Osvita.ua Вища освіта Вступна кампанія Вступ-2016: не лише нові спеціальності
Вступ-2016: не лише нові спеціальності

Загальні принципи вступної кампанії не відрізнятимуться від цьогорічних, але до деяких змін треба готуватися.

Вступ-2016: не лише нові спеціальності

Міністерство освіти і науки України оприлюднило Умови прийому до вищих навчальних закладів у 2016 році, що пройшли реєстрацію в Міністерстві юстиції. Попри те, що загальні принципи вступної кампанії не відрізнятимуться від цьогорічних, до деяких змін майбутнім абітурієнтам треба готуватися заздалегідь.

Так, конкурсний відбір-2016 відбуватиметься за новим Переліком галузей знань і спеціальностей, який було затверджено цього року. Також на завершальному етапі обговорення перебуває проект відповідності Переліку напрямів підготовки новим спеціальностям. Тому Правила прийому, які вищі навчальні заклади повинні оприлюднити на своїх веб-сайтах до 15 грудня 2015 р., мають відображати ці зміни. Звертаємо увагу, що вступники можуть не побачити деяких спеціальностей, оскільки частину напрямів підготовки було об'єднано. Наприклад, замість трьох напрямів підготовки "журналістика", "реклама і зв'язки з громадськістю" та "видавнича справа та редагування" — вступники побачать у додатках до Правил прийому лише одну спеціальність — "журналістика". Напрям підготовки "прикладна статистика" може трансформуватись у спеціальність "економіка", натомість на базі напряму "міжнародна економіка" може виникнути дві спеціальності: "економіка" та "міжнародні економічні відносини". Також із 1 вересня 2016 р. навчання студентів відбуватиметься за новими освітніми програмами та навчальними планами.

Як і в попередні роки, основним критерієм відбору до вищих навчальних закладів залишаються результати зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Для участі в конкурсному відборі прийматимуться сертифікати ЗНО з трьох предметів.

Обов'язковим конкурсним предметом залишається українська мова та література. Інші два визначаються вишем, або обираються вступником з переліку, запропонованого вищим навчальним закладом. Звертаємо вагу — необхідно буде подавати сертифікати ЗНО, видані 2016 року. Тому якщо випускники минулих років планують вступати до ВНЗ наступного року, вони мають реєструватися для участі у стандартизованому тестуванні-2016.

Хоч у нових Умовах прийому не закцентовано, що вага кожного з предметів ЗНО має становити не менш як 20% конкурсного бала, ця норма залишається чинною відповідно до ЗУ "Про вищу освіту".

При вступі на деякі спеціальності, замість одного з предметів ЗНО зараховуватимуться результати творчих конкурсів та фізичних випробувань, які проходитимуть безпосередньо у ВНЗ. Їхня вага має становити не більше ніж 25% конкурсного бала, за винятком галузей знань "Культура і мистецтво" та "Архітектура та будівництво", де вона може дорівнювати 50% конкурсного бала.

Враховуватиметься при вступі також і атестат про повну загальну середню освіту. Його вага може становити від 0 до 10 відсотків конкурсного балу.

Перемога на всеукраїнських олімпіадах та у конкурсі-захисті наукових робіт МАН, а також успішне закінчення підготовчих курсів ВНЗ на природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностях може становити від 0 до 5 відсотків конкурсного балу.

На відміну від 2015-го, наступного року конкурсний бал матиме дещо змінену формулу обрахунку. Зокрема, вага балів за перемогу у всеукраїнській олімпіаді, конкурсі-захисті наукових робіт МАН та підготовчі курси стане складовою загального вагового коефіцієнту, що дорівнює одиниці. На практиці це означатиме, що максимальний конкурсний бал абітурієнта може бути 200, а не 210, як минулого року.

Вступати за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів у вишах матимуть право особи, звільнені з військової служби (в тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2015 року та особи, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби).

За результатами співбесіди можуть бути зараховані до вищого навчального закладу особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, та звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 р. по 30 квітня 2014 р.; визнані інвалідами війни.

Цільовий прийом до вищих навчальних закладів скасовується. Затверджені на 2016 р. Умови прийому до ВНЗ не передбачають участі в конкурсному відборі абітурієнтів з цільовими направленнями чи формування відповідних рейтингових списків вступників.

