Коли і як проходить творчий конкурс на бакалаврат

Інформація про спеціальності, при вступі на які потрібно проходити творчий конкурс, а також про строки й порядок його проведення

Коли і як проходить творчий конкурс на бакалаврат

Творчий конкурс – це форма вступного випробування для вступу з метою здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (медичного магістра) на основі повної загальної середньої освіти, що передбачає перевірку та оцінювання творчих і/або фізичних здібностей абітурієнта (зокрема здобутої раніше спеціалізованої освіти), потрібних для здобуття вищої освіти за окремими спеціальностями.

Що таке творчий залік і чим він відрізняється від творчого конкурсу?

Основною відмінністю творчого заліку від творчого конкурсу є форма оцінювання вступника. Творчий залік – форма вступного випробування, яка передбачає визначення достатності рівня творчих і/або фізичних здібностей абітурієнта (за принципом «зараховано / не зараховано») для участі в конкурсному відборі на певну конкурсну пропозицію у випадках, передбачених Умовами прийому на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції, на основі повної загальної середньої освіти. 

Крім цього, правилами прийому до закладу вищої освіти на певну конкурсну пропозицію творчий залік може бути виключено з переліку обов'язкових вступних випробувань.

Реєстрація на творчі конкурси

Строки реєстрації для участі у творчому конкурсі на бюджетні місця визначає приймальна комісія за умови, що прийом заяв та документів починається не пізніше 24 червня, триває не менше десяти днів і завершується до початку останнього потоку проведення творчого конкурсу. Інформацію про строки прийому заяв і документів для участі у творчому конкурсі оприлюднюють на сайті закладу вищої освіти.

У творчих конкурсах мають право брати участь особи, які здобули повну загальну середню освіту або завершують її здобуття до 10 липня, що підтверджено відповідним документом або довідкою закладу освіти.

Які документи потрібно подати для участі у творчому конкурсі?

Для участі у творчому конкурсі на бюджетні місця потрібно подати до приймальної комісії:

  • заяву на участь у творчому конкурсі (в електронному або паперовому вигляді за формою, визначеною приймальною комісією закладу вищої освіти),
  • копію документа, що посвідчує особу;
  • фотокартку розміром 3 × 4 см;
  • довідку закладу освіти про завершення здобуття повної загальної середньої освіти до 10 липня (у разі відсутності інформації про здобутий документ про повну загальну середню освіту в Єдиній державній базі з питань освіти (ЄДЕБО).

Подання вступниками інших документів для участі у творчому конкурсі не є обов’язковим.

Якщо реєстрація на творчий конкурс проводиться в електронній формі через вебсайт закладу освіти, то вступник може бути зареєстровний на творчий конкурс за умови подання сканованих копій (фотокопій) документів.

Вступники допускаються до участі в творчих конкурсах за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу та екзаменаційного листка з фотокарткою.

У які строки проводять творчі конкурси?

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (медичного магістра) на основі повної загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти творчі конкурси проводять у кілька потоків із 01 по 13 липня включно (для вступників на бюджет). У період із 14 по 22 липня можуть проводити додаткові сесії творчих конкурсів для вступників на контракт

Для осіб, які вступають на навчання до вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання) та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, строки проведення творчих заліків і творчих конкурсів визначають у правилах прийому відповідного закладу освіти.

Як проводять творчий конкурс?

Порядок проведення творчого конкурсу мають визначати у правилах прийому закладів вищої освіти. Також мають вказувати порядок та строки прийому заяв і документів, проведення творчих конкурсів та строки зарахування вступників із числа іноземців і закордонних українців, які прибули в Україну з метою навчання.

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (медичного магістра), зараховують бали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів, творчих конкурсів) із трьох конкурсних предметів, молодшого бакалавра – із двох конкурсних предметів. 

Перелік конкурсних предметів, творчих заліків і творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на відкриті, фіксовані та небюджетні конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти визначено в додатку 4 до Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти.

Другий конкурсний предмет для здобуття ступеня молодшого бакалавра для небюджетних конкурсних пропозицій обирають із переліку загальноосвітніх предметів, що є в зовнішньому незалежному оцінюванні (заклад вищої освіти може передбачити право вступника на вибір із трьох предметів), або проводять творчий конкурс (якщо його передбачено для цієї спеціальності чи однієї зі спеціальностей для конкурсних пропозицій, які передбачають вступ на освітні програми за галуззю знань або групою спеціальностей). Творчі заліки для небюджетних конкурсних пропозицій заклади вищої освіти встановлюють самостійно.

Як оцінюють результати творчих конкурсів?

Результати творчих конкурсів оцінюють за шкалою від 100 до 200 балів. Критерії оцінювання, структуру оцінки й порядок оцінювання підготовленості вступників визначають у спеціальних програмах, які обов'язково оприлюднюють на вебсайтах закладів вищої освіти.

Програми творчих конкурсів, структуру оцінки та порядок оцінювання, програми інших вступних випробувань розробляють і затверджують голови приймальних комісій закладів вищої освіти не пізніше 31 березня відповідного року вступної кампанії. Не допускається включення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм.

Програми творчих заліків і порядок оцінювання їх розробляють та затверджують голови приймальних комісій закладів вищої освіти не пізніше 31 січня відповідного року вступної кампанії.

Як можна дізнатися про результати творчого конкурсу?

Офіційне оголошення результатів творчих конкурсів на бюджетні місця, зокрема й оцінок окремих сесій творчих конкурсів та інформацію про досягнення мінімального прохідного бала, здійснюють шляхом розміщення відповідних відомостей на офіційних вебсайтах закладів вищої освіти та вносять до ЄДЕБО не пізніше наступного дня після  проведення їх.

Складено на підставі чинних Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти.

Для отримання оперативної інформації про перебіг вступної кампанії приєднуйтесь до сторінок Вступна кампанія в Telegram або Абітурієнт і Освіта.ua у Facebook.

Освіта.ua
25.01.2022

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Студентка
Добрий день,підкажіть, будь ласка, я зараз поки що навчаюсь у ЛНУ ім. Франка на 1 курсі. Але планую поступати на 1 курс (на спеціальність актор кіно і телебачення ) в ІНШИЙ університет. Питання: ЧИ ПОТРІБНО ЗАБИРАТИ ОРИГІНАЛИ ДОКУМЕНТІВ З ЛНУ ПЕРЕД ТВОРЧИМ КОНКУРСОМ?(чи вже коли пройду тк )(чи ці документи необхідні для електронного кабінету вступника?)