Ключі до успіху. Програма виховної роботи учнів 5-7-х класів

Допомогти дитині знайти свій ключ до успіху - основне завдання кожного педагога. Цим і пояснюється назва програми виховної роботи з підлітками. Робота за такою програмою допоможе класному керівнику підібрати ключик до брами успіху кожного учня, відкрити її юним очам і вказати шлях до самовдосконалення, котрому немає меж

Пояснювальна записка

Програми «Ключі успіху» розрахована на три роки і призначена для організації виховної роботи з учнями 5-7-х класів. Змістом програми передбачено залучення підлітків до різних видів діяльності та створення умов для всебічного зростання особистості.

Гармонійний розвиток особистості підлітка в контексті даної програми вимагає реалізації таких завдань:

 • формування соціально значущих цінностей особистості;
 • розвиток пізнавальних, творчих, організаторських і комунікативних здібностей;
 • створення умов для самопізнання, самовизначення та самореалізації особистості підлітка;
 • стимулювання прагнення кожного учня до самоосвіти та самовдосконалення;
 • виховання громадянських якостей особистості.

Вихідними принципами педагогічної діяльності мають бути: системність, доступність, зв'язок із життям, урахування вікових та індивідуальних особливостей учнів, особистісно зорієнтований, діяльнісний та комплексний підходи до організації виховного процесу, оптимальний вибір форм і методів роботи.

Структура програми відображає наступність у роботі з підлітками та складається з таких основних напрямів: здоров'я, спілкування, навчання, дозвілля. Організація діяльності за даними напрямами передбачає засвоєння учнями відповідних ключових тез та основних понять. Основними засадами формування соціально активної особистості є використання надбань національної та світової культури, застосування комплексу методів, нетрадиційних форм і засобів організації виховного процесу з підлітками.

Складовими структури програми є: напрям діяльності, ключові тези, основні поняття, народна мудрість, висловлювання видатних людей (афоризми), орієнтовні форми та методи організації класного колективу.

Робота за програмою ґрунтується на організації різнопланової діяльності школярів і тісній співпраці класного керівника з педагогом-організатором, практичним психологом, соціальним педагогом, учителями, методичною сестрою та лікарем-педіатром, батьками та громадськістю.

Перелік літератури може доповнюватися за рахунок нових видань.

Зміст програми

Організація різнопланової діяльності класного колективу у 5-му класі

Ключ «Здоров'я»

Ключові тези

Вивчення індивідуально-типологічних особливостей учня. Психологічний стан школярів. Риси характеру дитини. Зв'язок темпераменту та характеру. Складання індивідуальних програм здоров'я на основі медичних карт учнів. Організація режиму дня. Харчування. Загартування дитячого організму як умова здорового способу життя.

Поняття

Здоров'я. Здоровий спосіб життя. Раціональне харчування. Загартування. Гігієна. Режим дня.

Характер. Темперамент та його типи: холерик, сангвінік, меланхолік, флегматик.

Орієнтовні методи та форми організації діяльності класного колективу

 • Тестування (використання тестів з метою визначення темпераменту, особливостей характеру, рівня розумового розвитку).
 • Години спілкування: «Бережи свій час», «Твій режим дня», «Що означає харчуватись раціонально».
 • Зустріч із лікарем «Бережи здоров'я змолоду».
 • Індивідуальні бесіди з учнями на теми: «Лікар тобі радить», «Правильне харчування та здоровий сон - запорука міцного здоров'я», «Загартування та фізичні вправи - необхідні умови здорового способу життя».
 • Батьківські збори «Здоров'я нашої родини».

Народна мудрість

Бережи одяг, доки новий, а здоров'я - доки молодий.

Без здоров'я нема щастя.

Як на душі, так і на тілі.

Гіркий тому вік, кому треба лік.

У здоровому тілі - здоровий дух.

Афоризми

Найперше багатство - це здоров'я.

Р. Емерсон

Життя вимагає руху.

Аристотель

Підтримка здоров'я є обов'язок.

Г. Спенсер

Існує безліч хвороб, а здоров'я - лише одне.

Сократ

У людині є три характери: той, який їй приписують, той, який вона сама собі приписує і, нарешті, той, який є в неї насправді.

В. Гюго

Ключ «Спілкування»

Ключові тези

Мова та засоби мовлення. Невербальна комунікація як допоміжний засіб спілкування, навчання учнів способам спілкування. Комунікативна культура - запорука щирого спілкування. Формування колективу та культура спілкування.

Поняття

Засоби мислення. Слово. Міміка. Жести. Культура мовлення. Культура спілкування.

Орієнтовні методи та форми організації діяльності класного колективу та батьків

 • Тестування: використання методики «Ваш стиль спілкування».
 • Тренінги: «Вчимося правильно спілкуватися», «Знову познайомимось».
 • Ігрові тренінги: «Сувенір друзям», «Мистецтво дарувати».
 • Бесіда-роздум «Що означає поняття «спілкуватися правильно».
 • Батьківські збори «Наука спілкування».

Народна мудрість

Слово - не горобець, вилетить - не впіймаєш.

Знаєш - кажи, не знаєш - мовчи.

Усіх слухай, а свій розум май.

Добрая тая рада, де щирая правда.

Хто людей питає, той розум має.

Афоризми

Багато говорити і багато сказати - не одне й те ж.

Софокл

Поетами народжуються, а ораторами стають.

Цицерон

Уміння вести розмову - це талант.

Стендаль

Ну що б, здавалося, слова?

Слова та голос - більш нічого.

А серце б'ється - ожива, як їх почує!..

Т. Г. Шевченко

Без мови нашої, юначе, й народу нашого нема.

В. Сосюра

Ключ «Навчання»

Ключові тези

Вивчення пізнавальних можливостей дітей. Увага, пам'ять, мислення як основа навчальної діяльності школярів. Працездатність учнів. Мотиви навчання підлітків.

Поняття

Розум. Уміння та навички. Здібності. Пам'ять. Увага. Спостережливість. Мислення. Працездатність. Активність.

Орієнтовні методи та форми організації діяльності класного колективу

 • Уроки знань.
 • Години спілкування: «Учись учитись», «Подорож у країну знань».
 • Гра «Чи уважний чи читач?».
 • Вікторини: «На казковому полі», «Три мудреці».
 • Бесіда з батьками не тему «Здібності вашої дитини».
 • Співпраця з учителями-предметниками, заступником директора з виховної роботи.
 • Круглий стіл з батьками на тему «Навчання та виховання - завжди поряд».

Народна мудрість

Шануй вчителя, як родителя.

Вчиться - завжди пригодиться.

Учись змолоду - пригодиться на старість.

Вчення - світ, а невчення - тьма.

Книга вчить, як на світі жить.

Не кажи не вмію, а кажи - навчусь!

І сила перед розумом никне.

Розуму не позичиш.

Мудрий ніхто не вродився, а навчився.

Афоризми

Не слід лягати спати, перш ніж не скажеш собі, що за день ти чомусь навчився.

Г. Ліхтенберг

Якщо ти будеш допитливим, ти будеш багато знати.

Сократ

Найвища насолода - досягти того, чого, на думку інших, ви не можете досягти.

В. О. Сухомлинський

Не знати - однаково, що не розвиватися, не рухатися.

М. Горький

Треба багато вчитися, щоб зрозуміти, що мало знаєш.

М. Монтень

Мислення - мати діяльності.

Т. Карлейль

Без праці не може бути чистого та радісного життя.

А. П. Чехов

Ключ «Дозвілля»

Ключові тези

Вивчення творчих здібностей та інтересів. Вільний час і дозвілля. Заняття в години дозвілля. Уміння організовувати власне дозвілля. Організація дозвіллєвої діяльності учнів у позакласний час. Організація ігрової діяльності в години дозвілля. Пізнання дитиною прекрасного у праці як основа дозвіллєвої діяльності.

Поняття

Творчі здібності. Обдарованість. Талант. Дозвілля. Дозвіллєва кваліфікація. Гра. Самоврядування.

Основні методи та форми організації діяльності класного колективу

 • Трудові десанти: «Моя праця - моїй школі, моєму місту».
 • Свято Першого дзвоника. День міста, ярмарок «Дарунок осені», спортивне свято, сімейне свято.
 • Ігрові програми: «Веселка», «Веселі естафети», «Попелюшка», «Господарочка», «Нумо, хлопці», «Лицарський турнір».
 • Зустрічі в музичній вітальні «Нотка».
 • Конкурси: малюнків - «Моє місто», читців - «І в пам'яті, і в серці», квіткових композицій - «Веселі барви».
 • Години спілкування: «Як я проводжу свій вільний час», «Моє дозвілля з друзями», «Моє дозвілля в сімейному колі».
 • Бесіди: «Про працю і талант», «Лежить дорога до щастя через працю», «Ціна однієї хвилини», «Черговий - це відповідально!».

Народна мудрість

Зробив діло - гуляй сміло.

Без охоти нема роботи.

Добре діло - утіха, як ділові не поміха.

Коли став робити, то байдики не бити!

Кінець діло хвалить.

Аби танцювати вміла, а роботи лихо навчить.

Згаяного часу і конем не доженеш.

Афоризми

Радіти самому - це сумно.

Т. Лессінг

У праці з доброї волі є душа, є натхнення.

А. Франс

Людина не повинна присвячувати весь свій час тільки праці, їй необхідний відпочинок.

В. Смольянінов

Організація різнопланової діяльності класного колективу в 6-му класі

Ключ «Здоровя»

Ключові тези

Профілактика захворювань. Попередження травматизму Надання першої медичної допомоги. Турбота про власне здоров'я, про здоров'я інших. Отримання правил особистої гігієни як головна умова забезпечення здорового способу життя.

Поняття

Фізичний розвиток, підлітковий вік. Гігієна підлітка. Травматизм. Хвороби та їх профілактика.

Орієнтовні методи та форми організації діяльності класного колективу

 • Заняття «Що маю знати, щоб зберегти своє здоров'я».
 • Спортивне свято «Тато, мама, я - спортивна сім'я».
 • Екскурсії до дитячої лікарні.
 • Ігри-тренінги: «Дивись під ноги», «Проблема на долоні», «Щоб не трапилось біди, правил дорожніх дотримуйся завжди».

Народна мудрість

Хворобу легше попередити, ніж потім з нею боротись.

Існує безліч хвороб, а здоров'я лише одне.

Не кажеш правди лікарю - обманюєш себе.

Чистота - запорука здоров'я.

Афоризми

Здоров'я - це те, що люди найбільше прагнуть зберегти, але найменше бережуть.

Ж. Лабрюйєр

Здоров'я не цінують, доки не приходить хвороба.

Т. Фуллер

Здоров'я набагато більше залежить від наших звичок і харчування, аніж від мистецтва лікування.

Д. Леббок

Головні медикаменти - це чисте повітря, холодна вода.

В. Д. Полєнов

Ключ «Спілкування»

Ключові тези

Спілкування як міжособистісні зв'язки школярів. Соціальні норми та соціальний контроль - необхідні умови доброзичливого спілкування. Вивчення сили взаємостосунків дітей у колективі, у сім'ї, з дорослими. Особистість і колектив. Організація колективної творчої діяльності як умова згуртування учнівського колективу. Роль спілкування у процесі підготовки та проведення колективних творчих справ. Подолання міжособистісних конфліктів як запорука єдності колективу.

Поняття

Особливість. Індивідуальні риси. Колектив. Колективна творча справа. Спілкування в учнівському колективі. Взаємини. Дружба. Конфлікт.

Орієнтовні методи та форми організації діяльності класного колективу

 • Соціометрія.
 • Тестування: «Моя думка про клас», «Чи хороший ти друг?».
 • Тренінг «Чи вміємо ми берегти таємницю».
 • Ігри: «Банк ідей», «Чарівний стілець».
 • Ігрова програма «Джентльмен-шоу».
 • Школа ввічливих наук.
 • Колективні творчі справи: «Вечір веселих завдань», «Естафета улюблених занять».
 • Індивідуальні бесіди «Навчися слухати та розуміти».
 • Батьківські збори «Культура спілкування батьків - приклад для дитини».

Народна мудрість

Розумний слова побоїться, а дурневі й батіг не допоможе.

Де згода панує, там і горе танцює.

Дружні сороки орла заклюють.

Згода дім будує, а незгода руйнує.

Краще солом'яна згода, як золота зваба.

Де незгода, там часто шкода.

Усі за одного і один за всіх.

Де гурт - там і сила.

Дружній череді і вовк не страшний.

Одна бджола мало меду наносить.

Один цвіт не робить вінка.

Афоризми

Лише один урок з дитинства найважливіший - не робити нікому зла.

Ж.-Ж. Руссо

Якщо хочеш отримати розумну відповідь - запитуй розумно.

І. Гьоте

Мистецтво слухати - майже рівнозначне мистецтву говорити.

П. Буаст

Наша мова - найважливіша частина не лише нашої поведінки, а й нашої особистості, нашої душі, розуму, нашої здатності не піддаватися впливам середовища, якщо воно затягує.

Д. С. Ліхачов

Ключ «Навчання»

Ключові тезі

Пізнавальні інтереси та нахили як стимул навчання. Здібності учня. Здатність самостійно працювати як одна з необхідних умов навчання. Розумовий розвиток та інтелект учнів. Попередження труднощів навчання школярів.

Поняття

Інтереси. Нахили. Здібності. Інтелект. Самостійність. Ініціатива. Наполегливість.

Орієнтовні методи та форми організації діяльності класного колективу:

 • Тестування: «Ставлення учнів до навчання», «Твій творчий потенціал», «Визначення інтелекту дітей 10-12-ти років».
 • Гра-експрес: «У країну Мудрагелію», «Місто веселих майстрів».
 • Пізнавальні ігри: «Що? Де? Коли?», «Ерудит», «Кмітливі, вперед!», «Пізнавальний міні-хокей».
 • Екскурсія «Бібліотека - повітря освіти».
 • Бесіда з батьками на тему «Здібності ваших дітей».
 • Тематичні діалоги: «Я і наука», «Я і світ».

Народна мудрість

Розум за гроші не купиш.

Золото без розуму - болото.

Хто розуму не має, тому й коваль не вкує.

Не бійся розумного ворога, а бійся дурного приятеля.

Не бажай синові багатства, а бажай розуму.

Не пером пишуть, а умом.

Пташка красна своїм пір'ям, а людина - своїм знанням.

Афоризми

Уважай нещасним той день чи ту годину, в які ти не засвоїв нічого нового і нічого не додав до своєї освіти.

Я. Коменський

Силу розуму дають вправи, а не спокій.

А. Поп

Постав над собою 100 вчителів - вони виявляються безсилими, якщо ти сам не змусиш себе вчитися.

В. О. Сухомлинський

Всяка справжня освіта здобувається лише шляхом самоосвіти.

М. Рубакін

Ключ «Дозвілля»

Ключові тези

Діяльність класу в системі діяльності школи. Організація колективних творчих справ трудового характеру. Участь школярів у пошуковій роботі. Організація суспільно-корисної праці в години дозвілля. Інтереси та захоплення учнів класу. Родинне дозвілля.

Поняття

КТС - колективна творча справа. Суспільно-корисна праця. Трудові доручення. Ініціатива. Самовдосконалення. Сімейні захоплення. Вільний час. Раціональне використання вільного часу. Культура відпочинку. Культура дозвілля.

Орієнтовні методи та форми організації діяльності класного колективу

 • Трудові справи: «Трудовий сюрприз», операція «Затишок».
 • Організація пошукової роботи: збір матеріалу «Нашій школі - 60!», ранок для третьокласників «Ви вже не маленькі, наші дорогесенькі».
 • Випуск класних газет: «Подаруємо радість», «З Новим роком!», «Смійтеся на здоров'я!».
 • КТС: «Зустрічаємо Новий рік», ляльковий театр.
 • Сімейне свято «Берегиня роду».
 • Пошукова гра на місцевості «Знайди скарб».
 • Ігрові програми: «Тато, мама, я - читацька сім'я», «Роби як я, роби краще, ніж я!».
 • Колективні творчі справи «Світ моїх захоплень», усний журнал «У світі живопису».
 • Вікторини: «Марафон ерудитів», «Склади слово».
 • Анкетування батьків з метою з'ясування стану трудового виховання дитини та проведення годин дозвілля в родинному колі.
 • Батьківська конференція «Родинне дозвілля».

Народна мудрість

У колективі чужої роботи нема.

Слово - полова, а праця - диво.

Берися дружно - не буде сутужно.

Маленька праця краща за велике безділля.

На дерево дивись, як родить, а на людину, як робить.

Добре діло роби сміло.

Уміли працювати, уміймо й відпочивати.

Афоризми

Тісна співпраця - шлях до великого успіху.

В. О. Сухомлинський

Бездіяльність корисна як відпочинок, але шкідлива як заняття.

Сенека

Я ніколи не буваю таким зайнятим, як у години дозвілля.

Цицерон

Дозвілля без духовних занять - загибель для людини.

А. Шопенгауер

Організація різнопланової діяльності класного колективу в 7-му класі

Ключ «Здоров'я»

Ключові тези

Статеве виховання як одна з необхідних умов здорового способу життя. Навколишній світ та дитячі неврози. Шкідливі звички як фактори, що негативно впливають на здоров'я. Здоровий спосіб життя як запорука щастя.

Поняття

Стать. Чоловік. Жінка. Емоційне здоров'я. Стрес. Здоров'я та негативний вплив шкідливих звичок: куріння, алкоголізму, наркоманії.

Орієнтовні методи та форми організації діяльності класного колективу

 • Лекції: «Бережіть здоров'я змолоду», «Небезпека шкідливих звичок», «Наркоманія - дорога у прірву» (зустріч із лікарем).
 • Бесіда «У здоровому тілі - здоровий дух».
 • Години спілкування: «Про мене, про тебе, про неї, про нього», «Красиве й корисне», «Косметика: краса чи шкідливість».
 • Перегляд та обговорення фільмів.
 • Тестування.
 • Групова справа «Проблема на долоні».
 • Колективі творчі справи спортивного характеру: «Мама, тато, я - здорова сім'я», «Сюїта туристичних ігор».

Народна мудрість

Доки здоров'я служить, то чоловік не тужить.

Здоров'я маємо - не дбаємо, а погубивши - плачемо.

Весела думка - половина здоров'я.

Держи горлову в холоді, ноги в теплі, проживеш довгий вік на землі.

Як немає сили, то й світ не милий.

Здоровому все здорово.

Афоризми

Здорова людина - найдорогоцінніший витвір природи.

Т. Карлейль

Здоров'я - мудрих гонорар.

П. Беранже

Єдина краса, яку я знаю, - це здоров'я.

Г. Гейне

Мудра людина в перш чергу уникатиме хвороб, а не вибиратиме засоби проти них.

Т. Мор

Життєрадісність - це не тільки ознака здоров'я, а й найдієвіший засіб, котрий позбавляє від хвороб.

С. Смайсл

Ключ «Спілкування»

Ключові тези

Усвідомлення «Я-концепції» як необхідна умова формування у школярів позитивних якостей. Духовне зростання особистості школяра. Самоствердження учнів у колективі. Самовдосконалення як формування характеру. Спрямованість особистості та її творчий потенціал як чинники самовизначення.

Поняття

Я-концепція. Саморозвиток. Самопізнання. Самовдосконалення. Світ. Людство. Сенс життя. Майбутнє. Мрії. Самовизначення. Самореалізація.

Орієнтовні методи та форми організації діяльності класного колективу

 • Тестування учнів з метою визначення рівня їх самооцінки.
 • Анкетування підлітків з метою виявлення ними власних здібностей, рис та якостей.
 • Тренінг спілкування «Дозволь собі бути щасливим».
 • Огляди преси: «У світі цікавого», «Факти, події, коментарі».
 • КТС: «Жива газета», «Презентація світу», «Людина скрізь».
 • Конкурси: «Мій характер у малюнках», «Дотепне слово», «Дружній шарж».
 • Бесіда-роздум «Чому в мене такий характер?».
 • Диспут «Ким бути чи яким бути?».
 • Круглий стіл «Батьки і діти - вічна проблема: шляхи розв'язання».

Народна мудрість

У колективі чужої роботи немає.

Від теплого слова і лід розтане.

Дружно люди візьмуться - гори здадуться.

Де гурт - там і сила.

Не говори, що знаєш, але знай, що говориш.

Умій сказати, умій і змовчати.

Афоризми

Пізнай себе і ти пізнаєш світ.

Сократ

Людина повинна навчитись підкорятися собі самій.

Цицерон

Якщо ви хочете, щоб вас поважали, майте справу тільки з тими людьми, які заслуговують на повагу.

Ж. Лабрюйєль

Чим людина розумніша і добріша, тим більш вона помічає добра в інших людях.

Б. Паскаль

Ключ «Навчання»

Ключові тези

Здатність школяра раціонально планувати свою навчальну діяльність як одна з умов успішного навчання. Самоосвіта учнів - важлива складова навчання. Культура розумової праці дитини. Творча діяльність школярів. Самозвіт школяра як уміння аналізувати свою роботу.

Поняття

Раціональне планування. Самоосвіта. Культура розумової праці. Самоаналіз. Самозвіт. Аналіз ситуації.

Орієнтовні методи та форми організації діяльності класного колективу

 • Участь у предметних олімпіадах.
 • КТС пізнавального характеру: турнір-вікторина, турнір знавців, прес-конференція.
 • Бібліотечні уроки: «Книга вчить, як на світі жить», «Як з'являються інтереси».
 • Диспут «Контроль і самоконтроль: з чого вони починаються».
 • Заочна подорож «По континентах».
 • Батьківські збори «Наші діти - наша спільна турбота».

Народна мудрість

Вік живи - вік учись.

Чого навчився, того за плечима не носити.

Наука в ліс не веде, а з лісу виводить.

Учитись ніколи не пізно.

Афоризми

Силу розуму дають вправи, а не спокій.

А. Поп

Найкращий радник - наука, бо вона ніколи ні до кого не підлещується.

Демокрит

Неправильні знання - гірші за незнання.

А. Дістервег

Знання і тільки знання роблять людину великою і вільною.

Д. Пісарєв

Тільки знання є результатом наших надбань, які ми здобуваємо самі.

Я. Колас

Ключ «Дозвілля»

Ключові тези

Створення оптимального соціокультурного мікроклімату у класному колективі та умов для самореалізації школярів у процесі пізнавальної, трудової, ігрової, спортивної, художньо-естетичної, організаторської діяльності. Прилучення школярів до культурних надбань українського народу, кращих зразків світової культури.

Поняття

Мікроклімат. Духовна культура. Звичаї. Обряди. Відродження. Добробут рідного міста.

Орієнтовні методи та форми організації діяльності класного колективу

 • Уроки пам'яті «Ваш світлий подвиг незабутній».
 • Відвідування концертів творчих колективів міста «Зустріч із прекрасним».
 • Тематичний вечір «Залиши після себе слід на землі».
 • Конкурс творів «Що є для мене Батьківщина».
 • Єралаш «Один день із життя класу».
 • Цікаві зустрічі «Людей нецікавих у світі не буває».
 • Свято «Дерево мого родоводу».
 • Трудовий сюрприз «Затишок і краса».
 • Трудовий десант «Школа - наш дім, ми - господарі в нім».
 • КТС: «Кільцівка пісень», «Вечір розгаданих і нерозгаданих таємниць», «Концерт-«блискавка», усний журнал «У світі мистецтва».
 • Вікторини: «Погоня в лабіринті», «Історико-географічний хокей».
 • Морально-етичні бесіди «Як співіснують Добро і Зло».

Народна мудрість

Згаяного часу і конем не доженеш.

Без охоти нема роботи.

Добре діло - утіха, як ділові не поміха.

В гурті робити, як з гори бігти.

Вмій пожартувати та знай, коли перестати.

Добре роби - добре й буде.

Де рідний край, там і рай.

Афоризми

Для того щоби підвищувати культуру, потрібно звертатись до культурних надбань людства.

В. О. Сухомлинський

І у веселощах, і у праці не доводь себе до перевтоми; перше - шкодить тілу, а друге - здібностям.

Піфагор

Програма виховної роботи, 8-9-й кл.

Програма передбачає системність у широкому, різноманітному та складному спектрі виховної діяльності класного керівника, котрий прагне вивести на життєвий шлях фізично здорових, морально сильних, зі сформованим характером та світоглядом, самодостатніх творчих особистостей. Програма реалізує принцип наступності, оскільки є логічним продовженням програми «Ключі до успіху» для учнів 5-7-х класів.

Застосування наступності та системного підходу дозволяє зробити виховний процес більш цілеспрямованим, керованим і, найважливіше, ефективнішим.

Основною особливістю особистісного розвитку старшокласника є допоміжний розвиток самосвідомості, самооцінки, підґрунтям якої є самоаналіз оцінювання власної діяльності. Старшокласники націлені на майбутнє, мають певні плани щодо професії та особистого життя. Вони вперше закохуються. Це період становлення громадянської зрілості, пік романтики, дерзань, юнацьких мрій, пов'язаних з усвідомленням сенсу життя.

Тому метою програми є продовження реалізації формування ціннісних орієнтацій особистості.

Програмою передбачено реалізацію таких завдань:

 • фізичний розвиток і зміцнення здоров'я старшокласників;
 • формування громадянської позиції, екологічної культури, гармонії відносин із природою, творчої працелюбності особистості;
 • розвиток художньо-естетичної культури, пізнавальної та соціальної активності;
 • утвердження принципів загальнолюдської моралі.

Програма розрахована на чотири роки та складається з двох частин:

І частина - «Світ навколо мене» (8-9-й кл.).

ІІ частина - «Шлях у доросле життя» (10-11-й кл.).

Кожна частина програми виховної роботи з учнями 8-11-х кл. складається із трьох напрямів (стежинок):

 • перша стежинка - «Я і природа»;
 • друга стежинка - «Лабіринт для знаверінтів» (знавців, ерудитів, інтелектуалів);
 • третя стежинка - «Я і суспільство».

На кожній стежинці учні зустрічаються з різноманітними поняттями, сутність яких вони мають зрозуміти шляхом участі в цікавих виховних справах, запропонованих у різних організаційних формах. У ході залучення учнів до різних видів діяльності передбачено застосування комплексу методів виховної роботи.

Робота за програмою передбачає реалізацію особистісно зорієнтованого та діяльністного підходів до виховання школяра, реалізацію завдань і змісту програми.

Частина І

«Світ навколо мене» (8-9-й класи)

Стежина перша «Я і природа»

Ключові тези

 • Основні ознаки та складові здоров'я підлітка.
 • Психологія підліткового віку.
 • Відчуття, емоції, психічні та духовні почуття.
 • Чинники та механізми формування фізичного здоров'я підлітків.
 • Особливості фізичної активності підлітків.
 • Статеві особливості особистої гігієни.
 • Статева соціалізація підлітків.
 • Вплив соціального середовища на формування корисних і шкідливих звичок і способу життя.
 • Стресовий стан і психічна рівновага.

Поняття

Фізичне здоров'я. Психічне здоров'я. Валеологія. Емоційний стан. Стрес. Психічна рівновага. Духовні почуття. Статева соціалізація: стать, соціум. Соціальна та медична профілактика шкідливих звичок.

Форми позакласної виховної роботи

 • Тест «Оцінка особистісних особливостей».
 • Інформаційне повідомлення «Безпечний спосіб статевого життя».
 • Метод прогресивної релаксації Е. Джекобсона «Перед екзаменом».
 • Діалоги: «Два погляди на один факт: «Дівчатка нашого класу, які вони?», «Хлопці нашого класу, які вони?».
 • Зустріч із лікарем на тему «Особливості фізичного розвитку підлітків».
 • Вистава «Курити чи не курити?».
 • Вправа «Як сказати ні».
 • Інформаційне повідомлення «Етапи набуття навичок упевненості».
 • Вправа «Ситуаційна задача».

Скарбничка народної мудрості

Не поможуть і чари, як хто кому не до пари.

Дай серцю волю - заведе в неволю.

Хто любить людей, той довго живе (японське прислів'я)

Чоловік та жінка - одна спілка.

Жінка чоловікові подруга, а не прислуга!

Хоч ох, та вдвох.

Живуть між собою, як риба з водою.

Чоловік здуріє - пів дому згорить, а жінка здуріє - усе пожежею піде.

Перш ніж одружитись, треба роздивитись!

Афоризми

Людина - безодня, що криється в цій безодні, невідомо навіть їй самій.

І. Н. Шевелєв

Народитись мало - потрібно ще відбутись.

Ксенократ

Характер - це великий множник людських зусиль.

Арнольд

Прийняття людини такою, якою вона є, з її характером та звичками - вища мудрість сімейного життя.

П. Рутт

Любов є не що інше, як прагнення щастя для іншого.

Д. Юм

У коханні втрачають розум, у шлюбі помічають, що втратили.

Моріц Сапфір

Найкращі ліки від стресу, психічної перевтоми та депресій - це обґрунтована неквапна розмова із самим собою.

І. Н. Шевелєв

Стежинка друга

«Лабіринт для знаверінтів»

Ключові тези

 • Загальні здібності учнів.
 • Навчальне навантаження та адаптація до нього школярів.
 • Працездатність і навчальна активність підлітків. Уміння учнів планувати та раціонально організовувати свою навчальну та іншу діяльність.
 • Творча уява.
 • Мовленнєве спілкування.
 • Коло інтересів.

Поняття

Інтелект. Інтелектуал. Ерудиція. Ерудит. Обдарування. Самоорганізованість. Працездатність. Інтереси.

Форми позакласної виховної роботи:

 • Тест для школярів «Особливості розумової працездатності».
 • Комплексна діагностика інтелектуального розвитку учнів 8-9-х класів.
 • Методика «Карта інтересів».
 • Мотиваційний тренінг «Як спонукати себе та інших до ефективної діяльності».
 • Інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?».
 • Вікторина «Підліток і право».

Скарбничка народної мудрості

Учений іде, а неук слідом спотикається.

Гарна птиця пером, а людина розумом.

Книга вчить, як на світі жить.

Що маєш казати - наперед обміркуй.

Говори мало, слухай багато, а думай ще більше.

Краще недоговорити, ніж переговорити.

Мудрий не все каже, що знає, а дурний не все знає, що каже.

Афоризми

Успіх - наслідок і не повинен бути метою.

Г. Флобер

Успіх - дитина наполегливості.

П. Буаст

Неук має велику перевагу перед освіченою людиною: він завжди задоволений собою.

Наполеон Бонапарт

Людині, яка не слуха порад, не можна допомогти.

Франклін

Не буває великих діянь без великих перешкод.

Вольтер

Здібності, як м'язи, ростуть, лише коли їх тренувати.

У. Пен

Недостатньо мати хороший розум, головне - правильно його використовувати.

Рене Декарт

Стежина третя «Я і суспільство»

Ключові тези

Людина. Особа. Індивід. Мораль і моральність людини. Право на життя. Людина в сім'ї. Повнота життя та щастя. Свідомість і праця. Матеріальна та духовна культура. Віра, надія, любов як духовно- практичні виміри людини.

Поняття

 • Класна година-практикум «Аналіз документів про права дітей».
 • Колоквіум «Права дітей на особливу турботу».
 • Рольова гра «Знайомство з майбутнім».
 • Ділові зустрічі з людьми різних професій.
 • Година спілкування «Світ моїх захоплень».
 • Тематичний вечір «Духовна краса людини»
 • Класний лекторій «Майбутній сім'янин».

Скарбничка народної мудрості.

Заповіді

 • «Не убий».
 • «Не роби іншим того, чого не хочеш, щоб зробили тобі».
 • «Люби ближнього свого, як самого себе».
 • «Знайди перш себе, ніж шукати щось інше».

Афоризми

Величність великої людини виявляється в тому, як вона поводиться з маленькими людьми.

Т. Карлейль

Поведінка - дзеркало, в котрому кожен показує свій вигляд.

В. Гьоте

Необхідно знайти ключ до власної душі, і тоді цим ключем можна відкрити всі душі.

М. Гоголь

Людина є мірою всіх речей.

Протагор

Людина не народжується, а стає тим, ким вона є.

К. Гельвецій

Людина - це цілий світ.

Ф. М. Достоєвський

Добре бути вченим, поетом, воїном, законодавцем та ін., але погано не бути при цьому людиною.

В. Г. Бєлінський

Нічого так погано ми не знаємо, як те, що кожен повинен знати: закон.

О. Бальзак.

Затятий ворог права - привілеї.

М. Ебнер-Ешенбах

Найкращі закони народжуються зі звичаїв.

Ж. Жубер

Сім'я - це суспільство в мініатюрі.

Ф. Адлер

Чоловік і жінка - це ті дві ноти, без котрих струни людської душі не дають правильного й повного акорду.

Д. Мадзіні

Частина ІІ. «Шлях у доросле життя» (10-й клас)

Стежина перша «Я і природа»

Ключові тези

 • Умови реалізації здорового способу життя. Дорослість. Особливості дорослих.
 • Потреби та інтереси дорослих.
 • Взаємовплив духовного, фізичного, соціального та психічного здоров'я.
 • Здоровий спосіб життя та народні традиції.
 • Висока духовність народних звичаїв, традицій та обрядів.
 • Здоров'я в ієрархії життєвих цінностей.

Поняття

Довкілля. Екологія. Спадковість. Соціальне здоров'я. Традиції. Обряди. Ієрархія. Життєві цінності.

Форми позакласної виховної роботи

 • Інформаційно-рекламний вісник класу «Спорт - це моє життя».
 • Лабораторія невирішених проблем «Здоров'я - це спадщина чи власне надбання?».
 • Аукціон ідей «Як зберегти здоров'я?».
 • Вечір відпочинку «Батьківські вечорниці» (зустріч поколінь).
 • Класна година «Здоров'я від народження до довголіття».
 • Дискусія «Чи кожна людина достойна поваги?»
 • Спортивне свято «Козацькі розваги».

Скарбничка народної мудрості

Треба бути вартим самого себе.

(Східна мудрість)

Інших слухай, але і свій розум май.

Народна мудрість - невичерпна скарбниця.

Сивина - ознак мудрості.

У здоровому тілі здоровий дух.

Хліб та вода ото козацька їда.

Афоризми

Духовне здоров'я - це можливість жити повноцінним життям.

М. Палохоймо

Здорова людина - це найбільш дорогоцінне створіння природи.

Т. Карлейль

Здоров'я дорожче багатства.

Д. Рей

Хто міцний тілом, може терпіти і спеку і холод. Так і той, хто здоровий духом, у змозі перенести і горе, і радість, і інші почуття.

Епіктет

Коротке життя ми не отримуємо, а робимо його таким.

Сенека

Фізичні вправи можуть замінити багато ліків.

А. Мюссе

Мудра людина розуміє, що краще заборонити собі захоплення, ніж потім з ним боротись.

Ф. Ларошфуко

Не можна лікувати тіло, не лікуючи душу.

Сократ

Стежина друга

«Лабіринт для знаверінтів»

Ключові тези

 • Інтерес старшокласників до процесу та змісту навчальної діяльності.
 • Спеціальні здібності.
 • Свідома постановка та реалізація певної мети.
 • Здібності учнів до творчої уяви та образного мислення.
 • Використання мови як інструмент мислення.
 • Наполегливість і креативність учнів у навчанні.
 • Талант та обдарованість.
 • Прагнення перебороти труднощі в навчанні.
 • Формування опору до невдач.

Поняття

Здібності. Творча уява. Процес мислення. Креативність. Талант. Обдарованість.

Форми позакласної виховної роботи

 • Методика Ровена для вивчення логічного мислення. Тест «Зростаючі труднощі», 10-11-й кл.
 • Інтелектуальна гра «Найрозумніший».
 • Тренінг-марафон «Школа життя».
 • Науково-практична конференція старшокласників «Право молоді на працю, освіту».
 • Участь у «Ярмарку професій».

Скарбничка народної мудрості

Коли потерпів невдачу, починай спочатку.

Науку за плечима не носити.

Як замолоду навчишся, так і життя проживеш.

Афоризми

Молодість щаслива тим, що в неї є майбутнє.

М. В. Гоголь

Незнання - не доказ.

Спіноза

Хазяїн своєї долі той, хто вміє пожинати плоди своїх невдач.

І. Н. Шевелєв

Знання людей завжди веде і до самопізнання.

Н. Кельман

Сприйняття нового йде через його заперечення.

Н. Кельман

І після поганого врожаю треба сіяти.

Сенека

Стежинка третя «Я і суспільство»

Ключові тези

 • Громадянин. Суспільство. Держава. Закон.
 • Права людини. Права громадянина в Україні.
 • Сім'я та шлюб. Суспільство.
 • Формування світогляду старшокласників через світосприйняття та світоспостереження. Свідомість. Самоврядування.
 • Народні традиції, їх цінність.
 • Інформаційний простір.

Поняття

Громадянин. Держава. Закон. Світогляд. Патріотизм.

Форми позакласної виховної роботи

 • Обмін думками «Що таке громадянські цінності».
 • Диспут «Чи є актуальним поняття «патріотизм молоді»?».
 • Прес-діалог «Мудрі заповіді народів. Які вони?».
 • Моє інтерв'ю «Що таке жіночність?», «Що таке мужність?».
 • Година спілкування «Від кохання до сім'ї».
 • Гра-вправа «Давайте говорити один одному компліменти».
 • Незабутні зустрічі. Вечір поезії, присвячений звільненню України від німецько-фашистських загарбників (зустрічі з ветеранами).

Скарбничка народної мудрості

При сумнівах стримайся (латинське прислів'я)

Не бійся, що тебе не зрозуміють, бійся не зрозуміти іншого (давня мудрість).

Афоризми

Повага до людей - це повага до самого себе.

Д. Ґолсуорсі

Радісно, коли твої діти - крок уперед у порівнянні з тобою, гірко коли крок назад.

І. Н. Шевелєв

Для Батьківщини зроблено недостатньо, якщо не зроблено все.

М. Робесп'єр

Той, хто не любить свою батьківщину, нічого любити не може.

Д. Байрон

Виховуючи дітей, сучасні батьки виховують майбутню історію нашої держави.

О. С. Макаренко

Якщо люди кажуть погане про твоїх дітей, це означає, що вони кажуть про тебе.

В. А. Сухомлинський

«Шлях у доросле життя»

(11-й клас)

Стежина перша «Я і природа»

Ключові тези

 • Сенс життя, його унікальність і цінність.
 • Фізіологічна та соціальна зрілість.
 • Біосфера та здоров'я людини.
 • Розуміння цілісності та єдності людини, суспільства та природи.

Поняття

Екологія. Особиста безпека. Біосфера. Гармонія життя.

Форми позакласної виховної роботи

 • Ток-шоу «Я так думаю» на тему «Життя людини - найвища цінність».
 • Екологічна стежка «Моя поведінка в надзвичайних ситуаціях».
 • Бесіда-роздум «Моє майбутнє».
 • Мій проект «Екологічна карта міста».
 • Тренінг «Я - об'єкт природи».
 • Практикум «Збережемо довкілля».

Скарбничка народної мудрості

Природи ніколи не буде надто багато, бо вона наша мати.

Афоризми

Якщо ви хочете, щоб життя посміхалось вам, подаруйте спочатку йому гарний настрій.

Спіноза

Усі перемоги починаються з перемоги над собою.

Л. Леонов

Людина має навчитися коритися саме собі та своїм рішенням.

Цицерон

Стежина друга

«Лабіринт для знаверінтів»

Ключові тези

 • Самоосвіта.
 • Здатність передбачати наслідки досягнень тієї чи іншої мети в навчальній діяльності.
 • Відповідальне ставлення до навчання.
 • Логічне мислення. Нестандартне мислення.
 • Культура праці.

Поняття

Логіка. Самоосвіта. Гіпотеза. Стратегія.

Форми позакласної виховної роботи

 • Диспут «Навчання - то лише твоя особиста справа».
 • Математичний турнір «Піфагорові онуки».
 • Класна година «Видатні вчені України».
 • Вікторина «Історія рідного краю».
 • Усний журнал «Освіта і професія».
 • Конкурс «Знавці рідної мови».

Скарбничка народної мудрості

Заперечувати помилку - подвійна помилка (арабське прислів'я).

Ти можеш стати мудрішим трьома шляхами: шляхом досвіду - це найбільш гіркий шлях, шляхом копіювання - це найбільш  легкий шлях, шляхом розмірковування - найбільш благородний шлях (древня китайська мудрість).

Той, хто не бажає вчитись, - ніколи не стане справжньою людиною.

Афоризми

Учень, котрий вчиться без бажання, - це безкрилий птах.

Сааді

Кожна людина отримує два виховання: одне дають йому батьки, передаючи свій життєвий досвід, друге, більш важливе, вона отримує сама.

О. В. Луначарський

Логіка - бог мислячих людей.

Фейхтвангер

Роздумливість зміцнює успіх.

С. Сепор

Успіх - це шлях, а не мета.

Б. Світленд

Стежина третя «Я і суспільство»

Ключові тези

 • Життєва позиція. Соціальні норми життя. Взаємодія прав та обов'язків.
 • Цінності життя.
 • Життєвий досвід.
 • Соціальний захист.
 • Культура.
 • Світ професій. Праця та покликання.
 • Людина на ринку праці.

Поняття

Соціальна активність. Толерантність. Компроміс. Віра та релігія. Совість. Честь. Гідність. Культура (правова, політична та інша). Свідомість.

Форми позакласної виховної роботи

 • Захист проектів «Як не стати безробітним?»
 • Відверта розмова «Конфліктувати чи ні».
 • Круглий стіл «Діти та батьки - професійний вибір. За і проти».
 • Сімейне свято-вогник «Культурні традиції родини».
 • Вечір відпочинку «Музика в моєму житті».
 • Дебати «Самоврядування. Якому йому бути».
 • Класна година «Сімейна реліквія».
 • Тестування «Ціннісні орієнтації».

Скарбничка народної мудрості

Найскладніше - радіти чужому успіху (китайське прислів'я)

Кожен сам є хазяїном свого життєвого шляху.

Для себе жити - тліти.

Для сім'ї жити - горіти.

Життя, як стерня: не пройдеш, ноги не вколовши.

Праця - найкращий шлях до того, щоб любити життя.

Афоризми

Найскладніше - не захищати свою думку, а мати її.

А. Моруа

Одна година справжньої праці надає людині більше сили, ніж місяць скарг на життя.

Бероу

Життя - не ті дні, що пройшли, а ті, що запам'ятались.

П. А. Павленко

Автор: Л. Середа

Освіта.ua
12.06.2008

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів