Проектні технології в контексті життєтворчості

Шляхами реалізації проблемної теми, виходу на реальне життєве проектування учнів є профільне навчання, система ступеневої підготовки від дошкільної до вищої освіти, використання особистісно зорієнтованих, інформаційних технологій і методу проектів

Велике слово школа!
На вселюдному житті тільки той народ
і бере перемогу, який має найкращу школу...
Софія Русова

Навчально-виховний комплекс № 16 м. Мелітополя засновано 1 вересня 1988 року як загальноосвітню середню школу І-ІІІ ступенів. Із моменту відкриття колектив школи включився в інноваційний процес.

У результаті за підсумками державної атестації 1999 року школі присвоєно статус школи нового типу - «Навчально-виховний комплекс № 16 «Дитячий садок-школа-ВНЗ».

Шляхами реалізації проблемної теми, виходу на реальне життєве проектування учнів є профільне навчання, система ступеневої підготовки від дошкільної до вищої освіти, використання особистісно зорієнтованих, інформаційних технологій і методу проектів.

Розв'язанню проблеми сприяє участь НВК у Міжнародному проекті програми прикладної економіки «Економічна освіта в Україні», в експерименті Інституту засобів навчання АПН України з упровадження методики телекомунікаційних проектів у навчально-виховний процес, міжнародній програмі I*EARN, у міжнародній програмі Intel «Навчання для майбутнього», у проекті «Освіта для демократії в Україні».

Організація проектної діяльності учнів довела, що проектування - комплексна діяльність, якій властиві:

 • ознаки автодидактики (учасники проектування ніби автоматично, без спеціально означеної дидактичної задачі з боку організаторів засвоюють нові поняття, нові уявлення про різні сфери життя, про виробничі, особисті, соціально-політичні відносини між людьми, нове розуміння змісту тих змін, яких вимагає життя;
 • участь у проектній діяльності ставить дітей і дорослих у позицію господаря життя, тобто проектування виступає як принципово інша суб'єктна, а не об'єктна форма участі в соціальній діяльності;
 • проектування - це специфічний індивідуально-творчий процес, який вимагає від кожного оригінальних нових рішень і в той же час це процес колективної творчості.

Таким чином, проектування може стати засобом соціального й інтелектуально-творчого саморозвитку всіх суб'єктів освіти (учнів, учителів, батьків), а в більш вузькому розумінні - засобом розвитку проектних здібностей. Робота над проблемною темою викликала необхідність вивчення національного й міжнародного передового досвіду, створення матеріально-технічної бази (комп'ютерні класи, підключення до мережі Інтернет тощо), загального оновлення змісту освіти.

Ми не помилились, вибираючи для себе метод проектів. Він цікавий тим, що, з одного боку, дозволяє створити умови для розвитку інтелектуальних здібностей обдарованих дітей, а з іншого - проект дає можливість брати участь у цікавій і результативній роботі всім дітям. Крім того, типологія проектів дозволяє дітям вибрати собі найбільш комфортний характер діяльності. Є діти, яких ми називаємо «я сам». Їм цікаво все робити самим від початку й до кінця, тому для них найкращим варіантом стають індивідуальні проекти. Інші віддають перевагу роботі у групах. На практиці ми спостерігали, як ідеї окремих індивідуальних проектів трансформувались у групову проектну діяльність.

Серед проектів, у яких, на наш погляд, нам удалось не тільки залучити дітей до нового виду діяльності, а й використати можливості методу проектів для розвитку творчих здібностей і лідерських якостей, необхідно виділити національні та міжнародні телекомунікаційні проекти програми I*EARN. «Навчаймо й навчаймося з радістю й натхненням!» - це девіз учасників цієї програми I*EARN (International Education and Resource Network - Міжнародна ресурсна та освітня мережа), яка почала впроваджуватись в Україні в 1998 році громадською організацією Ресурсно-методичний центр «Сучасна школа» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» разом з українськими вчителями-дослідниками та науковцями. Ця мережа зараз об'єднує учнів і вчителів із 98-ми країн світу, які разом співпрацюють у громадянських, екологічних, наукових і художніх проектах. З основними ідеями й описами телекомунікаційних проектів можна ознайомитись на веб-сторінці http://www.iearn.org.

Національна мережа I*EARN-Україна об'єднує зараз близько сотні шкіл із різних регіонів України. Учителі нашої школи разом з освітянами інших країн беруть активну участь у потужному русі за демократичні зміни в освіті, подолання стереотипів, застосування нових телекомунікаційних технологій у навчальному процесі та в позашкільній діяльності. За п'ять років серед наших учителів та учнів - учасників програми I*EARN-Україна найпопулярнішими були міжнародні проекти «Закони життя», «Кола навчання», «Чи маємо ми запасну планету?», «Ми - ровесники», «Посмотри, как хорош мир, в котором ты живешь», «Школа моєї мрії», «Зарубіжний куточок у моєму місті», «Мій герой», «Помиримося, друзі», «Global Teenager Project» і національні проекти «Дніпра жива вода», «Матрьошка», «Мій край - легенда», «Подарунок для мами», «Історія однієї фотографії», «Шкільна соціальна реклама», «Світло нашої надії» (створення веб-сайту про обдарованих учнів з обмеженими фізичними можливостями).

Роботу у проекті «Школа моєї мрії» ми почали як підготовку до міського конкурсу «Освіта ХХІ століття». Кожна вікова група розробляла свій міні-проект: 5-й клас - проект будівлі, 6-й - навчальний план, 7-8-й - шкільну форму, позашкільне життя, 9-й - правила, права й обов'язки, 10-11-й - якими мають бути освіта та вчитель у школі майбутнього. Робота над проектом включала збір і розробку даних, пошук інформації в різноманітних джерелах, аналіз зібраного матеріалу, пошук шляхів рішення згідно з мета-планом, створення кінцевого продукту, а саме: малюнків, віршів, творів, листів, зразків моделей шкільної форми, розкладу уроків, шкільних правил для учнів, учителів тощо. Роботи дітей розмістили на сайті проекту.

У рамках даного проекту створено групу старшокласників-волонтерів. Вони щосуботи проводили інтерактивні заняття з двома різновіковими групами учнів нашої школи, які знаходяться на індивідуальному навчанні за станом здоров'я. Учителі-тренери розробили програму, яка включала заняття з використанням ПК, психологи запропонували тренінги «Пізнай себе» та «Вчимося спілкування». Головним завданням було за допомогою залучення до участі в телекомунікаційних проектах змінити ставлення дітей з обмеженими фізичними можливостями до самих себе. Результатом реалізації цього проекту в масштабах усієї країни має бути зміна ставлення влади до проблем творчих дітей-інвалідів, збільшення кількості некомерційних сайтів, присвячених творчим людям України, збільшення кількості публікацій ЗМІ про творчість і проблеми інвалідів.

У 2004/05 н. р. одним із пріоритетів розвитку освіти становиться впровадження сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій, які забезпечують подальше вдосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві. Одним із напрямів діяльності стала всесвітня ініціатива Intеl «Навчання для майбутнього», яка спрямована на розвиток шкільної освіти, завдяки навчанню вчителів використанню комп'ютерних технологій у навчально-пізнавальній діяльності учнів. Оскільки ми вже маємо певний досвід в організації телекомунікаційної проектної діяльності, навчання вчителів за програмою Intеl піднімає організацію проектної діяльності на якісно інший рівень. Телекомунікації становляться не тільки засобом для відсилання робіт до координатора проекту, а починають працювати на проект.

Для успішної реалізації навчального проекту потрібні такі умови:

 • наявність значущої у творчому, дослідницькому плані проблеми;
 • уміння вчителя ставити ключові та тематичні запитання;
 • практична значущість очікуваних результатів (публікація, постер, альманах тощо);
 • самостійна робота учнів на уроці або поза уроком;
 • структурування змістовної частини проекту (етапи, завдання, розподіл ролей тощо);
 • використання дослідницьких методів;
 • застосування комп'ютерних технологій (для пошуку інформації, спілкування з іншими учасниками проекту, створення кінцевого продукту проекту).

Механізм реалізації проектної технології в нашій школі складається з п'яти основних компонентів.

Перша складова - організація стимулюючого енерго-інформаційного простору (предметного, соціокультурного, освітнього), для розвитку потенціальних можливостей дитини, його внутрішнього світу.

Друга складова - організація різноманітних видів діяльності як умова самореалізації кожного учня: соціально-комунікативної, суспільно-корисної, ігрової, фізично-оздоровчої, навчально-пізнавальної, науково-дослідницької, художньо-естетичної, туристсько-краєзнавчої, науково-технічної, декоративно-прикладної, еколого-натуралістичної.

Третя складова - організація продуктивного спілкування як умови соціального розвитку учнів, формування позитивної «Я-концепції». Навчити учнів спілкуватись, культурі діалогу - копітка та трудомістка діяльність, успіху якої сприяють перш за все інтерактивні форми роботи, тобто ті форми та методи, які забезпечують продуктивну реалізацію проектної технології.

Четверта складова - психолого-педагогічна підтримка вирішення учнями своїх проблем, допомога їм у самопізнанні, самооцінці, самовизначенні та самоактуалізації. Ця складова потребує системного підходу. У нашій школі працює постійно діючий психологічний семінар для вчителів, система моніторингу результативності втілення проектної технології в навчально-виховний процес.

