Учнівські проекти оздоровчого напряму

Сучасна нормативно-правова база освіти передбачає не тільки турботу про здоров'я підростаючого покоління, а й виховання в молоді засад здорового способу життя, турботу про власне здоров'я тощо

Загальновідомо, що найціннішим для кожної людини є здоров'я. Про здоров'я ми пригадуємо й замислюємось над ним, як правило, тоді, коли його не маємо чи коли маємо з ним якісь негаразди.

Організація проектної діяльності оздоровчого напряму має певну специфіку. Керівниками проектів, як правило, повинні бути ті педагоги, які дотримуються здорового способу життя і є своєрідним зразком для молоді. Щоб не сталось так, що проектом «Ні - нікотину!» керував учитель, який курить і не може відмовитись від цієї негативної звички.

Тематика проектів за цим напрямом може бути різноманітною. Наприклад: «Переможемо підлітковий алкоголізм», «Ні - наркотикам і нікотину!», «Здоровий спосіб життя - запорука доброго навчання», «Народні корені здоров'я», «Ранкова гімнастика для всіх» тощо. Вибираючи тему проекту зі школярами, варто пам'ятати, що вона повинна бути актуальною саме для цієї вікової категорії.

Тривалість проектів за цим напрямом може бути різною. На час виконання проекту впливатиме ступінь реалізації мети та завдань. Навчальні проекти варто планувати на 1-2 місяці. Це не стосуватиметься тих проектів, які пов'язані з упровадженням навчальних курсів на зразок «Здоровий спосіб життя», «Народна медицина» тощо. Такі проекти можуть здійснюватись упродовж навчального року.

Результатами проектів за цим напрямом повинні стати зміна ставлення учнів до власного здоров'я, пропаганда й утвердження здорового способу життя, відмова від тих звичок, які мають негативний вплив на здоров'я.

Проект «Молодь каже наркотикам «Ні»

Школярі дуже часто чують вислів «здоровий спосіб життя». Який зміст прихований у цих трьох словах? Як треба жити, щоби про тебе сказали, що ти ведеш здоровий спосіб життя? Коли треба починати впроваджувати здоровий спосіб життя? Можливо, це варто робити після закінчення школи, а можливо, як завжди, з наступного понеділка? Але чи варто відкладати на завтра те, що можна зробити сьогодні? Почни ранок із простих гімнастичних вправ. Вийди на вулицю та вдихни на повні груди. Відмовся від цигарки, коли її тобі пропонують підлітки. Повір, така відмова не зруйнує твого авторитету серед однолітків. Не ризикуй і не вживай наркотиків. Почати просто, але відмовитися - складно. Подумай про власне здоров'я та здоров'я твоїх майбутніх дітей.

Мета проекту: запобігати наркоманії та викорінювати її як явище серед підлітків, пропагуючи здоровий спосіб життя, сприяти позбавленню в молоді шкідливих для її здоров'я звичок.

Завдання проекту:

 • дослідити ставлення підлітків до проблеми наркоманії й необхідності її вирішення в суспільстві;
 • провести опитування школярів і дорослих про їхню оцінку наркоманії як суспільного явища, джерела походження та шляхів боротьби з нею;
 • формувати в підлітків загальне уявлення про шкідливий вплив наркотичних речовин на організм людини;
 • пропагувати необхідність заборони наркотиків і дотримання здорового способу життя, притягнення до відповідальності тих, хто залучає молодь до вживання та розповсюдження наркотичних речовин;
 • формувати активну громадянську та життєву позицію щодо здорового способу життя;
 • привернути увагу учасників проекту до вирішення проблеми в межах класу, навчального закладу, дому, вулиці тощо;
 • організувати та провести заходи та акції, спрямовані на вирішення проблеми.

Очікувані результати

а) учні знатимуть: про переваги здорового способу життя й негативний вплив на людський організм такої шкідливої звички, як уживання наркотиків; причини вживання окремими людьми наркотичних засобів та їх наслідки; категорії громадян, які найбільше піддаються впливу наркотиків; як запобігати наркотичним звичкам і від кого можна отримати допомогу в разі набуття наркотичної залежності.

б) учні вмітимуть: оцінювати різноманітні джерела інформації про проблему та критично ставитись до власних дій і вчинків; виходити на діалог з наркоманами; долати упередження та шкідливі звички, зокрема потяг до наркотиків; співпрацювати з різними категоріями громадян для вирішення проблеми; проводити заходи та акції для популяризації здорового способу життя.

Опис діяльності
І етап - підготовчий

Зміст:

 • визначення вікової категорії учасників проекту;
 • вибір та обговорення теми;
 • теоретична підготовка учасників проекту - отримання знань про здоровий спосіб життя, негативний вплив на здоров'я наркотиків, юридичну відповідальність за вживання, розповсюдження, зберігання й виготовлення наркотичних речовин;
 • зацікавленість учнів майбутнім проектом;
 • ознайомлення з метою та можливими аспектами діяльності.

Можливий алгоритм діяльності:

 • отримання згоди адміністрації навчального закладу на початок проекту;
 • узгодження керівником проекту питань про діяльність із колегами по роботі, учителями, які можуть допомогти при вирішенні навчальних завдань (учителі біології, основ правознавства, охорони безпеки життєдіяльності);
 • налагодження зв'язків з медиками, працівниками органів внутрішніх справ, соціальних служб;
 • визначення часу та потрібних ресурсів, наприклад, час - тиждень або один місяць; ресурси - написання листів-звернень; створення фотовиставки; проведення анкетування; опитування школярів; випуск листівок, іншої друкованої продукції, яка сприяє поширенню інформації про проект і заплановані заходи; необхідні кошти для організації акцій тощо;
 • планування роботи з урахуванням плану навчального закладу;
 • підбір необхідної літератури;
 • поширення інформації про проект;
 • мотиваційна діяльність - проведення різноманітних заходів з метою зацікавлення учнів майбутнім проектом;
 • обґрунтування необхідності дослідження проблеми, яку можна розв'язати спільними зусиллями;
 • переконання учнів у корисності їхньої діяльності й можливості отримання практичних навичок, які не тільки є важливими для ефективного навчання у школі, а й можуть бути використані в майбутньому; формування груп учасників проекту;
 • проведення першого заняття - повідомлення мети, завдань, тривалості проекту, його можливих наслідків для учнів і місцевої громади в цілому;
 • використання вправ, спрямованих на усвідомлення учнями власної відповідальності за стан справ у школі, на вулиці, розуміння необхідності співпраці з різними категоріями населення та установами для вирішення проблеми наркоманії, вироблення навичок працювати у групі, приймати колективне рішення.

ІІ етап - збір необхідної інформації

Зміст:

 • збір інформації;
 • накопичення матеріалів, що підтверджують актуальність проблеми боротьби з наркоманією;
 • навчання й набуття учнями досвіду активної діяльності;
 • вивчення проблеми за матеріалами преси, статистики;
 • ознайомлення з правовими документами, що мають відношення до проблеми.

Можливий алгоритм діяльності:

 • ознайомлення учнів із ситуацією поширення наркоманії як явища на території міста, села;
 • збір матеріалів про негативний вплив наркотиків на здоров'я людей;
 • проведення опитування, анкетування серед школярів і різних вікових категорій населення про їхнє ставлення до проблеми;
 • вивчення громадської думки про ставлення до здорового способу життя та шкідливих звичок;
 • визначення переліку організацій, установ, що займаються вирішенням проблеми.

ІІІ етап - планування, ключові моменти діяльності

Зміст:

 • узагальнення зібраного матеріалу, систематизація та аналіз отриманої інформації;
 • визначення найефективніших шляхів розв'язання проблеми;
 • планування діяльності для вирішення проблеми, розподіл обов'язків;
 • прогнозування наслідків діяльності;
 • розподіл завдань; визначення часу, необхідного для їх виконання;
 • вивчення ефективних шляхів взаємодії з представниками правоохоронних органів, медичних установ.

Можливий алгоритм діяльності:

 • організація презентації зібраних матеріалів, що підтверджують наявність проблеми у школі, мікрорайоні, місті, селі;
 • узагальнення результатів двох попередніх етапів;
 • визначення переліку можливих дій, спрямованих на розв'язання проблеми боротьби з наркотиками;
 • вибір найефективніших, але водночас реальних і доступних способів досягнення мети;
 • визначення плану конкретних заходів подальшої реалізації проекту з утвердження здорового способу життя й запобігання шкідливим звичкам;
 • пошук можливих шляхів фінансування, матеріальної підтримки, написання листів до потенційних спонсорів;
 • зустрічі з людьми, які не байдужі до вирішення проблеми.

IV етап - діяльність, вирішення проблеми

Зміст:

 • реалізація плану дій, спрямованих на вирішення проблеми;
 • здійснення заходів, визначених на попередньому етапі.

Можливий алгоритм діяльності

Форми діяльності: анкетування та опитування; семінарські заняття; конференції; агітаційні акції; тренінги; творчі конкурси; вікторини, кросворди, рольові ігри; диспути та дискусії; бесіди; практичні заняття; психологічні практикуми; художньо-прикладні форми (малюнки, стіннівки, реклама (антиреклама)); дебати; правовий «лікбез»; зустрічі зі спеціалістами; «круглий стіл»; інтерактивні акції; презентації тощо.

Можливі заходи

Правовий «лікбез»: ознайомлення з нормативно-правовою та законодавчою базою України з охорони здоров'я, пропаганди здорового способу життя, відповідальності громадян за вживання та розповсюдження наркотиків.

Творчий конкурс «Антиреклама - двигун дії»: виготовлення та розповсюдження плакатів, агітаційних листівок, спрямованих проти наркотиків та їх уживання.

Тематичні класні години у 7-11-х класах «Вирішуйте самі: з наркотиками чи без них?».

Ділова гра «Мрії на майбутнє»

Короткий опис гри:

1) кожний учасник гри виписує на окремому аркуші у два стовпчики: І) шість якостей та рис, які сприятимуть досягненню мети та здійсненню мрії; ІІ) шість якостей, які цьому перешкоджатимуть.

2) На аркуші, закріпленому на дошці, учасники гри по черзі називають записані риси та якості (у разі повторів навпроти вже названої риси ставиться якась позначка, наприклад «+»).

3) Обговорення написаного: Чи є серед перерахованих рис негативні звички, зокрема вживання тютюну, алкоголю, наркотиків? Скільки учасників навели їх у другому стовпчику? Про що це свідчить?

4) Висновки гри.

«Круглий стіл» для старшокласників на тему «Вплив середовища на появу згубних звичок у молоді. Як їх уникнути?».

Дослідницька робота «Статистика свідчить»: збір і доведення до підлітків інформації про кількість захворювань і смертельних випадків у районі (місті), що сталися через те, що підлітки вживали наркотики, дані про скоєні наркоманами правопорушення та злочини тощо.

Гра «Чого ти можеш позбавитись у житті і що придбаєш, якщо станеш наркоманом?». Використавши методику «мозкового штурму», запишіть у дві колонки «Досягнення» та «Втрати». Порівняйте отримані результати та зробіть висновки.

Установлення контактів, організація зустрічей та бесід із працівниками наркологічних диспансерів, лікарями.

Психологічний тренінг (проводиться психологом)
«Як позбавитися згубної звички?»

Акція «Кумири проти»:

1) Провести опитування серед школярів, схильних до шкідливих звичок, «Хто ваш кумир?»

2) Спробувати відшукати у статтях про кумирів та інтерв'ю з ними, опублікованих у періодичних виданнях та електронних джерелах, ставлення видатних людей до шкідливих звичок - алкоголю, тютюну, наркотиків.

3) Випуск агітаційних плакатів чи стінних газет «Кумири проти», де наведені їхні висловлювання чи випадки з життя.

Зустрічі з працівниками правоохоронних органів

Організація та проведення загальношкільного «Дня здоров'я» із проведенням агітаційно-пропагандистських, санітарно-просвітницьких, культурно-розважальних, спортивних заходів і туристських походів, спрямованих проти наркотиків.

Конкурс кросвордів «Наркоманія проти життя»

Складання замітки до ЗМІ про вибрану проблему та хід її вирішення.

Підбиття підсумків діяльності: анкетування старшокласників, соціологічні дані «Скільки підлітків утримались від уживання наркотиків чи перестали їх уживати під впливом проекту».

Перераховані вище заходи можуть використовуватись частково. Вони не є загальнообов'язковими. Із запропонованого переліку варто брати те, що буде найбільш ефективним в умовах школи, міста, села тощо.

V етап - презентація результатів діяльності

Зміст:

 • презентація результатів діяльності перед учнями школи, представниками громади, батьками;
 • інформування громадськості через радіо, пресу, листівки тощо про проведені заходи;
 • ознайомлення з вибраними шляхами вирішення проблеми.

Можливий алгоритм діяльності:

 • упорядкування матеріалів;
 • створення демонстраційного стенду;
 • представлення матеріалів роботи груп на учнівських зборах, конференції, семінарі вчителів, батьківських зборах;
 • поширення інформації у пресі;
 • дослідження громадської думки про актуальність і доцільність здійсненого проекту;
 • узагальнення отриманого досвіду.

VІ етап - оцінювання успішності проекту

Зміст:

 • оцінювання діяльності на різних етапах проекту його учасниками;
 • анкетування учасників проекту;
 • оцінювання проекту педагогічним та учнівським колективом школи.

Можливий алгоритм діяльності:

 • розробити критерії оцінювання проекту;
 • скласти анкету;
 • провести опитування;
 • узагальнити та систематизувати результати анкетування, опитування;
 • довести результати оцінювання до кожного учасника проекту, місцевої громади.

Умови реалізації проекту: вибрана проблема має бути посильною для розв'язання школярами; потрібні чітке планування діяльності й послідовне дотримання етапів проекту; обґрунтування часових меж і кола учасників; підтримка діяльності педагогічним колективом; доступ до засобів масової інформації; інформування про результати проекту; обов'язковість оцінювання внеску кожного учня за результатами проекту.

Ресурси: приміщення для проведення заходів; папір для випуску стіннівок, листівок, листів-звернень, анкет тощо; фломастери, кулькові ручки.

Освіта.ua
07.05.2009

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів