Працівники шкільних бібліотек

Мабуть, немає жодної людини на Землі, яка не зверталась хоча б один раз до джерел знань, тобто до книги. Для того щоби знайти певну інформацію й зорієнтуватись у потоці надрукованих книжок, ми звертаємось до бібліотекаря

Працівники шкільних бібліотек

Особливо слід виділити роботу працівників шкільних бібліотек.

Основні положення роботи бібліотекаря

Працівники цього підрозділу виконують роботу із забезпечення бібліотечних процесів відповідно до профілю та технології однієї з виробничих ділянок (комплектування, обробка бібліотечного фонду, організація та використання каталогів та інших елементів довідково-бібліографічного апарату, ведення та використання автоматизованих баз даних, облік, організація та зберігання фондів, обслуговування читачів та абонентів). Беруть участь у науково-дослідній та методичній роботі бібліотеки, у розробці та реалізації програм розвитку бібліотеки, планів бібліотечного обслуговування. Застосовують наукові методи та передовий досвід роботи в бібліотечній діяльності.

Фахівець повинен знати основи бібліотечної справи, бібліографії; основні бібліотечні технологічні процеси; форми та методи індивідуальної та масової роботи з читачами; передовий досвід бібліотечної роботи вітчизняних і світових бібліотек; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку.

Умови атестації бібліотекарів

Кваліфікаційна категорія провідного бібліотекаря може бути присвоєна працівникам, які мають повну чи базову вищу освіту відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр) і пройшли підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією: для спеціаліста - не менше одного року, для бакалавра - не менше трьох років.

Кваліфікаційні вимоги до бібліотекарів I категорії: повна чи базова вища освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією: для спеціаліста - не менше одного року, для бакалавра, молодшого спеціаліста - не менше двох років; II категорія - повна чи базова освіта (спеціаліст або бакалавр, молодший спеціаліст) і підвищення кваліфікації. Для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, бакалавра, молодшого спеціаліста - стаж роботи за професією не менше одного року.

Працівник, який працює на посаді бібліотекаря без категорії, повинен мати базову вищу освіту - без вимог до стажу роботи.

Порядок проведення атестації бібліотекарів регулює Положення про проведення атестації працівників органів управління, закладів, підприємств та організацій Міністерства культури і мистецтв України, затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв України від 8 липня 1993 р. № 145-к.

Положення визначає строк проведення атестації працівників - раз на п'ять років.

Кваліфікаційні категорії бібліотечним працівникам навчальних закладів присвоюють і підвищують комісії з проведення кваліфікаційної атестації (тобто атестаційні комісії при навчальних закладах).

Пункт 18 загальних положень випуску 1 «Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників», затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 16 лютого 1998 р. № 24, передбачає, що особи, які не мають професійної освіти або стажу роботи, що встановлені кваліфікаційними вимогами, але мають достатній практичний досвід і якісно та в повному обсязі виконують доручені роботи, у виняткових випадках можуть бути зараховані (призначені) на відповідні роботи (посади).

Оплата праці бібліотекарів

Згідно з п. 2 розділу Інструкції про порядок нарахування заробітної плати працівників освіти умови оплати праці керівників, спеціалістів, службовців, робітників культурних підрозділів та окремих працівників установ, закладів та організацій освіти, для яких вони не передбачені даною Інструкцією (медичні, культурно-освітні працівники, працівники фізкультури і спорту комунального обслуговування та ін.), установлюється відповідно до умов оплати праці аналогічних працівників відповідних галузей народного господарства й виробництва. Таким чином, посадові оклади працівникам шкільних бібліотек установлюються відповідно до умов оплати праці, визначених нормативно-правовими актами Міністерства культури і мистецтв України.

Конкретні розміри посадових окладів працівникам визначаються керівниками відповідних навчально-виховних закладів з урахуванням кваліфікаційного рівня спеціаліста в межах фонду оплати праці, згідно зі схемами посадових окладів, затвердженими наказом Міністерства культури і мистецтв України від 19.01.2001 р. № 204 «Про впорядкування умов оплати праці бюджетних установ, закладів та організацій культури» (зі змінами та доповненнями).

Відповідно до ст. 30 закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу», працівники бібліотек мають право на доплату за вислугу років у порядку, установленому Кабінетом Міністрів України. Чинність зазначеної норми призупинилась у попередні роки законами про Державний бюджет.

Починаючи з 1 вересня 2005 року, працівникам державних і комунальних бібліотек запроваджено доплату за вислугу років відповідно до порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.2005 р. № 84 «Про затвердження порядку доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек».

Зазначеним нормативним актом передбачено, що доплата за вислугу років установлюється працівникам державних і комунальних бібліотек (публічних і спеціалізованих) залежно від стажу роботи: понад три роки - 10 % посадового окладу, понад 10 років - 20 %, понад 20 років - 30 %.

Бібліотеки навчальних закладів належать до спеціальних бібліотек (ст. 6 закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу»), отже, чинність зазначеної вище постанови Кабінету Міністрів України безумовно поширюється на вказаних працівників навчальних закладів.

Відповідно до п. 58 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти (у редакції згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 24.02.2005 р. № 118) у загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах, штатними розписами яких не передбачено посаду бібліотекаря, педагогічним та іншим працівникам, які ведуть бібліотечну роботу з бібліотечним фондом підручників, установлюється доплата за завідування бібліотекою в розмірі 10 % посадового окладу (ставки заробітної плати).

За наявності в закладах штатних посад бібліотечних працівників за завідування бібліотекою встановлюється доплата в розмірі 5-15 % посадового окладу. Конкретний розмір доплати встановлює керівник навчального закладу за узгодженням із профспілковим комітетом, ураховуючи розмір фонду підручників, з якими ведеться робота.

Рішення про встановлення конкретного розміру доплат відноситься до компетенції керівника навчального закладу, а не працівників бухгалтерії, і має узгоджуватися з профспілковим комітетом.

Щодо надання матеріальної допомоги на оздоровлення, то постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2001 р. № 134 керівникам закладів, установ та організацій бюджетної сфери надано право в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків, надавати працівникам цих закладів, установ, організацій матеріальну допомогу, вони можуть вести викладацьку роботу або заняття з гуртківцями в цьому ж закладі освіти, але в середньому не більше двох годин на день (12 годин на тиждень, 480 годин на рік), якщо вони за основною роботою отримують певний посадовий оклад (ставку).

У випадку, коли названі працівники отримують за основною посадою 0,5 посадового окладу (ставки), їм дозволяється вести викладацьку роботу в середньому не більше трьох годин на день (18 годин на тиждень, 720 годин на рік). При цьому оплата праці проводиться понад основний посадовий оклад (ставку) у порядку, передбаченому відповідно для вчителів, викладачів і керівників гуртків (за тарифікацією).

Тривалість відпустки бібліотечних працівників

Стосовно тривалості відпустки, відповідно до закону України «Про відпустки», працівникам надається щорічна основна відпустка тривалістю не менше як 24 календарні дні за відпрацьований календарний рік.

Як компенсація за виконаний обсяг робіт, ступінь напруженості, складність, самостійність у роботі, необхідність періодичного виконання службових завдань понад установлену тривалість робочого часу працівникам з ненормованим робочим днем відповідно до п. 2 ст. 8 закону «Про відпустки» може надаватися щорічна додаткова відпустка тривалістю до семи календарних днів. Причому конкретна тривалість додаткової відпустки встановлюється колективним договором за кожним видом робіт, професій та посад чи трудовим договором з урахуванням фактичного завантаження й кола покладених на працівника обов'язків, залежно від часу зайнятості працівника на роботах з ненормованим видом праці.

Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади за узгодженням з відповідними профспілками надано право затверджувати орієнтовний перелік робіт, професій, посад працівників з ненормованим робочим днем.

Автор: О. Павленко

Освіта.ua
24.03.2009

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Олександр
Доброго дня.Підскажіть , будь ласка , чи можна прийняти на посаду бібліотекаря школи людину без освіти?
Ольга Безносюк
Добрий вечір. Працюю шкільним бібліотекарем 43 роки, маю 1 кваліфікаційну категорію, спеціаліст середньої кваліфікації. Атестуюся у цьому році, маю 120 годин курсів підвищення кваліфікації. Провела відкриті бібліотечні уроки та виховні заходи, як і вчителі. Чи можуть зняти з мене категорії, якщо не маю повної вищої освіти? Чи може атестаційна комісія зробити виключення?
Галина
Для Ольга Безносюк: Що у Вашому розумінні "повна вища освіта"? Наразі немає такого поняття. Вам під час попередніх атестацій мали ставити вимогу щодо отримання вищої освіти до наступної атестації? Якщо Ви не виконали вимогу атестаційної комісії, то звісно можуть зняти категорію.
Коментувати
Марія
Доброго вечора,я шкільний бібліотекар 17 років 0,5 ставки, вища бібліотечна освіта чи можу я мати доплату за підручники, за престидність, за вислуго років, і скільки процентів, якщо я не є зав.бібліотекою.Дякую.
Галина
Для Марія: За престижність - не надбавка для вчителів. У вас є власна надбавка, яка називається "за особливі умови роботи" (постанова КМУ від 30 вересня 2009 р. N 1073). Вислуга років відповідно до постанови КМУ від 22 січня 2005 р. N 84. За підручники: п. 58 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти від 15.04.93 р. № 102.
Коментувати
Вікторія
Доброго вечора, працюю зав бібліотекою ліцею. Повна вища освіта. Підкажіть, чи мають оплачуватися бібліотечні уроки? Дякую
Мар'яна
Доброго вечора, я працюю бібліотекарем у гімназії 16 років,вища освіта,вища категорія, чи можу я претендувати на 13 розряд.Тепер маю 12 розряд.
Економіст
Для Мар’яна: в бібліотекарів не буває ВИЩА категорія. Є ПРОВІДНИЙ бібліотекар. у провідних бібліотекарів тарифний розряд встановлюється на рівні від 9 до 12 тарифного розряду. Де Ви взяли 13 тарифний розряд? Дивіться наказ мінкульту № 745.
Коментувати
Марія
Добрий день, я працюю шкільним бібліотекарем о,5 ставки, 16 років, вища категорія, розряд 12.А заробітну плату прирівняли з 2021 року як в тех.персоналу одинакову.Нам бібліотекарям не нараховується за стаж і за категорію.Дякую.
Економіст
Для Марія: якщо Вам не платять за стаж, то зверніться в держінспекцію з праці. мають платити, крім того мають платити так звану "бібліотечну надбавку". https://i.factor.ua/ukr/journals/bb/2016/june/issue-23/article-18897.html за ссилкою позашкільні заклади, але це нічого не змінює. там наведені нормативні документи щодо надбавки та доплати за вислугу
Коментувати
Мирослава
Добрий день. Працюю бібліотекарем на 0.5 ставки. ( За фахом учитель) який графік роботи шкільного бібліотекаря в канікулярний період?
Дарья
Добрий день.Бібліотекарів прирівняли до обслуговуючого персоналу, що змінюється у роботі бібліотекаря?
Бібліотекар
Коли вже затвердять Положення про бібліотеку ЗНЗ??? Мою бібліотеку вже перетворюють на навчальну аудиторію для проведення уроків-учителями предметниками. Чому така дірка в нормативній базі? Пішов би до директора з положеннями і відстоював свою бібліотеку та нема з чим йти.
Тамара
Добрий вечір. Я бібліотекар шкільної бібліотеки І-ІІІ ст. Працюю на посаді бібліотекаря 10 років, на 0,5 ставки. Маю вищу освіту, бібліотекар-бібліограф.Чи маю я право за Наказом МОН України 1402 працювати на повну ставку? Куди потрібно звернутись за допомогою?
Галина
Для Тамара: не знаю що таке наказ 1402, але вислуга не має жодного стосунку до навантаження. Штатна чисельність бібліотекарів, як і інших працівників шкіл, визначається типовими штатними розписами середніх загальноосвітних навчальних закладів та залежить від кількості класів
Ника
Для Тамара: якщо в школі є 11 класів то повинна бути ставка
Коментувати
Наталія
Доброго дня. Працюю на посаді пров. бібліотекаря ЗВО понад 10 років. Мені надається щорічна відпустка тривалістю 28 к.дн. та додаткова 7 к.дн. згідно колдоговору. До того ж я інвалід 3 групи, чи маю я право на відпустку більшої тривалості як інвалід?
Галина
Для Наталія: Ні. законодавством передбачено, що основна відпустка інвалідів ІІІ групи має бути 26 днів. Ви маєте 28. Жодних додаткових відпусток не передбачається.
Коментувати
Valentuna
Добрий день!Працюю шкільним бібліотекарем на 0,5 ставки.Скажіть будь-ласка чому 0,5 ставки рахується від 2800 грн. а не від мінімальної зарплати на сьогоднішній день, та чому на день вчителя бібліотекарів не вітають премією так само ж як і вчителів?
Галина
Для Valentuna: А який у Вас тарифний розряд? Бо такого окладу не існує в жодному. Бібліотекар без категорії це мінімально 8 тарифний розряд. У якого посадовий оклад 3150 грн., а 0,5 ст - 1575. окрім окладу має бути доплата за вислугу років, надбавка за особливі умови роботи (так звана бібліотечна) до 50%. Сумарно з усіма виплатами заробітна плата на 0,5 ст має становити не менше ніж 1/2 мінімальної заробітної плати - 2086,5.
Коментувати
Марія
Добрий день, я працюю шкільним бібліотекарем 14 років, вища освіта бібліотечна, провідний бібліотекар, чи можу я заміняти на декретній відпустці педагога -організатора. Дякую.
Леся
Доброго дня. Підкажіть, чи може зав.бібліотекою (1 тавка, 8 год робочий день), працювати учителем-асистентом (інклюзія) 0,5 ставки 12,5 год на тиждень? На які документи спиратися?
21ivancuk@gmail.com
Для Леся:
1111
Для Леся: Це робота за сумісництвом. Украдаєте договір про роботу за сумісництвом та й усе. Робочі годинимають бути проставлені таким чином аби робота в бібліотеці та асистентом не припадала на один і той же час
Коментувати
Оксана
Добрий вечір! Я працюю в шкільній бібліотеці за сумісництвом, основне місце роботи сільська бібліотека - завідувач бібліотеки. Чи потрібно проходити атестацію в шкільній бібліотеці, якщо за основним місцем була атестована в червні 2018 року?
Марiя
Доброго дня! Я працюю в шкільній бібліотеці вже 15 років, але за освітою вчитель- фiлолог. Урокiв не маю. Скажить, будь ласка, який оклад маe бути у бiблioтекаря?
Ірина
Доброго дня! Я працюю в шкільній бібліотеці вже 10 років, але за освітою вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури (6 років педагогічного стажу). Читала, що людина з такою освітою на даній посаді може бути "бібліотекар-педагог", чи це так? Чому бібліотекар, виконуючи виховну функцію в навчальному закладі, проводячи виховні та бібліотечні уроки не отримує підвищення окладу з 1вересня 2017р. Чому Міністерство культури про нас не дбає, а Міністерство освіти нас не помічає......
Наталія
Я за професією бухгалтер, економіст. Маю вищу освіту економіста(спеціаліст) (Львівський національний університет ім. Ів. Франка) чи можу я працювати бібліотекарем в школі ?
Бібліотекар
Для Наталія: Я за професією бібліотекар, інформаційний аналітик. Маю вищу освіту за спеціальністю "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" (спеціаліст) (ІФНТУНГ) чи можу я працювати бухгалтером, економістом? Абсурд
Коментувати
Наталія
чи потрібно мені атестація коли я працюю 15 років бібліотекарем і цей рік дістала диплом спеціаліста
Світлана
чому бібліотекар, виконуючи виховну функцію в навчальному закладі, проводячи виховні та бібліотечні уроки не отримує підвищення окладу з 1вересня 2017р. Чому Міністерство культури про нас не дбає, а Міністерство освіти нас не помічає......
я
...Міністерство культури про нас не дбає, а Міністерство освіти нас не помічає. so true
Коментувати