Також міністерство пішло на доволі сміливий крок та затвердило норму, відповідно до якої вступники подаватимуть заяви для участі у конкурсному відборі тільки в електронній формі. Винятком є особи, які вступатимуть за результатами іспитів, співбесіди та поза конкурсом, оскільки ці категорії абітурієнтів мають підтвердити свій статус відповідними документами. Зважаючи на те, що в останні роки система дистанційної подачі документів працює справно, проблем з реєстрацією не мало б виникнути, але слід зважити на той факт, що не всі вступники мають електронну пошту та доступ до Інтернету, що є обов'язковими умовами для електронної подачі заяви. Крім того, дані про середню оцінку шкільного атестату не передаються автоматично до ЄДЕБО, а тому кожен вступник подаватиме їх самостійно. Це може призвести до помилкового внесення некоректних даних, які будуть виявлятися вже на етапі подання оригіналів документів, тобто коли вступники отримають рекомендації до зарахування.

Як і цього року, абітурієнти присвоюватимуть пріоритети заявам, які подаватимуть до вишів. Кількість заяв для участі в конкурсному відборі залишається незмінною — 15, проте тепер їх можна подати у більш ніж 5 навчальних закладів. Умови прийому передбачають, що кожен вступник має право подати до 15 заяв на 5 спеціальностей (спеціалізацій). Фактично, якщо абітурієнт визначився з однією спеціальністю, то може подавати заяви до 15 ВНЗ, однак їх потрібно буде прорейтингувати від 1 до 15, де 1 — показник найбільш пріоритетної заяви, 15 — найменш. Принцип пріоритетності застосовуватиметься під час вступу на молодшого бакалавра та бакалавра на денну форму навчання за кошти державного бюджету, а також спеціаліста і магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань.

Поряд із запровадженням Переліку галузей знань та спеціальностей, новий механізм розподілу бюджетних місць має стати ще однією новацією вступної кампанії-2016. Відповідно до Умов прийому на 2016 р., державне замовлення може розміщуватись у державних, комунальних чи приватних вищих навчальних закладах. Щодо останніх, то реального механізму надання державного замовлення приватним вишам наразі немає.

Подібно до практики минулих років, Кабінет міністрів України затверджуватиме загальні показники обсягів державного замовлення, а вищі навчальні заклади подаватимуть замовникам свої пропозиції щодо кількості місць для студентів, яких вони можуть навчати за бюджетні кошти. Однак до 1 червня 2016 р., Міністерство освіти і науки України має затвердити перелік профільних спеціальностей вищих навчальних закладів, на які останні зможуть здійснювати набір вступників за державним замовленням. Це означає, наприклад, що технічні виші можуть не отримати бюджетних місць на гуманітарні дисципліни, а аграрні — в галузі "право" чи "журналістика".

До 15 червня 2016 р. приймальні комісії повинні затвердити мінімальні та максимальні обсяги державного замовлення для молодших бакалаврів та бакалаврів за профільними спеціальностями (спеціалізаціями). Щоб навчальні заклади штучно не збільшували показників, встановлено верхню межу: вони не повинні перевищувати обсяг державного замовлення попереднього року більше, ніж на 25%. Якщо попереднього року державне замовлення становило не більше 8 осіб або не надавалося взагалі, то максимальний його обсяг у 2016 р. може бути встановлено в 10 осіб. Умова про мінімальні та максимальні показники державного замовлення вже зараз дає підстави стверджувати, що вступники не володітимуть інформацією про конкретні обсяги бюджетних місць у межах окремих спеціальностей.

Списки вступників, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення, формуватимуться з ЄДЕБО та оприлюднюватимуться на стендах приймальних комісій і веб-сайтах вишів. У нових Умовах прийому відсутня норма, яка б передбачала добір студентів на вакантні бюджетні місця, які залишатимуться через відмову окремих абітурієнтів навчатися за спеціальністю чи у виші, де їх було рекомендовано. Коригування списків передбачено лише при вступі на освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь магістра та освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Фактично, конкурс оригіналів (сумнозвісна "четверта хвиля"), який, хоч у мінімізованому вигляді, проте існував у 2015 р. при вступі на бакалаврат, стане неможливим. І якщо в минулі роки частина абітурієнтів не подавали документи до вишу, де отримали рекомендацію, бо сподівалися "проскочити" на бюджет у більш рейтингові навчальні заклади на етапі добору, то з наступного року такий механізм не працюватиме. Тепер вони зможуть претендувати виключно на навчання коштом фізичних та юридичних осіб.

Відповідно до ЗУ "Про вищу освіту", до Умов прийому включено норму про виділення до 5% місць державного замовлення позаконкурсникам (у 2015 р. цей показник становив 20%). Однак в розділі Умов, що стосується надання рекомендацій для зарахування, особам, які мають підстави для вступу поза конкурсом, надається уже 10% місць від максимального обсягу державного замовлення на конкретні спеціальності у ВНЗ. Це може означати, що в одних навчальних закладах на окремо взятій спеціальності безоплатно вчитиметься до 10% позаконкурсників, тоді як в інших таких буде менше 5%, або не буде взагалі. У той же час, вступ поза конкурсом для здобуття ступеня магістра та доктора філософії не допускається.

Умови прийому передбачають можливість повторного безоплатного здобуття вищої освіти, за умови, що студент відшкодує кошти, витрачені на його підготовку. Порядок такого відшкодування було затверджено лише 26 серпня 2015 року (Постанова КМУ № 658), тому наскільки механізм стане реальним, стверджувати важко.

Більшість змін, закріплених в Умовах прийому на 2016 р., є частиною загального процесу імплементації ЗУ "Про вищу освіту", що триває вже другий рік. Наступного року вступ відбуватиметься за новим переліком галузей знань та спеціальностей, однак процес затвердження відповідності переліку напрямів підготовки новим спеціальностям ще триває. Сподіваємося, що до оприлюднення Правил прийому вищими навчальними закладами його буде офіційно затверджено, а вступники заздалегідь розумітимуть, який фах здобуватимуть. Що стосується реформування сектору державного замовлення, попри те, що в Умовах прийому відображено норми з нового закону, механізм їх реалізації наразі недостатньо врегульовано. Тому вступникам варто очікувати на додаткові роз'яснення щодо імплементації діючих Умов або ж на їх коригування.

Ольга Стрелюк,  Дзеркало Тижня. Україна.

Освіта.ua
30.11.2015

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Володимир
До якого числа треба заплатити гроші за контракт?
Ангеліна
Як потрібно здавати вступні екзамени, якщо я подавала електронну заяву? Можна здавати через інтернет чи треба їхати в університет?
настя
Чи можна подати документи на заочну форму навчання без оригіналу атестату, так як я навчаюсь в коледжі і атестат там?
Сумніваюсь
А можна подавати в один навчальний заклад (Київський політех) 5 заяв на 5 спеціальностей? Хочу тільки туди.
Andriy Kudlik
Всім привіт! Якщо ще хтось не визначився куди йому поступати можу порадити напрямок Управління Інформаційною безпекою(Вінницький Технічний Університет). Із особистого опиту можу сказати що навчатися тут досить комфортно. Викладачі освічені люди, які слідкують за новинками у своїх напрямках і навчають їх студентів. Також є досить велика лабораторія в якій наглядно можна побачити якими приладами відбувається сучасний захист інформації. Якщо комусь цікаво заходьте на сайт і ознайомтесь усім більш детально. http://ub.vntu.net
Сумніваюсь
Для Andriy Kudlik: Не робіть стільки помилок, бо цим тільки дискредитуєте цей навчальний заклад, якщо рідна мова не українська, то пишіть російською, але теж без помилок…
Коментувати
анна
"Умови прийому передбачають можливість повторного безоплатного здобуття вищої освіти, за умови, що студент відшкодує кошти, витрачені на його підготовку. Порядок такого відшкодування було затверджено лише 26 серпня 2015 року (Постанова КМУ № 658), тому наскільки механізм стане реальним, стверджувати важко." я буду перепоступать в этом году, и мне надо отдать деньги за учебу это я знаю! Но в смысле станет реальным? это получается механизма нет, и никто не знает как возвращать деньги? что делать в таком случае?
Элла
Ребята, которые собираются рожать детей в Украине - купите мелкому статус чернобыльца (100-300$). Потом всю жизнь может учится на 4/12 (минимальный проходной балл) и все равно поступит на бюджет и будет получать стипендию. Это Украина. Готовся, не готовся - всем плевать.
Нет имени
Короче говоря "Все ДЛЯ ДЕТЕЙ!!!"(в кавычках)! Всегда есть деньги на выборы и т.д., а на детей, на большее количество бюджетных мест и нормальные условия поступления денег нет! Проще говоря средний ученик который учится на 9-12 баллов, при наличии 3-5 бюджетных мест и при 200 человек желающих никак не сможет получить бюджетное место! А при зарплате родителей 2000-3000 грн. на платное пойти тоже не реально!!! Итог- такой ребёнок хорошо закончивший школу не имеет права на высшее образование! Вот так у нас "всё Для детей" делается!
Scheletro
А зачем рекламу убрали? Нет, понятно, что в Украине это всё не развито и эта специальность существует только ради заколачивания бабла, но блин! Почти все гуманитарные специальности в Украине такие!))) Психология, к примеру. Нельзя же так нагло))
Тетяна
Чому в Перелік спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням творчих здібностей вступників (Наказ МОНУ № 1085 від 15.10.2015р.) не включено спеціальність О15 - Професійна освіта: дизайн?
Лариса
Як вступатимуть випускникиІ-ІІ рівнів акредитації
Алина
це що спеціальності "реклама і зв*язки з громадкістю " вже не буде?
Анастасія
Це виходить, що я не матиму змоги вступити на спеціальність "Реклама та зв’язки з громадкістю"? Чи це буде напрям "Журналістика", де обираєш вищезгадану спеціальність? Поясінь хтось будь ласка, для мене це важливо - не хочу потім вступати на журналістику, мрію саме про рекламу.
Тарас
Для Анастасія: Яка реклама, які зв’язки? Забудь. Читай новий Перелік спеціальностей і вибирай.
Полина
Будем надеется , что ещё что-то поменяют, и эти специальности останутся.
Анна
Збиралася саме на "Рекламу та зв’язки з громадськістю"! Яка журналістика? Це ж зовсім інше. Як можна їх робити одним цілим??
Коментувати
Віталій
"Кількість заяв для участі в конкурсному відборі залишається незмінною — 15" Неправда. Це обмеження на кількість заяв на бюджет. На контракт можна подати скільки завгодно заяв
Наталія
Історія залишається обов’язковим предметом для всіх?
)))
Для Наталія: Ні: або історія, або математика.
Коментувати
Михаил Каленик
"На відміну від 2015-го, наступного року конкурсний бал матиме дещо змінену формулу обрахунку. Зокрема, вага балів за перемогу у всеукраїнській олімпіаді, конкурсі-захисті наукових робіт МАН та підготовчі курси стане складовою загального вагового коефіцієнту, що дорівнює одиниці. На практиці це означатиме, що максимальний конкурсний бал абітурієнта може бути 200, а не 210, як минулого року." Чому це ви вважаєте, що не може бути 210 ??? Додаткові бали вони тому і мають таку назву, що вони додаткові! Якщо це так, як пишите ви, то який сенс вступнику їх використовувати, якщо він власноруч буде знижувати собі конкурсний бал на 5%, адже ці відсотки будуть за рахунок одного з сертифікатів ???
Mama
Для Михаил Каленик: Думаю, що вага конкурсних предметів +вага атестату +вага всіх конкурсних складових=1. Наприклад: 0.25+0.3+0.3+0.1+0.05=1 Тобто відмінник з балом атестату 12 та ЗНО 600 балів не буде мати заг.бал 200, от і вся різниця. Шило на мило)))
Тарас
Для Михаил Каленик: Знову пишуть дурниці. В 2015 році не було 210 максимальними балами ( як подавала ОПОРА чомусь на сайті МОНу). В КПІ (програмна інженерія) було 217, в ЛНУ (інформатика) -214 і т.п. Хоч мало бути максимум 200 по зміненій Л.Гриневич частині 6 статті 44 Закону, але ВНЗ чхали на цю недолугу зміну. Але в 2016 році на неї треба зважати, бо МОН в Умовах її обійшов (хоч в проекті Умов було інакше, як і в 2015), переклав це на ВНЗ. І цілком ймовірно, що К за о/успіхи може бути =0,05 і плюс ще окремо К за п/курси =0,05. Тоді на сертифікати і атестат залишиться =0,90, тобто максимум 180 балів. Дураку зрозуміло- ПХАЙТЕ ДІТЕЙ НА П/КУРСИ!!!
ВНЗ
Для Тараса. Для Вашого відома: рейтинговий бал у 2015 р. повністю обчислювала ЄДЕБО і сама База контролювала введення вагових коефіцієнтів. Тобто, ВНЗ фізично не могли регулювати максимальний бал, який міг становити 200, 210 (курси або успіхи) або 220 (курси та успіхи) («та/або» для додаткових балів). Тобто на цю "недолугу зміну" чхала ЄДЕБО, а не ВНЗ. І не на підготовчі курси ВНЗ треба звертати увагу, а на той безлад, що буде відбуватися у 2016 році при введені до ЄДЕБО середнього бала документа про ПЗСО. При подачі електронної заяви знайдуться кмітливі розумники, що введуть більший бал, а при подачі оригіналів виявиться трохи інше. А рекомендації ЄДЕБО вже надала…
Коментувати

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!