Правила вступу на контракт у 2022 році

Спеціальності, вступ на які за умови навчання на контракті відбуватиметься на підставі мотиваційних листів

Правила вступу на контракт у 2022 році

Відповідно по Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти вступ на контракт у 2022 році може відбуватися на підставі національного мультипредметного тесту, творчого конкурсу в закладі вищої освіти або на підставі розгляду мотиваційних листів залежно від спеціальності.

Вступ на бюджет відбуватиметься на підставі національного мультипредметного тесту, окрім спеціальностей, на які передбачено проведення творчого конкурсу.

Підстави вступу на контракт у 2022 році за спеціальностями

Найменування галузі знань (напряму) Напрям підготовки (спеціальність) Підстава вступу на контракт
ОСВІТА/ПЕДАГОГІКА Освітні, педагогічні науки Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
Дошкільна освіта Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
Початкова освіта Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
Середня освіта (за предметними спеціалізаціями) Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
Середня освіта (Українська мова і література) Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
Середня освіта (Мова і література (із зазначенням мови)) Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
Середня освіта (Історія) Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
Середня освіта (Математика) Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
Середня освіта (Хімія) Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
Середня освіта (Географія) Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
Середня освіта (Фізика) Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
Середня освіта (Інформатика) Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
Середня освіта (Трудове навчання та технології) Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
Середня освіта (Фізична культура) Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
Середня освіта (Образотворче мистецтво) Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
Середня освіта (Музичне мистецтво) Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освітии
Середня освіта (Природничі науки) Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
Професійна освіта (за спеціалізаціями) Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
Спеціальна освіта Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
Фізична культура і спорт Творчий конкурс
КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО Аудіовізуальне мистецтво та виробництво Творчий конкурс
Дизайн (за спеціалізаціями «Графічний дизайн», «Дизайн одягу (взуття)», «Дизайн середовища», «Промисловий дизайн») Творчий конкурс
Дизайн (крім спеціалізацій «Графічний дизайн», «Дизайн одягу (взуття)», «Дизайн середовища», «Промисловий дизайн») Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Творчий конкурс
Хореографія Творчий конкурс
Музичне мистецтво Творчий конкурс
Сценічне мистецтво Творчий конкурс
Музеєзнавство, пам’яткознавство Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
Менеджмент соціокультурної діяльності Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
ГУМАНІТАРНІ НАУКИ Релігієзнавство Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
Історія та археологія Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
Філософія Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
Культурологія Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
Філологія Результати НМТ (крім української мови і літератури, кримськотатарської мови і літератури, фольклористики)
БОГОСЛОВ’Я Богослов’я Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ Економіка Результати НМТ
Політологія Результати НМТ
Психологія Результати НМТ
Соціологія Результати НМТ
ЖУРНАЛІСТИКА Журналістика Результати НМТ
УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ Облік та оподаткування Результати НМТ
Фінанси, банківська справа та страхування Результати НМТ
Менеджмент Результати НМТ
Маркетинг Результати НМТ
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Результати НМТ
ПРАВО Право Результати НМТ
БІОЛОГІЯ Біологія Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
ПРИРОДНИЧІ НАУКИ Екологія Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
Хімія Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
Науки про Землю Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
Фізика та астрономія Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
Прикладна фізика та наноматеріали Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
Географія Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
МАТЕМАТИКА ТА СТАТИСТИКА Математика Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
Статистика Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
Прикладна математика Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ Інженерія програмного забезпечення Результати НМТ
Комп’ютерні науки Результати НМТ
Комп’ютерна інженерія Результати НМТ
Системний аналіз Результати НМТ
Кібербезпека Результати НМТ
Інформаційні системи та технології Результати НМТ
МЕХАНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ Прикладна механіка Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
Матеріалознавство Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
Галузеве машинобудування Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
Авіаційна та ракетно-космічна техніка Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
Суднобудування Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
Металургія Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
ЕЛЕКТРИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
Енергетичне машинобудування Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
Атомна енергетика Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
Теплоенергетика Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
Гідроенергетика Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ПРИЛАДО- БУДУВАННЯ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
Мікро- і наносистемна техніка Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
ХІМІЧНА ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ Хімічні технології та інженерія Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
Біотехнології та біоінженерія Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
Біомедична інженерія Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
ЕЛЕКТРОНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ Електроніка Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
Телекомунікації та радіотехніка Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
Авіоніка Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
ВИРОБНИЦТВО ТА ТЕХНОЛОГІЇ Харчові технології Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
Технології легкої промисловості Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
Технології захисту навколишнього середовища Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
Гірництво Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
Нафтогазова інженерія та технології Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
Видавництво та поліграфія Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
Деревообробні та меблеві технології Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО Архітектура та містобудування Творчий конкурс
Будівництво та цивільна інженерія Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
Геодезія та землеустрій Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
АГРАРНІ НАУКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВО Агрономія Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
Захист та карантин рослин Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
Садівництво та виноградарство Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
Лісове господарство Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
Садово-паркове господарство Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
Водні біоресурси та аквакультура Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
Агроінженерія Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА Ветеринарна медицина Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я Стоматологія Результати НМТ
Медицина Результати НМТ
Медсестринство Результати НМТ
Технології медичної діагностики та лікування Результати НМТ
Медична психологія Результати НМТ
Фармація, промислова фармація Результати НМТ
Фізична терапія, ерготерапія Результати НМТ
Педіатрія Результати НМТ
Громадське здоров’я Результати НМТ
СОЦІАЛЬНА РОБОТА Соціальна робота Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
Соціальне забезпечення Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ Готельно-ресторанна справа Результати НМТ
Туризм Результати НМТ
ВОЄННІ НАУКИ, НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА, БЕЗПЕКА ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ Державна безпека Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
Безпека державного кордону Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
Військове управління (за видами збройних сил) Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
Забезпечення військ (сил) Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
Озброєння та військова техніка (крім вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
Озброєння та військова техніка (для вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
Національна безпека(за окремими сферами забезпечення і видами діяльності) (крім вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
Національна безпека(за окремими сферами забезпечення і видами діяльності) (для вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА Пожежна безпека Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
Пожежна безпека (для вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
Правоохоронна діяльність (для вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
Правоохоронна діяльність (крім вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
Цивільна безпека Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
ТРАНСПОРТ Річковий та морський транспорт Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
Авіаційний транспорт Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
Залізничний транспорт Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
Автомобільний транспорт Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
Транспортні технології (за видами) Мотиваційний лист за Правилами прийому закладу освіти
ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ Публічне управління та адміністрування Результати НМТ
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Результати НМТ
Міжнародні економічні відносини Результати НМТ
Міжнародне право Результати НМТ


Для отримання оперативної інформації про проведення вступної кампанії приєднуйтесь до каналу Вступ.ОСВІТА.UA в Telegram або сторінок Абітурієнт і Освіта.ua у Facebook.

Освіта.ua
06.05.2022

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Дана
Доброго дня підскажіть чи потрібна присутність батьків при укладанні договору чи може бути і бабуся
Ольга
Така ситуація: абітурієнт подав заяву на відкриту пропозицію (з пріоритетом), в якій є лише 3 контрактних місця, але на цій спеціальності є ще небюджетна пропозиція. Чи можливо вступити на контракт на цю спеціальність, якщо не подав заявку на контракт виключно?
Олександр
Доброго дня. Допоможіть з питанням, якщо я зараз військовослужбовець строкової служби, чи можу я подати завяку на вступ до університету? Та якщо після зарахування, чи можу я звільнитися від служби?
Тая
Доброго дня. Підкажіть,будь ласка ,якщо ми подали документи в один ВНЗ, на контракт, то в інші вже не можемо?
Леся
Добрый день, поясніть будь ласка , для чого зараз дзвонять з універу і просять принести орігінали документів для подачі заявки на контракт? Є різниця коли подать на контракт саме документи на бумагі до 23.08 або чекати після 29 .08 і якщо рекомендовано тоді вже подавати документи? Разове зарахування не по балам , а по тим хто принесе бистріше документи?
Анна
На контракт це так працює, хто швидше приніс, того швидше і зарахували. Якщо ви вже бачите, що бюджет Вам не світить і Ви хотіли б там навчатися, можете вже спокійно нести. Така практика нормальна, університети таким чином переманюють собі студентів(хто перший подзвонив-туди принесли, той і переміг в кількості).
Олена
Я б так не сказала, якщо пізніше принесе документи на контракт абітурієнт з більшими балами , то логічно ,що він буде вище в рейтингу і посуне того, хто з меншими балами приніс документи відразу по дзвінку. І ще не факт,що той з меншими балами пройде, лише якщо він буде в межах ліцензійного обсягу.
Коментувати
Олена
Добрий день. Чи можна подавати заяву на одну і ту ж спеціальність на бюджет і контракт? Пробували, система чомусь не пропускає.
Анна
Заявка, яку Ви подали на бюджет, за умови того, що Ви не пройдете, АВТОМАТИЧНО бере участь у конкурсі на контракт.
Коментувати
Ольга
Все вузы требуют мотивационное письмо ,даже если есть творческий конкурс .потому что он им не нужен а нужен Министерству образования . С такими ценами вузы должны писать мотивационное родителям
Галина
Для Ольга: якими цінами? Ви про вартість контракту? То вступайте на бюлжет
Коментувати