Osvita.ua ЗНО Підготовка до ЗНО ЗНО з математики: особливості тесту 2014 року
ЗНО з математики: особливості тесту 2014 року

Особливості тесту ЗНО з математики 2014 року та матеріали для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з математики. Завдання, відповіді та зразки тестів минулих років

ЗНО з математики: особливості тесту 2014 року

Тест зовнішнього незалежного оцінювання з математики у 2014 році складається із завдань трьох форм: завдань з вибором однієї правильної відповіді, завдань на встановлення відповідності, а також завдань відкритої форми з короткою відповіддю.

Загальна кількість завдань тесту з математики – 34, на виконання яких учасникам буде відведено 150 хвилин.

Завдання з вибором однієї правильної відповіді - до кожного завдання подано п’ять варіантів відповіді, з яких лише один є правильний. Завдання буде вважатися виконаним, якщо абітурієнт вибрав і позначив правильну відповідь у бланку відповідей А.

До тесту з математики включено 20 завдань з вибором однієї правильної відповіді (від № 1 до № 20), що будуть оцінюватися в 0 або 1 тестовий бал. 1 бал - якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) - до кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб правильно виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари).

Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.

Тест містить 4 завдання цієї форми (від № 21 до № 24), які оцінюватимуться в 0, 1, 2, 3 або 4 тестових бали. 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність (логічну пару); 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари або відповіді на завдання не надано.

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю - під час виконання цих завдань учаснику ЗНО необхідно вписати отриманий числовий результат тієї розмірності, яка вказана в умові завдання, до бланка відповідей А.

Тест містить 10 завдань відкритої форми з короткою відповіддю (від № 25 до № 34). Завдання № 25, 26 є структурованими і складаються з двох частин, відповідь до кожної з яких оцінюється 0 або 1 тестовим балом. Якщо зазначено обидві неправильні відповіді або завдання взагалі не виконано, учасник одержує 0 балів. Максимальний бал за виконання структурованого завдання - 2.

Тестові завдання № 27 - 34 оцінюються 0 або 2 тестовими балами. 2 бали буде зараховано, якщо зазначено правильну відповідь; 0 балів, якщо зазначено неправильну відповідь або завдання взагалі не виконано.

Розв’язання завдань у чернетці не перевіряються і до уваги не беруться.

Під час зовнішнього оцінювання заборонено користуватися будь-якими допоміжними матеріалами, в тому числі і калькуляторами. Учасники тестування зможуть скористатися таблицею значень тригонометричних функцій деяких кутів, що подана в тестовому зошиті.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати абітурієнт, правильно виконавши всі завдання тесту ЗНО з математики, – 56.

При підготовці до тестування зверніть увагу на програму зовнішнього незалежного оцінювання з математики, відповідно до якої розроблено зміст тесту. Завдання ЗНО з математики полягає у тому, щоб оцінити знання та вміння учасників тестування:

  • будувати математичні моделі реальних об'єктів, процесів i явищ та досліджувати ці моделі засобами математики;
  • виконувати математичні розрахунки (виконувати дії з числами, поданими в різних формах, дії з відсотками, складати та розв'язувати задачі на пропорції, наближені обчислення тощо);
  • виконувати перетворення виразів (розуміти змicтове значення кожного елемента виразу, знаходити допустимі значення змінних, знаходити числові значення виразів при заданих значеннях змінних тощо);
  • будувати й аналізувати графіки найпростіших функціональних залежностей, досліджувати їxні властивості;
  • розв'язувати рівняння, нepiвності та їх системи, розв'язувати текстові задачі за допомогою рівнянь, нерівностей та їxнix систем;
  • знаходити на рисунках геометричні фігури та встановлювати їxнi властивості;
  • знаходити кiлькicнi характеристики геометричних фiгур (довжини, величини кyтiв, площі, об'єми);
  • розв'язувати найпростiшi комбiнаторнi задачі та обчислювати ймовiрностi випадкових подій;
  • аналізувати iнформацiю, що подана в графiчнiй, табличній, текстовій та інших формах.

Радимо учасникам тестування з математики ознайомитися з наступними матеріалами:

Освіта.ua
07.07.2014


Коментарі
Аватар
Введіть ваше ім’я:
Введіть код:
Залишилось 1000 символів. «Правила» коментування

Маif
А мені завдання з математики здалися джуе складними як для школи і хто їх формував невідомо?
Оля
Сама головна особливість тестів ЗНО з математики це те, що багато випускників шкіл не здали математики, я, наприклад, навчалась у Вінницькій школі, готувалась до іспиту з репетитором і здала математику на 132,5 бали і як профльний предмет по математиці я вже не прохожу в обраному Вузі. Що робити мені і таким як я, шановний Лікарчук???
Сергій Темірханов
Где будет показано сколько балов я набрал на ЗНО?
Сашко
Для Сергій Темірханов: На особистій інформаційній сторінці абітурієнта.
Катет Гипотеннузович Пифагор
По моему, аоееврвеноаа. Или я не прав? Ты меня уважаешь, косинус квадратный?
Влад
Всем привет! Как вы думаете если я набрал в первой сессии 13 баллов это будет 140+?
максим
результат
максим
Для максим:
Дмитрий
А мне задания показались не очень трудными. Есть и сложные конечно, но большая часть простейшие на знание материала. 2 задачи без вариантов я с помощью логики решил, остальные не получилось так как хернёй страдал вместо того, чтобы готовиться
Наталья Меркулова
Да действительно вторая сессия была сложнее,чем первая!!!;)) Мой брат,который учится в 4 классе,решил задание первой сессии на соответствие(про глазурь)!!!
АГА
а якщо я в 25 завданні до пустив помилку і правильну відповідь записав у бланк виправлень, то всі решта відповіді теж потрібнобуло писати в бланк виправлень ?
юлия
Подскажите пожалуйста, сколько баллов если правильно 14 тестов и решена одна задача?
Я
сколько баллов будет из 20 правильных тестов и 2ух задач?скажите пожалуйста!
Е
9 правильних це скільки ?
макс
сколько 11 правильних по матиматике будет балов 140 будет?
макс
якщо я написав 8 правильних відповідей по метематики скільки я матиму балів?
саша
якшо у відповідь написав 150,0 а не 150 просто, то це правельно?
hanny
Для саша: так,правильно.
Марина
Усього 45 тестових завдань (включно 20 тестів та 25 відповідностей), я набрала приблизно 35 правильних тестів,але розвязала лише одну задачу. Це скільки приблизно баллів ? Допоможіть будь ласка, бо розстроїлася сильно !!
Екатерина
в этом году сложность заданий была повышена, это плохо, судя по результатам большенство абитуриетнов не сдало ЗНО с математики 2013. разве это нормально? а сесия вторая еще труднее.зачем так поступать?
Маришка Петришина
ой, простите. если набрал 29 - сколько по 200-бальной шкале??
Маришка Петришина
если 19 балов по математике - сколько это, если перевести??
Олена
Друга сессія, підписуємось: http://onlinepetition.in.ua/ZNOmatemat/petition.html