Вступ іноземців до коледжів в Україні

Особливості вступу іноземців у заклади освіти України для здобуття ступеня фахового молодшого бакалавра

Вступ іноземців до коледжів в Україні

Право на фахову передвищу освіту гарантується незалежно від віку, статі, раси, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, місця проживання, мови спілкування, походження, соціального і майнового стану, наявності судимості, а також інших обставин та ознак.

Ніхто не може бути обмежений у праві на здобуття фахової передвищої освіти, крім випадків, установлених Конституцією та законами України (ст. 3 Закону України «Про фахову передвищу освіту»).

Правове регулювання

Прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до закладів фахової передвищої освіти здійснюється на підставі таких нормативно-правових актів:

Право іноземців на здобуття фахової передвищої освіти

Право навчатися нарівні з громадянами України (зокрема на бюджеті) мають такі категорії осіб:

 • закордонні українці, статус яких підтверджений посвідченням закордонного українця і які проживають постійно в Україні;
 • іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні;
 • особи, яким надано статус біженця в Україні;
 • особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту.

Окрім цього, Порядком прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти передбачено встановлення квоти для іноземців – визначеної частини обсягу бюджетних місць, яку використовують для прийому вступників із числа:

 • іноземців, які прибувають на навчання відповідно до міжнародних договорів України;
 • закордонних українців, статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця і які не проживають постійно в Україні.

Інші іноземці та особи без громадянства можуть здобувати освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра за контрактом.

Громадяни Російської Федерації та Республіки Бєларусь, які не мають посвідки на тимчасове (постійне) проживання в Україні, у 2022 році приймаються на навчання за індивідуальним дозволом МОН.

Конкурсний відбір

Коледж зараховує іноземців на навчання за результатами вступних випробувань із визначених предметів і мови навчання. Окрім цього, заклад вищої освіти може приймати іноземців на підставі академічних прав на продовження навчання. Для того щоб реалізувати такі права, вступник має пред’явити приймальній комісії:

 • документ про здобутий рівень освіти в країні походження;
 • бали успішності.

Заклад освіти обчислює бали / оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально потрібне для вступу значення кількості балів / оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводять вступне випробування.

Вимоги закладу освіти щодо відповідності вступників із числа іноземців, які прибули в Україну з метою навчання, умовам прийому на відповідні рівні освіти, а також строки прийому заяв, проведення вступних випробувань, творчих конкурсів і зарахування зазначають у правилах прийому та оприлюднюють на вебсайті закладу освіти.

Особливості зарахування окремих категорій іноземців

Закордонні українці, статус яких підтверджений посвідченням закордонного українця, можуть бути зараховані на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців за співбесідою з предметів, передбачених правилами прийому закладу освіти.

Іноземців, яким надають державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями України, приймають на навчання в межах установлених квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.

Іноземців, які прибувають в Україну для участі в програмах ступеневої мобільності або для здобуття освіти за узгодженими між українським та іноземним закладами освіти освітньо-професійними (освітніми) програмами, приймають на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов'язань закладу освіти. 

Документи для вступу

Іноземці та особи без громадянства подають документи на вступ тільки в паперовій формі.

Для вступу до навчального закладу іноземець особисто подає до відповідного структурного підрозділу/приймальної комісії заяву в паперовій формі.

До заяви іноземець додає:

 • документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
 • додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);
 • академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка);
 • копію паспортного документа іноземця чи документа, що посвідчує особу без громадянства;
 • поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
 • 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;
 • копію посвідчення закордонного українця (за наявності).

Для отримання оперативної інформації про проведення вступної кампанії приєднуйтесь до каналу Вступ.ОСВІТА.UA в Telegram або сторінок Абітурієнт і Освіта.ua у Facebook.

Освіта.ua
18.05.2022

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів