Розрахунок конкурсного бала при вступі до вишу

Як приймальні комісії вищих навчальних закладів обчислюватимуть конкурсний бал вступників у 2020 році

Розрахунок конкурсного бала при вступі до вишу

Конкурсний бал – це комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять результати вступних випробувань та інші показники, що обраховуються відповідно до правил прийому до вищого навчального закладу.

У 2020 році конкурсний бал для конкурсного відбору на перший курс бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти обчислюється на основі балів сертифікатів ЗНО та бала атестата, а також з урахуванням регіонального (РК), галузевого (ГК), сільського (СК) та першочергового (ПЧК) коефіцієнтів. Конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до 0,001.

Формула розрахунку конкурсного бала

Конкурсний бал на бакалавра (магістра медицини):
(КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ

Конкурсний бал на молодшого бакалавра:
(КБ) = К1*П1 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ

 • П1, П2 — це оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів за шкалою 100-200 балів;
 • П3 — оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з третього предмета (для вступу на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра - другого) або творчого конкурсу за шкалою 100-200 балів;
 • А — середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обчисленого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100–200 балів;
 • ОУ - бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до нього за шкалою від 100 до 200 балів у разі вступу на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка.
 • К1, К2, К3, К4, К5 — невід’ємні вагові коефіцієнти, що встановлюються закладом вищої освіти з точністю до 0,01; К1, К2, К3 встановлюються на рівні не менше ніж 0,2 кожний; у разі проведення творчого конкурсу К3 не має перевищувати 0,25 (0,5 - для спеціальностей галузі знань 02 "Культура і мистецтво" та спеціальності 191 "Архітектура та містобудування"); К4 не може перевищувати 0,1; К5 не може перевищувати 0,05.
 • Сума коефіцієнтів К1, К2, К3, К4, К5 для кожної конкурсної пропозиції дорівнює 1.

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК), галузевий (ГК), сільський (СК) та першочерговий (ПЧК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

 • РК дорівнює 1,00 для конкурсних пропозицій закладів вищої освіти (відокремлених структурних підрозділів закладів вищої освіти, структурних підрозділів закладів вищої освіти, які знаходяться в іншому населеному пункті, ніж місцезнаходження закладу вищої освіти) у місті Києві; 1,04 - у Донецькій, Житомирській, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Рівненській, Сумській, Херсонській, Хмельницькій, Чернігівській, Черкаській областях; 1,02 - в інших випадках;
 • ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв із пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності (предметні спеціальності, спеціалізації), передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка; 1,00 - в інших випадках;
 • СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу (1,05 - для спеціальностей (предметних спеціальностей, спеціалізацій), передбачених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка, та спеціальностей галузі знань 21 "Ветеринарна медицина"); 1,00 - в інших випадках.
 • ПЧК дорівнює 1,05 для осіб, які мають право на першочергове зарахування до вищих медичних і педагогічних навчальних закладів, відповідно до абзацу шостого частини третьої статті 44 Закону України «Про вищу освіту», передбачене Порядком реалізації права на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням осіб, які уклали угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу, 1,00 - в інших випадках.

Вступники надають довідку про реєстрацію місця проживання (за потреби) згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру.

СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без реєстрації, не застосовується.

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Бали призерам спортивних змагань

Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх (за поданням Міністерства культури, молоді та спорту України), зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.

Призерам та переможцям чемпіонатів Європи та чемпіонатів Світу з олімпійських видів спорту (у тому числі серед школярів), всесвітньої Гімназіади, чемпіонатів України (з олімпійських видів спорту) під час вступу на навчання за спеціальностями «Середня освіта (Фізична культура)» та «Фізична культура і спорт» останній доданок у формулі розрахунку конкурсного бала встановлюється рівним 10, а якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Документом, що підтверджує статус призера або переможця зазначених змагань, є диплом (грамота, сертифікат тощо), виданий організаторами змагань з визначенням прізвища, імені особи, назви змагань, дати, місця їх проведення, зайнятого місця та результату.

Бали призерам олімпіад та МАН

Призерам (особам, нагородженим дипломами I-III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад в рік вступу з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук України в рік вступу під час вступу на спеціальності, визначені Переліком спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 2 до умов прийому), останній доданок у формулі розрахунку конкурсного бала встановлюється рівним 10, а якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200. Інформацію про них приймальні комісії отримують з Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Учасникам Всеукраїнської олімпіади закладу вищої освіти для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти зі спеціальностей, визначених Переліком спеціальностей, яким надається особлива підтримка, можуть нараховуватись додаткові бали до оцінки сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з одного відповідного предмета під час розрахунку конкурсного бала в цьому закладі освіти в обсязі від 1 до 20 балів, але не вище ніж 200 балів за предмет. Всеукраїнські олімпіади закладу вищої освіти проводяться відповідно до Положення про Всеукраїнські олімпіади вищого навчального закладу для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти.

Оцінки за 5-бальною шкалою

Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються так: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».

За відсутності з об'єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал у 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює «2».

Складено відповідно до положень Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2020 році.

КАЛЬКУЛЯТОР ДЛЯ РОЗРАХУНКУ БАЛА

Освіта.ua
20.03.2019

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Іван
Підскажіть будь-ласка, я подала заяву на спеціальність 191. Архітектура та містобудування, там треба було конкурсний малюнок, я не розумію, куди і коли його треба було скидати? Чи везти у університет; і чи є сенс зараз звонити у приймальні комісію, та питати про те, чи можна привезти малюнок, і документи? Дуже вам дякую за відповідь????
Якось так
Для Іван: вступна кампанія закінчена сьогодні о 18-00.
007
Для Іван: Ви що ідіот? Треба булопроходити творчий конкурс у виші
Коментувати
Мама
Підкажіть, чи застосовується сільський коефіцієнт, якщо проживаєш в селищі міського типу, але в школу ходив у селі ( і закінчив її там же).
Влад
Для Мама: ні
Людмила Анатоліївна
Для Мама: Потрібна прописка у селі і школа у селі. селище не проходить. Треба було потурбуватися про потрібну прописку хоча б за декілька місяців до вступної кампанії
Галина
Для Людмила Анатоліївна: які декілька місяців? Сам для таких хитреців і придумали 2 роки реєстрації в селі. бо свого часу, дітей з міст спеціально переводили в школи приміських сіл, аби покращити атестати.
Коментувати
Яна
Доброго дня, чи можна вступити на бюджет на Логопеда, якщо бали ЗНО такі українська мова-166, історія -141, біологія-149? Наперед дякую!
Влад
Для Яна: дивіться на сайті вступ освіта юа з яким найменшим КОНКУРСНИМ балом пройшли на бюджет. Просто окремо ЗНО нічого не значать. Вирахуйте конкурсний бал.
Людмила Анатоліївна
Для Яна: Наперед це знає тільки бог.
Коментувати
Юлія
Чи є можливість вступини в КНТЕУ на спеціальність 181Зарчові технології, якщо з сатематики не подолав пороговий бал?Дякую
Ксенія
Підскажіть, будь ласка, що означає надпис рекомендовано на бюджет за пріоритетом #1,2 тощо. Цей надпис є під заявами, у яких зазначено контракт. Чи можуть вступники, у яких є такий надпис, претендувати на зарахування на бюджет? І що цей надпис означає, які абітурієнти його отримують?
Діана
Підкажіть , який регіональний коефіцієнт буде в Києві у Вузах , якщо я живу в Луганській області?
Людмила Анатоліївна
Для Діана: 0
Галина
Для Людмила Анатоліївна: не 0, а 1
Коментувати
Мар'яна
Добрий ранок, срібна медаль дає додатків бали при вступі? Буду дуже вдячна за відповідь
Людмила Анатоліївна
Для Мар’яна: Ні
Коментувати
Ірина
Добрий день,підкажіть,будь ласка,чи спеціальність ’’біологія 091’’ дає можливість працювати вчителем,плануємо в ЛНУ.
Юлія
Добрий день! Підкажіть чи можна пройти на державне на психолога з такими балами: 181- українська мова, 119- математика, 147- біологія, середній бал атестата 9.9. Якщо не на денну, то хоч на заочну форму навчання
Влад
Для Юлія: ні, не зможеш. Тому що мінімальний бал для подачі заяви на бюджет повинен бути 125 балів. Та і конкурсний бал вийде занадто малий для бюджету
Коментувати
Alyona
Добрий день, підкажіть будь ласка, якщо я подаю документи у київ, але не ставлю його 1 у пріоритеті, то чи буде зараховуватись регіональний коефіцієнт допустимо для львівського вузу?
к
Для Alyona: для кожного вузу свій регіональний коефіцієнт . Немає різниці куди та яким пріорітетои подаєте
Коментувати
Катерина
Добрий день. Чи отримують у 2020р. якісь переваги переможці II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук України та переможці III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, так як у зв’язку з пандемією всеукраїнські етапи олімпіад та конкурсів були відмінені?
Влад
Для Катерина: ні
Коментувати
Геннадий
Здравствуйте , подскажите , а какой в 2020 году региональный коэфициент в Харькове ?
Марина
Скежіть будь ласка які бали зно потрібно отримати щоб вступити до ддувс курсант
Ольга
Добрый день, кто может подсказать методику расчета проходного бала на бюджет на конкретную специальность?
Аліна
Доброго дня. КНУ Шевченка озвучив кокурсний бал на контракт мінімум 185 - чи є дана позиція законною. В правилах прийому про це не йдеться. Чи маємо ми право з балом 166 претендувати на контрактне місце?
Влад
Для Аліна: кожного року прохідний бал різний, його встановлює не вуз, а залежить від останнього абітурієнта, якому був наданий бюджет за широким конкурсом. Залежить від кількості абітурієнтів по країні і їхніх балів. В цьому році, наприклад, на філологію не пройшли навіть з 195 балами, хоча минулого року прохідний бал був 187. В минулому році було подано 25 тис заяв, в цьому 65 тис і вищі бали у абітурієнтів. Тому і бал прохідний вище 195.все законно. Так кожного року.
Влад
Для Аліна: Якщо контракт 20 місць, а бажаючі є 180 і вище бали, то візьмуть з більшими балами, Вам треба прийти в вуз з документами і все там вирішиться
zzz
Для Аліна: можете попробовать.конечно.Думаю они приблизительно прикинули сколько у них мест и сколько будет желающих.По их рассчетам дети с меньше 185 баллов просто не пройдут.Контракт же не резиновый.Выбирать вам
Коментувати
Савчук Олександр Григорович
Як впливає приоритетність закладу при високому вступному балі в кожний з вибраних вузів?
Влад
Для Савчук Олександр Григорович: пріоритет це порядок розгляду твоїх заяв системою. Першою система розглядає заяву з першим пріоритетом, якщо балів достатньо, надається бюджет, всі інші заяви анулюються. Якщо балів не достатньо, розглядається заява 2. І так далі
Коментувати
галина
Після скасування першого приоритету чи можливо подати заяву на третій приоритет в той же вуз на ту саму спеціальність?
Влад
Для галина: Ви можете видалити і більше не подати
Коментувати
дана
допоможіть будь ласка! як вводити бал атестата в розрахунок конкурсного балу, за 12-ти бальною шкалою чи переводити за табличкою в 200-бальну?
989
Для дана: за 12-бальною
Коментувати
Ольга
Я подаю заяву, але мені вибирає: " Результати ЗНО мають бути вказані для всіх вступних іспитів з предметів ЗНО не на вибір вступника". Що це означає? Я вже все переглянула, ніяк не можу вирішити цю проблему(((
989
Для Ольга: вочевидь, Ви намагаєтесь вказати не ті предмети, які є обов’язковими для вступу на дану спеціальність
Карина
Привіт,тут всe досить банально й навіть трохи смішно)Трeба просто обрати сeртифікат ЗНО як і написано на сайті,алe колонка для цього знаходиться аж у кінці таблиці. Щоб посунути таблицю,тримай за вeрхню колонку,дe написано “випробування, мін.кількість балів, на вибір” і та,яка нам потрібна “сeртифікат ЗНО”. На комп’ютeрі вона одразу є,нe тe,що на тeлeфоні. Просто відмотай обeри і всe вийдe)) Всім успіху
Коментувати
Светлана
підкажіть будь ласка, чи мають значення при розрахунках прохідного бала на архітектуру свідоцтво про закінчення художньоі школи або підготовчи курси? Дякую
нап
Для Светлана: не мають. Хоча щодо курсів, то варто переглянути конкретну конкурсну пропозицію. Але як правило, їх тикають лише у спеціальності, які мають особливу підтримку, тобто непопулярні. Архітектура до таких не належить.
Коментувати

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!