Osvita.ua Вступна кампанія Вступ на бакалавра Розрахунок конкурсного бала при вступі до вишу
Розрахунок конкурсного бала при вступі до вишу

Як приймальні комісії вищих навчальних закладів обчислюватимуть конкурсний бал вступників у 2019 році

Розрахунок конкурсного бала при вступі до вишу

Конкурсний бал – це комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять результати вступних випробувань та інші показники, що обраховуються відповідно до правил прийому до вищого навчального закладу.

У 2019 році конкурсний бал для конкурсного відбору на перший курс бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти обчислюється з урахуванням регіонального (РК), галузевого (ГК), сільського (СК) та першочергового (ПЧК) коефіцієнтів. Конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до 0,001.

Формула розрахунку конкурсного бала

Конкурсний бал на бакалавра (магістра медицини):
(КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ

Конкурсний бал на молодшого бакалавра:
(КБ) = К1*П1 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ

 • П1, П2 — це оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів;
 • П3 — оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з третього предмета або творчого конкурсу;
 • А — середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100–200;
 • ОУ - бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до нього за шкалою від 100 до 200 балів у разі вступу на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка.
 • К1, К2, К3, К4, К5 — невід’ємні вагові коефіцієнти, що встановлюються закладом вищої освіти з точністю до 0,01; К1, К2, К3 встановлюються на рівні не менше ніж 0,2 кожний; у разі проведення творчого конкурсу К3 не повинен перевищувати 0,25 (0,5 — для спеціальностей галузі знань 02 «Культура і мистецтво» та спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»); К4 не може перевищувати 0,1; К5 не може перевищувати 0,05.
 • Сума коефіцієнтів К1, К2, К3, К4, К5 для кожної конкурсної пропозиції дорівнює 1.

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК), галузевий (ГК), сільський (СК) та першочерговий (ПЧК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

 • РК дорівнює 1,00 для конкурсних пропозицій закладів вищої освіти (відокремлених структурних підрозділів закладів вищої освіти, структурних підрозділів закладів вищої освіти, які знаходяться в іншому населеному пункті, ніж місцезнаходження закладу вищої освіти) у місті Києві; 1,04 - у Донецькій, Житомирській, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Рівненській, Сумській, Херсонській, Хмельницькій, Чернігівській, Черкаській областях; 1,02 - в інших випадках;
 • ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності (предметні спеціальності, спеціалізації), передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка; 1,00 - в інших випадках;
 • ПЧК дорівнює 1,05 для осіб, які мають право на першочергове зарахування до вищих медичних і педагогічних навчальних закладів, відповідно до абзацу шостого частини третьої статті 44 Закону України «Про вищу освіту», передбачене Порядком реалізації права на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням осіб, які уклали угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу, 1,00 - в інших випадках.
 • СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу (1,05 - для спеціальностей (предметних спеціальностей, спеціалізацій), передбачених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка); 1,00 - в інших випадках;

Вступники надають довідку про реєстрацію місця проживання (за потреби) згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру.

СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без реєстрації, не застосовується.

Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності довідки додатку 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, поданої в паперовій формі, затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку відповідної довідки на підставі його сканованої копії (фотокопії).

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200;

Бали призерам спортивних змагань

Призерам та переможцям чемпіонатів Європи та чемпіонатів Світу (у тому числі серед школярів), всесвітньої Гімназіади, переможцям чемпіонатів України (з олімпійських видів спорту) під час вступу на навчання за спеціальностями 014 «Середня освіта (Фізична культура)» та 017 «Фізична культура і спорт», для спортсменів різних вікових груп, які посідали призові місця на чемпіонатах Світу, Європи, а також чемпіонам України з олімпійських видів спорту протягом 2017–2019 років, останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Документом, що підтверджує статус призера або переможця зазначених змагань, є диплом (грамота, сертифікат тощо), виданий організаторами змагань з визначенням прізвища, імені особи, назви змагань, дати, місця їх проведення, зайнятого місця та результату. Інформацію про них приймальні комісії отримують з Єдиної бази.

Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх (за поданням Мінмолодьспорт України), зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.

Бали призерам олімпіад та МАН

Призерам (особам, нагородженим дипломами I–III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад в рік вступу з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України в рік вступу останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200 (крім вступу на спеціальності галузі знань 29 «Міжнародні відносини»). Інформацію про них приймальні комісії отримують з Єдиної бази.

Учасникам Всеукраїнської олімпіади закладу вищої освіти для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти зі спеціальностей, визначених Переліком спеціальностей, яким надається особлива підтримка, можуть нараховуватись додаткові бали до оцінки сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з одного відповідного предмета під час розрахунку конкурсного бала в цьому закладі освіти в обсязі від 1 до 20 балів, але не вище 200 балів за предмет. Всеукраїнські олімпіади закладу вищої освіти проводяться відповідно до Положення про Всеукраїнські олімпіади вищого навчального закладу для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти.

Оцінки за 5-бальною шкалою

Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються так: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».

У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2.

Складено відповідно до положень Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2019 році.

КАЛЬКУЛЯТОР ДЛЯ РОЗРАХУНКУ БАЛА

Освіта.ua
20.03.2019

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Ольга
Добрый день, кто может подсказать методику расчета проходного бала на бюджет на конкретную специальность?
Аліна
Доброго дня. КНУ Шевченка озвучив кокурсний бал на контракт мінімум 185 - чи є дана позиція законною. В правилах прийому про це не йдеться. Чи маємо ми право з балом 166 претендувати на контрактне місце?
Влад
Для Аліна: кожного року прохідний бал різний, його встановлює не вуз, а залежить від останнього абітурієнта, якому був наданий бюджет за широким конкурсом. Залежить від кількості абітурієнтів по країні і їхніх балів. В цьому році, наприклад, на філологію не пройшли навіть з 195 балами, хоча минулого року прохідний бал був 187. В минулому році було подано 25 тис заяв, в цьому 65 тис і вищі бали у абітурієнтів. Тому і бал прохідний вище 195.все законно. Так кожного року.
Влад
Для Аліна: Якщо контракт 20 місць, а бажаючі є 180 і вище бали, то візьмуть з більшими балами, Вам треба прийти в вуз з документами і все там вирішиться
zzz
Для Аліна: можете попробовать.конечно.Думаю они приблизительно прикинули сколько у них мест и сколько будет желающих.По их рассчетам дети с меньше 185 баллов просто не пройдут.Контракт же не резиновый.Выбирать вам
Коментувати
Савчук Олександр Григорович
Як впливає приоритетність закладу при високому вступному балі в кожний з вибраних вузів?
Влад
Для Савчук Олександр Григорович: пріоритет це порядок розгляду твоїх заяв системою. Першою система розглядає заяву з першим пріоритетом, якщо балів достатньо, надається бюджет, всі інші заяви анулюються. Якщо балів не достатньо, розглядається заява 2. І так далі
Коментувати
галина
Після скасування першого приоритету чи можливо подати заяву на третій приоритет в той же вуз на ту саму спеціальність?
Влад
Для галина: Ви можете видалити і більше не подати
Коментувати
дана
допоможіть будь ласка! як вводити бал атестата в розрахунок конкурсного балу, за 12-ти бальною шкалою чи переводити за табличкою в 200-бальну?
989
Для дана: за 12-бальною
Коментувати
Ольга
Я подаю заяву, але мені вибирає: " Результати ЗНО мають бути вказані для всіх вступних іспитів з предметів ЗНО не на вибір вступника". Що це означає? Я вже все переглянула, ніяк не можу вирішити цю проблему(((
989
Для Ольга: вочевидь, Ви намагаєтесь вказати не ті предмети, які є обов’язковими для вступу на дану спеціальність
Коментувати
Светлана
підкажіть будь ласка, чи мають значення при розрахунках прохідного бала на архітектуру свідоцтво про закінчення художньоі школи або підготовчи курси? Дякую
нап
Для Светлана: не мають. Хоча щодо курсів, то варто переглянути конкретну конкурсну пропозицію. Але як правило, їх тикають лише у спеціальності, які мають особливу підтримку, тобто непопулярні. Архітектура до таких не належить.
Коментувати
Роксолана
Щоб поступити в медичний університет , достатньо здати ЗНО з : укр.мови і літератури , математики і біології , чи ще потрібно хімію ? ???? Наперед вдячна за відповідь
Влад
Для Роксолана: достатньо
ґґґ
або хімія або біологія -на ваш вибір
Коментувати
Наталія
Чи діє регіональний коефіцієнт якщо я вступаю до Львова? Допоможіть з цим розібратися)
Влад
Для Наталія: 1.02
Коментувати
Anna
Чи можна вступити на бюджет у Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого на міжнародне право з такими балами: Укр.мова - 198, Історія - 194 та Англійська - 180? Допоможіть будь ласка, бо я ніяк не можу розрахувати конкурсний бал.
Легард
Для Anna: ці дебіли скоротили до 0 держзамовлення , вступити практично неможливо. Хіба на контракт.
Влад
Який бал атестату? Коефіцієнти знаєш?
989
Для Anna: зайдіть на вступ.інфо і перегляньте минулорічний конкурс. Надто відрізнятись не буде
Коментувати
Юлія
Доброго ранку! А чи можна потрапити на бюджет на право з балами ЗНО(укр.мова-186,анг.мова-189 та історія-161) середній бал атестату 11,0
Влад
Для Юлія: розрахунку свій конкурсний бал. В минулому році на бюджет потрібно було не менше 183
Влад
Для Юлія: розрахуй*
Коментувати
Олександр
Доброго дня. Підкажіть будь-ласка чи можна вступити на бюджет на право, якщо укр.мова - 188, математика - 159, історія - 161, середній бал атестата - 11,3
Галина
Для Олександр: Навряд. Дивіться минулорічні показники на вступ.інфо. Але результати ЗНО у Вас дуже низькі, особливо враховуючи середній бал атестату.
Влад
В минулому році 183 прохідний був на бюджет. У Вас скільки не буде
нап
Пробуйте. У ЗВО, де ГК 1.04, шанси вищі.
Коментувати
Марія
Доброго дня. Підкажіть будьласка ВУЗ , в якому начаються за спеціальністю ГЕНЕТИКА
Влад
Для Марія: http://poprofessii.in.ua/genetik
Марія
Дякую
Студент
Нубіп України ,найкраще.
Коментувати
Вікторія
Добрий день.Підскажіть будь-ласка чи можливо вступити на бюджет на філологію чи середню освіту Англ.мова з зно укр.мова 167,історія 158,Англ 134 сер.бал атестату(свідоцтва) 9,4+ск
Влад
Для Вікторія: нажаль на бюджет ні
Влад
По давай все рівно на бюджет. На той випадок, якщо будуть подавати з низькими балами, можливо і проскочиш. Але це дуже малі бали. А на філологію в минулому році треба було мати мінімум 187 балів мінімальний конкурсний бал Хочу додати. З балом 134 англ тобі ой як важко буде вчити англійську
Коментувати
Оксана
Як порахувати бал за підготовчі курси в шкалі 100-200, якщо вони є в шкалі 0-100?
Ксения
Підкажіть будь ласка, чи можливо вступити на Досудове розслідування спеціальність слідчий з рейтинговим балом 135?
989
Для Ксения: НЕмає такої спеціальності "досудове розслідування" (це вже спеціалізація, а спеціальність "правоохоронна діяльність"). І там Вам ніхто не допоможе. Цієї спеціальності немає в базі (документи подаються в паперовому вигляді). Все залежить як Ви здасте творчий конкурс і чи пройдете медкомісію. Син моєї подруги пройшов з невеликими балами ЗНО, але він випускник училища фізкультури і дуже добре здав спортивні нормативи.
Коментувати
Рома
Під скажіть будь-ласка ,якщо математика 137 хімія 170 мова 170 загальний 160, чи реально пройти медицину
Влад
Для Рома: математика повинна бути мінімум 150
Юля
мінімум 140
989
Для Юля: звідки Ви взяли Цю цифру? з математики - мінімум 150!
Коментувати
Марина
Чи зараховують ЗНО з чотирьох предметів. Якщо в переліку предметів за вибором вони є.
Влад
Для Марина: зараховують той, який ви оберете для вступу
Коментувати
Оксана Козачок
Чи потрібно подавати в особистому кабінеті при вступі диплом переможця МАН?Чи це зарахування відбувається автоматично.
орп
Доки існуватиме це ганебне явище корупційних МАНів, олімпіад та підготовчих курсів?! Якщо абітурієнт був настільки "успішним" у цих сферах, то бали ЗНО мали б підтвердити цю успішність! Особливе обурення викликають маніпуляції з балом за "успішне" закінчення підготовчих курсів: в цьому випадку "успішникам" не просто додають 1-2 бали до конкурсного, а ще й відбирають 6-10 балів в інших, хто не мав потреби та бажання користуватись цими корупційними норами. Як взагалі можна вважати справедливим конкурс, де в одному списку конкурують і ті, у кого сума коефіцієнтів конкурсного балу дорівнює 1, і ті, у кого вона 0,95?!
Іван
Для орп: Доти доки ви не напишете заяву до прокуратури з вказанням конкретних прізвищ які брали хабарі з датою та точною сумою. Бо всі кажуть про хабарі, а як доходить до діла так я нічого не бачив.
орп
Та хай тішаться своїми олімпіадними балами! Але як можна допускати суму коефіцієнтів 0,95 і 1 в одному і тому ж рейтинговому списку?!
Іван
Сума коефіцієнтів завжди дорівнює 1,00. Якщо ви не виконали якийсь вид роботи, щоб набрати максимальну кількість балів - це лише ваші проблеми. Зрештою ви можете обрати спеціальності, де немає підготовчих курсів й нічого не втратити.
Коментувати

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!