Синхронне й асинхронне дистанційне навчання

Для дистанційного навчання потрібно обрати синхронний чи асинхронний режим взаємодії

Синхронне й асинхронне дистанційне навчання

У переважній більшості шкіл цей навчальний рік відбувається у форматі змішаного навчання, коли практикують поєднання різних режимів роботи (онлайн та аудиторна) у різних класах чи в різний часу. 

Непросто вибрати конкретну комбінацію, яка найкраще підійде для умов, особливостей та обмежень закладу, класу, колективу вчителів і родинної спільноти. А для онлайнової частини змішаного навчання потрібно обирати синхронний чи асинхронний режим взаємодій. Розглянемо їхні особливості докладніше.

Отож, синхронний режим передбачає взаємодію між суб'єктами дистанційного навчання, під час якої учасники одночасно перебувають в електронному освітньому середовищі або спілкуються за допомогою засобів аудіо-, відеоконференції. Інакше кажучи, це проведення уроку в режимі реального часу в обраному цифровому середовищі. Рівночасно присутні вчитель та учні класу, спілкуючись приблизно так, як це відбувається на звичайному уроці.

Асинхронний режим означає взаємодію між суб'єктами дистанційного навчання, за якої учасники взаємодіють між собою із затримкою в часі, застосовуючи при цьому інтерактивні освітні платформи, електронну пошту, форуми, соціальні мережі тощо. Можна сказати, що це режим більш самостійного навчання, яке, водночас, підтримується вчителем з використанням відповідних цифрових інструментів.

Які переваги та недоліки цих форматів навчання?

Синхронне навчання – це швидкий і безпосередній зворотний зв'язок, як від учителя, так і від учнів. Відповіді та реакції надаються в режимі реального часу, майже так само, як і на звичайному уроці. Звісно, є технологічні обмеження, які означають, що одночасно говоритиме лише хтось один, і на екрані можна побачити не всіх учасників воднораз, якщо їх достатньо багато. Лише в синхронному форматі можна організувати безпосередню взаємодію учнів у малих групах, швидко обговорити питання та прийняти рішення.

Однак, синхронне навчання вимагає онлайн-присутності в чітко визначений час. Це може бути проблемою, особливо коли вдома є кілька осіб з графіками, що накладаються. Певна частина синхронного заняття йде на узгодження технічних перешкод, перепитування й уточнення через непередбачувані перебої зі зв’язком та інші організаційні моменти.

Натомість асинхронний режим передбачає роботу за власним графіком та у власному темпі й максимально використовує переваги змішаного навчання. Це дозволяє опановувати матеріал, орієнтуючись на власне розуміння, а не на темп решти групи. Водночас, асинхронний режим може давати відчуття більшої ізольованості, адже знижується відчуття навчальної спільноти, якщо спеціально не підтримувати його. Крім того, це вимагає від учнів доволі високої самодисципліни та розвиненого вміння керувати своїм часом, що може бути досить складним, зокрема за відсутності попереднього досвіду такої роботи.

Таким чином, розглянувши особливості цих форматів навчання, можна виокремити види та форми діяльностей, які дозволять максимально ефективно застосувати кожен із цих режимів.

Організаційні моменти та консультації

Синхронне заняття варто використовувати для організації навчального процесу, відповідей на запитання щодо змісту чи вирішення проблем щодо доступу до цифрових сервісів, які виникли в учнів, можливо, пропонуючи альтернативні варіанти виконання завдань.

Водночас, добре працює схема відведення певних періодів навчального дня для консультацій – учні знають, що можуть звернутись у цей час і отримати безпосередню відповідь. Якщо ж запитання виникає в інший момент, варто встановити правила надання відповіді поза межами таких консультацій. Наприклад, на запитання, отримане електронною поштою чи в месенджер між 9-ю та 15-ю годиною, можна очікувати відповідь упродовж однієї години.

При асинхронній організації навчального процесу особливої важливості набуває систематичність наповнення цифрової навчальної платформи, обраної закладом освіти. Потрібно надавати чіткі інструкції та передбачити різні канали комунікації (електронна пошта, доступна форма зворотного зв’язку, месенджер, телефон тощо) на випадок виникнення технічних негараздів.

Викладання нового матеріалу

За традиційного підходу на уроці вчитель повідомляє новий матеріал, а вдома (асинхронно) учні його опрацьовують, виконуючи вправи та завдання. Такий підхід є виправданим в окремих випадках, коли учні не мають попереднього досвіду самостійного опрацювання матеріалу, або цей матеріал є зовсім новим чи високої складності. Частіше ж доцільніше спробувати реалізовувати підхід перевернутого класу, коли сам новий матеріал опрацьовують асинхронно, а на онлайновому занятті відбувається його обговорення та практичне закріплення.

Таким чином учні можуть отримати матеріал у зручному для себе форматі. Це може бути опрацювання доступного підручника, відео-запису від свого вчителя, роликів з YouTube, TedX чи інших освітніх каналів, платформи Всеукраїнської школи онлайн тощо. Плануючи використання таких джерел, учитель має врахувати, що час опрацювання цих матеріалів не може перевищувати тривалості асинхронних занять.

Якщо заклад освіти має обґрунтовані сумніви щодо можливості всіх учнів підключитися до синхронних онлайнових занять, треба забезпечити отримання навчальних матеріалів та пояснень альтернативними шляхами. Це можуть бути відеозаписи, відкриті для перегляду в будь-який час, посилання на сторінки доступного підручника чи іншого посібника, надання доступу до презентації, конспекту заняття чи інших матеріалів.

Варто зазначити, що переважна більшість сервісів проведення онлайнових уроків дозволяють здійснювати запис занять. В окремих випадках доступ до таких записів можна використати як альтернативу відвідуванню синхронних уроків за умови забезпечення:

  • оптимальної тривалості та наповнення запису. У цифровому навчанні практикують короткі відеоролики тривалістю до 8-10 хвилин. Тож у разі планованого подальшого використання запису заняття варто обмежувати його тривалість або структурувати його таким чином, щоб можна було виокремити найбільш інформативний фрагмент.
  • приватності учасників уроку. Бажано, щоб частина уроку, пропонована в записі, не містила відео- чи аудіоматеріалів учнів, присутніх на занятті. Оптимально, якщо такий запис обмежується фрагментом з поясненням учителя. Також можна надавати доступ до такого відео лише для учнів конкретного класу. Цього можна досягнути, розміщуючи це відео не у відкритому доступі YouTube, а, скажімо, на хмарному диску Google лише для учасників шкільного домену.

Практичне закріплення вивченого

Варто пам’ятати, що фронтальна робота не може займати більшість часу заняття, незалежно від обраного формату взаємодії. Доцільно відводити значну частину уроку на індивідуальну та групову роботу учнів, виконання практичних вправ і застосування активних методів навчання.

На синхронних заняттях варто використовувати інтерактивні прийоми, практикувати роботу в малих групах (активовуючи кімнати breakout rooms відповідних сервісів відеоконференцій). Доречно буде скористатись інструментами миттєвої взаємодії, наприклад Kahoot, MentiMeter, Classtime та аналогічними. Іншими словами, максимально зважати на факт одночасної присутності великої кількості учасників для підтримки спільної роботи та взаємодій.

Можна створити шаблон завдання на білій дошці, доступний для заповнення кожним учнем індивідуально. Таку можливість надає, наприклад, сервіс WhiteBoard.Chat. Учитель може переглядати результати опрацювання шаблону усіма учнями й, за потреби, демонструвати окремі фрагменти розв’язків, коментуючи їх.

Однак, плануючи використання додаткових цифрових інструментів під час онлайнового заняття, варто врахувати, що не всі учні матимуть можливість перемикатися між сервісом відеоконференції та іншим застосунком, особливо при роботі з мобільного телефону чи планшету.

Асинхронна практика має передбачати значний простір для експериментів і можливості виправити ймовірні помилки. Тому тут краще застосувати інструменти на кшталт LearningApps, LiveWorkSheets, та інші, які дозволяють виконувати завдання довільну кількість разів без ризику отримати погану оцінку. Крім того, гнучкий розподіл часу в асинхронному режимі доцільно використати для виконання творчих, проєктних робіт. Для реалізації диференційованого підходу можна скористатися дошками вибору, коли учням пропонують певний набір завдань на вибір, і вони виконують у довільному порядку всі або лише частину завдань. Важливо підібрати альтернативні завдання таким чином, щоб забезпечити досягнення запланованих результатів навчання, але, ймовірно, різними шляхами та способами.