Остання (п'ята) складова - підвищення професійної майстерності, проективної культури педагогічних кадрів. Основною рушійною силою в реалізації кожного проекту є вчитель, який усвідомлює свою соціальну відповідальність, постійно турбується за своє особистісне та професіональне зростання. З метою досягнення позитивних результатів з утілення методу проектів педколективу необхідно пройти багаторівневу систему підготовки:

 • інформаційно-теоретичну;
 • організаційно-практичну із закріпленням та апробацією теоретичних знань на практиці;
 • рефлексивну із самостійною роботою вчителів з переосмислення та творчого аналізу своєї діяльності;
 • корекційну, яка спрямована на поповнення знань і практичних навичок учителів для подолання наявних труднощів;
 • методологічну, яка передбачає підготовку педагогів-тренерів, які можуть учити інших, створювати свої майстер-класи.

Для виховання компетентно-свідомих громадян недостатньо тільки розмовляти про демократичні цінності та ідеї, необхідно виховувати у школярів громадську активність і почуття відповідальності, готувати їх до рішення тих проблем, з якими вони зіштовхуються вже зараз, і тих, з якими зустрінуться після закінчення школи.

Проектна діяльність у виховній роботі є:

 • шляхом розвитку творчого потенціалу особистості та її самореалізації;
 • середовищем, яке розвиває, формує соціальні вміння, навички та сприяє процесу набуття життєвого досвіду;
 • засобом перевірки відповідності особистого досвіду потребам особистісної активної ролі в суспільстві;
 • творчим звітом про рівень лідерської компетентності.

Упровадження проектної технології у практику виховної роботи було визначено як пріоритетний в організації виховної роботи школи в цілому, так і в діяльності кожного класного колективу.

Підсумки роботи над проектами учні демонструють під час захисту на тижні проектів, який з 2005/06 н. р вперше був включений до структури навчального року нашого закладу. До реалізації проекту «Вибори» до органів учнівського самоврядування активно включились учні-старшокласники. Оскільки здійснення проекту у 2005/06 н. р. співпало з терміном обрання президента школи, проект викликав у учнів велику активність - необхідність більш глибокого ознайомлення із законодавчою базою проведення виборів і розробкою адаптованих до шкільного життя правил виборчого процесу.

І вибори пройшли по-справжньому, по-дорослому: висування кандидатів, складання передвиборчих програм, агітаційна боротьба, організація процедури голосування та обліку голосів, інаугурація обраного президента. Після завершення виборів учасники проекту звернулись до учнів НВК із запитанням: «Що би ви хотіли змінити у шкільному самоврядуванні?». І з'явилась удосконалена структура самоврядування, де активну роль взяли на себе члени ради старшокласників, які очолили створені міністерства. Зараз у проекті «Самоврядування» стоїть головне завдання - активізація школи активу «Лідер».

Більшість класних колективів школи бере участь у телекомунікаційних проектах, робота над якими має великий виховний вплив. Робота в міжнародних проектах «Школа моєї мрії», «Ми - ровесники» стала школою вміння висловлювати особисті думки й обмінюватись ними. У цілому педагогічний та учнівський колективи НВК взяли участь у 26-ти міжнародних і національних проектах і продовжують працювати в цьому форматі. Телекомунікаційна проектна діяльність по-новому поставила питання про можливість формування в учнів глобальної свідомості, допомагає напрацюванню навичок продуктивної спільної роботи.

З метою організації проектної діяльності у класі проводиться робота з учнями-координаторами проектів у школі активу «Лідер». Координатори проектів знайшли місце у структурі учнівського самоврядування, їх поєднує створене у шкільній республіці міністерство інноваційних технологій міжнародних зв'язків.

Практичні напрацювання педагогічного колективу нашої школи підтверджують, що використання методу проектів у виховній роботі є перспективним, доцільним і результативним.

Як бачимо, проект багатогранний, ефективний, престижний та невичерпний.

Проект - це метод навчання. Він може застосовуватись як на уроках, так і в позакласній роботі, орієнтований на досягнення цілей самих учнів, тому неповторний; формує значну кількість навчальних і життєвих компетентностей, тому є ефективним; формує досвід, тому незамінний.

Проект (проектування) - це зміст навчання. Найбільш сучасні сфери людської діяльності базуються на проектуванні. Тому проектування може бути основою професійних спецкурсів.

Проект - це форма організації навчального процесу. Проектна діяльність може стати альтернативою класно-урочного навчання. А майбутнє за балансом альтернатив.

Проект - це особлива форма філософії освіти. Філософія мети та діяльності, результатів і досягнень, вона прийнятна для школи сьогодення, тому що дозволяє поєднати ціннісно-змістовні основи культури та процес діяльнісної соціалізації.

Автори: С.Ковпак, І.Богослов, Мелітопольський НВК №16, Запорізька обл.

Освіта.ua
10.01.2008

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів