Порівняння уроків з інтерактивною дошкою та класичних уроків

Серед технічних новинок, що приходять сьогодні у школу, особливе місце займають інтерактивні дошки - комплекс устаткування, що дозволяє педагогу зробити процес навчання яскравим, наочним, динамічним, варіювати індивідуальні рішення з опорою на наявні готові "шаблони", а також більш ефективно здійснювати "зворотний зв'язок"

Досвід роботи з інтерактивною дошкою показав, що найбільш ефективним виявилось використання технічних засобів на уроках геометрії, стереометрії, алгебри, присвячених функціям і графікам функцій, а також на уроках вивчення матеріалу, що виходить за рамки шкільного підручника.

Розглянемо, за рахунок чого відбувається стійке підвищення ефективності уроку, на прикладі кількох тем.

Алгебра, 10-й клас, тема «Ірраціональні рівняння та нерівності»

Етап уроку

Урок із застосуванням технічних засобів

Класичний урок

Перевірка домашнього завдання

Домашнє завдання перевіряється за допомогою сканера. Робота учня сканується й виводиться на дошку, а учень пояснює своє рішення. При необхідності вчитель або інші учні виправляють допущені помилки. Якщо задача має кілька рішень, на дошку за допомогою сканера виводяться інші варіанти, і учні мають можливість швидко порівняти різні способи рішення задачі. На сканування роботи затрачається менше однієї хвилини, інший час використовується безпосередньо на розбір завдань

Учень виходить до дошки зі своїм зошитом, переписує рішення, а потім пояснює його іншим учням. При цьому витрачається в середньому 5-10 хвилин, у залежності від швидкості письма учня. Якщо ж задача вирішена кількома способами, то час на відтворення цих завдань на дошці збільшується

Пояснення нового матеріалу. Оскільки дана тема в підручнику викладена не досить повно, учителю необхідно частину матеріалу видати учням у вигляді конспекту

Даний матеріал роздається учням у друкованому вигляді (створюється довідник учня, що містить основні формули та способи рішення й пояснювальні приклади). Учитель на дошці коментує роздавальний матеріал, при необхідності доповнюючи його іншими прикладами, звертає увагу на найбільш важливі моменти, відповідає на запитання учнів. (Матеріал роздруківок при цьому, як правило, виводиться на дошку.)

Матеріал, якого немає в підручнику, диктується учням, потім на дошці наводяться приклади рішення, які учні також записують у зошит. На диктування витрачається в середньому 5-7 хвилин, у залежності від обсягу матеріалу та швидкості письма учнів. Крім утрати часу на конспектування тут є ще один недолік: якщо учень не дуже уважний, при списуванні рішення з дошки він може допустити помилки, що потім ускладнять розуміння матеріалу або призведуть до помилок при рішенні завдань подібного типу

Первинне закріплення матеріалу

При рішенні завдань із підручника час, що затрачається на кожний приклад, при роботі з інтерактивною дошкою та на класичному уроці однаковий

Відпрацьовування матеріалу можна різноманітити прикладами з різних джерел, для цього достатньо роздрукувати добірку прикладів для учнів, а на дошці виводити заготовлені заздалегідь умови

Використання додаткового матеріалу обмежене наявністю достатньої на клас кількості збірників. Диктування умов завдань також веде до втрати часу, а значить, і до зниження ефективності уроку

Закріплення матеріалу, самостійна робота учнів

При рішенні завдань за варіантами учні вирішують у зошитах, потім за допомогою сканера рішення проектується на дошку, і вчитель просить учнів прокоментувати отримане рішення. (Виключається бездумне списування з дошки плюс заощаджується час на відтворення рішення.)

Існує два способи: 1) Основна частина учнів виконує завдання в зошитах, а двоє чи троє учнів (по одному на кожний варіант) одночасно вирішують завдання свого варіанта на дошці, а потім ці завдання коментуються. У цьому способі є один істотний недолік: частина учнів, замість того щоб вирішувати самостійно, списують із дошки, а значить, даний матеріал залишається невідпрацьованим. 2) Спочатку всі учні вирішують завдання на місцях, а потім по одному представнику від кожного варіанта виходять до дошки та відтворюють своє рішення. При цьому відсоток дітей, які списують, скорочується, але йде втрата часу

Постановка домашнього завдання

Учням може бути задано не тільки загальне, а й індивідуальне домашнє завдання, що видається у вигляді роздруківок

Домашнє завдання задається за підручником або записується на дошці. (Усі учні одержують однакові завдання)

Додаткові переваги інтерактивної дошки

Додатково заощаджується час на уроці за рахунок того, що не треба витирати дошку, для рішення нової задачі береться чистий лист, а у випадку виникнення запитань із раніше розв'язаних задач можна швидко до них повернутись, отже, немає необхідності відновлювати умову або рішення. Останнє найбільш істотне, тому що збережені інтерактивною дошкою рішення завжди можуть бути легко відновлені як на уроці, так і після уроків, зокрема на додаткових заняттях і консультаціях для тих учнів, хто пропустив або не цілком добре освоїв тему

 


Геометрія, 8-й клас, тема «Теорема Піфагора»

Етапи уроку

Урок із використанням інтерактивної дошки

Класичний урок

1. Усна робота та розбір домашнього завдання (необхідно вирішити 5-7 простих задач на знаходження елементів прямокутного трикутника; частина цих задач є проміжним етапом рішення домашніх задач)

На дошку виводиться готове креслення до задачі або запитання. Учні при необхідності виконують додаткові побудови за даним кресленням, розповідають рішення задачі. Креслення з'являються на дошці послідовно, що дозволяє уникнути непотрібного накопичення креслень. Оскільки креслення виконані в середовищі «жива математика», з'являється додаткова можливість поекспериментувати з умовою задачі, змінюючи креслення та розглядаючи різні випадки, що веде до розвитку геометричних уявлень учнів і кращого розуміння теми

Можливі два варіанти: 1) Креслення на дошці заготовлені заздалегідь. Плюс: економія часу на уроці. Мінуси: а) велика кількість креслень на дошці заважає деяким учням зосередитись на конкретній задачі; б) на дошці залишається мало місця для додаткових викладень до кожної конкретної задачі, що може призвести до нерозуміння якихось моментів рішення. 2) Креслення виконуються та стираються в міру рішення задач. Мінус: утрата часу на виконання креслень (у середньому 3-4 хвилини)

2. Рішення задач на знаходження площі чотирикутників (з використанням теореми Піфагора)

Використання готових креслень дозволяє письмово вирішити на уроці 3-4 задачі, а також порівняти різні способи рішення однієї й тієї ж задачі та розглянути питання, скільки різних рішень може мати задача

Письмово вирішуються тільки 1-2 задачі (у дуже рідких випадках - 3). Часу на розбір різних способів рішення задачі, а також кількості рішень у залежності від вихідних даних, як правило, не залишається

3. Підбиття підсумків уроку

Уся інформація, що з'являється у процесі уроку, на дошці зберігається, і можна швидко переглянути задачі, вирішені на уроці, повторити основні моменти, зробити висновки

Через нестачу вільного місця на дошці велика частина вирішених задач була стерта, а значить, при підбитті підсумків уроку єдине, до чого може адресувати учнів учитель, - це їхній зошит. Якщо в учнів виникає наприкінці уроку запитання з якого-небудь вирішення задачі або при формулюванні висновків, креслення до задачі або етапу міркувань доводиться відновлювати на дошці заново. (Додаткова витрата часу у 3-4 хвилини.)

Додаткові переваги інтерактивної дошки

1. На тому самому кресленні можна вирішити кілька задач, швидко видаляючи рукописні позначки. Саме креслення при цьому не стирається. 2. Якщо учень з якої-небудь причини пропустив урок, усі записи уроку зберігаються в електронному вигляді, і він може в будь-який момент переглянути їх і працювати матеріал самостійно

 

 

При вивченні теми «Функція, властивості функції, графіки» також доцільно використовувати інтерактивну дошку. Це дає можливість:

1. Не малювати заново для кожного завдання систему координат (економія часу 1-2 хвилини на кожний графік).

2. Швидко відтворювати графіки складних функцій, у результаті чого зменшується час на перевірку домашнього завдання та на розбір самостійної роботи учнів із побудови графіків функцій у середньому на 5-6 хвилин.

3. З'являється можливість швидко (одним рухом руки) змінити масштаб графіка, зробивши його більш наочним для тієї чи іншої мети.

4. Графічно вирішувати велику кількість рівнянь і нерівностей, у тому числі з параметром, змінюючи креслення в ході рішення. Для порівняння: замість 2-3-х рівнянь чи нерівностей за урок можна вирішити більше десяти.

Звичайно, є теми, при вивченні яких ефективність інтерактивної дошки не так очевидна, але використання дошки доцільне навіть у цьому випадку, тому що дозволяє задіяти її фрагментарно.

Слід зазначити, що час на попередню підготовку вчителя при використанні інтерактивної дошки на першому етапі, безсумнівно, збільшується, однак поступово накопичується методична база, що створюється спільно вчителями й учнями, а це значно полегшує таку підготовку в подальшому.

Також слід зазначити, що використання інтерактивної дошки дозволяє підвищити увагу (зацікавленість) учнів за рахунок новизни способу викладання матеріалу. Підвищується й інтерес до математики в цілому. Учні активно включаються в підготовку презентацій до уроку, що у свою чергу розвиває в них навички навчально-дослідницької діяльності та дозволяє домогтися кращих результатів не тільки у вивченні математики, а й інформатики, фізики тощо.

Автор: Т. Кева

Освіта.ua
24.12.2008

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів