Удосконалення роботи

Індивідуальні форми методичної роботи з педагогічними кадрами

1. Самоосвіта.

2. Стажування.

3. Наставництво (молоді колеги).

4. Наставництво (педгурток).

5. Наставництво (дублер класного керівника).

6. Праця над єдиною методичною темою району.

7. Праця над єдиною методичною темою школи.

8. Праця над єдиною методичною темою педагога.

9. Праця над докурсовим завданням.

10. Праця над післякурсовим завданням.

11. Індивідуальний звіт про курсову перепідготовку.

12. Курсова перепідготовка.

13. Захист реферату по завершенні курсової перепідготовки.

14. Вивчення результативності курсової перепідготовки.

15. Взаємовідвідування уроків.

16. Взаємовідвідування годин спілкування, виховних заходів.

17. Ведення методичного зошита.

18. Ведення папки передового педдосвіду.

19. Ведення записів власних педагогічних знахідок.

20. Виготовлення саморобного унаочнення.

21. Виготовлення дидактичного матеріалу.

22. Складання тестових завдань для тематичного оцінювання.

23. Участь у конкурсі «Кращий навчальний кабінет».

24. Участь у методичних виставках.

25. Участь у педагогічних виставках.

26. Участь у виставці «Хобі вчителя».

27. Уміння зробити самоаналіз проведеного уроку.

28. Уміння зробити самоаналіз часу спілкування.

29. Уміння зробити самоаналіз виховного заходу.

30. Участь у конкурсі «Учитель року».

31. Участь у конкурсі «Ало, шукаємо педагогічні таланти».

32. Участь у конкурсі «Банк ідей».

33. Виступ у періодичній пресі.

34. Участь у тематичних конкурсах.

35. Підготовка та проведення відкритого уроку.

36. Підготовка та проведення годин спілкування.

37. Підготовка та проведення виховного заходу.

38. Індивідуальний опис власного досвіду.

39. Написання відгуку про свого колегу.

40. Написання реферату за єдиною методичною темою району.

41. Написання реферату за єдиною методичною темою школи.

42. Написання реферату за єдиною методичною темою власної психолого-педагогічної проблеми.

43. Складання індивідуального плану особистої атестації.

44. Участь у персональній атестації.

45. Підготовка та проведення власного творчого звіту.

46. Створення власної методичної бібліотеки.

47. Участь у виставках-обмінах методичної літератури.

48. Участь у створенні громадської методичної бібліотеки.

49. Участь у ярмарку методичних знахідок.

50. Участь у самооцінці власної методичної майстерності.

51. Участь у громадській атестації.

52. Участь у самооцінці творчої діяльності.

53. Проведення взаємоконсультації з колегами.

54. Робота над критичними зауваженнями за підсумками атестації школи.

55. Робота над критичними зауваженнями за підсумками персональної атестації.

56. Виступ перед колегами з лекцією.

57. Звіт на нараді при директорі.

58. Звіт на нараді при завучі.

59. Звіть на засіданні педради.

60. Підготовка та проведення педінформації.

61. Складання сценарію нетрадиційного уроку.

62. Складання сценарію годин спілкування.

63. Складання сценарію виховного заходу.

64. Випуск тематичного методичного бюлетеня.

65. Участь в інтерв'юванні вчителя.

66. Участь у прес-конференції.

67. Участь у диспуті.

68. Участь у дискусії.

69. Участь у семінарі.

70. Участь в аукціоні.

71. Участь у брифінгу.

72. Участь у психолого-педагогічних посиденьках.

73. Участь у науково-практичній конференції.

74. Участь у «круглому столі».

75. Участь у педагогічних «дуелях».

76. Участь у психологічних «дуелях».

77. Участь у дидактичних «дуелях».

78. Участь у психолого-педагогічних практикумах.

79. Участь у психолого-педагогічних тренінгах.

80. Участь у психолого-педагогічних консиліумах.

81. Перегляд спеціальних педагогічних телепередач.

82. Читання спеціальної художньої педагогічної книги.

83. Участь у випуску стінгазети.

84. Участь у діагностичному анкетуванні.

85. Складання картотеки ППД.

86. Проведення консультації для молодших колег.

87. Підготовка доповіді на засіданні педради.

88. Підготовка доповіді на засіданні ШМО.

89. Підготовка доповіді на засіданнях РМО.

90. Участь у співбесіді з адміністрацією школи.

91. Участь у роботі ГНППІ (групи наукової, психолого-педагогічної інформації).

92. Проведення персональних соціологічних досліджень.

93. Робота з обдарованими дітьми.

94. Робота з дітьми низького інтелектуального рівня.

95. Участь у роботі методичного тижня у школі.

96. Участь у роботі методичного дня у школі.

97. Участь у роботі РМО (районних методичних об'єднань).

98. Участь у роботі ШМО (шкільних методичних об'єднань).

99. Участь у роботі ТГ (творчих груп).

100. Участь в експериментальній методичній роботі.

101. Участь у підготовці та проведенні спеціальних вечорів для педагогів.

102.Участь у загальношкільних виховних заходах.

103. Написання «психолого-педагогічного портрета колеги».

104. Ведення методичного щоденника вчителя.

105. Керівництво гуртком на громадських засадах.

106. Участь у тестуванні з визначення фахової майстерності.

107. Участь у тестуванні з визначення методичної майстерності.

108. Співбесіда з адміністрацією школи з виконання рішення педради.

109. Виконання персональних завдань адміністрації школи.

110. Знайомство з бібліотекою школи та кабінетом завуча.

111. Знайомство з картотекою шкільного методичного кабінету.

112. Написання відгуку на відкритий урок, години спілкування, виховний захід.

113. Виступ на засіданні міжпредметної методичної ради.

114. Допомога новопризначеним у школу вчителям.

115. Підготовка та участь у бенефісі педагога школи.

116. Випуск методичного бюлетеня «Вісті з курсів».

117. Складання (написання) методичного портрета колеги.

118. Участь у громадському огляді знань учнів.

119. Громадське наставництво над учнями.

120. Робота дублером класного керівника.

121. Оцінка педагогічної діяльності колег, які атестуються.

122. Участь у роботі школи педагогічної майстерності молодих колег.

123. Співбесіда за результатами відвіданого уроку, виховного заходу, годин спілкування.

124. Самооцінка власної педагогічної діяльності.

125. Участь у роботі методичних районних сесій.

126. Активна учать в інструктивно-методичних нарадах.

127. Участь у роботі практикуму з комп'ютерної грамотності.

128. Участь у роботі педагогічних «мостів» між школами.

129. Участь у зустрічах із цікавими людьми.

130. Участь у тижні наставництва.

131. Участь у святкуванні «Дня вчителя».

132. Колективна участь в оформленні навчальних кабінетів, коридорів школи.

133. Участь у роботі клубу педагогічної практики.

134. Підготовка та проведення педагогічних вікторин.

135. Участь у підготовці та проведенні вечорів запитань і відповідей на педагогічні теми.

136. Організація виставок учнівських зошитів.

137. Участь у днях відкритих дверей класу, школи.

138. Участь у рейді «Робоче місце вчителя, учня».

139. Участь у прес-конференції випускників школи.

140. Участь у прес-конференції ветеранів школи.

141. Участь у педагогічних турнірах.

142. Творчий звіт за підсумками атестації, проходження курсів.

143. Наставництво над учнями, членами педагогічного гуртка школи.

144. Випуск персональних інформаційно-методичних бюлетенів.

145. Участь у рейдах-конкурсах (республіканського, обласного, районного та шкільного рівнів).

146. Участь в ярмарку педагогічних здобутків.

Колективні форми методичної роботи

1. Школа молодого педагога (охоплюються школою педагоги до п'яти років педстажу, ведуть школу ветерани педагогічної праці, форми проведення різноманітні).

2. Школа педагогічної майстерності (об'єднуються вчителі певних категорій, епізодичність занять один-два рази на семестр).

Школа комп'ютерної грамотності (створюється там, де є комп'ютерні класи).

3. Заняття ГНППІ (входять учителі, які мають вищу категорію), інформують усіх про нове, що описано в педагогічній періодиці з теми наступної педради, проведення заняття три рази на рік.

4. Засідання МПМР (міжпредметні методичні ради) проводяться напередодні засідання педагогічної ради, де кожний виступає за темою педради, вибирають одного, хто виступатиме на педраді, вносять пропозиції до рішення педради (утворення тимчасові й керівники теж до кожної педради, в залежності від її теми оскільки обирається новий керівник МПМР).

5. Засідання педагогічної ради.

6. Районна вчительська конференція.

7. Районна науково-практична конференція.

8. Районний епізодичний семінар.

9. Районні методичні об'єднання.

Шкільні метричні об'єднання (у нас це вчителі 1-4-х класів, класні керівники 5-11-х класів).

10. Шкільні динамічні творчі групи (об'єднуються вчителі одного предмета в кількості двох-трьох-чотирьох осіб (за наявності п'яти вчителів це вже методичне об'єднання) і вибирають для опрацювання одне-єдине проблемне питання, проводять три засідання (на канікулах), де з даного питання виступає кожний. На останньому засіданні приймаються рекомендації).

11. Психолого-педагогічний консиліум (проводиться для вчителів 5-х, 10-х класів - розповідь класоводів і класних керівників про психологічні особливості кожного учня, виробляться єдині педагогічні вимоги до учнів).

12. Інструктивно-методичні наради (проводяться для роз'яснення певних заходів, наприклад, опрацювання наказу про методичну роботу, нове у плануванні виховної роботи, заповнення класних журналів тощо).

13. Психологічний практикум (указується, з якого конкретного питання).

14. Колективний похід на перегляд кінофільму на педагогічну тему (указується, який, обговорюється).

15. Поїздка до передових шкіл (записується, куди, коли). Наш колектив побував майже в усіх знаменитих школах.

16. Зустріч педколективу з видатними особами (записується, з ким і коли).

17. Прес-конференція ветеранів педагогічної праці (записується, хто буде відповідати на запитання, а хто їх ставитиме).

18. Педагогічний брифінг (у міру потреби, для пояснення вадливих рішень МОН України).

19. Бенефіс педагога (проводиться при переході педагога на пенсію, за окремим сценарієм).

20. Педагогічний диспут (указується тема, хто готовить, коли проводиться).

21. Проведення змагання «Ало, шукаємо педагогічні таланти» (проводиться спільно з педагогічним колективом школи, беруть участь молоді педагоги, які вирішили не звітувати на педраді).

22. Тижневики методичної роботи (указується, коли, які, хто готує).

23. Педагогічні виставки.

24. Засідання дискусійного клубу.

25. Продаж методичної літератури у школі (запрошуються продавці з книжкових магазинів, видавництв).

26. Проведення тематичних вечорів у школі (у школі проводяться тематичні тижні, а тиждень завершується вечором).

27. Проведення «Дня вчителя» (підбиваються підсумки роботи школи, нагороджуються всі, хто заслужив це).

28. Проведення «круглих столів» (збираються для вирішення конкретного питання).

Колективне складання сценаріїв загальношкільних свят.

29. Проведення громадського огляду знань (ведеться на індивідуальній і колективній основі).

30. Колективне оформлення навчального кабінету.

31. Педагогічний аукціон (колективне вироблення заходів із вирішення конкретного питання).

32. Педагогічний «міст» між школами (указується школа, питання, яке буде розглянуто, коли буде проведено педміст).

33. Методичні посиденьки (вирішення проблемного питання в невимушеній розмові (за чаєм).

34. Заняття клубу педагогічної практики (ветерани діляться досвідом перед молодими колегами).

35. Педагогічні вікторини (своєрідна гра з призами).

36. Педагогічно-психологічний лекторій (запрошуються науковці, викладачі ВНЗ).

37. Вечори запитань і відповідей.

38. Виставки саморобного унаочнення.

39. Методичні фестивалі (нетрадиційних уроків, молодших колег, учителів, які атестуються).

40. Виставка учнівських зошитів.

41. День відкритих дверей (батьки відвідують уроки).

42. Науково-практичні батьківські конференції.

43. Університет педагогічних знань для батьків.

44. Батьківський лекторій.

45. Рейд-огляд «Робоче місце вчителя».

46. Колективний випуск педагогічної сторінки в районній газеті.

47. Виставка-обмін художньої, методичної літератури із власних бібліотек учителів.

48. Колективний випуск стіннівки «Учитель».

49. Прес-конференція  випускників школи - нинішніх учителів у школах району.

50. Прес-конференція ветеранів нашої школи (ветеран школи - пропрацював 15 і більше років у нашій школі).

51. Спільні вчительсько-учнівські конференції.

52. Творчій вечір учителів, які за результатами атестацій одержали звання.

53. Засідання ради шкільного методичного кабінету.

54. Виставка підручників, які учень добре зберіг (під керівництвом учителя).

55. Педагогічний турнір (змагання вчителів).

56. Проведення педагогічної експрес-інформації (презентація нових педвидань).

Зі всієї різновидності форм методичної роботи вибираються ті (діагностуванням), що будуть діяти в поточному навчальному році. Усю колективну методичну роботу в нашій школі перенесено на канікули, і проводиться вона на рік протягом шести методичних днів.

Програма методичних днів у школі

І методичний день:

а) дискусія «Ідеали та цінності орієнтації сучасної шкільної молоді» (указуються вчителі);

б) педагогічний брифінг «Що може зробити школа для соціального захисту дітей і вчителів?» (керівництво школи, профком);

в) засідання міжпредметних методичних рад «Удосконалення технології сучасного уроку в умовах розбудови національної школи»;

г) засідання творчих (динамічних) груп учителів;

д) виставка-видача методичної літератури.

ІІ методичний день:

а) психологічний практикум «Культура педагогічного спілкування»:

- що таке культура професійного спілкування;

- як оволодіти мистецтвом спілкування;

- якою повинна бути культура спілкування «учитель-учень», «учитель- батько»;

- особливості спілкування в педколективі;

- поради про культуру профспілкування (психологічний текст);

б) виставка методичних зошитів учителів, які атестуються;

в) засідання педради «Шляхи вдосконалення навчально-виховного процесу в 1-4-х класах на основі творчого підходу до уроку нового типу»;

г) засідання шкільних методичних об'єднань (1-4-ті класи, 5-11-ті класи).

ІІІ методичний день:

а) складання методичного портрета колеги;

б) виставка папок передового педагогічного досвіду (усі бажаючі);

в) педагогічний практикум «Самоаналіз проведеного уроку»;

г) лекція «Методи психодіагностики з визначення навчальних можливостей дитини» (районний психолог);

д) заняття ГНППІ за темою педагогічної ради;

е) заняття МПМР;

є) заняття творчих груп.

IV методичний день:

а) прес-конференція вчителів, які мають звання;

б) конкурс стінної газети «Учитель» (усі вчителі розділені на десять груп і кожна група готовить газету на тему «Пропаганда педагогічного досвіду, педагогічні усмішки»;

в) конкурс «Ало, шукаємо педагогічні таланти»;

г) засідання педради «Аналіз психологічної готовності дітей до навчання»;

д) засідання ШМО (1-4-ті, 5-11-ті класи).

V методичний день:

а) методичні посиденьки «Народна педагогіка у становленні національної школи (девіз посиденьок «Не стріляй у своє минуле з пістолета - майбутнє вистрілить у тебе з гармати» (проводять педагоги зі стажем понад двадцять років);

б) педагогічний турнір «Алгоритм психологічного режиму уроку» (по дві групи);

в) спільна вчительсько-учнівська конференція «Шкільні традиції: пошуки, знахідки, проблеми»;

г) засідання МПМР;

д) засідання творчих груп.

VI методичний день:

а) прес-конференція випускників нашої школи - нинішніх учителів школи «Наша школа в порівнянні з іншими школами»;

б) методичний аукціон «Етнопедагогіка» (означення, мета, форми, принципи, методи);

в) психологічний практикум «Як визначити тип пам'яті учня?»;

г) ярмарок педагогічних здобутків (звітують учителі, які атестувались);

д) засідання педради «Чи навчаємо ми дітей за їх природними можливостями?» (проблеми здійснення трирівневого навчання на уроці).

Дано зразок методичних днів на один рік (а такі програми складаються на кожний навчальний рік). Програма методичного дня розглядається на засіданні методичної ради при ШМК і на нараді з планування роботи при директорі й доводиться до відома всіх учителів (а доповідачем - персонально) за один-два місяці до проведення методичного дня.

Педагогічна рада школи

Педагогічна рада школи є колективним органом управління, колективною думкою школи. Хоча за положенням діяльністю педагогічної ради повинен керувати директор школи, але фактично всю підготовчо-організаційну роботу та здійснення контролю виконання рішень здійснює все-таки заступник директора.

Етапи підготовки педради

1. Визначити тему педради (при проведенні діагностичної анкети в кінці навчального року або спеціальної діагностичної анкети з визначення тем педрад на п'ятирічний строк).

2. Визначити, кому доручити підготовку педради (директор, його заступники, педагог-організатор, психолог школи).

3. Скласти заходи з підготовки педради (складає той, то відповідає за підготовку педради, виносить на обговорення наради при директорі, усе це робиться за два місяці до проведення педради).

Автор: С. Дибський

Освіта.ua
04.08.2012

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів