Розрахунок конкурсного бала при вступі до вишу

Як приймальні комісії закладів вищої освіти обчислюватимуть конкурсний бал вступників у 2022 році

Розрахунок конкурсного бала при вступі до вишу

Конкурсний бал – це комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять результати вступних випробувань та інші показники, що обраховуються відповідно до правил прийому до закладу вищої освіти.

У 2022 році конкурсний бал для конкурсного відбору на перший курс бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти обчислюється на основі балів сертифікатів ЗНО, бала атестата, бала за мотиваційний лист, а також з урахуванням регіонального (РК), галузевого (ГК) та сільського (СК) коефіцієнтів. Конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до 0,001.

Формула розрахунку конкурсного бала

Конкурсний бал на бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування):

(КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5* МЛ+ К6*ОУ;

Конкурсний бал на молодшого бакалавра:

(КБ) = К1*П1 + К3*П3 + К4*А + К5*МЛ+ К6*ОУ

  • П1, П2 – це оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів за шкалою 100–200 балів;
  • П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з третього предмета (для вступу на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра – з другого) або творчого конкурсу за шкалою 100–200 балів;
  • А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, обчислений за 12-бальною шкалою та переведений у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту;
  • ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до нього за шкалою від 100 до 200 балів у разі вступу на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка.
  • МЛ – оцінка за мотиваційний лист, переведений у шкалу від 100 до 200. Зарахування балів за мотиваційний лист може здійснюватися закладом вищої освіти тільки за умови оприлюднення результатів його оцінювання на вебсайті закладу вищої освіти до початку основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання.
  • К1, К2, К3, К4, К5, К6 – невід’ємні вагові коефіцієнти, що встановлюються закладом вищої освіти з точністю до 0,01; К1, К2, К3 встановлюються на рівні не менше ніж 0,2 кожний; у разі проведення творчого конкурсу К3 не має перевищувати 0,25 (0,6 – для спеціальностей галузі знань 02 «Культура і мистецтво» та спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»); К4 не може перевищувати 0,1; К5 не може перевищувати 0,01; К6 не може перевищувати 0,05.
  • Сума коефіцієнтів К1, К2, К3, К4, К5, К6 для кожної конкурсної пропозиції дорівнює 1.

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК), галузевий (ГК) та сільський (СК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

  • РК дорівнює 1,00 для конкурсних пропозицій закладів вищої освіти (відокремлених структурних підрозділів закладів вищої освіти, структурних підрозділів закладів вищої освіти, які знаходяться в іншому населеному пункті, ніж місцезнаходження закладу вищої освіти) у місті Києві; 1,04 – у Донецькій, Житомирській, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Рівненській, Сумській, Херсонській, Хмельницькій, Чернігівській, Черкаській областях; 1,02 – в інших випадках;
  • ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв із пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності (предметні спеціальності, спеціалізації), передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка; 1,00 – в інших випадках;
  • СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу (1,05 – для спеціальностей (предметних спеціальностей, спеціалізацій), передбачених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка, та спеціальностей галузі знань 21 «Ветеринарна медицина»); 1,00 – в інших випадках.

Вступники, які мають намір застосувати сільський коефіцієнт, повинні попередньо отримати в Державній міграційній службі довідку про реєстрацію місця проживання (за потреби) згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру.

СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без реєстрації, не застосовується. Тому приймальна комісія закладу освіти перевіряє застосування СК на підставі довідки про реєстрацію місця проживання, затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Для автоматичного розрахунку конкурсного бала на бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування) перейдіть за посиланням.

Бали призерам спортивних змагань

Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх (за поданням Міністерства молоді та спорту України), зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.

Призерам та переможцям чемпіонатів Європи та чемпіонатів Світу з олімпійських видів спорту (у тому числі серед школярів), всесвітньої Гімназіади, чемпіонатів України (з олімпійських видів спорту) під час вступу на навчання за спеціальностями «Середня освіта (Фізична культура)» та «Фізична культура і спорт» останній доданок у формулі розрахунку конкурсного бала встановлюється рівним 10, а якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Документом, що підтверджує статус призера або переможця зазначених змагань, є диплом (грамота, сертифікат тощо), виданий організаторами змагань з визначенням прізвища, імені особи, назви змагань, дати, місця їх проведення, зайнятого місця та результату.

Бали призерам олімпіад

Призерам (особам, нагородженим дипломами I –III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у рік вступу з базових предметів під час вступу на спеціальності, визначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка, останній доданок у формулі розрахунку конкурсного бала встановлюється рівним 10, а якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200. Інформацію про них приймальні комісії отримують з ЄДЕБО.

Учасникам Всеукраїнської олімпіади закладу вищої освіти для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти зі спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка, можуть нараховуватися додаткові бали до оцінки сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з одного відповідного предмета під час розрахунку конкурсного бала в цьому закладі освіти в обсязі від 1 до 20 балів, але не вище ніж 200 балів за предмет. Всеукраїнські олімпіади закладу вищої освіти проводяться відповідно до Положення про Всеукраїнські олімпіади вищого навчального закладу для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти.

Оцінки за 5-бальною шкалою

Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються так: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».

За відсутності з об'єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал у 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює «2».

Складено відповідно до положень Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році.

Для отримання важливої інформації про особливості вступної кампанії долучайтеся до Telegram-каналу Вступна кампанія або до групи Абітурієнт у Facebook

Освіта.ua
23.12.2021

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Інженер
Який бовдур придумав таку недосконалу систему вступу до університетів? Треба : склав Зно і хай куди хоче абітурієнт вступає, але не більше , ніж в три Внз. Слід зупинити недолуге втручання Мон у внутрішню політику вишів. Навіжені грантоіди натворили всякоі єресі , коли ж ми це будемо виправляти? Скільки ж можна за цим спокійно спостерігати??
Муаммар Каддафи
Для Інженер: Чужеродные тунеядцы прекрасно знают и почти всё идёт по их плану, чтобы не только запутать и отбить у славян желание развиваться, но и усугубить массовую деградацию до уровня низменного гуманоида-животного. Да возьмите учебники за любой класс и сравните современные абстрактные комиксы для аутистов с СССР-овскими, где большинство задач приближены к практичным и реальным.
Галина
Для Інженер: так абітурієнти самі й визначають куди вступати. Ніхто на Ваш вибір не впливає. Просто існує безліч бовдурів: одним "гдє би нє учіться, ліш би не учиться", інші взагалі не здатні зрозуміти систему рейтингів, отримують бюджетне місце відповідно до свого вибору, а потім кричать, що там вони вчитись не хочуть (не хочете, то навіщо заяву подавали?). Нормальним абітурієнтам 1 заяви достатньо. Мій син за 1 пріоритетом пройшов.
Кирил Лірик
Для Галина: На жаль, це лише ілюзія вибору. Можна визначитися із бажаною професією, підтягнути профільні предмети, вибрати певний виш, розібратися із рейтингами та балами, перестрахуватися із подачею документів, але завжди є шпаринки і певні нюанси, що спустять нижче по списку. Як кажуть розумні та знаючі люди: "Намагайся бути першим і будеш десь по середині. І не забувай про корисні знайомства!"
Коментувати
Любов
Добрий вечір! Скажіть будь ласка, які екзамени потрібні для вступу на спеціальність « медичний магістр», якщо є освіта бакалавр( закінчила медичний коледж), і чи є заочна форма навчання.
Галина
Для Любов: а в якому коледжі дають освіту рівня "бакалавр"?
Галина
Для Любов: а знайшла. У Вінницькому коледжі навчають медсестер на рівні бакалавра. Ну то на медсестринство можна вступити на базі "бакалавра" і навіть на заочну форму: https://vstup.edbo.gov.ua/offers/?qualification=2&education_base=620&speciality=223&education_form=2. А ось на медицину на базі "бакалавра" вступу немає
Коментувати
Софія
доброго вечора, який середній бал до вступу на спеціальність «туризм»? та які предмети потрібно скласти?
Наталія
Добрий день! Скажіть будь ласка, чи враховується при вступі на магістратуру написана стаття, яка була опублікована у міжнародному журналі (стаття по спеціальності)?
Якось так
Для Наталія: Все залежить від того, що написано в Правилах прийому конкретного ЗВО.
Коментувати
Василина
Добрий день, намагаюся подати заявку на вступ в університет через електронний кабінет вступника. Університети не знаходить, лише коледжі та училища, у чому справа?
Галина
Для Василина: який освітній рівень Ви обираєте?
Коментувати
Макс
А чи можливо поступити на бюджет по спеціальності Цивільна інженерія мов і літ 159 мови 151 біолог 165
Вероніка
Для Макс: Треба було математику здавати! З цим переліком предметів вас в ніяку інженерію не пустять!
Коментувати
Леся
Підскажіть чи можливо вступи на спеціальність міжнародний бізнес з такими балами ЗНО українська мова і література 180.5 математика 163 англійська 174
Влад
Для Леся: заходите на сайт вступ освіта юа і аналізуєте свої шанси по минулому року, і конкурсний бал порахуйте. Ато скидаєте свої дані, а нам за Вас сідати рахувати бал і шукати по вишам прохідні?
Коментувати
Марина
Скажіть будь ласка чи можу я вступив на бюджет на лікувальну справу, якщо результати із ЗНО такі: українська мова-185, математика-155, біологія-181?
Маша
Скажіть будь ласка чи можу я вступити на контракт на право укр.мова та укр.літ 150 балів англійська 124бали, історія 124 бали. Бал атестату 9. Дякую
Влад
Для Маша: ні. Мінімальний конкурсний бал на право 140
Галина
Для Маша: мінімальний конкурсний бал для вступу на право - 140 балів. дивіться коефіцієнти в різних вишах і рахуйте, може десь і зможете подати заяву, де високий регіональний коефіцієнт та коефіцієнт атестату, може у Вас є сільський коефіцієнт
Коментувати
Наталья
Подскажите сертификат об окончании довузовских курсов поможет поднять конкурсный бал?
Наталия
Скажіть будь ласка чи можу я вступити на акушера, математика 109, українська мова та література 125 та біологія 117?
Галина
Для Наталия: в коледж можете
Коментувати
Віра
Скажіть будь ласка чи можна вступити на факультет.Компютерні науки із балом з математики 116
Влад
Для Віра: Для Наталья: можна, якщо інші бали набагато більші і то, не у всі вузи. Але з таким балом з математики там нічого робити. Можна вилетіти після першої ж сесії
Вікторія
Не треба казати дурниць.. Завжди треба пробувати, хто не пробує , той не досягає. Вперед.
Коментувати
Оксана
Доброго дня. Поясніть, будь ласка, яка роль регіонального коефіцієнту при обчисленні остаточного конкурсного балу (для чого його ввели)? Дякую.
Влад
Для Оксана: ті, хто має регіональний коефіцієнт має більший конкурсний бал в регіонах, то більші шанси пройти на бюджет саме в регіонах. Щоб не їхали всі на Київ, бо він не резиновий.в Києві немає цього коефіцієнта
Коментувати
Таня
Доброго дня.Поясніть,конкурсний бал на бюджет 125,це означає,що з усіх потрібних предметів має бути не нижче зно 125 балів,чи це середній бал з усіх предметів?
Влад
Для Таня: це конкурсний бал, є гугл, прочитайте як він розраховується
Коментувати
Світлана
Яка можливість вступити до вишу якщо ЗНО з математики не здала.українська мова в література 120,українська мова 135,історія України 137,географія 122,для вивчення право .
Галина
Для Світлана: пробуйте в коледж. для права 3-й предмет або математика або іноземна. жлдного у Вас немає. а географія ні до чого
Дана Рождественская
доброго дня! можливий варіант вступу на правоохоронну діяльність в Академію Державної пенітенціарної служби! можете звернутись на наший сайт або за контактним телефоном приймальної комісії +380462676159
Галина
Для Дана Рождественская: хіба туди не слід було завчасно проходити медогляд та психологів?
Коментувати
Тетяна
Добрий день.Підкажіть , будь ласка, які пільги для вступу мають діти учасників бойових дій (АТО)? Різні джерела дають різну інформацію, але в результаті ( якщо правильно розумію) можуть лиш писати заяву на першочергове переведення на бюджетне місце, якщо таке звільниться, ще про розміщення в гуртожитку. Я правильно розумію??
Галина
Для Тетяна: правильно
Коментувати
Міра
дитина має чорнобильське посвідчення серії "Д",які вона має пільги при вступі до вишу
Наталья
Скажите пожалуйста реально поступить на бюджет в мед университет на "медицина" С такими балами: математика 155, укрмова 169, биология 171.
Генрих
Для Наталья: Нет конечно, все от 180 для бюджета
Коментувати
Наталья
Скажите пожалуйста реально поступить на бюджет: математика155, укрмова 169, биология 171?
Марія
Добрий день!Здавали укр.мову і літературу. На технічні спеціальності потрібно тільки укр.мову. Чи можна використовувати укр.мову і літературу якщо вищий бал? Чи тільки укр мову
Якось так
Для Марія: поки це державна таємниця ) Всі причетні освітянські бонзи вдають, що такої дилеми не існує.
Галина
Для Марія: звісно ж ні. Перелік предметів затверджений КМУ ще в жовтні минулого року.
Коментувати