Контроль і перевірка знань

Так само, як і попередні етапи, перевірку засвоєння матеріалу можна здійснювати в різних режимах і форматах. Синхронно краще організовувати індивідуальні розмови з учнями, на яких обговорювати попередньо виконані завдання (знижуючи спокусу недотримання засад академічної недоброчесності). Асинхронно ж можна проводити тести, або практикувати індивідуалізовані завдання в різних форматах.

Рефлексія

У синхронному режимі можна практикувати традиційний спектр рефлексивних вправ і запитань, а також використати цифрові інструменти, скажімо, шаблони MentiMeter, Miro чи інші. 

Для мінімізації відчуття ізольованості та отримання зворотного зв’язку, зокрема при асинхронному навчанні, варто застосовувати опитувальники різних видів. Окрім стандартних інструментів створення форм (у хмарних сервісах Google чи Office 365), можна використати онлайнові дошки (Padlet, LinoIt, Flinga тощо), спільно формуючи їх наповнення, або взаємодіючи з готовими шаблонами.

Як поєднувати синхронне та асинхронне навчання?

Відповідно до положення про дистанційне навчання, «не менше 30 відсотків навчального часу, передбаченого освітньою програмою закладу освіти, організовується в синхронному режимі (решта навчального часу організовується в асинхронному режимі)».

Це можна реалізувати кількома моделями:

  • онлайново відбувається кожен третій урок предмета, а для решти часу пропонують завдання для самостійного опрацювання та виконання;
  • окремі предмети, за рішенням закладу освіти, можуть потребувати більше синхронного часу, аніж інші. У такому разі вони можуть мати більше онлайнових уроків, натомість інші дисципліни базуватимуться на асинхронному режимі взаємодій;
  • тривалість онлайнового уроку може становити 15 хвилин, а решту часу (30 хвилин) учні виконують завдання, базуючись на отриманому матеріалі.

Залежно від того, яку модель поєднання синхронного та асинхронного навчання обирає заклад і вчитель, можна по-різному наповнювати ці складові навчальними діяльностями.

Наприклад, можна розпочинати заняття синхронно, робити огляд матеріалу та спрямовувати учнів до попередньо записаного відеоуроку та набору практичних вправ і завдань, які опрацьовуються асинхронно. Наприкінці уроку відбувається повернення в спільний онлайн-простір, з’ясовуються проблемні моменти, даються відповіді на запитання, підбиваються підсумки, відбувається рефлексія.

Також можна відвести синхронний урок на розв’язування задач як для демонстрації певних прийомів учителем, так і розбору учнівських робіт. Асинхронно в такому разі відбувається закріплення вивченого.

Можна спланувати синхронне заняття таким чином, щоб упродовж його тривалості проводити опитування. У такому разі доцільно розбити клас на менші групи, щоб частина учнів працювала з учителем, відповідаючи на запитання індивідуально чи в малій групі, а решта класу працювала асинхронно над попередньо підготованими завданнями. За якийсь час (або на наступному занятті) групи міняються.

Таким чином, можна організувати онлайнову складову дистанційного навчання у різних комбінаціях синхронного й асинхронного режимів взаємодій, підсилюючи їх відповідні переваги. 

Оксана Пасічник, для Освіта.ua.

Освіта.ua
06.01.2021

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Альна
А як онлайн вивчити медичного працівника(лікаря, фельдшера, медсестру???) У мене син навчається у медичному коледжі - лікувальна справа. Другий рік (3 і 4 курси) онлайн. Як працювати після такого навчання, адже медицина - це насамперед практика.
Назріваюче запитання
То під час дистанційного навчання учителі будуть брати зарплату тільки за 15 хвилин? Рано або пізно батьки запитають, за що ви берете зарплату? А 10 хв. у 1 класі це нісенітниця! За 10 хв. учитель може навчити читати і писати? 20 хв. і не менше. Це шановані назріваючі мітинги і скарги. Бо 3а 15 хв. жоден учитель нічого не може навчити.
...
Для Назріваюче запитання: Тоді домашні завдання вчителям можна, я так розумію, не перевіряти. А з дистанційним навчанням його стало набагато більше. І навіть при очному навчанні можна в переповненому класі навчитися читати і писати? Якщо батьки не займаються зі своєю дитиною вдома, то дитина ніписати, ні читати. Урок в молодшій школі при очному навчанні - 40 хв., в середньому виходить 1 - 2 хв на учня. Здається, що якщо вчитель проводить 10 хв уроку онлайн і не відволікається на кожного учня окремо, заняття виходить значно ефективніше.
Олександр
Для Назріваюче запитання: а за 45 хвилин всі навчаються нормально? Пригадайте своїх колишніх однокласників і погодьтесь: результат навчання залежить не від часу, поведеного в класі, а від того, як працює учень. Найцінніше самостійна робота (не та, що в класі на оцінку, а справжня), яку потім прокоментує вчитель.
Марія
Для ...: Це не від вчителів залежить чи діти ходять в школу а від керівників то опалення нема то не вакциновані .Вчителю краще працювати в школі а ніж вдома .Лишіть вчителів в спокої .Опалення по школах немає ще від жовтня то як вчити діти?
Коментувати
Марія Сапа
"онлайново відбувається кожен третій урок предмета", але в 6 класі за санітарними нормами онлайново можна 20 хв., тоді 20 хв із 45*3=135 хв це менше 30 % в синхронному режимі...
Galina Galina
Я викладаю швейну справу ( професійне навчання у МНВК), так от як навчити шити онлайн, коли учні не мають швейного обладнання ( універсальні та спеціальні машинки)??? Як можна вчити робітничій професії ? Чекаю на відповідь !
Местный
Для Galina Galina: распределить материал так, чтобы дать больше упор на практику по окончанию дистанционной формы обучения. Это при условии, что и до карантина весь первый семестр вы их учили, а не вату катали.
Коментувати
Анна
Можна багато тут писали,а мало виконувати.Вчителі так само як і лікарі знаходяться у зоні ризику,багато з них вже перехворіли з тяжкими наслідками, та ніяк не можуть повернутися до свого нормального самопочуття.Заняття дистанційно-це не бажання вчителів, а накази міністерства,які освітні заклади виконують, бо законослухняні.Не треба вчителів критикувати,проведіть замість них урок хоча б один чи то у класі,чи то онлайн.Я впевнена,що до вас,критиків на работу не приходить вчитель вашої дитини та не указує вам на вашу роботу та не скаржиться вашому босу на вашу роботу.
Любов
Дорогі батьки, давайте надсилати листи зі скаргами до МОН про відновлення очної форми заради світлого майбутнього наших дітей!!
Мда
Для Любов: давай пиши президенту, пусть отменит лохдаун, при чем тут МОН...
Учитель
Для Любов: нехай Президент та МОН і КОВІд відмінять. Та заборонять вчителям та лікарям хворіти
Коментувати
Вікторія
Шкода,знищують навчання.Тим більше,що нема забезпечення потрібного для такого навчання.
Санчез
Для Вікторія: треба черпати свої ресурси домашні, ноут, планшет, навичка, а в дітей майже у всіх є мобілки тормознуті
Коментувати
Галина Мельник
така форма навчання лише для учнів з високою мотивацією. Дуже жаль, якщо це сприймають, як щось новітніше і передове.
garuda
Не треба освітній процес перетворювати на цирк. Особисто пропрацював з жовтня в режимі змішаного навчання. Результату не має і бути не може. І все позитивне, що тут пишуть - справжня брехня. Лише повноцінний урок у класі - основна форма навчального процесу, все інше від "лукавого". Не треба брехати про новітні технології навчання та їх результативність. Дистанційна форма може бути прийнятною для учнів з високою мотивацією. А таких нажаль одиниці. Ця методика є прийнятною для тих викладачів, які бояться проводити уроки в класах, бо нічого не знають і нічого не вміють. Це лише спроба сховати низький рівень компетентності сучасних педагогів.
))
Для garuda: в нас так було. Відмінників як робили, так і робитимуть. Інші - своїми силами...
Енді
Тепер не роблять відмінників, адже потім кожному директору приходиться відповідати, якщо результати учня мають суттєві відмінності від результатів ЗНО.
Коментувати
Батьки
У нас вже таке "навчання". Вчитель просто кинув завдання у Гугл клас і все. А потім нитиме, чому в нього така мала зарплата)).
Тарас
Для Батьки: так пишыть скарги
Олена
Для Батьки: так виходьте на мітинги, як підприємці. І на всяк випадок вчителям які працюють у початковій школі з найбільшими переносниками вірусу не завадило б страхування
Батьки
Зараз усі є переносниками вірусу, не тільки вчителі. Працюють усі. Навіщо мітинги? Нехай ідуть та проводять заняття в зумі для дітей.
Коментувати