Строки вступу на фахового молодшого бакалавра

Строки прийому документів, конкурсного відбору й зарахування на фахового молодшого бакалавра

Строки вступу на фахового молодшого бакалавра

Особи, які можуть вступати на фахового молодшого бакалавра (денна форма навчання) поділяються на три категорії:

 • ті, що вступають на основі базової загальної середньої освіти;
 • ті, що вступають основі повної загальної або профільної середньої освіти;
 • інші категорії (ті, що вступають на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника та інші).

Строки вступу для кожної з цих категорій відрізняються. Також різняться строки вступу для тих абітурієнтів, хто вступає на іншу (крім денної та дуальної) форму навчання (тобто планує навчатися заочно).

Строки вступу на основі базової середньої освіти

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 23 червня та завершується 31 серпня.

Прийом заяв і документів проводять із 30 червня по 13 липня (до 18:00). Може проводитися додатковий прийом документів для вступників на контрактну форму навчання за умови додаткового зарахування не пізніше 31 серпня. Проведення додаткового прийому визначено в правилах прийому відповідного закладу освіти.

Вступні іспити, творчі конкурси та співбесіди проводять із 14 липня до 23 липня.

Творчі конкурси можуть відбуватися не більше ніж у два тури, кожен тур має бути оцінений окремо. Вони проводяться при вступі на окремі спеціальності, прийом на навчання за якими здійснюється на основі базової чи повної загальної середньої освіти з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників.

Не пізніше 12:00 26 липня оприлюднюють рейтинговий список абітурієнтів, які вступають на основі вступних випробувань (зокрема за співбесідою, творчими конкурсами, квотами 1 та 2), із зазначенням рекомендованих до зарахування. Його формують на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням вступників про отримання чи неотримання права здобувати фахову передвищу освіту за бюджетні кошти.

До 12:00 28 липня вступники на бюджет, які отримали рекомендації до зарахування, мають виконати вимоги до зарахування.

Зарахування відбувається:

 • для вступників на бюджет – не пізніше 18:00 30 липня;
 • для вступників на контракт – не пізніше 3 серпня, а у випадку додаткового зарахування – не пізніше 31 серпня.

Не пізніше 8 серпня проводять переведення на вакантні бюджетні місця з контрактної форми навчання.

Строки вступу на основі повної загальної (профільної) середньої освіти

З 1 липня розпочинається та завершується 30 вересня реєстрація електронних кабінетів вступників і завантаження потрібних документів.

Медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це визначено установленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору на відповідні конкурсні пропозиції, проводять у терміни, визначені правилами прийому закладу освіти, але не пізніше дня, що передує дню завершення прийому заяв.

14 липня розпочинають прийом заяв та документів. Це положення не стосується військових коледжів сержантського складу та фахових коледжів зі специфічними умовами навчання.

Прийом заяв і документів закінчується:

 • о 18:00 26 липня – для осіб, які вступають на основі співбесіди або вступних іспитів та творчих конкурсів;
 • о 18:00 3 серпня – для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання.

Додатковий набір на контракт заклад фахової передвищої освіти може передбачити своїми Правилами прийому за умови додаткового зарахування не пізніше 30 вересня.

Вступні іспити, творчі конкурси проводять у кілька потоків із 21 липня по 2 серпня включно.

Додаткові сесії іспитів, творчих конкурсів для абітурієнтів, які вступають на контракт, визначаються відповідно до Правил прийому відповідного закладу освіти.

Списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотою-2, із повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за бюджетні кошти оприлюднюють не пізніше 12:00 5 серпня.

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 18:00 6 серпня, а також подати письмову заяву про виключення з конкурсу на інші бюджетні місця.

Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 12:00 8 серпня. Зараховані особи впродовж 8 серпня виключаються з конкурсу на інші бюджетні місця.

Рейтинговий список абітурієнтів, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів і вступних іспитів (зокрема за квотою-1), із зазначенням рекомендованих до зарахування формують на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням вступників про отримання чи неотримання права здобувати фахову передвищу освіту за бюджетні кошти та оприлюднюють не пізніше 12:00 8 серпня.

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного (регіонального) замовлення до 12:00 11 серпня.

Зарахування вступників відбувається:

 • на бюджет – не пізніше 12:00 15 серпня;
 • на контракт – не пізніше 12:00 18 серпня (додаткове зарахування на вільні місця за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 вересня).

Переведення на бюджет із контрактної форми навчання проводять не пізніше 22 серпня.

Вступ у заклади зі специфічними умовами навчання

Військові коледжі сержантського складу та фахові коледжі зі специфічними умовами навчання мають право визначати в своїх правилах прийому строки: 

 • прийому заяв; 
 • проведення творчих конкурсів; 
 • співбесід;
 • вступних іспитів; 
 • оприлюднення рейтингових списків із повідомленням про отримання чи неотримання вступниками права на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за державним замовленням;
 • виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення;
 • зарахування вступників на місця державного замовлення;
 • виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення.

Зазначені заклади освіти забезпечують виключення зарахованих на місця державного замовлення вступників із конкурсу на інші місця державного замовлення не пізніше 20 липня.

Строки прийому інших категорій вступників

Для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника й усіх інших категорій вступників строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання визначаються правилами прийому відповідного закладу освіти. Зарахування на бюджетні місця закінчується не пізніше 15 вересня.

Тривалість кожної сесії прийому документів становить від 5 до 30 днів, зарахування проводиться не пізніше ніж через 15 днів після завершення чергової сесії прийому заяв та документів.

Строки вступу за іншими (крім денної та дуальної) формами здобуття освіти

Для вступників на основі повної загальної (профільної) середньої освіти за іншими (крім денної та дуальної) формами здобуття освіти строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб визначаються правилами прийому, до того ж прийом документів починають не раніше 13 липня, тривалість кожної сесії прийому документів становить не більше 30 днів.

Зарахування проводять не пізніше ніж за 15 днів після завершення чергової сесії прийому заяв і документів, протягом яких відбувається конкурсний відбір, але не пізніше 30 листопада 2022 року.

Складено на підставі чинних Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти.

Для отримання оперативної інформації про перебіг вступної кампанії приєднуйтесь до сторінок Вступна кампанія в Telegram або Абітурієнт і Освіта.ua у Facebook.

Освіта.ua
21.01.2022

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів