Урок літератури - це пошук істини, а не передача всього готового

На межі тисячоліть перед учителями-словесниками постають складні і відповідальні завдання - плекання зацікавленого читача, з вільною розкутою думкою; формування сталих і свідомих читацьких інтересів; сприяння становленню особистості за принципами істини, добра і краси

Вчителі літератури покликані розширювати і збагачувати досвід учнів (інформаційний і емоційний) завдяки духовному досвідові, втіленому в художніх творах, ведучи їх від особистісного сприймання життєвих проблем до розуміння, а відтак і усвідомлення загальнолюдських моральних норм та світоглядних категорій.

Як допомогти старшокласникам вивчити великі епічні твори, багатопроблемні, з ускладненим сюжетом, на які програмою, як правило, відведено обмаль часу.

Цю проблему допомагають розв'язувати нестандартні уроки: огляди знань, уроки мозкової атаки, диспути, уроки-змагання, телеуроки, уроки-конференції тощо.

Серед них і уроки-семінари.

Семінар - це форма навчального заняття, що передбачає самостійне, переважно в позаурочний час, здобуття знань учнями з використанням різноманітних джерел і наступним колективним обговоренням у класі наслідків цієї роботи.

На семінарі розглядаються теми складні, вузлові, а також ті, що недостатньо повно висвітлюються в підручниках або на які відводиться мало часу.

Кільком учням доручається підготовка доповідей, рефератів, а решта складає плани повідомлень з того чи того питання, робить виписки з обговорюваних художніх творів або з відповідної літератури.

Семінарські заняття доцільно проводити у класах, де учні мають навички самостійної роботи з науковою літературою.

Необхідною умовою для проведення вибору такої форми заняття є забезпечення місцевих бібліотек доступною для старшокласників літературою.

Семінарські заняття поділяються на такі види:

 • випереджувальні;
 • навчальні;
 • узагальнюючі або підсумкові.

Випереджувальні проводяться перед вивченням невеликої за обсягом і нескладної за змістом теми.

Їх мета - формувати вміння орієнтуватися в характері навчального матеріалу, тобто виділити роз'яснюючий, описовий матеріал, головне в темі. Вони обов'язково потребують пояснень, розробки групових, індивідуальних завдань, консультацій під час підготовки семінару.

Навчальний проводиться у процесі опрацювання теми і передбачає поглиблення знань, формування вмінь та навичок у застосуванні теоретичних знань із певної теми. Методи та прийоми роботи вчителя - обговорення, диспут, аналіз, висновок, рекомендації.

Узагальнюючий (підсумковий) семінар проводиться після вивчення складної за змістом і великої за обсягом теми або розділу навчальної програми. Його суть у тому, щоб сформувати вміння учнів самостійно систематизувати і поглиблювати знання, використовувати їх практично.

За способом проведення семінарські заняття діляться на проблемні, семінари-коментоване читання, семінари-диспути, семінари-розгорнуті бесіди, семінари-інформації.

Спинимося докладніше на змішаних семінарах, коли водночас застосовуються різні методи роботи.

Учитель завчасно повідомляє учням тему, мету й завдання семінару, формулює основні й додаткові питання з теми, розподіляє завдання між учнями з урахуванням їхніх індивідуальних можливостей, відбирає літературу, проводить групові й індивідуальні консультації, перевіряє конспекти тощо.

Одержавши завдання, учні самостійно (індивідуально чи у складі невеликих груп із 3-5 осіб) вивчають програмний матеріал. Результати самостійної праці оформляють у вигляді плану або тез виступів, конспекту основних джерел, доповіді чи реферату.

Семінарські заняття починає вступним словом учитель: нагадує завдання семінару, порядок його проведення, дає рекомендації, на що необхідно звернути особливу увагу. Потім виступають учні з підготовленими повідомленнями.

Із числа сильних учнів призначаються опоненти, які включаються в обговорення кожного повідомлення. В обговоренні можуть брати участь усі бажаючі, при цьому їм дозволяється користуватися конспектами, різними літературними джерелами, текстами художнього твору, що вивчається.

Під час обговорення можуть розгорнутися дискусії, тому учитель заздалегідь має це передбачити: при виникненні полеміки визначити головні проблеми її і зосередити зусилля учнів на їх розв'язанні.

Упродовж виступів учнів учитель визначає нові аспекти обговорюваної проблеми, стежить за тим, щоб:

 • усі питання обговорювалися послідовно, одне за одним;
 • не пропустити жодного важливого фактора;
 • усі учасники мали можливість висловлювати свою думку (учитель заохочує до виступів мовчазних та несміливих учнів);
 • ніхто не відхилявся від обговорення;
 • у разі потреби, сприяти розвитку дискусії;
 • було відзначено, в яких аспектах учасники семінару дійшли згоди, а в яких - ні.

Якщо виникає потреба, педагог доповнює виступи школярів, відповідає на запитання. Наприкінці семінару учитель дає оцінку виступам, звертаючи увагу на позитивне й недоліки. Він же й закінчує семінар, підводячи його підсумки у заключному слові, оголошує і аргументує оцінки.

Урок-семінар можна ще провести інакше. Заздалегідь учням даються запитання до семінару. Перед його початком учитель (можна разом із учнями) готує необхідну літературу та доповіді, реферати учнів попередніх років. На столі викладаються конверти із запитаннями (по кількості учнів у класі). Урок також розпочинається вступним словом учителя, після чого кожний учень бере конверт з питанням, самостійно підбирає необхідну літературу чи матеріал (доповідь, реферат, повідомлення), готується упродовж 20-25 хвилин. Після цього виступають учні, доповнюють відповіді товаришів, дискутують. Їм також пропонується усне рецензування деяких повідомлень.

Кожен учень має контрольну картонку, на якій учитель робить помітки (+): відповідь на запитання, доповнення відповіді, постановка проблемного питання, рецензія.

Залежно від правильності і повноти відповіді помітки в картках позначаються (+ - відповідь повна; ± - відповідь схематична, поверхова).

Наприкінці заняття школярі здають контрольні картки, за якими учитель виставляє відповідну оцінку, яку оголошує учням на наступному уроці.

Семінарські заняття бажано проводити в поєднанні з такими формами, як лекція, урок-практикум, консультація і самостійна домашня робота учнів.

На вступній лекції педагог знайомить учнів із матеріалами теми чи розділу в цілому, акцентує увагу на основних проблемах, ознайомлює з темою, планом і завданнями семінарського заняття.

На уроках-практикумах вивчається життєвий і творчий шлях письменника; досліджується текст художнього твору, що обговорюватиметься на семінарі, майстерність автора у змалюванні характерів, своєрідність композиції, проблематика, жанр художнього твору; опрацьовуються документи, літературознавчі статті...

Під час уроку-консультації учні вчаться робити повідомлення, писати тези, реферати, доповіді (9-10 клас); отримують методичні рекомендації, інструктивні завдання: вчитель радить скласти план, пропонує на вибір кілька літературних джерел, перевіряє план, робить зауваження. Вчитель допомагає учням усвідомити характерні особливості різних видів роботи - підготовки повідомлення, реферату, доповіді.

Повідомлення - це інформація, яка доводиться до відома, невеликий публічний виступ.

Доповідь - повідомлення на певну тему, основна мета якого довести до слухача певну інформацію, щоб її зрозуміли і засвоїли.

Доповідь, розроблена на основі критичного огляду, вивчення кількох джерел, називається рефератом. В основі його лежить стислий переказ у письмовій формі чи в формі публічного виступу змісту книжки, результатів вивчення якоїсь проблеми, підсумків наукової роботи.

Основні завдання семінарських занять:

 • закріплення, розширення, поглиблення знань учнів;
 • формування та розвиток умінь і навичок самостійної роботи з підручником, текстом художнього твору, додатковою літературою та іншими джерелами інформації;
 • реалізація особистісного підходу в навчанні, врахування вікових й індивідуальних особливостей учнів;
 • створення умов для формування і розвитку пошуково-творчих умінь і навичок школярів.

Автори: Л. Замкова, Л. Пекарська, В. Терехов

Освіта.ua
26.01.2009

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів