Новий закон «Про повну загальну освіту»: основні тези

Верховна Рада 16 січня ухвалила новий закон «Про повну загальну середню освіту»

Новий закон «Про повну загальну освіту»: основні тези

Верховна Рада України 16 січня ухвалила новий закон «Про повну загальну середню освіту». За відповідне рішення проголосували 327 народних депутатів.

Документ передбачає низку новацій, що мають вплинути на розвиток шкільної освіти.

Зокрема, в Україні буде започаткована педагогічна інтернатура, з директорами шкіл та вчителями-пенсіонерами укладатимуться строкові контракти, учні отримають можливість обирати свою освітню траєкторію.

Також законом передбачені фінансова автономія шкіл, можливості для професійного зростання та збільшення зарплат вчителів тощо.

Якими є основні новації Закону для учнів?

Гарантії рівного доступу до освіти. Так, Закон гарантує зарахування дітей до початкової школи без жодних конкурсів, при цьому заклад має бути територіально доступним для дітей незалежно від їхнього соціального статусу чи місця народження.  Інклюзивність – тобто можливість дітям з особливими освітніми потребами навчатися в звичайних школах за власною освітньою траєкторією – також передбачена документом і гарантується учням.

Діти на тривалому стаціонарному лікуванні завдяки прийняттю цього документа нарешті отримають захищене законом право здобувати освіту в медзакладах.

Побудова індивідуальної освітньої траєкторії. Цей механізм дає можливість кожному учню гнучко та з урахуванням власних потреб і талантів будувати своє навчання. Це важливо передусім для дітей з особливими освітніми потребами й тих учнів, що додатково поглиблено навчаються поза школою чи прагнуть навчатись вдома.

Для роботи за індивідуальною траєкторією учень та/або його батьки повинні будуть звернутися із заявою до школи. Під це створюватимуть індивідуальний навчальний план, який писатимуть разом педагоги, батьки та учень, схвалюватиме педрада та затверджуватиме директор.

Далі для підтвердження знань з предметів, які здобуваються поза закладом, проводиться звичайне річне оцінювання чи ДПА.

Якщо ж йдеться про підтвердження результатів за домашньою формою, школяру потрібно буде здавати семестровий контроль (тобто 2 на рік).

Додаткові індивідуальні та/або групові консультації для учнів. Закон вперше відкриває можливість надання учням, що цього потребують, індивідуальних та/або групових консультацій на базі школи. Планується, що такі консультації оплачуватимуться за рахунок держави.

Право на справедливе оцінювання та вимоги до доброчесності. Закон вперше на законодавчому рівні встановлює право учнів на справедливе, неупереджене, об’єктивне, незалежне, недискримінаційне та доброчесне оцінювання результатів навчання, незалежно від виду та форми здобуття ними освіти.

Водночас документ деталізує та доповнює положення Закону України «Про освіту» та  встановлює конкретні види відповідальності за порушення академічної доброчесності.

Вибір предметів учнями. Закон запроваджує право учнів обирати курси, навчальні предмети (інтегровані курси).

Три адаптаційні цикли навчання – 1-2 класи, 5-6 класи та 10 клас. Це також новація новоприйнятого Закону, ці періоди – найбільш вразливі для дітей впродовж шкільного життя. Відтепер це обов’язково враховуватиметься при плануванні навчання у школах.

Більше прав для учнівського самоврядування. Закон передбачає:

 • чіткі повноваження учнівського самоврядування;
 • право керівнику учнівського самоврядування на невідкладний прийом керівником закладу освіти;
 • право учнів через своїх представників брати участь у засіданнях педагогічної ради з усіх питань, що стосуються організації та реалізації освітнього процесу.

Реалізація права кожної української дитини на оволодіння державною мовою. Як анонсувалось раніше, Закон передбачає три моделі вивчення української мови у школах. Дана новація – результат деталізації положень Закону “Про освіту”. Відповідна стаття документа була написана за результатами численних консультацій з представниками національних меншин та за результатами рекомендацій Венеціанської комісії.

Отже, перша модель передбачена для корінних народів України, що не проживають у мовному середовищі своєї мови та не мають держави, яка цю мову захищала б та розвивала. Найперше йдеться про кримських татар.

Для них у першу модель закладено навчання мовою корінного народу з 1 до 11 (12) класу поряд з ґрунтовним вивченням української мови.

Друга модель – для шкіл з навчанням мовою національних меншин, мови яких належать до мов ЄС. Залежно від мовної групи та мовного середовища проживання, використання цієї моделі може бути різне, але основи такі:

 • материнською мовою, поряд з вивченням державної, вони навчатимуться у початковий школі;
 • у 5 класі не менше 20% річного обсягу навчального часу має викладатись українською з поступовим збільшенням обсягу, щоб у 9 класі досягти позначки у не менше 40% предметів, які вивчаються державною мовою;
 • зі старшої школи не менше 60% річного обсягу навчального часу в цих закладах має читатися державною мовою.

Третя модель працюватиме для решти національних громад України. Вона стосується нацменшин, мова яких належить до однієї з українською мовної сім’ї, а також що проживають переважно в середовищі власної мови (російська мова). Там початкова школа також буде мовою меншини разом із вивченням української, а з 5 класу не менше 80% навчального часу читатиметься державною мовою.

Якими є основні новації Закону для вчителів?

Реальна педагогічна автономія вчителя у:

 • створенні програм;
 • розробці власної системи оцінювання та заохочення учня (зі створенням шкали переведення у 12-бальну шкалу);
 • підвищенні кваліфікації за власним вибором та за кошт держави.

Більші можливості для зростання зарплати вчителя. Документ передбачає більше доплат для вчителів, зокрема від 10 до 20% від зарплати за завідування ресурсними кімнатами, кабінетами інформатики та спортивними залами. Окрім цього, педагоги зможуть отримувати додаткові доплати, які завдяки закону матиме змогу встановлювати засновник закладу.

“Це лише окремі кроки у напрямі збільшення зарплати вчителя. Цьогоріч Міністерство освіти і науки планує комплексну реформу заробітної плати – вона, зокрема, передбачатиме внесення частини надбавок в оклад педагога та гарантії рівня зарплати для всіх вчителів”, – відзначила Ганна Новосад.

Педагогічна інтернатура для молодого вчителя. Перший рік роботи молодий вчитель проходитиме педагогічну інтернатуру. В її межах він чи вона отримає наставника, який буде зобов’язаний надавати консультації молодому фахівцю та допомагати йому стати успішним вчителем. Наставник отримуватиме додаткову 20% надбавку.

Більше можливостей для педагогічного зростання вчителів. Так, новий Закон  встановлює державні гарантії на підвищення кваліфікації вчителя та передбачає його співфінансування з державного та місцевих бюджетів, можливість підвищувати кваліфікацію у недержавних провайдерів, створення нових центрів професійного розвитку педагогічних працівників.

Документ також визначає категорії педагогічних працівників, що мають право на проходження сертифікації, та права і обов’язки, яких набувають учителі у разі її  успішного проходження.

Якими є основні новації Закону для батьків?

Безпечніше середовище для дітей. Закон дає можливість батькам супроводжувати дитину з особливими освітніми потребами під час навчання, а також надає гарантії захисту учнів від булінгу. Окрім цього, документ передбачає обов’язкове навчання вчителів основам домедичної допомоги та закриває доступ у заклад особам, які вчинили злочин проти статевої свободи чи статевої недоторканності дитини.

Право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу освіти. Ідеологія такої перевірки змінена – вона направлена передусім на підтримку та захист школи та всіх учасників освітнього процесу. Якщо батьки вбачають проблеми у роботі закладу та вичерпали усі можливості вирішити це разом із адміністрацією школи, інституційний аудит зможе розставити крапки над «і» та допомогти знайти оптимальний вихід із ситуації.

Якими є основні новації Закону для освітніх управлінців?

Більше можливостей для підсилення шкіл педагогами. Новоприйнятий Закон відкриває можливість стати вчителем людині з будь-якою, а не лише педагогічною, вищою освітою. Також документом передбачається, що обов’язкове переведення вчителів-пенсіонерів на строкові контракти має відбутись до 1 липня 2020 року.

Нові підходи до призначення директорів шкіл. Згідно з Законом «Про освіту», директор може займати свою посаду не більше 2 термінів по 6 років поспіль в одному закладі.

Однак щоб ця змінність влади давала позитивні наслідки для розвитку закладу, мають діяти прозорі та чесні механізми виборів директорів. З урахуванням пілотування різних видів конкурсного відбору директорів Закон встановлює, що колектив школи та батьки відіграватимуть дорадчу роль під час виборів, але сам конкурс проводитиме незалежна комісія. Також обов’язковою є відеотрансляція та відеофіксація відбору. Це має мінімізувати використання адмінресурсу директором, а також вплив виборів на навчальний процес.

Закон також передбачає, що в межах конкурсу директор обов’язково повинен буде представити стратегічний план розвитку закладу.

При цьому до 1 липня 2020 року директори шкіл, які перебувають на безстрокових трудових угодах, будуть в обов’язковому порядку переведені на строкові трудові угоди на 6 років (на 1 рік – для директорів, які отримують пенсію за віком) з наступною можливістю брати участь у конкурсі.

Фінансова автономія шкіл. Новоприйнятий Закон передбачає більше можливостей для шкіл у використанні власних коштів. Зокрема на:

 • формування структури закладу та штатного розпису;
 • встановлення доплат, надбавок, виплати матеріальної допомоги, премій та/або їхніх розмірів, інших видів стимулювання та відзначення працівників;
 • оплату поточних ремонтних робіт приміщень і споруд закладів загальної середньої освіти;
 • оплату підвищення кваліфікації педпрацівників;
 • укладення цивільно-правових угод для забезпечення діяльності закладу.

Освіта.ua
16.01.2020

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Михаил
"Відповідна стаття документа була написана за результатами численних консультацій з представниками національних меншин та за результатами рекомендацій Венеціанської комісії" - нахабна державна брехня!
евгений
Для Михаил: а що з тобою не СОГЛАСОВАЛИ?
Коментувати
Горбань Віктор
"Учитель отримає реальні можливості педагогічної свободи: Формувати програму на основі Державного стандарту" - ДЕМАГОГІЯ! Який смисл створювати власну програму, якщо підручники написані відповідно до міністерської програми! Що, самому і підручники писати? "Розробляти власну систему оцінювання та мотивації учнів" - ДЕМАГОГІЯ! Для чого, якщо у класний журнал ставити оцінки за 12-бальною шкалою!
Svitlana
Для Горбань Віктор: За 12-бальною шкалою семестрове і річне оцінювання, а так - хоч зірочки малюйте, але обгрунтуйте свою шкалу .
Коментувати
Микола Аверін
І знову реформатори за масою інновацій, переважно закордонних, не побачили у НУШ людину. В оновленому Законі про повну загальну освіту відсутнє бодай одне положення про нагальність розв’язання центральної освітньо-педагогічної проблеми - проблеми вдосконалення людини, тобто знову проігноровані Концепція та Метод самоорганізації особистості учня. Дивні, одначе: чи то некомпетентність, чи то упертість офіційної вітчизняної педагогіки стосовно дотримання у освітньо-педагогічному процесі синергетичного принципу. який передбачає необхідність самопізнання до будь-якого пізнання.
Володимир
У класах по 26-27 учнів ,на перевірку зошитів з рідної мови щодня використовую 5 годин при навантаженні 20 тижневих годин, таким чином, витрати часу на виконання цієї роботи значно перевищують основний робочий час. Виникає питання, чому така низька оплата праці за дану роботу? Адже такі ж 20 % теж отримує вчитель фізичної культури за завідування спортзалом і нічого при цьому не робить.
олександр
Для Володимир: Йди получи диплом вчителя фізичної культури
Пупкин васько
Ахаха, или сети листья, Падло!!
Коментувати
Розчарована вчителька
А чи є конституційним переведення на строкові договори з безстрокових вчителів пенсіонерів та керівників? А чи не здається вам, що конкурс для керівників вигадали щоб позбутися "незручних" не тільки керівників , а і закладів освіти? Замисліться, нас спеціально усіляко відволікають від більш глобальних проблем та питань... А шкода, бо нас взагалі за людей не вважають.
123
Закон, безумовно, хороший, але враження таке, що його писали люди, що ніколи не були у школі. Як вам, наприклад, пункт: "Батьки учнів мають право бути присутніми на навчальних заняттях своїх дітей за попереднім погодженням з керівником закладу освіти." А раніше когось з батьків не впускали до школи та на урок до власної дитини? Чи законотворці зовсім відірвалися від дійсності? А ось цей пункт так дуже правильний: "2. Єдність навчання, виховання і розвитку учнів забезпечується спільними зусиллями всіх учасників освітнього процесу." Батьки мають обов’язково докладати зусиль до процесу. І це правильно: "Залучати учнів, які не досягли повноліття, до участі у заходах, організованих громадськими об’єднаннями, дозволяється виключно за згодою їхніх батьків." Архіправильно. Один момент незрозумілий: учні з ООП навчатимуться у звичайному класі, серед інших дітей, чи в окремому класі?
Олена
Дякую за докладні та цікаві тези. Все ж таки де знайти повний текст Закону України "Про загальну середню освіту"?
Ludmila
Що означає :оплата за перевірку навчальних робіт? Робіт з яких предметів ? Про зошити не прописано нічого. З прочитаного не зрозуміло))))
Олена
Gрипустимо, директор пропрацював 2 терміни - 6 років, де він буде працювати далі вчителем, якщо годин його предмета немає?
Леся
Для Олена: Він може, якщо пройде конкурс, бути директором в іншій школі.
Коментувати
Л
А ЧОМУ МІЙ КОМЕНТ ПРО МОН ТА МІНІСТРИНЮ ВИДАЛИЛИ? Я НАВІТЬ ЗНАЮ, ТОМУ ЩО БУЛО БАГАТО ЛАЙКІВ ПІДТРИМКИ.
Тетяна
Не зрозуміло з мовами, тобто ми у всіх трьох моделях враховуємо інтереси на меншин, а де враховані інтереси українців. Чому, навіть, в третій моделі, спочатку прописується мова викладання меншин, а потім і українська. А якщо я не хочу, щоб моя дитина вчила російську, і таких батьків як я, багато
Олена
Для Тетяна: це стосується шкіл з російською мовою викладання. В школа з українською мовою викладання діти з 1 по 12 клас будуть вчитися українською.
Коментувати
Вчителька
І які такі зміни по суті несе цей закон? Для директорів і пенсіонерів - контракт? А все інше буде без змін - повірте! Нічого кардинально не зміниться!
Лада Гаврилец
Ну що ж. Порошенківська влада не наважилася прийняти цей закон. Довго з ним вовтузились, але не спішили. Ці ж тихенько, щоб вчителі швидше забули про зарплати міністрів, проголосували зеленим хором за все вкупі. Особливо сподобалось, що тепер в школі може викладати будь хто. Заходьте, не соромтися. Тепер ні знання, ні досвід вчителя нікому не потрібен. Країна унікальних ідіотів.
Іван
Для Лада Гаврилец: Ви сприймаєте все буквально. Випускник любого ВУЗу має право на викладання дисципліни , в якій він фахіваць, у ПТУ технікумах та ВУЗах. а в школі він цього робити не може. Чому? Такий приклад. Є спеціаліст з англійської мови, але по диплому він перекладач. Володіє досконало мовою. Мав стажування в середовищі носіїв мови. Але викладати, вчити інших змоги не має. Тепер буде мати. Випускники наших ВУЗів не поспішають до школи. І не скоро почнуть поспішати. Їм це не цікаво. Платня - мінімалка. Годин навантаження може бути менше ставки. Куди випускники підуть працювати? Де більша платня. Тому і треба давати тим спеціалістам з вищою освітою, які знають добре предмет викладання і мають таке бажання. А вчителі з досвідом та знаннями, чомусь побоюються простого ЗНО з предмету викладання. Питань багато.
Ярослав
Ви зараз порівнюєте школяра з випускником школи. Ви готові, щоб ваших дітей трудовому навчанню гавчав сантехнік Петро, бо він має диплом? Чи ви впевнені, що людина, яка не має поняття, що таке клас дітей (а за новими нормами це від 25 дітей) зможе з ними працювати не травмуючи їх. Ну а при сучасній нестачі кадрів у школах нововведення виглядає як "Не маєш роботи, але є диплом - тебе чекають біржа праці та школа"
Андрій Живага
Згоден. Багато бачив дипломованих вчителів, які чудово знали свій предмет, але дати його дітям не змогли. Далі пішли зі школи із словами - "Не моє..."
Коментувати
Учитель
https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66333 За цим посиланням можна ознайомитися зі змістом Закону. Унизу веб-сторінки є запис "Текст законопроекту до другого читання. 14.01.2020"
Л
ЛЮДИНА З БУДЬ-ЯКОЮ ВИЩОЮ ОСВІТОЮ ОБІЙДЕТЬСЯ І БЕЗ ВЧИТЕЛЯ-НАСТАВНИКА, адже всі такі"розумні". Так що яжмать і яжбать "ВЕЛКОМ" до школи, а ми подивимося на скільки вас вистачить.
Іван
Для Л: Якщо Ви вважаєте працю вчителя самою складною та важкою, а інші види робіт легенькою мандрівкою, то Ваша думка помилкова. Або Ви ніде більше не працювали, або і там били байдики. Якщо є велике бажання і знання, нічого складного у праці вчителя немає. Є доволі багато вчителів, які проробили 30 років в школі, а спільну мову з учнями знайти так і не змогли.
Л
Для Івана: " ШАНОВНИЙ" , ВАМ НІЩО НЕ ЗАВАЖАЄ ДОКОРІННО ЗМІНИТИ ТРУДОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ: ПРИЙТИ ДО ШКОЛИ ТА " СМАКУВАТИ ПЛОДИ "вашої "творчої діяльності" з дітьми. А потім уже " РОЗПЛИВАТИСЯ МИСЛІЮ ПО ДРЕВУ" про освітян. А так , як махаєш вилами гній , то продовжуй й надалі, або " БЕРИ ВЕЛИКЕ БАЖАННЯ" І ЧЕШИ ДО ШКОЛИ, " ТРУДЯГО". ЧЕКАЮ НЕДОЧЕКАЮСЯ НА ТЕБЕ.
Л
Для Іван: А ЗА МОЇХ УЧНІВ МОЖЕТЕ НЕ " ХВИЛЮВАТИСЯ" , ЯКРАЗ ВОНИ МЕНЕ ЛЮБЛЯТЬ І ПОВАЖАЮТЬ. НАВІТЬ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ШКОЛИ ММ ПІДТРИМУЄМО ДРУЖНІ СТОСУНКИ. І НЕ ПУТАЙТЕ ДІТЕЙ З ЯЖМАТЬ та ЯЖБАТЬ. Є ТАКА НАРОДНА МУДРІСТЬ:" ХІБА ДИТИНА ВИНУВАТА, ЩО БАТЬКИ ДУРНУВАТІ". ВИ ЯКРАЗ ІЗ ЦИХ "МУДРАГЕЛІВ". ЩИРО !!!СПІВЧУВАЮ!!! ВАШИМ ДІТЯМ. ПРИХОДЬТЕ "ЛЕГКО ПРАЦЮВАТИ" , НЕ СОРОМТЕСЯ.
Коментувати
chemerpil licey
Яка наповнюваність класів відповідно до нового закону, і де можна знайти текст нового закону про освіту?
Учитель
Для chemerpil licey: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66333
Коментувати
Ігор
А скільки годин на повну ставку відповідно до нового закону потрібно мати? Залишили 18 годин чи прийняли 20?..
Павлович
Для Ігор: 18 год. Ст. 24 п. 3.1
Коментувати
Наталія
Текст вже оприлюднений? Хочеться почитати!
Анатолій
Для Наталія: так
Олена
А де можна ознайомитися з текстом?
Директор
Для Анатолій: Поділіться посиланням на текст Закону, будь ласка!!!
Коментувати