Я за розвиток життєвої компетентності особистості учня

Нотатки з досвіду роботи класного керівника

Я за розвиток життєвої компетентності особистості учня

Для початку пропоную ознайомитися з такими відповідями.

Приблизна кількість населення України: не знаю, 4,7 тис. осіб.

Назвіть героїв Великої Вітчизняної війни: Сталін, Гітлер, не знаю, Маяковський, не пам'ятаю, їх багато, тому всіх не пам'ятаю, Штірліц.

Назвіть три основні національності, які проживають в Україні: росіяни - 40 %, поляки - 14 %, молдавани - 4 %; росіяни, євреї, китайці; не знаю; росіяни, українці, негри.

Це - не новий анекдот чи жарт, а типові відповіді київських школярів на запитання анкети, запропоновані всеукраїнською газетою "2000". Повірити дуже важко, але так відповідали не третьокласники чи п'ятикласники, не невстигаючі учні, а учні 10-х класів, які мають середній рівень успішності 8-9 балів. Тобто "хорошисти" - ця група є найбільшою в будь-якому старшому класі. На дуже багато запитань школярі відповідали - "не знаю". Та й неграмотність теж вражає - 20 % опитаних частіше "не" пишуть разом з дієсловами.

До чого це нам, класним керівникам сьомих класів?

Це нам потрібно, тому що через кілька років наші учні стануть на порозі дорослого життя, і дуже не хотілось би, щоб вони демонстрували такий високий рівень некомпетентності.

Під компетентністю людини педагоги розуміють спеціальним шляхом структуровані набори знань, умінь, навичок і ставлень, які набуваються у процесі навчання.

Життя, яке змінюється, вимагає від особистості постійного вирішення проблем, самоосвіти, самовдосконалення. Тому постає проблема відходу від вивчення навчальних предметів заради них самих. Важливо навчити учнів переносити способи вирішення навчальних ситуацій на життєві, використовуючи при цьому універсальні навички моделювання, аналізу, синтезу, узагальнення.

     

Потрібне уточнення змісту навчання, методів викладання, вибору стратегії школи. Зміст шкільної освіти має бути осучаснений таким чином, щоб учні могли швидко адаптуватись у самостійному житті, цілеспрямовано використовувати свій потенціал як для самореалізації у професійному й особистісному плані, так і в інтересах суспільства, держави. Виходячи зі сказаного, необхідно наблизити зміст навчання до змісту життя. Спрямувати навчання на пояснення життєвих ситуацій і підготовку компетентної людини.

Починаючи з 80-х років ХХ ст., розпочалась масштабна модернізація національних систем освіти, зумовлена численними чинниками. Визначальною загальносвітовою тенденцією є процес розбудови інформаційного суспільства, в якому основним капіталом і головним ресурсом економіки стають знання. Поняття компетентнісної освіти прийшло до нас із зарубіжних країн. Там воно є широковживаним і дослідженим. Поки що в Україні недостатньо представлені оригінальні чи перекладні праці, присвячені цій проблемі.

Головним стимулом для розвитку зусиль у галузі компетентнісного підходу стали вимоги бізнесу й підприємництва. Сучасні роботодавці не мають претензій до рівня технічних знань випускників ВНЗ, але часто зауважують, що у випускників немає впевненості й досвіду при інтеграції в застосуванні знань у процесі прийняття рішень. Допомогти учням навчитися знаходити правильні рішення в конкретних ситуаціях - одне із завдань освіти.

Сформовані компетентності людина використовує в різних соціальних контекстах залежно від умов і потреб. Головна особливість компетентності як педагогічного явища - це не специфічні предметні вміння та навички, а конкретні життєві, необхідні кожній людині. Предметне навчання - це тільки основа для формування компетентностей як інтегрованого результату навчальної діяльності учнів.

Компетентнісний підхід полягає у зміщенні акценту з накопичування нормативно визначених знань, умінь і навичок до формування й розвитку в учнів здатності практично діяти, застосовувати індивідуальні техніки та досвід успішних дій у ситуаціях професійної діяльності та соціальної практики.

Перспективність компетентнісного підходу полягає в тому, що він передбачає високу готовність учнів до успішної діяльності в різних сферах. Виходячи з того, що компетентність є складним утворенням, у цьому педагогічному явищі виокремлюють певні напрями:

  • соціальні - характеризують уміння людини повноцінно жити в суспільстві, брати на себе відповідальність, приймати рішення, робити вибір, безконфліктно виходити із життєвих ситуацій, сприймати діяльність демократичних інститутів суспільства;
  • полікультурні - не тільки оволодіння досягненнями культури, а й розуміння та повага до людей інших національностей, релігій, культур, мов, рас, політичних уподобань і соціального становища;
  • комунікативні - уміння спілкуватись усно та писемно рідною та іноземними мовами (проблема російської мови);
  • інформаційні - уміння отримувати, осмислювати, опрацьовувати та використовувати інформацію з різних джерел;
  • саморозвитку та самоосвіти - мати потребу й готовність постійно навчатися протягом усього життя;
  • продуктивної творчої діяльності.

Компетентнісний підхід в освіті можна продемонструвати таким прикладом. Один мудрець став на узбіччі дороги, якою возили каміння на будівництво собору, і першого візника запитав: "Що робиш, чоловіче добрий?". - "Везу каміння", - відповів той. "А ти?" - запитав другого. - «Заробляю на хліб собі й дітям». Третій візник сказав: "Будую собор". Отже, усі троє виконували одну й ту саму роботу - возили каміння, за що отримували гроші. Проте сенс своїх дій і результат убачали різний. Тобто треба здійснити розстановку пріоритетів, визначення базових цінностей, якостей особистості, освітніх компетентностей, розвиток яких зумовив би активізацію процесів самореалізації в кожному учні.

Наостанок хочу побажати всім колегам поменше некомпетентних учнів, міцного здоров'я, фінансового достатку та сімейного благополуччя.

Автор: В. Матвієнко

Стаття журналу "Відкритий урок: розробки, технології, досвід"

Освіта.ua
02.12.2009

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів