Добра справа несе нагороду в собі

Усі професії необхідні, усі почесні. Важко сказати, які з них зникнуть через 200 або 300 років, а які виникнуть. Але можна з упевненістю стверджувати, що професія педагога не зникне, доки існує людство, і роль педагога, соціальна значущість його праці не тільки не буде знижуватись, а навпаки - нестримно зростатиме

Педагогом із великої літери людина не народжується. Вона ним стає в результаті пізнання всього того, що накопичено наукою і педагогічною практикою в результаті наполегливої праці, пошуків, аналізу, вдач і помилок, прогнозів і розрахунку, підпорядкування всіх своїх духовних сил великій праці створення Людини та її удосконалення, у результаті кропіткої праці над собою.

Із точки зору гуманістичної психології, кожна людина є унікальною, неповторною особистістю, здатною до самоактуалізації, до розвитку власних творчих здібностей. Це особистість, наділена надзвичайно багатим потенціалом, який часто буває реалізований неповністю через об'єктивні і суб'єктивні причини.

Філософські, методичні, психологічні засади розвитку творчої обдарованості формуються на основі ієрархії понять:

  • задатки - спадкові анатомо-фізіологічні особливості, які є основою для розвитку на їх основі здібностей;
  • здібності - індивідуальні особливості, що дозволяють за сприятливих умов більш успішно оволодіти тією чи іншою діяльністю, розв'язати певні завдання;
  • обдарованість - специфічне поєднання здібностей високого рівня, а також інтересів, потреб, які дозволяють виконувати певну діяльність на якісно високому рівні, відмінному від умовного «середнього рівня»;
  • творча обдарованість - індивідуальний творчий мотиваційний і соціальний потенціал, що дозволяє отримати високі результати в одній (або більше) із таких сфер (інтелект, творчість, соціальна компетентність, художні, психологічні та біологічні можливості);
  • талант - система якостей, особливостей, яка дозволяє особистості досягти видатних успіхів в оригінальному здійсненні творчої діяльності.

«Головний закон усіх змін у житті - творчість» - суть концепції формування творчої особистості дослідника М. Бердяєва. Тільки творчість виправдовує буття людини й надає смисл його життю. Творчих якостей розуму людини на порожньому місці не буває. Щоб навчитись мислити творчо, треба оволодіти основними операціями мислення, щоби стати творчою особистістю, треба бути розвиненою, вихованою особистістю.

Слова І. Драча «Жити, творити, світ берегти...» є тим гаслом, що спонукає до дій, до творчої діяльності, до прояву природних якостей на різних етапах навчання й саморозвитку, розвитку їх у процесі життя. Суспільство може бути суспільством тільки тоді, коли воно складається з окремих «я». Здорове суспільство складається з неповторних творчих особистостей. Інакше це було б відхилення від сутності матері-природи.

Може, саме тому проблема духовного розвитку, творчого удосконалення, гармонії цікавила людство здавна. Так, наприклад, єдність думок і вчинків, слова й справи, розуму й волі - ось ті основні положення педагогічних поглядів першого філософа України Григорія Сковороди, що сприяють розвиткові всебічно розвиненої, духовно багатої особистості зі сформованими творчими здібностями.

«Обдарованість - не тільки дарунок для відмічених нею, але ще й випробування духу. Це доручення від Господа Бога. І тому будемо терпеливі й бережливі», - радять нам науковці В. Чудновський і В. Юркевич.

Видатний німецький письменник Гете сказав: «Приймаючи людину такою, якою вона є, ми робимо її гіршою. Приймаючи її такою, якою вона повинна бути, ми примушуємо її бути такою, якою вона може стати».

Виправдати перебування людини на Землі можуть тільки духовні цінності, які є результатом творчого вибору, а творчість народжується через свободу спілкування, через самооцінку та самопізнання, через емоційні переживання. Це єдиний шлях до самоутвердження, а отже - злету душі.

Вести мову про педагогічну творчість і майстерність дуже важко. Але можна стверджувати: прийти до нього людина може тільки сама. Та говорити й, найголовніше, учитись майстерності необхідно, бо це - вимога прискорення вдосконалення нашого суспільства. У цьому є сутність праці над собою молодих учителів. Вивести освіту на новий якісний рівень, визначити перспективи суспільного розвитку, перед усім належить учительській молоді.

Молодому вчителю легше в тому, що йому не треба «перебудовуватись», а зразу можна по-новому будувати свою роботу для сьогодення, працювати за принципом: хто, якщо не я? Йому не треба скидати накопичені застарілі звички, інертність, формалізм і шаблони. Та головне в педагогічній майстерності - уміти зробити так, щоб найважливіша дія зацікавлювала, хвилювала учнів, а внутрішньо - захоплювала їхню душу, оволодівала ними, формувала їхнє єство, робило їх кращими. Педагогічна майстерність невід'ємна від педагогічної творчості та новаторства.

Молодих учителів, які володіють педагогічною майстерністю, буде більше, якщо вони будуть віддавати свої сили не просто «повторенню вивченого», а вивчати все те нове, що народжує передовий педагогічний досвід, випробувати себе в цьому новому, самому собі відкриваючи раніше невідомі можливості, працювати активно. Ту або іншу роботу чи то на уроці, чи то в позаурочний час необхідно об'єктивно самому проаналізувати, оцінити результати зробленого, порівняти з результатами колег-лідерів, зіставити зі своїми можливостями, засвоїти винайдене або відмовитись від мало оптимального, спробувати все знову та досягти задуманого - це й є шлях до майстерності.

Щиро вдячна долі, що мені довелося займатись у Школі молодого творчого методиста. У мене була змога взяти участь у тренінгах різних типів і напрямків. Ми навчились розробляти й аналізувати анкети, складати проекти, більш детально дізналася про курс «Ділової активності». Завдяки цьому маю можливість більш широко та глибоко розкрити свій творчій потенціал. Але як можна не розкрити себе по новому поряд із такими наставниками, які супроводжували нас протягом усього навчання?

Шлях до майстерності важкий. Саме поняття педагогічної майстерності А. Макаренко вважав нерозривно пов'язаним із подоланням перешкод: «Майстерність - це те, чого можна досягти». Досягти! Далі А. Макаренко стверджував: «Кожен із вас, молодих педагогів, обов'язково буде майстром, якщо не покине нашої справи, а наскільки ви оволодієте майстерністю, залежить від вашої власної наполегливості». Наполегливості, тобто зусиль у всьому: у розширенні професійних знань, вивченні оточуючого життя, проникнення в інтереси учнів тощо. Як говорив К. Станіславський, учатьсь на тому, що важко й не дається, а не на тому, що легко й само собою виходить.

Шлях до майстерності вимагає від спеціалістів величезного терпіння, дефіцит якого, на жаль, нерідко відчувається в діяльності починаючих педагогів. Та на цьому шляху необхідно мати величезний багаж знань. Необхідно безперервно навчатись, щоб знати, і знати, щоб знову навчатись.

Отже, у майстерності немає дрібниць. Усе є важливим.

Автор: I. Циганок

Освіта.ua
11.11.2008

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів