарт?
Влад
Для Катя: профіль, який вчили в школі
Коментувати
Ван Хоенхайм
©"для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного..." Тобто магістратура медичного, це все одно що ступінь бакалавра, чи все-таки окремий освітньо кваліфікаційний рівень?
Галина
Для Ван Хоенхайм: на медичних спеціальностях немає бакалаврату
Коментувати
Андрій
Добрий день, скажіть будь ласка. Без знань іноземної мови можна вступити на філологію? Мій емейл andriy100rozhuk@gmail.com
Галина
Для Андрій: на бюджет точно ні, а на контракт дивіться в умовах вступу конкретних вишів.
Коментувати
Юрій
Якщо здаєш і мову, і літературу, чи можна подавати заяву на вступ із необхідним сертифікатом лише української мови (паралельне навчання)?
Віка
Добрий день, я випускниця 2020 року (11 кл), складала ЗНО з укр. мови, математики та англ. мови. У 2021 перескладатиму зно з математики та англ. мови, а результат з укр. мови візьму за 2020. Хочу вступити на комп. науки, де є вибір між фізикою та англійською. Чи потрібно мені складати фізику 4 предметом за новими правилами чи можна вступати з трьома предметами? Чи це тільки для майбутніх випускників?
Влад
Для Віка: не треба. 4 предметы здають для випуску, а Ви вже випустилися
Коментувати
Марія
Добрий вечір можете мені підказати які предмети потрібно здавати на технолога харчової промисловості (укр мову чи укр мова і літературу)?і які ще?
Влад
Для Марія: ну Ви ж майбутня студентка, невже вище не можете знайти спеціальність в таблиці і які ЗНО здавати? Як збираєтеся здобувати вищу освіту?
Коментувати
Марина
Добрий вечір, якщо я вивчала українську на профільному рівні, мені можна здавати тільки мову без літератури, якщо вона мені для вступу не потрібна?
Viktoriia
Для Марина: так, можна.
Коментувати
Вікторія
Добрий день, тобто цього року для медицини коефіцієнт математики вищий ніж біології?
Артем
Добрий день.Якщо я хочу на факультет журналістики ,то математика не відіграє важливої ролі?
Viktoriia
Для Артем: на журналістику математика не є обов’язковим предметом для вступу. Третій предмет можна обрати з переліку. Не хочете математику - оберіть інший предмет. Але всі 3 конкурсні предмети, що будуть подаватися для вступу, будуть відігравати важливу роль.
Коментувати
Оксана
Доброго дня. При вступі на туризм англ.мова є обов’язковою для всіх університетів,яи можна вступити без неї ?
Viktoriia
Для Оксана: ну чітко ж написано, що на туризм другим предметом (обов’язковим, без варіантів) є іноземна мова. Не обов’язково англійська - можна скласти й іншу на ЗНО)) І не можна буде вступити на цю спеціальність в жоден університет України без ЗНО з іноземної. А третій предмет можна обрати з переліку.
Коментувати
Кирилл
Я не определился с специальностью но определился с направлением (информатические технологии ,механическая инженерия , электрическая инженерия). Я так понял что я сдаю в ДПА укр.мову, математику ,англ.яз ,а ЗНО физика .Я правильно сделаю если дуду сдавать физику и английский профильный.
Carineitor
Для Кирилл: Потрібно здавати 4 ДПА і 3 ЗНО. Щоб отримати атестат і випуститись зі школи, потрібно здавати 4 предмети на тому рівні, на якому ви його вивчали. Обов’язкові ДПА: Укр мова/ Укр мова і Укр літ, математика, англ мова/ іст Укр,(четвертий предмет за своїм вибором). А для ЗНО ( для вступу на бакалавра) потрібно здавати 3 предмети. Ти можеш здати: Укр мову, матем(профільна), англійська(профільна), та фізика. Тоді ти і атестат отримаєш, і зможеш поступити на ці спеціальності
Коментувати
Юлія
Доброго дня! Якщо я не склам зно з математики взагалі,то я отримаю сертифікат про закінчення школи?
Carineitor
Для Юлія: Якщо не складеш ЗНО з математики, то ти просто не зможеш поступити у вищий навчальний заклад. А от якщо не здаси ДПА з математики, то можуть буди проблеми з атестатом
Коментувати