Проекти екологічного спрямування

Тематика проектів цього напряму може бути різноманітною. Їх зміст залежатиме від вирішення тих проблем, що характерні для конкретного населеного пункту. У ході реалізації учнівських проектів за вказаним напрямом особливу увагу варто звернути на оцінювання результатів діяльності школярів і презентацію результатів діяльності

Поставте перед учнями запитання - що потребує нашого втручання в навколишнє середовище, щоб його змінити або поліпшити? Чи потребує нашої допомоги шкільний сад, міський парк, дерева, що ростуть обабіч шляху; вулиця, що переповнена сміттям; річка, струмок, що протікають поруч? Що кожний з нас може зробити для поліпшення екологічної ситуації в тій місцевості, де живе? Ці та інші запитання треба поставити своїм вихованцям, обговорити та спільно з ними дати на них відповідь.

Тематика проектів цього напряму може бути різноманітною. Їх зміст залежатиме від вирішення тих проблем, що характерні для конкретного населеного пункту. Наприклад, «Екологічна стежка», «Допоможемо річці», «Навколишні струмки в небезпеці», «Наша вулиця - найчистіша», «Додому повертаються птахи, чи підготувались ви до зустрічі з ними?» тощо. Важливо, щоб тематика проектів ґрунтувалась на тих проблемах місцевості, які зможуть порушити школярі, розв'язати за участю дорослих або ж самостійно. Тривалість акцій може бути різною. Усе залежатиме від проблеми, мети, завдань проекту та ходу його реалізації. Важливо, щоби після виконання проекту порушена проблема через деякий час знову не стала предметом проектної діяльності школярів. Особливо це стосується проблем, що пов'язані із прибиранням сміття, розчищенням струмків, озелененням вулиць тощо.

У ході реалізації учнівських проектів за вказаним напрямом особливу увагу варто звернути на оцінювання результатів діяльності школярів і презентацію результатів діяльності. На заключному етапі варто якомога ширше пропагувати позитивні результати діяльності школярів, щоб тим самим змінювати ставлення до екологічних проблем членів громади.

Особливого планування вимагають учнівські проекти, участь у яких беруть окрім школярів інші члени громади - батьки, представники органів влади, громадські об'єднання, представники підприємств тощо. Важливо, щоби при їх реалізації всі учасники в однаковій мірі не лише виконували поставлені завдання, а і проводили моніторинг, брали участь у презентації результатів.

Проект «Одне дерево посадив - недарма прожив»

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на кожного жителя міста повинно припадати 50 кв. м зелених насаджень. Дерево середніх розмірів за добу відновлює стільки кисню, скільки необхідно для дихання трьох людей. Зелені насадження поглинають до 80 % аерозолів і пилу. На листках дорослих дерев за літо осідає в середньому до 20-25 кг пилу. Запиленість житлового мікрорайону за наявності зелених насаджень на 40 % нижча, ніж без них. Багато рослин чутливі до забруднення атмосферного повітря. Рослини-індикатори вказують на наявність забруднювачів повітря, дають змогу зробити висновки про шкідливість тих чи інших речовин для природи та людини.

Мета проекту:

 • формування особистості, яка здатна свідомо, активно, творчо впливати на навколишній світ;
 • формування в учнів умінь і навичок ініціативи, самостійності; віри у свої сили;
 • сприяння виробленню активної життєвої позиції, прагненню до здійснення громадянських дій;
 • здійснення еколого-просвітницької роботи;
 • залучення учнів до практичної діяльності з розв'язання проблем навколишнього середовища місцевого значення.

Завдання проекту:

 • організація практичної діяльності учнів, спрямованої на розв'язання конкретної соціальної проблеми місцевої громади (наприклад, відсутність парку, скверу, необхідність озеленення території школи тощо);
 • озеленення пришкільної території, висадження алеї, скверу тощо;
 • організація співпраці із зацікавленими в озелененні.

Очікувані результати проекту:

 • озеленення місцевості;
 • створення парку, алеї тощо;
 • знання нормативно-правової бази;
 • уміння знаходити правильні рішення у складній екологічній ситуації й оцінювати їх;
 • уміння співставляти можливості й інтереси;
 • навички ефективного спілкування, участі в житті громади;
 • навички володіння методикою проведення ділових зустрічей.

Учасники проекту: учні 8-11-х класів.

Термін виконання: 2-3 місяці.

Очікувані результати проекту:

 • озеленення місцевості;
 • створення парку, алеї тощо;
 • знання нормативно-правової бази;
 • усвідомлення необхідності екологічного вибору як вибору, орієнтованого на загальнолюдські цінності;
 • розуміння багатогранної цінності природи;
 • уміння знаходити правильні рішення у складній екологічній ситуації й оцінювати їх;
 • уміння співставляти можливості й інтереси;
 • уміння здобувати та критично аналізувати інформацію, давати власну оцінку та формувати незалежні судження;
 • навички ефективного спілкування, участі в житті громади;
 • навички володіння методикою проведення ділових зустрічей;
 • знання джерел екологічної небезпеки.

Методи реалізації: пошукова робота; спостереження; групова співпраця; практична робота.

Мотивація:

 • можливість творчої самореалізації та самовдосконалення;
 • усвідомлення власної потреби в діяльності, спрямованої на захист, збереження природи;
 • почуття відповідальності за життя своєї громади, за свою громадянську позицію;
 • можливість збереження та примноження краси довкілля рідного краю;
 • усвідомлення значущості природоохоронного підходу до довкілля;
 • усвідомлення зв'язку здоров'я людини з факторами навколишнього середовища.

Опис діяльності

І етап - підготовчий:

 • узгодження питань про проектну діяльність з адміністрацією навчального закладу, учителями, які можуть надати допомогу при вирішенні навчальних завдань проекту, тощо;
 • формування групи учасників проекту;
 • проведення першого заняття:
 • стимулювання пошукової роботи;
 • визначення цілей, часу здійснення проекту та потрібних ресурсів; планування роботи з урахуванням плану роботи навчального закладу;
 • колективне обговорення запланованої діяльності.

ІІ етап - збір необхідної інформації:

 • обговорення й вибір методів дослідження та пошуку інформації;
 • визначення загальної площі зелених насаджень у мікрорайоні, біля школи;
 • пошук потенційних територій, які потребують озеленення;
 • дослідження потенційних місць, які потребують озеленення;
 • обґрунтування необхідності озеленення місцевості, створення парку, алеї тощо;
 • узгодження питань, пов'язаних із реалізацією проекту, з органами місцевої влади з метою отримання допомоги та дозволу;
 • пошук інформації про рослини, що використовуються для озеленення міст, промислових об'єктів.

ІІІ етап - визначення напрямів діяльності:

 • узагальнення зібраного матеріалу, систематизація та аналіз отриманої інформації;
 • визначення найефективніших шляхів розв'язання проблеми;
 • планування діяльності для вирішення проблеми, прогнозування наслідків діяльності, розподіл завдань;
 • визначення часу, необхідного для їх виконання;
 • вивчення ефективних шляхів взаємодії з представниками ЗМІ, влади;
 • визначення необхідного бюджету, ресурсів;
 • випуск листівок, буклетів, плакатів із закликом до громадськості підтримати заплановану діяльність;
 • узгодження питань, пов'язаних із реалізацією проекту, з органами місцевої влади, лісгоспом, комунальними службами з метою отримання допомоги.

IV етап - етап діяльності:

 • реалізація завдань, запланованих на ІІІ етапі;
 • збір підписів на підтримку проведення озеленення, створення парку чи скверу, насадження алеї;
 • проведення консультації з фахівцями з озеленення;
 • пошук посадкового матеріалу;
 • проведення кампанії розсилки листів, статей у ЗМІ;
 • організація співпраці з лісництвом, комунальним господарством тощо;
 • організація суботника для очищення території;
 • висаджування дерев.

V етап - презентація й оцінювання результативності проекту:

 • обробка й оформлення результатів виконання проекту (створення демонстраційного стенду, мультимедійної презентації);
 • представлення матеріалів роботи групи на учнівських зборах, конференції, семінарі вчителів, батьківських зборах;
 • поширення інформації про проведену роботу у пресі;
 • дослідження громадської думки про актуальність і доцільність здійсненого проекту;
 • оцінювання результатів з огляду на початкові цілі;
 • узагальнення отриманого досвіду, визначення найбільш сильних і найбільш слабких сторін роботи;
 • визначення можливостей подальшого розвитку проектної діяльності.

Необхідні умови: ініціативна група; залучення громадськості, органів державної влади, ЗМІ, природоохоронних служб; допомога лісництва, комунального господарства.

Ресурси: посадковий матеріал, інструменти, папір для листівок, плакатів.

Проект «Птахи в місті»

Життя людей нерозривно пов'язане з життям птахів. Птахами люди цікавилися завжди. Хто з нас не мріє злетіти високо-високо в небо й подивитись на рідну землю? А кого не зачаровували пташині пісні? Птахів називають санітарами лісів, полів, садів. Вони знищують комах, поїдають насіння бур'янів, очищають природу від шкідників. Наприклад, ластівка за літо з'їдає близько мільйона шкідливих комах. За підрахунками агрономів, кожний грак за день знищує 400 шкідників. Зозуля може з'їсти за годину до сотні волохатих гусениць, яких не їдять інші птахи. Відомо, що сова знищує не менше тисячі гризунів щороку. Ось чому необхідно оберігати птахів, допомагати їм вижити в несприятливих умовах.

Мета проекту: навчити учнів допомагати птахам у зимовий період, облаштовувати пташині «їдальні».

Завдання проекту:

 • сприяти збереженню та виживанню птахів;
 • створити базу даних про тих птахів, що занесені до Червоної книги України;
 • поширити зібрану інформацію про птахів серед громадськості;
 • залучити учнів школи до пошуків шляхів збереження та підтримки птахів у несприятливих кліматичних умовах.

Очікувані результати:

 • учні поглиблять знання про птахів;
 • учасники проекту оволодіють елементами методики дослідницької роботи;
 • школярі дізнаються про діяльність природоохоронних органів;
 • будуть облаштовані годівниці для птахів.

Учасники проекту: учні молодших і середніх класів.

Опис діяльності

І етап - підготовчий:

 • узгодити зміст проекту з адміністрацією школи, учителями, які зможуть надати допомогу (учителями біології, основ правознавства, трудового навчання);
 • визначити мету та очікувані результати;
 • визначити термін, часові межі проекту, узгодити з планом навчально-виховної роботи школи;
 • поширити інформацію про початок проекту;
 • сформувати групи учасників проекту;
 • зібрати ініціативну групу та провести перше організаційне заняття;
 • обговорити мету, завдання та очікувані результати;
 • обговорити шляхи стимулювання та заохочення учнів.

ІІ етап - збір необхідної інформації та матеріалів:

 • ознайомити учнів із чинним природоохоронним законодавством;
 • обговорити можливі джерела інформації про птахів (бібліотека, Інтернет, консультації вчителів);
 • об'єднати учнів у робочі групи згідно з напрямами дослідження, пошуку інформації - «Види птахів та їхня роль у природі», «Птахи рідного краю», «Птахи рідного краю, занесені до Червоної книги України», «Допомога людей птахам у холодні пори року»;
 • підібрати матеріали для оформлення плакатів, фотовиставки;
 • обговорити джерела фінансової підтримки проекту для придбання канцтоварів, виготовлення плакатів і фотографій.

ІІІ етап - визначення напрямів діяльності:

 • систематизувати та проаналізувати отримані матеріали за напрямами досліджень;
 • представити напрацьовані групами матеріали;
 • відібрати найбільш актуальні, цікаві, оригінальні матеріали для створення листівок, плакатів, фотовиставок, публікацій у пресі;
 • визначити й обговорити заходи, що сприятимуть поширенню зібраної інформації серед мешканців мікрорайону, кварталу, вулиці;
 • відшукати необхідні матеріальні ресурси (гроші, папір, матеріали для виготовлення годівниць тощо);
 • налагодити контакти із зацікавленими особами - представниками місцевих владних органів, громадських екологічних і природоохоронних організацій тощо;
 • оформити листівки, плакати, фотовиставку;
 • зібрати матеріали для фотоконкурсу;
 • розповсюдити інформацію про заплановані заходи.

IV етап - реалізація запланованої діяльності:

 • поширення інформації про важливість збереження птахів (випуск стінгазет, написання статей до місцевої газети);
 • випуск і поширення буклетів, листівок;
 • демонстрація фотовиставки;
 • визначення переможців фотоконкурсу;
 • проведення інформаційних п'ятихвилинок;
 • виступ по шкільному радіо;
 • виготовлення та розміщення годівничок;
 • збір корму для підгодівлі птахів.

V етап - презентація проекту:

 • упорядкування матеріалів;
 • створення демонстраційного стенду, мультимедійної презентації;
 • представлення матеріалів роботи групи на учнівських зборах, конференції, батьківських зборах;
 • висвітлення реалізації проекту в місцевій пресі.

VI етап - оцінювання результатів проекту:

 • вивчити громадську думку про реалізований проект;
 • узагальнити отриманий досвід;
 • провести опитування серед учнів школи про доцільність проектної діяльності;
 • обговорити з учасниками проекту його результати, особливості окремих етапів, результативність заходів, прорахунки та недоліки проекту;
 • кожному учаснику проекту написати свої враження від проекту за таким зразком: «Для мене цей проект був важливим, тому що...», «У ході проекту я зміг дізнатись про...», «Наступного разу варто врахувати... і не допустити таких помилок...».

Умови реалізації:

 • чітке планування діяльності й послідовне виконання етапів проекту;
 • чітко визначити й обґрунтувати часові межі;
 • заручитись підтримкою школярів, місцевих органів влади, природоохоронних організацій;
 • своєчасно домовитись про матеріали, з яких виготовлятимуться годівниці для птахів.

Ресурси: ватман, маркери, гуаш, фотоматеріали; матеріал для виготовлення плакатів, шпаківень і годівничок; столярні інструменти; корм для птахів.

У чому ефективність проектної діяльності?

Проблема вибору засобів і методів впливу вихователем на вихованців завжди залишатиметься актуальною в будь-якій освітній системі. Чому ж сьогодні ми знову повертаємось до методу проектів? Що дає нам проектна діяльність окрім того, про що говорилось вище? Яких практичних навичок набувають учні у процесі проектної роботи?

Проектна робота дає всім учасникам практичний досвід, який базується як на знаннях, так і на перевірці знаннєвих істин у повсякденній діяльності. Цей досвід допомагає розвивати індивідуальні здібності та нахили, комунікативні зв'язки, учить вирішувати завдання, розв'язувати конфліктні ситуації тощо. Участь у проектній роботі допомагає сформувати навички активного громадянина демократичного суспільства. Серед переліку цих навичок варто звернути увагу на такі:

1. Міжособистісні - слухати один одного; висловлювати ідеї та думки й уміти сприймати чужі ідеї та думки; ставити запитання; знаходити аргументи на користь власної позиції; розв'язувати конфлікти; турбуватись про інших.

2. Навички мислення - розуміти складні факти; розвивати ідеї; аналізувати, відбирати, використовувати інформацію; приймати рішення у складних або непередбачуваних ситуаціях.

3. Командні - здатність працювати в команді; виконувати певні ролі в команді - керівник, виконавець, статист; планувати й розподіляти завдання; співвідносити командну працю та індивідуальну.

4. Розв'язання проблем - уміти виділяти проблему; визначати ступінь складності проблеми; планувати шляхи розв'язання проблеми; залучати до розв'язання проблеми різні соціальні групи, представників органів влади тощо; аналізувати хід розв'язання проблеми; змінювати неефективні завдання та засоби у процесі розв'язання проблеми.

5. Ініціативні - розвивати ініціативу; активно працювати в указаній структурі; самостійно усувати перешкоди, що виникають у процесі розв'язання проблеми; ініціювати зустрічі, пропозиції.

6. Творчі - розвивати таланти й нахили; формувати впевненість у собі та у членах команди; приймати неординарні рішення; пропонувати різні шляхи розв'язання проблеми.

7. Демократичні - поважати права один одного; ураховувати інтереси один одного; дискутувати; відстоювати власні позиції; знаходити компроміс; брати на себе відповідальність за власні дії.

Ефективність проектної діяльності полягає ще й у тому, що метод проектів дозволяє швидко й оперативно скласти уявлення про критерії якісної роботи. Серед цих критеріїв педагогам варто звернути увагу на такі:

1. Учні пройнялись та усвідомили тему проекту.

2. Чітко спланований хід проекту.

3. У ході проекту учні проявляють активність, виконують завдання, виступають із власними ініціативами.

4. Учні отримують досвід розв'язання проблеми, досвід соціального та громадського життя.

5. Школярі презентують свої досягнення.

6. Учасники проекту враховують помилки, оцінюють діяльність.

Освіта.ua
24.12.2008

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів