Методична робота в ліцеї: управлінський аспект

Від творчого вчителя до творчого учня ‑ основне завдання методичної роботи в ліцеї

Методична робота в ліцеї: управлінський аспект

Виявити й об’єктивно оцінити реальні можливості, здібності та талановитість кожного вчителя, виростити з них майстрів педагогічної справи, які забезпечать кінцевий результат – високий навчальний потенціал наших учнів, – основні складові методичної роботи.

Успіх розв’язання накреслених перед сучасною школою завдань багато в чому залежить від того, наскільки правильно сплановано в навчальному закладі організаційно-педагогічні та методичні заходи.

З метою оптимізації керівництва методичною роботою на початку навчального року адміністрація ліцею визначає організаційну структуру методичної роботи, підбирає керівників методичних кафедр, розглядає й затверджує плани методичної роботи вчителів, забезпечує участь учителів у курсовій підготовці тощо.

Управління науково-методичною роботою здійснюють заступник директора з науково-методичної роботи та науково-методична рада, яка є центральною ланкою методичної роботи ліцею.

Систематично проводяться засідання, у тому числі й у нетрадиційній формі, на яких учителі діляться досвідом вирішення актуальних проблем організації навчально-виховного процесу. Кожний педагогічний працівник працює над індивідуальною науково-методичною темою, актуальною за змістом.

У річному плані роботи ліцею чітко окреслюються пріоритетні завдання науково-методичної роботи на поточний навчальний рік. Адміністрація спрямовує всю методичну роботу на підвищення фахового й освітнього рівня вчителів, вивчення та втілення у практику передового педагогічного досвіду, збагачення досвіду педагогів ліцею новими прогресивними технологіями та постійне вдосконалення навичок самоосвіти.

Першою сходинкою до вдосконалення професійної майстерності вчителя є діагностування, яке розпочинається зазвичай ще в березні. Його проведення дає можливість цілеспрямовано та послідовно організувати методичну роботу в ліцеї, допомагає подолати такі характерні недоліки, як необґрунтованість вибраних форм і напрямів, брак елементів кращого педагогічного досвіду, взаємодопомоги.

Перед діагностуванням проводиться підготовча робота. Насамперед учимо вчителів аналізувати свої уроки, адже діагностування неможливе, якщо вчитель не вміє давати своїй праці адекватну оцінку.

Основний етап роботи – заповнення вчителем діагностичних анкет, який проводиться щорічно в березні-квітні. Учителям заздалегідь пропонується перелік основних питань із навчальної та виховної роботи, що випливають із проблемної теми, над вирішенням якої працює педагогічний колектив. Після коригування анкет складаємо діагностичну карту.

Аналіз такого опитування дає можливість спланувати методичну роботу в ліцеї, орієнтуючись на потреби та можливості педагогічного колективу, визначити форми роботи з питань удосконалення педагогічної майстерності кожного педагога.

Отже, уся методична робота, що проводиться в ліцеї, планується відповідно до результатів педагогічного діагностування, спрямовується на ґрунтовне теоретичне та практичне засвоєння педагогічним колективом актуальних проблем становлення сучасної школи, піднесення ефективності уроку, оновлення позакласної роботи.

На даній основі в ліцеї розробляється план заходів методичної роботи, спрямований на надання практичної допомоги з питань удосконалення методики уроку як основної форми навчального процесу; вивчення та впровадження у практику передового педагогічного досвіду, досягнень науково-методичної та психолого-педагогічної науки; оволодіння новими педагогічними технологіями навчання й виховання учнів-ліцеїстів; систематичне вивчення й аналіз навчальних програм, підручників і методичних посібників; надання допомоги молодому вчителю.

Структура методичної роботи в ліцеї визначається на рік. Усі вчителі ліцею охоплені різними формами методичної роботи. Вони є активними учасниками районних семінарів, засідань, нарад та інших методичних заходів, результативно працюють на предметних методичних кафедрах.

У ліцеї працює п’ять методичних кафедр: учителів початкових класів, природничо-математичних предметів, суспільно-гуманітарних, фізичної культури і здоров’я, мистецтва та технологій, виховної роботи.

Згідно із планом методичної роботи в ліцеї проводяться фестивалі педагогічної майстерності, предметні декади, творчі звіти вчителів, робота творчих лабораторій, педагогічні тренінги для молодих спеціалістів, педагогічні читання, конференції, семінари, методичні оперативні наради та індивідуальні консультації тощо.

Для організації творчої професійної діяльності, стимулювання безперервної фахової та загальної освіти педагогічних працівників, підвищення відповідальності за результати навчання й виховання учнів щорічно в ліцеї здійснюється атестація педагогічних кадрів.

Організація атестації педагогічних працівників у закладі проводиться відповідно до Типового положення про атестацію, законів "Про освіту", "Про загальну середню освіту" та здійснюється за планом. Безконфліктність організації та проведення атестації забезпечуються доброзичливими взаєминами між педагогами, які атестуються, і членами атестаційної комісії, їх готовністю до конструктивної та результативної роботи, відкритістю планування та дотримання норм і правил проходження атестації.

Цілеспрямоване професійне зростання, самовдосконалення педагогічних кадрів – одне з головних завдань розвитку освітньої системи закладу. Педагоги ліцею постійно вдосконалюють свій фаховий рівень на курсах підвищення кваліфікації, ознайомлюються, вивчають і творчо застосовують елементи передового педагогічного досвіду вчителів ліцею, району, області, країни. Курсова перепідготовка відбувається планово, з урахуванням побажань педагогічних працівників про зміст і форми проходження курсів.

Навчання в ліцеї будується за принципом внутрішньошкільної групової диференціації, що ґрунтується на врахуванні реальних навчальних можливостей і психологічних особливостей учнів. Воно вимагає від учителя високої діагностико-педагогічної культури, компетентнісного підходу, уміння реалізувати принципи особистісно зорієнтованого навчання, тобто глибоких знань педагогіки та психології. У цьому плані велику роль відіграє постійно діючий практичний семінар для вчителів ліцею "Творчий підхід до навчання й виховання особистості".

У ліцеї послідовно та цілеспрямовано практикуються як традиційні, так і нетрадиційні форми методичної роботи: інструктивно-методичні наради; індивідуальні консультації; засідання методичних кафедр; предметні декади; заняття школи молодого вчителя "Молодість і перспектива"; методична декада "Твоя майстерність, молодий учителю" та інші.

Із нетрадиційних форм: педагогічні консиліуми "Адаптація учнів до навчання в основній та старшій школі", "Моніторинг навчальних досягнень учнів"; аукціон дитячих ідей; фестиваль педагогічних ідей; творча лабораторія вчителя-наставника; творчі звіти вчителів, які атестуються; майстер-класи вчителів; педагогічні виставки-презентації; педагогічні ательє, різні форми самоосвітньої діяльності вчителів.

Важливим фактором підвищення професійної майстерності є участь педагогів у щорічному професійному конкурсі "Учитель року", дослідно-експериментальній роботі спільно з Харківською академією неперервної освіти, обласній виставці-презентації педагогічних ідей і технологій, видання друкованої продукції з досвіду роботи тощо.

Л. Фатюкова, заступник директора Богодухівського ліцею № 3 Харківської обл.

Освіта.ua
27.07.2013

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів