Спеціальності, яким надається особлива підтримка

Особливості прийому на навчання та зарахування на спеціальності, яким надається особлива підтримка

Спеціальності, яким надається особлива підтримка

Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка, визначений Умовами прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році. Відповідно до цих умов, правила зарахування на зазначені спеціальності мають певні відмінності та особливості.

Так, для зарахування на спеціальності, вказані в переліку, вступникам для здобуття ступеня бакалавра може до конкурсного балу додаватися бал за успішне закінчення в рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти.

Також при вступі на зазначені спеціальності для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування) застосовується галузевий коефіцієнт до конкурсного балу 1,02 для поданих заяв із пріоритетністю 1 та 2; і застосовується сільський коефіцієнт у значенні 1,05 для осіб, які зареєстровані в селах та здобули повну загальну середню освіту в закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу.

Крім того, призерам (особам, нагородженим дипломами IIII ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у рік вступу з базових предметів під час вступу на спеціальності, яким надається особлива підтримка, останній доданок у формулі розрахунку конкурсного балу встановлюється рівним 10, а якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Учасникам Всеукраїнської олімпіади закладу вищої освіти для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти зі спеціальностей, яким надається особлива підтримка, можуть нараховуватися додаткові бали до оцінки сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з одного відповідного предмета під час розрахунку конкурсного балу в цьому закладі освіти в обсязі від 1 до 20 балів, але не вище ніж 200 балів за предмет.

Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра можуть зараховуватися за державним (регіональним) замовленням на перший курс за скороченим строком навчання лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність, а також на спеціальності, яким надається особлива підтримка.

Для спеціальностей, яким надається особлива підтримка, також застосовується кваліфікаційний мінімум державного замовлення – мінімальна кількість вступників, яка може бути рекомендована на відкриту конкурсну пропозицію під час адресного розміщення бюджетних місць для відкриття набору на неї. Якщо кваліфікаційного мінімуму державного замовлення для відкритої конкурсної пропозиції не встановлено, він вважається рівним одному місцю.

Крім того, для зазначених спеціальностей застосовуються окремі умови при переведенні на вакантні місця державного замовлення.

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ,
ЯКИМ НАДАЄТЬСЯ ОСОБЛИВА ПІДТРИМКА

 Галузь знань

Код спеціальності

Назва спеціальності

Освіта

012

Дошкільна освіта

013

Початкова освіта

014

Середня освіта (за спеціалізацією “Математика”)

014

Середня освіта (за спеціалізацією “Біологія та здоров’я людини”)

014

Середня освіта (за спеціалізацією “Хімія”)

014

Середня освіта (за спеціалізацією “Географія”)

014

Середня освіта (за спеціалізацією “Фізика”)

014

Середня освіта (за спеціалізацією “Інформатика”)

014

Середня освіта (за спеціалізацією “Трудове навчання та технології”)

014

Середня освіта (за спеціалізацією “Природничі науки”)

015

Професійна освіта (за спеціалізацією “Будівництво та зварювання”)

015

Професійна освіта (за спеціалізацією “Електроніка, метрологія та радіотелекомунікації”)

015

Професійна освіта (за спеціалізацією “ Енергетика, електротехніка та електромеханіка ”)

015

Професійна освіта (за спеціалізацією “ Машинобудування ”)

015

Професійна освіта (за спеціалізацією “ Видобуток, переробка та транспортування корисних копалин ”)

015

Професійна освіта (за спеціалізацією “ Технологія виробів легкої промисловості ”)

015

Професійна освіта (за спеціалізацією “ Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології ”)

015

Професійна освіта (за спеціалізацією “ Транспорт ”)

015

Професійна освіта (за спеціалізацією “ Цифрові технології ”)

Біологія

091

Біологія

Природничі науки

101

Екологія

102

Хімія

103

Науки про Землю

104

Фізика та астрономія

105

Прикладна фізика та наноматеріали

106

Географія

Математика та статистика

111

Математика

112

Статистика

Інформаційні технології

124

Системний аналіз

Механічна інженерія

131

Прикладна механіка

132

Матеріалознавство

133

Галузеве машинобудування

134

Авіаційна та ракетно-космічна техніка

135

Суднобудування

136

Металургія

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

142

Енергетичне машинобудування

143

Атомна енергетика

144

Теплоенергетика

145

Гідроенергетика

Автоматизація та приладобудування

151

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

153

Мікро- та наносистемна техніка

Хімічна та біоінженерія

161

Хімічні технології та інженерія

Електроніка та телекомунікації

171

Електроніка

172

Телекомунікації та радіотехніка

173

Авіоніка

Виробництво та технології

181

Харчові технології

182

Технології легкої промисловості

183

Технології захисту навколишнього середовища

184

Гірництво

185

Нафтогазова інженерія та технології

186

Видавництво та поліграфія

187

Деревообробні та меблеві технології

Архітектура та будівництво

192

Будівництво та цивільна інженерія

193

Геодезія та землеустрій

194

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Аграрні науки та продовольство

201

Агрономія

202

Захист і карантин рослин

203

Садівництво та виноградарство

204

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

205

Лісове господарство

206

Садово-паркове господарство

207

Водні біоресурси та аквакультура

208

Агроінженерія

Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

251

Державна безпека

252

Безпека державного кордону

253

Військове управління (за видами збройних сил)

254

Забезпечення військ (сил)

255

Озброєння та військова техніка

Цивільна безпека

261

Пожежна безпека

263

Цивільна безпека

Транспорт

271

Річковий та морський транспорт

272

Авіаційний транспорт

273

Залізничний транспорт

274

Автомобільний транспорт

275

Транспортні технології (за видами)

Освіта.ua
26.06.2021

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Ярина
Добрий день, чи є обов’язковим бал за закінчення підготовчих курсів на ці спеціальності?
oksana
Доброго дня, як пріоритет поданої заяви впливає на формування рейтингового списку рекомендованих для зарахування на бюджет?
Абітурієнт
Дивно, що немає напрямків пов’язаних з ІТ. Хоча держава постійно "скиглить", що їй не вистачає спеціалістів цієї сфери. Зажди знав, що наша держава дуже логічна й поступова у своїх діях. На щастя, я тут не затримаюся
Сергій
Для Абітурієнт: 124 Системний аналіз
Андрей
Для Абітурієнт: "Держава" поддерживает ИТ-специальности. После достижения 45 лет https://www.dcz.gov.ua/publikaciya/informaciya-dlya-osib-vikom-starshe-45-rokiv и наличии не менее 15 лет страхового стажа можно взять в центре занятости ваучер на оплату обучения (в размере 10 прожиточных минимумов, сейчас чуть меньше 23 тыс. тугриков) в том числе по специальностям 121 "Инженерия прграммного обеспечения", 123 "Компьютерная инженерия", 124 "Системный анализ" и 125 "КибербеЗопасность".
Коментувати
ира
чи застосовується сільський коєфіціент для осіб які навчались в сільській місцевості але зареєстровані в місті
БОЙ
Для ира: У нас бюрократия справка о регистрации в селе нужна для сельского коэффициента, и оформить можно за неделю)
Коментувати
Nata
Добрий вечір! Підкажіть будь ласка, питання стосується Всеукраїнської олімпіади закладу вищої освіти для професійної орієнтації вступників (5й абзац)... Син приймав участь і отримав Диплом першого ступеня. Що потрібно робити далі? При подачі документів до цього ВУЗу додавати скрін диплому? Чи завантажити його в особистий кабінет? Поясніть будь ласка, буду дуже вдячна!
Zekasa
Непогано. Є хороші та перспективні спеціальності.