Портфоліо вчителя. Управлінський проект

Традиції нашої освіти далеко не однозначні. Разом з тим є в освітніх традиціях і те, що складає їх духовне достоїнство. Це пріоритет розумової освіти над раціональною, виділення як найвищого її результату категорії «мудрість», визнання самоцінності освіти. Безперечно, існує велика потреба в педагогічній творчості

Обґрунтування теми проекту

Але створювати щось нове у відсутності базових знань - не творчість. Значимий учитель сьогодні - це професіонал і особистість. Він не просто займає робоче місце, а й прикрашає своїм особистим ставленням до того, що складає зміст його роботи. На педагогічну систему, що включає державні освітні стандарти, мережу освітніх установ, органи управління впливають державна політика, економічна і соціальна системи. Новизна ситуації в тім, що освіта теж може впливати на всі державні інституції, змінюючи ситуацію на користь підвищення якості життя. Щоби стати значимим, сьогодні необхідне практичне оволодіння тими видами педагогічної культури, до яких учитель готовий тільки теоретично. Потрібні практичні навички в роботі по-новому. Будь-яка робота має сенс тільки тоді, коли відповідає очікуванням тих, хто її замовляє (суспільство, керівники, учителі, батьки, самі учні). Якісна школа, якісний учитель, технологічно грамотний і педагогічно культурний, допомагають становленню якісної держави.

Управління системою, що розвивається, вимагає звертання до потенціалу самоорганізації вчителів. Тому необхідно створювати умови для пробудження внутрішніх можливостей кожного вчителя. При створенні ситуації діалогу, проблемності, критичного ставлення, концептуальності, рефлексії вчитель почне працювати на своєму особистому рівні, будучи при цьому учасником співуправління процесом навчання, спільного цілепокладання, проектування і перетворення змісту знань, умов стимулювання науково-дослідної діяльності.

Складовими професійної кваліфікації є: професійна компетентність, особистісні якості, кінцевий результат роботи вчителя. Ключовими управлінськими аспектами є: внутрішкільний контроль (ВШК), атестація вчителя, підвищення кваліфікації вчителя - триєдина робота з кадрами. Атестація освітньої установи багато в чому визначається професіоналізмом педагогів, що виявляється при ВШК, підвищується за допомогою методичної служби, потім стає підставою для атестації вчителя. Але у школах немає банку даних про ефективність професійної діяльності педагогів та її зв'язку з підвищенням кваліфікації.

Аналіз вихідної ситуації

Упродовж ряду років система освіти традиційно функціонувала з метою формування знань, умінь і навичок і, відповідно, протягом цього ж ряду років вирощувався виконавець - учитель-предметник - транслятор основ наукових знань. Отже, склався певний стереотип взаємодії в такому середовищі - централізоване управління. Розвиток передбачає зміну стилю управління і взаємодії в педагогічному колективі.

Щоби перейти в режим розвитку, необхідно вирішити кілька проблем:

1. Для формування професійної культури, професійної компетентності в даний час необхідно створювати нові критерії оцінювання, що відповідають не режимові функціонування, а режимові розвитку.

2. Необхідно змінити зміст і сенс відносин між керуючим і керованими, для цього необхідно застосовувати інноваційні технології управління. Добре при цьому і першому і другому бути інноваційно грамотними.

3. Діяльність установ у системі оцінювання якості освіти вивести на новий рівень: створити критерії ефективності навчання, виховання, способи оцінки стану викладання, створення освітніх програм, програм розвитку тощо.

4. Формувати інформаційну культуру.

5. У документообігу дотримувати етики роботи з документацією, здійснювати мережну взаємодію з даного питання.

Відтак, виникає потреба в кадрах, здатних до проектування, розв'язання перерахованих вище проблем.

Мета проекту: створення моделі професійно компетентного педагога сучасної освітньої установи, розробка моделі індивідуального маршруту формування професійної майстерності вчителя (за рівнями: молоді фахівці, учителі-стажисти, учителі-новатори) на основі аналізу портфоліо, формування механізму портфоліо вчителя в електронному варіанті.

Задачі: створення інформаційного і програмно-методичного забезпечення процесу вдосконалювання професійного потенціалу вчителя, проведення річного науково-методичного семінару з проблеми, створення методичних рекомендацій за результатами реалізації проекту.

Об'єкт дослідження: професійна діяльність педагогів.

Предмет перетворення: зміст, напрями формування професійних компетенцій педагогічних кадрів.

Ресурсне забезпечення: професійна компетентність навчальних кадрів, управлінських кадрів, упровадження інформаційних технологій.

Обмеження: фінансування (недостатність або відсутність), професійно некомпетентні кадри, невисока мотивація педагогів для вдосконалювання професійної майстерності, для роботи в режимі розвитку

Передбачуваний результат: підвищення професійного потенціалу педагогів, рекомендації з підвищення професійного потенціалу, програми і практичні розробки семінарів з проблеми, перехід взаємодії учасників освітнього процесу з режиму функціонування в режим розвитку, перетворення організаційно-управлінських технологій, ефективність і успішність роботи локальної мережі, документообігу, програми формування портфоліо вчителя, розширення контактів з різними сферами системи освіти міста.

Автор: Л. Полівода

Освіта.ua
03.02.2008

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів