Рівний доступ до якісної освіти

Навчально-виховний комплекс для дітей з вадами зору - заклад нового типу, в якому створене оновлене середовище, який дає можливість вихованцям оволодіти Державним загальноосвітнім стандартом, покращити та зберегти фізичний стан дитини

Дитина в окулярах, як і будь-яка інша дитина, не може чекати щастя. Вона нетерпляча. Вона хоче й повинна бути щасливою сьогодні, зараз. Вади зору - не перешкода для повноцінного розвитку дітей. Ці істини колектив навчально-виховного комплексу своєю копіткою роботою щодня доводить дітям.

Українські медики констатують, що 12 дітей зі 100 мають порушення зору, а в нашому місті ці показники ще вище. Спостерігається прогресуюче зниження гостроти зору дітей шкільного віку. Фахівці стверджують, що у віці 10-12 років, поки формується складна оптична система ока, ще є можливість виправити ці порушення шляхом щоденних лікувальних і корекційних вправ. Так дитина має можливість виправити та розвинути свої зорові функції.

Більш ніж 40 років у місті працював дошкільний заклад для дітей з вадами зору, в якому вихователі та медичні сестри проводили роботу з відновлення зору малюків. Діти 6-7-річного віку йшли з дитячого садка до загальноосвітньої школи, яка не завжди зустрічала їх із розумінням проблем, індивідуальним підходом у залежності від діагнозу дитини та коректною поведінкою однокласників. Тому наші вихованці та їхні батьки в позаурочний час знов і знов приходили до дитячого садка, щоб отримати необхідну допомогу, лікування на апаратах із корекції зору, консультацію фахівців. Аналізуючи ситуацію з адаптацією випускників дитячого садка й початкової школи та тенденцію до зниження гостроти зору після закінчення корекційної роботи, з'ясували раціональність ідеї об'єднання дитячого садка та початкової школи в єдиному комплексі. Безперервний, послідовний, планомірний процес навчання, виховання, корекції та лікування дає позитивний результат.

Ураховуючи необхідність подальшого медичного та педагогічного супроводу дітей у їх фізичному, психічному та духовному розвитку, й був створений навчально-виховний комплекс для дітей з вадами зору. Відійшовши від уніфікованих форм освіти, упроваджуємо особистісно зорієнтований підхід, завдяки якому  вихованець знайде себе, розкриє свій потенціал у житті. У джерел роботи з дітьми з порушеннями зору стояли талановиті педагоги. Без них було б неможливо втілити в сучасне життя мою мету - відкриття цього закладу.

Головною метою діяльності навчально-виховного комплексу є єдність і спадкоємність у системі роботи з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку, поліпшення їх зорових функцій, створення умов для повноцінного розвитку вихованців. Основна умова комплексної корекції дітей з вадами зору - це організація такого навчально-виховного середовища, в якому діти планомірно переходять від дошкільного навчання до шкільної освіти та мають можливість не тільки зберегти зір, а й покращити його.

Робота НВК здійснюється у трьох основних напрямах.

1. Організаційно-педагогічний

Планування роботи на основі загальноосвітніх програм Міністерства освіти і науки з урахуванням вимог «Навчально-виховних програм і методичних рекомендацій для спеціальних дошкільних закладів для дітей із вадами зору», Київ, ІЗМН, 1996 р.

Упровадження до практики роботи дошкільних груп і початкових класів концепції безперервного навчання.

Інтерактивні технології як шлях створення компетентної життєздатної особистості; досконале визначення рівнів розвитку кожної дитини на основі комплексної діагностики фахівцями з використанням елементів новітніх педагогічних технологій:

 • ТРВЗ;
 • ігрові технології Б. Нікітіна;
 • технологія розвитку чуттєвої сфери М. Монтессорі;
 • методика Н. Гаврик;
 • методика Л. Глазиріної;
 • навчання письму й читанню Є. Шулешко та Ф. Зайцева;
 • випереджальне навчання С. Лисенкової;
 • методика Ж. Піаже, Майкла А. Ді Спеціо;
 • фонетична логопедична ритміка;
 • розвиток тонкої моторики М. Іпполітова, О. Мастюкова;
 • розвивальна педагогіка оздоровлення В. Кудрявцева, Б. Єгорова.

Організація спільної діяльності дошкільних груп і початкових класів над розвитком духовності дитини - робота лабораторії «Гуманна педагогіка» Ш. Амонашвілі, спільні свята й розваги, театр для малят.

2. Лікувально-відновлювальний

Подальший розвиток зорових функцій вихованців у найбільш сенситивний період із 3-х до 11-ти років.

Використання медичних засобів (фізіотерапія, масаж, ЛФК, ароматерапія, фітотерапія тощо), офтальмологічного обладнання, комп'ютерних технологій для виконання комплексу лікувальних і профілактичних заходів для поліпшення зору.

Розвиток зорових функцій педагогічними засобами впливу: режим охорони зору в усіх групах і класах, зорова гімнастика, корекційні заняття з тифлопедагогом.

Реалізація програми «Здоровий педагог і здорові діти - здорове суспільство» як умова створення єдиного оздоровчого простору в НВК.

3. Корекційно-виховний (корекція вторинних відхилень)

Активізація пізнавальної діяльності за рахунок інтерактивних форм роботи, проектних технологій, широке використання ігрової діяльності.

Широка реалізація можливостей сполучення індивідуальних і групових форм роботи, диференційованого підходу, а також гуртків і факультативів.

Підняття роботи з родиною на якісно високий рівень шляхом використання активних форм роботи з батьками, включення їх у процес навчання, виховання й корекції.

У нашій країні триває активний пошук варіативних форм здобуття якісної дошкільної та початкової освіти, спричинений кардинальними соціально-економічними змінами, демографічною ситуацією, законотворчими процесами. При побудові нашої моделі були відпрацьовані такі складові, без яких неможливе відкриття закладів нових типів.

Організаційне забезпечення

 • Вивчення мікросоціуму, запитів і потреб сімей, які мають дітей з вадами зору. Функціонування групи цілодобового перебування дітей різного віку.
 • Взаємодія з державними установами (міське управління освіти, дитячі поліклініки міста).
 • Підготовка необхідної документації.
 • Публікації в періодичній пресі, виступи на місцевому телебаченні, рекламні ролики, проспекти.

Економічне забезпечення

 • Бюджетне фінансування Горлівською міською радою.
 • Залучення коштів батьків (оплата визначається угодою).
 • Кошти від фізичних та юридичних осіб.
 • Нормативно-правове забезпечення

Розроблення нормативних документів:

 • Статут НВК.
 • Концепція НВК.
 • Програма розвитку НВК до 2015 року.
 • Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України № 305 від 12.03.2003 р.
 • Проект програми здоров'я «Здоровий педагог і здорові діти - здорове суспільство».
 • Проект програми впровадження компетентнісно орієнтованого підходу до випускника НВК.

Кадрове забезпечення

 • Передбачення штатним розписом фахівців різних спеціальностей: лікар-офтальмолог, медсестра-ортоптист, медсестра фізіотерапевтичного кабінету, інструктор ЛФК, учитель ритміки, соціальний педагог, психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, учителі початкових класів, англійської мови, музики, вихователі дошкільних груп і груп подовженого дня.
 • Підвищення професійної майстерності працівників через курсову та семінарську підготовку.
 • Методичне навчання, розвиток творчого потенціалу педагогів в умовах навчального закладу.
 • Організація самоосвітньої роботи - ефективного засобу зростання професіоналізму кадрів.

У закладі створені сприятливі умови для реалізації педагогічних ініціатив, апробації наукових розробок, утілення принципів оновленого змісту освіти: навчання та виховання, індивідуалізації, диференціації, розвитку творчої особистості й оптимізації педагогічного процесу.

Створена модель навчально-виховного комплексу, головна мета якого не тільки формувати освітню компетентність вихованця, а й упроваджувати у практику активне набуття кожною дитиною особистого досвіду участі у громадському житті, успішно реалізовується протягом десяти років.

Розвиток громадського руху на захист прав дітей з вадами зору змушує шукати нові форми навчання, альтернативні нашим спеціалізованим класам. Тому на базі НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів № 25 - багатопрофільного ліцею «Успіх» активно працюють класи охорони зору, де діючий педагогічний консиліум фахівців завжди щиро зустрічає наших випускників і дає їм змогу безболісно адаптуватись у нових умовах навчання.

Упроваджуючи індивідуальний підхід, маємо впевненість побачити фізично та психічно розвинену дитину, ініціативну, з почуттям власної гідності, яка вільно адаптується до нових соціальних умов. У своїй роботі педагоги використовують принцип «Для виховання потрібний не великий час, а розумне використання малого часу». Тому в навчально-виховному комплексі працюють гуртки, які є додатковою організаційною формою освітнього процесу. Вони організуються з урахуванням інтересів і здібностей вихованців, запитів батьків, наявних матеріальних умов і кадрового забезпечення.

Упроваджуємо різнопрофільні спрямування гуртків: «Народні промисли», «Орігамі», «Театр», «Ритміка», «Англійська мова - малюкам». На гурткових заняттях дітям дуже подобається створювати колективні роботи, працювати над проектами. Разом стараються навчитись розуміти красу всього, що створено людським розумом і серцем, формуються естетичні смаки та бажання вносити красу у своє оточення. Заняття з ритміки сприяють підвищенню працездатності організму, зміцненню та збереженню здоров'я, корекції рухових порушень і недоліків фізичного розвитку. Вони допомагають слабозорим учням зрозуміти, що вони самодостатньо сприймають і відчувають красу світу, незважаючи на вади свого зору.

Зміст гурткової роботи складається на основі власної педагогічної діяльності, вивчення досвіду інноваційної діяльності й обов'язково узгоджується з освітньою програмою й уподібнюється у щорічному плані роботи. Залучення кожної дитини до роботи у творчих мистецьких об'єднаннях, її розвиток і корекція засобами мистецтва дали можливість впливати на формування наших вихованців за законами Любові, Краси й Добра через оволодіння ужитковим мистецтвом (вишивкою, ліпкою, орігамі, створенням колажів, проектів, панно) за елементами різних технологій.

Керування таким закладом неможливе без співпраці між членами педагогічного колективу, їх духовної єдності й однодумності, сучасності поглядів і працелюбності міського лікаря-офтальмолога, організатора корекційно-розвивальної роботи, учителя-дефектолога, заступника директора з навчально-виховної роботи, методиста дошкільних груп, учителя-логопеда, практичного психолога, соціального педагога. Узгодженість їх думок, сучасність поглядів і працездатність породжують ефективну роботу колективу.

Досвід свідчить, що діти з вадами зору мають рівні можливості для того, щоб зайняти відповідне місце в суспільстві, як і їх здорові однолітки. Горлівський навчально-виховний заклад для дітей з вадами зору задовольняє потреби маленьких мешканців міста в медичній, педагогічній, психологічній і соціальній допомозі. Сподіваємось, він стане орієнтиром для таких закладів у інших містах області та в Україні.

Двері НВК відчинені для всіх, хто бажає вивчати їх досвід і перевтілювати його в життя, щоб усі діти були спроможні дивитись на світ широко розкритими здоровими очима.

Автор: Ю. Артемова

Освіта.ua
12.10.2006

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів