Як подавати заяву про вступ до коледжу

Форма подання заяв на вступ до коледжу, перелік потрібних документів та особливості їх подання

Як подавати заяву про вступ до коледжу

Заяви на вступ до закладу фахової передвищої освіти можна подавати в паперовій або електронній формі.

Подання заяви в електронній або паперовій формі

Вступники на основі базової (9 класів) або повної загальної (профільної) середньої освіти (11 класів) подають заяви тільки в електронній формі (через електронний кабінет). 

Однак в окремих випадках вони мають подавати заяви в паперовій формі, а саме:

 • за наявності розбіжностей у даних вступника в Єдиній державній базі з питань освіти (ЄДЕБО) (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про здобуту освіту та в сертифікаті національного мультипредметного тесту чи зовнішнього незалежного оцінювання;
 • у разі подання іноземного документа про освіту;
 • у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення (до 1998 року);
 • у разі подання документів іноземцями й особами без громадянства;
 • у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;
 • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу фахової передвищої освіти.

Категорії осіб, які подають заяви тільки в паперовій формі

Тільки в паперовій формі подають заяви:

 • особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника;
 • особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста;
 • особи, які здобули будь-який ступінь вищої освіти.

Вимоги до заяви на вступ до коледжу

У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію, зазначають спеціальність (предметну спеціальність, спеціалізацію, освітньо-професійну програму) та форму здобуття освіти.

Під час подання заяв на основні конкурсні пропозиції абітурієнти обов'язково зазначають один із таких варіантів:

 •  «Претендую на участь у конкурсі на місця державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням)»;
 •  «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь у конкурсі виключно за кошти фізичних та юридичних осіб, повідомлені про неможливість переведення в межах вступної кампанії на бюджетні місця, тому зазначають:

 • «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».

Подання заяви на вступ в електронній формі

Заяву в електронній формі вступник подає шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн, її розглядає приймальна комісія закладу освіти.

Для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі заклади освіти створюють консультаційні центри в приймальних комісіях.

Абітурієнти можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого закладу освіти з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, завантаження додатка до документа про базову або повну загальну (профільну) середню освіту.

Подання заяви на вступ у паперовій формі

Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної комісії закладу освіти. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструє уповноважена особа приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто оригінали:

 • документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 січня 2022 року);
 • військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військових квитків або тимчасових посвідчень, а в призовників – посвідчень про приписку до призовних дільниць), крім випадків, передбачених законодавством;
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь фахової передвищої, вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2022 року, а також абітурієнти, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом Міністерства освіти і науки України № 271 від 01 березня 2021 року.

Якщо з об'єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти немає, можна подавати довідку державного підприємства «Інфоресурс» або виписку з Реєстру документів про освіту ЄДЕБО про його здобуття, і навіть без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь фахової передвищої, вищої освіти.

Документи, що варто додавати до заяви

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військових квитків або тимчасових посвідчень, а в призовників – посвідчень про приписку до призовних дільниць), окрім випадків, передбачених законодавством;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь фахової передвищої, вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
 •  чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Заклади освіти у своїх правилах прийому встановлюють перелік документів (зокрема додаткових), потрібних для вступу, якщо це викликано особливостями вступу на певну спеціальність чи конкурсну пропозицію.

Вступників, які проходять творчі конкурси, допускають до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 січня 2022 року), та екзаменаційного листка з фотокарткою.

Інші копії документів вступник подає, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Подання документів щодо спеціальних умов для зарахування

Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов особою, яка зарахована на навчання на контракт на основі базової середньої освіти (після 9-го класу), на переведення на вакантні бюджетні місця, вступник подає особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на контракт, але не пізніше ніж 25 вересня.

Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов особою, яка зарахована на контракт на основі повної загальної (профільної) середньої освіти (після 11-го класу), на переведення на вакантні бюджетні місця, вступник подає особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на контракт, але не пізніше ніж 25 жовтня.

Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на переведення на вакантні бюджетні місця, унеможливлюють їх реалізацію.

Засвідчення копій документів, що додаються до заяви

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією закладу освіти, до якого їх подають.

Не підлягають засвідченню копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку).

Зверніть увагу! Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймають.

Рішення приймальної комісії про допуск до конкурсу

Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників й ухвалює рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу до закладу освіти протягом трьох робочих днів із дати реєстрації заяви в ЄДЕБО або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів.

Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на сайті закладу освіти. 

Рейтингові списки за кожною спеціальністю розміщують також на сайті Вступ.ОСВІТА.UA.

Скасування заяви на вступ до коледжу

Паперова заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована закладом освіти на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання для паперових заяв та не пізніше як за день до закінчення подання електронних заяв для електронних заяв за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в ЄДЕБО.

Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в ЄДЕБО.

Складено на підставі чинного Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти.

Для отримання оперативної інформації про проведення вступної кампанії приєднуйтесь до каналу Вступ.ОСВІТА.UA в Telegram або сторінок Абітурієнт і Освіта.ua у Facebook.

Освіта.ua
30.06.2022

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів