Вступ іноземців на бакалаврат в Україні

Як вступити іноземцям до закладів вищої освіти України для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Вступ іноземців на бакалаврат в Україні

Іноземні громадяни та особи без громадянства мають рівні права на навчання в Україні незалежно від статі, раси, національності, соціального й майнового стану, роду і характеру занять, світогляду, віросповідання, місця проживання й інших обставин.

Прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства здійснюється на основі наступних документів:

Право на здобуття вищої освіти на рівні з громадянами України мають наступні категорії:

  • іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні;
  • особи, яким надано статус біженця в Україні;
  • особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту;
  • особи, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах.

Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до університету користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України (за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами).

Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Університет зараховує іноземців на навчання для здобуття рівня бакалавра двічі на рік – до і на початку академічних семестрів (але не пізніше 01 листопада і 01 березня відповідно).

Конкурсний відбір

На навчання для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» іноземці та особи без громадянства приймаються з повною загальною середньою освітою.

Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з вивченням української мови, та закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця, зараховуються в межах установлених квот за співбесідою з предметів, що передбачені правилами прийому.

Університет зараховує іноземців на навчання за результатами вступних випробувань (співбесіди) з визначених предметів і мови навчання. Окрім цього, заклад вищої освіти може приймати іноземців на підставі академічних прав на продовження навчання. Для того, щоб реалізувати такі права, вступник має пред’явити приймальній комісії:

  • документ про здобутий рівень освіти в країні походження;
  • бали успішності.

Прийом на навчання на старші (другий та наступні) курси здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями відповідно до Переліку спеціальностей, за якими здійснювався набір на перший курс

Вимоги закладу вищої освіти щодо вступу іноземців на бакалаврат, строки прийому заяв і документів, проведення вступних випробувань, творчих конкурсів та зарахування визначаються приймальною комісією та оприлюднюються в правилах прийому навчального закладу.

Перелік документів, які можуть вимагати навчальні заклади при вступі (точний перелік дивіться в умовах прийому закладу вищої освіти):

1) заява-анкета;

2) оригінал та копія документа про попередню освіту;

3) оригінал та копія документа (додатка до диплому про освіту), в якому міститься інформація про його успішність з навчальних дисциплін;

4) свідоцтво про визнання іноземного документа про освіту (протягом першого навчального семестру);

5) академічна довідка, видана іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка);

6) копія документа про народження;

7) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець і виданий не пізніше, ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну;

8) копія паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

9) дійсний медичний страховий поліс України для надання екстреної медичної допомоги;

10) копія посвідчення закордонного українця (за наявності).

Відповідно до вимог навчального закладу, деякі документи мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Документи повинні бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною дипломатичною установою України.

Запрошення на навчання

Всі іноземні абітурієнти, які прибувають до України з метою навчання, повинні отримати від університету, до якого вони вступають, запрошення на навчання.

Механізм видачі запрошень на навчання в Україні іноземцям визначено в Порядку видачі іноземцям та особам без громадянства запрошень на навчання (стажування) в Україні та їх реєстрації.

Запрошення на навчання оформляються приймальною комісією за попереднім зверненням іноземців до закладу вищої освіти. При зверненні іноземець повинен подати наступні документи:

1) паспортний документ іноземця з перекладом посвідченим нотаріусом;

2) документ про здобутий рівень освіти з одержаними з навчальних дисциплін оцінками (балами) або академічної довідки з перекладом посвідченим нотаріусом;

3) письмова згода на обробку персональних даних.

Освіта.ua
15.07.2019

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів