Osvita.ua ЗНО Реєстрація на ЗНО Порядок реєстрації на ЗНО 2015 року
Порядок реєстрації на ЗНО 2015 року

Реєстрація осіб для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні триватиме з 5 січня до 20 лютого

Порядок реєстрації на ЗНО 2015 року

Реєстрація осіб, які братимуть участь у зовнішньому оцінюванні, відбувається впродовж трьох етапів: формування та оформлення реєстраційної картки, надсилання до регіонального центру оцінювання якості освіти реєстраційних документів, отримання від регіонального центру Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (далі - Сертифікат) та інформаційних матеріалів.

Особі, яка бажає зареєструватися для проходження зовнішнього оцінювання, у період з 5 січня до 20 лютого 2015 року потрібно відкрити сторінку "Реєстрація - 2015", що у цей час буде розміщена на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти, та, увівши реєстраційні дані, сформувати реєстраційну картку. Це можна здійснити особисто, або звернутися за допомогою до пункту реєстрації (випускники минулих років, студенти професійно технічних навчальних закладів) або загальноосвітнього навчального закладу (випускники поточного року).

У реєстраційній картці необхідно вказати такі дані:

 • прізвище, ім’я, по батькові;
 • число, місяць і рік народження;
 • тип документа, на підставі якого здійснюється реєстрація (документ, що посвідчує особу, свідоцтво про народження, довідка з навчального закладу, довідка про звернення за захистом в Україні);
 • номери контактних телефонів;
 • адресу електронної пошти;
 • категорію випускника (випускник минулих років, або випускник поточного року, або учень (слухач, студент) професійно-технічного, вищого навчального закладу, який здобуває в поточному навчальному році повну загальну середню освіту);
 • відомості про навчальний заклад (для випускників поточного навчального року) або про здобуття повної загальної середньої освіти (для випускників минулих років та учнів (слухачів, студентів) професійно-технічних, вищих навчальних закладів, які здобувають у поточному навчальному році повну загальну середню освіту);
 • адресу, за якою особі може бути надіслана офіційна кореспонденція;
 • інформацію про населений пункт, де перебуватиме особа у день проведення зовнішнього оцінювання з української мови і літератури (для випускників минулих років та учнів (слухачів, студентів) професійно-технічних, вищих навчальних закладів), з урахуванням якої здійснюватиметься її закріплення за пунктом проведення зовнішнього оцінювання з української мови і літератури;
 • інформацію про населений пункт, де перебуватиме особа під час проведення зовнішнього оцінювання з інших предметів, з урахуванням якої здійснюватиметься її закріплення за пунктами проведення зовнішнього оцінювання;
 • перелік навчальних предметів, із яких особа бажає пройти зовнішнє оцінювання (не більше ніж чотири), із зазначенням рівнів складності завдань сертифікаційної роботи з української мови і літератури та, якщо здійснено вибір, математики.

У разі потреби в реєстраційній картці також слід зазначити такі відомості:

 • мову, якою особа бажає отримати переклади завдань сертифікаційних робіт зовнішнього оцінювання;
 • мову, якою особа бажає отримати переклад інформаційного бюлетеня "Зовнішнє незалежне оцінювання. 2015 рік";
 • номер і дату виданого органом або закладом охорони здоров'я висновку про необхідність створення особливих (спеціальних) умов проходження зовнішнього оцінювання (для осіб з особливими освітніми потребами).

Після введення до реєстраційної картки зазначених даних, потрібно роздрукувати бланк реєстраційної картки, контрольно-інформаційний лист та перевірити правильність даних, зазначених у бланку реєстраційної картки.

Після цього майбутньому учаснику ЗНО необхідно буде завершити оформлення реєстраційної картки та власноруч написати заяву на ім’я директора відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

У заяві засвідчується бажання бути зареєстрованим для участі в зовнішньому оцінюванні та факт ознайомлення з Порядком проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти.

Також, у графах основної частини роздрукованої реєстраційної картки необхідно зазначити друкованими літерами та цифрами серію (за наявності), номер документа, що посвідчує особу, або документа, що його замінює.

Крім того, у спеціально відведених місцях реєстраційної картки необхідно наклеїти дві однакові фотокартки для документів розміром 3х4 см із зображенням, що відповідає досягнутому віку (фотокартки мають бути виготовлені на білому або кольоровому фотопапері).

Другий етап реєстрації

Особа, яка бажає зареєструватися для проходження зовнішнього незалежного оцінювання у 2015 році, має підготувати такі документи:

 • Реєстраційну картку, оформлену згідно із зазначеними вище вимогами.
 • Копію документа про повну загальну середню освіту (для випускників минулих років) або довідку з місця навчання, що підтверджує здобуття в поточному навчальному році повної загальної середньої освіти (для учнів (слухачів, студентів) професійно-технічних, вищих навчальних закладів).
 • Копію паспорта громадянина України, а у разі його відсутності - один з документів, що його замінює (копія свідоцтва про народження, для осіб які народилися після 1 січня 1998 року; копія довідки про звернення за захистом в Україні).
 • Особи, які не мають паспорта громадянина України та які згідно з чинним законодавством проживають на тимчасово окупованій території (Автономна Республіка Крим, м. Севастополь) або на території населених пунктів, зазначених у Переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2014 року № 1085-р, але навчаються за дистанційною або екстернатною формою навчання в навчальних закладах, розташованих на території, де органи державної влади здійснюють у повному обсязі свої повноваження, подається довідка з навчального закладу з фотокарткою.
 • Інші особи, які не мають паспорта громадянина України, подають копію одного з документів, передбачених частиною першою статті 13 Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус".

Окремі категорії осіб крім зазначених документів мають також подати:

 • особа з особливими освітніми потребами - висновок, виданий органом або закладом охорони здоров'я, із зазначенням особливих (спеціальних) умов проходження зовнішнього оцінювання;
 • особа, у документах якої є розбіжності в персональних даних, - копію документа про зміну прізвища, ім’я, по батькові;
 • особа, яка подає документи, оформлені іноземною мовою, - переклад документів українською мовою, завірений нотаріально (крім документів, виданих російською мовою навчальними закладами або органами влади УРСР та України);
 • особа, яка в поточному році навчається за кордоном (випускник закордонного навчального закладу, учасник міжнародної програми з обміну тощо) та не може пройти зовнішнє оцінювання у встановлені строки, - довідку, що підтверджує факт навчання за кордоном, і заяву щодо надання можливості пройти зовнішнє оцінювання з певного (-их) предмета (-ів) під час додаткової сесії, у якій має бути вказана причина, що унеможливлює участь в основній сесії;
 • особа, яка за релігійними переконаннями не може взяти участь в основній сесії зовнішнього оцінювання з одного чи кількох предметів, - заяву щодо надання можливості пройти зовнішнє оцінювання з певного (-их) предмета (-ів) під час додаткової сесії, у якій має бути вказана причина, що унеможливлює участь у зовнішньому оцінюванні під час основної сесії, і відповідне клопотання релігійного управління (центру), що діє згідно із законодавством України про свободу совісті та релігійні організації.

На копіях документів, які подаються для реєстрації, повинен бути напис про засвідчення документа, що складається зі слів "Згідно з оригіналом" (без лапок), а також особистий підпис особи, яка реєструється, її ініціали та прізвище, дата засвідчення копії.

Випускники 2014/2015 навчального року в установлені строки подають зазначений вище пакет документів до загальноосвітнього навчального закладу, який закінчують.

Особи, які є учнями (слухачами, студентами) професійно-технічних, вищих навчальних закладів, які здобувають повну загальну середню освіту в поточному навчальному році, або випускниками загальноосвітніх навчальних закладів минулих років, повинні надіслати зазначений вище пакет документів рекомендованим листом до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

У свою чергу загальноосвітній навчальний заклад формує список осіб, які проходитимуть державну підсумкову атестацію з української мови у формі зовнішнього оцінювання та надсилає в установлені строки за адресою відповідного регіонального центру засвідчений підписом керівника та печаткою загальноосвітнього навчального закладу список випускників і комплекти реєстраційних документів.

Третій етап реєстрації

Особі, яка зареєстрована для проходження зовнішнього оцінювання, регіональний центр оцінювання якості освіти виготовляє та надсилає реєстраційне повідомлення учасника зовнішнього незалежного оцінювання, Сертифікат та інформаційний бюлетень "Зовнішнє незалежне оцінювання. 2015 рік":

Випускникам минулих років та учням (слухачам, студентам) професійно-технічних, вищих навчальних закладів зазначені документи надсилаються рекомендованим листом за адресою, зазначеною в реєстраційній картці.

Випускникам поточного навчального року документи надсилаються за адресою загальноосвітнього навчального закладу, де вони навчаються.

Особам, які проживають або навчаються за кордоном і не вказали адресу в Україні, за якою особі може бути надіслана офіційна кореспонденція, інформація про результати їх реєстрації на ЗНО надсилаються на електронну адресу, указану ними під час реєстрації.

Випускникам минулих років, які згідно з чинним законодавством перебувають на тимчасово окупованій території (Автономна Республіка Крим, м. Севастополь) або на території населених пунктів, зазначених у Переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2014 року № 1085-р, та не вказали адресу, за якою особі може бути надіслана офіційна кореспонденція, на території, де органи державної влади здійснюють в повному обсязі свої повноваження, інформація про результати їх реєстрації на ЗНО надсилається на електронну адресу, указану ними під час реєстрації.

Після реєстрації учасника ЗНО для нього на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти створюється інформаційна сторінка, доступ до якої здійснюється за номером Сертифіката та PIN-кодом, указаним у ньому.

Інформація про направлення особі Сертифіката та інформаційних матеріалів розміщується на веб-сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти та, за можливості, надсилається SMS-повідомленням.

Реєстрація осіб, які за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань, здійснюється на основі угоди між Українським центром оцінювання якості освіти та Державною пенітенціарною службою України. Такі особи реєструються для проходження зовнішнього оцінювання під час додаткової сесії.

Унесення змін до реєстраційних даних

Учасник зовнішнього оцінювання може внести зміни до реєстраційних даних шляхом перереєстрації:

Для цього він має зазначити необхідні зміни в реєстраційній картці, розміщеній на його інформаційній сторінці, що створена на офіційному сайті Українського центру, та повторно роздрукувати контрольно-інформаційний лист і реєстраційну картку, яку потрібно повторно оформити у відповідності до зазначених вище вимог.

Для здійснення перереєстрації учасник зовнішнього оцінювання має подати такі документи:

 • Реєстраційну картку, сформовану під час перереєстрації.
 • Надісланий раніше Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання 2015 року, що анулюється.
 • У разі зміни персональних даних або відомостей про місце навчання, а також особливих умов проходження зовнішнього оцінювання – документ, що підтверджує ці зміни.

Учасник зовнішнього оцінювання, сформувавши цей комплект документів, має надіслати його до 01 квітня 2015 року за адресою регіонального центру оцінювання якості освіти, зазначеного в контрольно-інформаційному листі, а в разі зміни рівня складності завдань сертифікаційної роботи з української мови і літератури – до 06 березня 2015 року (дата визначається за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті).

Якщо випускник минулих років або учень (слухач, студент) професійно-технічного, вищого навчального закладу через певні причини не зможе взяти участь у зовнішньому оцінюванні, то він повинен до 01 квітня 2015 року надіслати до відповідного регіонального центру раніше отриманий Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання 2015 року та заяву про відмову в реєстрації.

Відмова в реєстрації або перереєстрації

Підставою для відмови в реєстрації (перереєстрації) для участі в зовнішньому оцінюванні може бути:

 • Порушення вимог до оформлення реєстраційної картки.
 • Ненадання особою одного або кількох документів, необхідних для реєстрації (перереєстрації).
 • Подання реєстраційних документів особою, яка, згідно з вимогами чинного законодавства, не має права на участь у зовнішньому оцінюванні.
 • Надсилання реєстраційних документів після завершення встановленого строку реєстрації (перереєстрації).
 • Неможливість створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього оцінювання відповідно до висновку, виданого закладом або органом охорони здоров’я.

У разі прийняття рішення про відмову в реєстрації (перереєстрації) особі рекомендованим листом надсилається повідомлення, де зазначено причину відмови, документи, надіслані нею для реєстрації (перереєстрації) та реєстраційна картка.

Особа, якій відмовлено в реєстрації, усунувши причини, що стали підставою для прийняття такого рішення, не пізніше 06 березня 2015 року може надіслати до регіонального центру новий комплект реєстраційних документів.

Особа, якій відмовлено в перереєстрації, усунувши причини, що стали підставою для прийняття такого рішення, може надіслати поштовим відправленням до регіонального центру оцінювання новий комплект реєстраційних документів у передбачені строки.

Відмова заявнику в реєстрації (перереєстрації) для участі в зовнішньому оцінюванні може бути оскаржена шляхом подання відповідної заяви до регламентної комісії відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

Особа може оскаржити рішення регламентної комісії шляхом подання заяви до апеляційної комісії при Українському центрі. Така заява має бути подана не пізніше ніж через сім робочих днів з моменту отримання рішення, що оскаржується.

Складено на підставі положень Порядку реєстрації для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні 2015 року.

Освіта.ua
15.12.2014


Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.
Популярні новини
Особливості ЗНО-2016: роз’яснення МОН Над чим працює УЦОЯО та про які особливості проведення зовнішнього незалежного оцінювання варто знати?
ЗНО-2016 розпочнеться 5 травня Міністерством освіти і науки затверджено Календарний план підготовки та проведення ЗНО в 2016 році
Яким буде зовнішнє оцінювання 2016 року Український центр оцінювання якості освіти затвердив характеристики тестів ЗНО 2016 року
Пробне ЗНО 2016 року відбудеться у квітні Пробне зовнішнє оцінювання буде проведено у квітні 2016 року, реєстрація розпочнеться у січні
Коментарі
Аватар
Введіть ваше ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Введіть код:
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Катерина
Підкажіть, будь ласка, чи можна зараз змінити мову перекладу (біологія, хімія)?
Катерина
Допоможіть ,будь ласка,я вирішила внести зміни,тобто змінити предмет на інший,я зможу зробити це 31 березня,чи це вже пізно,адже можна до першого квітня,я хвилююсь чи так можна..,чи може бути таке,що взагалі все онулюється,і ні змін і хоч цього сертифіката не буде?допоможіть,прошу.
Никита Иванов
а когда будет известно место проведения, в личном кабинете нет?
Микола
Я зареєструвався на ЗНО і в мене вже є ці документи-запрошення, я вже поставив підписи ну все як треба. А зараз хочу добавити ще один предмет чи можна це зробити, бо вчителька мені каже що вже не можна, оскільки я поставив підписи і вже відіслані дані, але на сайті пише що вносити зміни можна до 1 квітня. Чи можна добавити ще один предмет до ЗНО?
олена
Підкажіть будь ласка не встигла зарееструватися до 20 лютого по важливій причині.В цьому році ще е якась можливість реестрації?
Вадим
Якщо зарееструвався на сайті ЗНО до 20,02,2015, а надсилаю документи (Картка, ксерокс паспорта, ксерокс атестата) поштою у Львів сьогодні 25,02,2015 ,то я все правильно зробив ? Документи мають прийти в регіональний центр до(1 квітня) 1,04,2015 правильно ?
Вікторія
якщо документи про реєстрацію до центру прийшли 21 то вже нічого не можна зробити щоб бути абітурієнтом цього року?
Валерій
Для Вікторія: Головне, щоб лист із заявою був відправлений не пізніше 20 лютого включно, а той час, коли він іде до центру не враховується, тож, все добре!
Валерій
На копіях документів, які подаються для реєстрації, повинен бути напис про засвідчення документа, що складається зі слів "Згідно з оригіналом" (без лапок), а також особистий підпис особи, яка реєструється, її ініціали та прізвище, дата засвідчення копії. А якщо на копіях документів про отримання середньої освіти, я зробив як це сказано вище, а от на копії паспорта - забув це все написати, і вже все відправив, що робити? Чи це не дуже важливо? Адже, там все правильно заповнено і роздруковано. Підкажіть будь-ласка...
Ксения
добрый день!у меня вопрос.Я не имею украинского гражданства Украины и украинского паспорта,каким образом я могу зарегистрироваться на ЗНО
Ольга
Для Ксения: з минулого року реєстрація на ЗНО здійснюється лише за наявності українського паспорт. Слід запитувати в Вашому регіональному центрі
Елена
Для Ксении: были случаи сдачи ЗНО гражданами России, но они заканчивали школу в Украине, их родители имели вид на жительство. Вам нужно обращаться в региональный центр. Там работают адекватные и компетентные люди. Сколько раз обращались за последние несколько лет, всегда давали грамотную консультацию и ни разу не было отказа.
Valera
Вопрос такой. Если я студент ВУЗа и получил полное среднее образование еще в 2014 году, то к какой категории выпускника я отношусь "Студент вищого навчального закладу" или "Випускник минулих років"? Просто если выбрать первое, то пишет "Навчаюсь у вищому навчальному закладі та здобуваю повну загальну середню освіту В 2015 РОЦІ". Подскажите пожалуйста)
Євген
Ребята помогите! Где узнать какие уровни сложности выбирать для поступления на юридический?????
Елена
Для Євген: Внимательно читайте правила поступления на сайтах необходимых Вам ВУЗов, додаток 5. Удачи
Катя
где найти регистрационную картку для заполнения данных?
марина
де реєструватись на зно івано-франківського регіону?киньте ссилку
zno
Нашій школі вдалось домовитись з людьми які працюють в сфері ЗНО!! Що це значить: 1. Наша школа отримає завдання на день швидше! 2. 4 кращих вчителя з киїських шкіл швидко все вирішать 3. Ми поділимось відповідями і темами творів з нашими підписниками! 4. Місце на бюджеті вам гарантовано!
Олена
Для zno: Час вашої школою зайнятися Генеральною прокуратурою.
Igor
@Олена :D Влучно))
victorrr
Для zno: ну ну дайно свій вк
Учениця
Скажіть будь ласка чи треба буде при реєстрації на ЗНО вказувати список ВНЗ куди плануєш вступати? Раніше оприлюднювалась така інформація.
Ростик Адвокатов
ГДЕ РЕЕСТРИРОВАТЬСЯ НА ЗНО ПОМОГИТЕ МНЕ НАЙТИ ГДЕ
тратата
Для Ростик Адвокатов: з 5 січня на офіційному сайті
Людмила
У статті допущена помилка: копію свідоцтва про народження для осіб, які народилися після 1 вересня 1998 року, а не 1 січня!!! (наказ УЦОЯО № 127 від 09.12.2014 р. п. 7.1.3.)

Щоб отримувати першим
всі новини від «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть
«Подобається»

Дякую,
не показуйте це мені!