Osvita.ua Вища освіта Вступна кампанія Розрахунок конкурсного бала при вступі до ВНЗ у 2017 році
Розрахунок конкурсного бала при вступі до ВНЗ у 2017 році

Як приймальні комісії вищих навчальних закладів обчислюватимуть конкурсний бал вступників у 2017 році

Розрахунок конкурсного бала при вступі до ВНЗ у 2017 році

Конкурсний бал – це комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять результати вступних випробувань та інші показники, що обраховуються відповідно до правил прийому до вищого навчального закладу

У 2017 році конкурсний бал для конкурсного відбору на перший курс бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти обчислюється з урахуванням регіонального, галузевого, територіального та першочергового коефіцієнтів. Конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до 0,001.

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти конкурсний бал розраховується за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ

Де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів; П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту або творчого конкурсу з третього предмета; А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200. ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу для вступу до нього за шкалою від 100 до 200 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації), зазначені в переліку спеціальностей.

Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4, К5 встановлюються вищим навчальним закладом з точністю до 0,01: К1, К2, К3 встановлюються на рівні не менше 0,2 кожний; у разі проведення творчого конкурсу К3 не повинен перевищувати 0,25 (0,5 – для спеціальностей галузі знань 02 «Культура і мистецтво» та спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»); К4 не може перевищувати 0,1; К5 не може перевищувати 0,05. Сума коефіцієнтів К1, К2, К3, К4, К5 для кожної конкурсної пропозиції має дорівнювати 1.

Остаточно конкурсний бал балансується на регіональний (РК), галузевий (ГК), сільський (СК) та першочерговий (ПЧК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

РК дорівнює 1,00 для конкурсних пропозицій вищих навчальних закладів у місті Києві, 1,01 – у містах Дніпро, Львів, Одеса та Харків, 1,03 – Донецької та Луганської областей, переміщених вищих навчальних закладів, 1,02 – в інших випадках;

ГК дорівнює 1,03 для поданих заяв з пріоритетностями 1 на спеціальності (спеціалізації), які передбачені у додатку 4 Умов прийому до вищих навчальних закладів, та 1,00 в інших випадках;

СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у сільських населених пунктах, які здобули повну загальну середню освіту у навчальних закладах, що знаходяться на території населених пунктів сільської місцевості, у рік вступу, та 1,00 в інших випадках;

ПЧК дорівнює 1,10 для осіб, які мають право на першочергове зарахування до вищих медичних і педагогічних навчальних закладів, та 1,00 в інших випадках.

Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2017 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України 2017 року останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо КБ вступника при цьому перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Учасникам Всеукраїнської олімпіади вищого навчального закладу для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти зі спеціальностей, визначених переліком спеціальностей (додаток 4 до Умов прийому до вищих навчальних закладів), можуть нараховуватись додаткові бали до сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з одного предмета при розрахунку конкурсного бала в цьому навчальному закладі в обсязі від 1 до 20 балів, але не вище 200 балів за предмет.

Якщо після балансування конкурсний бал перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.

В усіх інших випадках конкурсний бал розраховується як сума балів за вступні випробування та інші показники конкурсного відбору відповідно до Правил прийому вищого навчального закладу з урахуванням права на першочергове зарахування до вищих медичних і педагогічних навчальних закладів.

Інші умови

Результати вступних іспитів та творчих конкурсів для вступників на основі повної загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. Оцінка за творчий конкурс обчислюється як середнє арифметичне отриманих балів за кожну сесію конкурсу, яких не може бути більше трьох. Вступники, які отримали оцінку нижче мінімально встановленого приймальною комісією бала на одній з них, не допускаються до участі у наступній сесії творчого конкурсу та конкурсному відборі на навчання.

Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2.

У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал в 200-бальній шкалі вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.

Особам, які є членами збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений Міністерством освіти і науки України, чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.

Складено відповідно до положень Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2017 році.

Освіта.ua
10.04.2017

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Инна
Добрий день!Підкажіть ,будь ласка,куди звернутись,якщо розрахунок конкурсного бала абітурієнта з однаковими коефіцієнтами в різних вузах значно відрізняється
Віктор
Для Инна: У різних ВНЗ можуть бути встановлені різні вагові коефіцієнти по кожному предмету ЗНО. У результаті розрахований конкурсний бал буде відрізнятися.
Коментувати
Оксана
Почему когда считала бал у вас на сайте он выходил намного больше чем в институте посчитали? коэффициенты ставила правильно
Sowiwe
Для Оксана: У мене таке ж питання, університет поставив конкурсний бал майже на 10 балів нижче ніж розрахований мною на сайті. Та навіть якщо найбільший коефіцієнт поставити на найнижчий результат ЗНО такого низького балу не вийде.
Коментувати
Юлія
Добрий день. Як розрахувати загальний бал?
oksi-xd
Какой максимум может быть конкурсный балл? 200 что ли?
Тарас
Для oksi-xd: По МОНу- 200+ 10 успіхи або курси; по Закону - 190 +10 успіхи або курси (це в ідеалі -сертифікати всі по 200, атестат 12,0, курси/успіхи 10)
1
Для oksi-xd: 210
Віктор
Читайте уважніше: Якщо після балансування конкурсний бал перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.
Коментувати
Богдан Пастущак
ТА не так потрібно рахувати по діючому Закону (частина 6 статті 44), а так, як там написано "розумними" людьми : КБ= П1*К1 +П2*К2 +П3*К3 +А*К4 +КБ*КОУПК, звідси КБ= (рівняння з одним невідомим, причому К1+К2+К3+К4 +КОУПК = 1, де КОУПК ваговий коеф. за особливі успіхи та під.курси і яке його значення треба думати МОНу і ВНЗ, щоб конкретно всі К були = 1, як написано в Законі. Правда, і в Законі ще одна помилка -"помножена", треба "помножених", бо так треба множити суму балів на вагові коефіцієнти ( скоріше на їх суму, ніж на добуток, різницю і т.п.). Така катавасія. А МОН "не помічає", що натворили Гриневич і Совсун, а треба АВАРІЙНО вносити зміни до змін Закону.
Андрій
Якщо в мене рейтинговий бал (з урахуванням конфіцієнтів) 195,5, то я не зможу конкурувати з тими в кого він приблизно 180 + КУРСИ(16-18 балів). Чи я не прав? Образливо. ХІБА ЦЕ НЕ КОРУПЦІЯ.(Батькам моїх друзів порадили викладачі ЛНУ відвідувати курси, за відповідну винагороду). І що головне, курси то дають додаткові бали, але на результатах ЗНО цих дітей ці знання чомусь не відобразились. Але є бали за курси. Супер!!!! СПРАВЕДЛИВО???????????
Богдан Пастущак
Для Андрій:Курси дають 10 балів (6-20 це за екзамени), на платних курсах треба вчитись, щоб краще здати ЗНО. А додаткові бали за курси завжди були, нідочого тут якісь поради, винагорода, читаєш Правила і вибираєш. А так ти правий, бал дійсно суттєво піднімає загальний ( як на мене, треба розділити курси (від 0 до 4%) та успіхи (від 5 до 7%), бо не можна рівняти курси та переможців олімпіад)
Светлана
Полностью согласна! Балы за курсы приравняли к балу аттестата или же два последних года(10-11 класс)= 150 часам курсов, победа на МАНе или олимпиаде это как минимум год работы. И еще ребята, которые проживают в значительной отдаленности от ВУЗа-мечты и не имеют возможности пройти курсы в связи с этим, поставлены в неравные условия. Для такой категории ребят я бы предложила заочные подготовительные курсы, а экзамен по курсам -очный вместе со всеми.
111
Для Андрій: Хтось іде до репетиторів, хтось на курси, хтось вчить сам. Що тут такого?
Коментувати
Д. Д.
"ЗНО допомагає уникнути корупції", говорили вони. А БПК? А якщо я з села? Про які курси йде річ? Ці застарілі стереотипи "народився у селі - живи у селі - працюй у колхозі" давно втратили свою силу. Неповага, я вважаю, до здібних учнів, які дійсно хочуть навчатись, але не мають можливості відвідувати курси. Умови щодо вступу до ВУЗів України не є рівними для усіх.
Марія
Для Д. Д.: Повністю вас підтримую стосовно того, що бали за курси не мають нараховуватися. Але ніхто не примушує вас працювати в селі - просто не йдіть на держзамовлення)) А якщо ви складете хоча б 1 зно на 190+ , то бютжет у хорошому місці вам гарантується:)
Коментувати
Тарас
Підтримую Петра Мороза. В Законі при підготовці з/проекту до 2-го читання на засіданні Комітету поправку 680 Гриневич ( за успіхи до 5%) обєднали з 682,683 Богуслаєва і Кальцева (за курси) і вийшов пшик. А МОН списує з Закону і мовчить.А діється дурня.
Tatyana Deyak
Система проста і зрозуміла. А якщо випускник не вміє рахувати відсотки, то у ВУЗі йому не місце, навіть на факультеті філології.
Петро Мороз
Для Tatyana Deyak: Так, Умови прийому... прості і зрозумілі (за винятком речення "До конкурсного бала додатково додаються бали за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу для вступу до цього вищого навчального закладу на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності"). А от лист МОН від 09.12.2014 № 1/9-634 не став роз’ясненням щодо процедури та порядку нарахування конкурсного бала, а заплутує читачів у частині вступу на основі базової загальної середньої освіти. Такі листи треба писати грамотно.
Коментувати
Гость
Такой бред... предыдущая система была проще и удобнее...А эта действительно какая-то сплошная муть!
Ірина
Мутно... мутно... А в мутній воді, як відомо, легко рибка ловиться...
Оксфорд Студент
Як просто і зрозуміло. Не те що складна і незрозуміла попередня система: взяв і додав. А тепер простенько, шкода що без формули інтегралу та лоренц-інварності, було б ще зрозуміліше. Таки не даром вони у КМУ вчились по закордонам шастають як ми по району. Ще трохи, і почнемо вас ненавидіти!
...
Для Оксфорд Студент: Вы только здания не жгите и людей в них
...?
То ви про Джлхар Калі? Ми теж обурені злочином проти народного протесту. Як можна було знищити народну ініціативу та ще спецназом?
Коментувати

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!