Проектна діяльність в навчально-виховній роботі позашкільного закладу

Опікуючись проблемою оновлення форм і змісту навчально-виховного процесу в позашкільному закладі, колектив Центру дитячої творчості „Дивосвіт" зосередив увагу на проектній діяльності як ефективній формі розвитку творчої особливості. Вивчивши теоретичні засади цієї проблеми, практичний досвід освітніх закладів, педагогічний колектив центру розробив стратегію впровадження проектної діяльності з урахуванням особливостей, досвіду і реальних умов

В закладі було оголошено конкурс учнівських проектів „Дивосвіт творчості". Творча група педагогів розробила методичні рекомендації щодо застосування проектних технологій у конкретних гуртках та студіях закладу. В конкурсі прийняли участь 10 учнівських проектів. Вони були різні за кількістю учасників: індивідуальні творчі завдання; творчі групи в 3-5 гуртківців; навчальна група одного віку; вихованці декількох колективів.

У різних формах відбувалися і захисти проектів: презентація, прес-конференція, театралізоване дійство, конкурсна програма. Результатом проектної діяльності стали наочні приладдя і методичні розробки виконані як самими учнями, так і в співавторстві з керівниками гуртків. В закладі активізувалася творча атмосфера взаємодії та партнерства,  розвинулася пізнавальна активність учнів, пожвавився інтерес до пошукової, дослідницької діяльності.

Пропонуємо знайомитися з декількома навчальними проектами, які прийняли участь в конкурсі „Дивосвіт творчості".

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ ГУРТКА КНИЖКОВОЇ ГРАФІКИ „СПАДЩИНА" „ЛЕГЕНДИ ПРО РОСЛИНИ"

Навчальний план гуртка „Спадщина" передбачає вивчення основ книжкової графіки, малюнку, композицію та кольорознавства. Учні 4-го класу художньої студії, які прийшли в гурток книжкової графіки, мали, крім зацікавленості, ще й глибокі знання з основ образотворчого мистецтва - малюнку, живопису і композиції, і існуюча навчальна програма гуртку „Спадщина" не відповідала рівню їх здібностей. Для занять з цими учнями було розроблено індивідуальну програму, яка була здійснена протягом навчального року у вигляді навчального проекту „Легенди про рослини".

Легенди про рослини

Мета: дослідити різновиди стилізації різних рослин; оволодіти технікою виконання шрифтів; об'єднати отримані знання в єдиний проект-книжку, яка може стати навчальним посібником; вдосконалювати графічну техніку; прививати навички самостійної роботи, вміння працювати з інформаційними джерелами.

Об'єкт дослідження: елементи книги, основи композиції, техніки виконання та оформлення стилізованих рослинних орнаментів.

Тривалість: 7 місяців навчального року.

Керівник: Олеся Олександрівна Турпак.

Учасники: чотири учениці художньої студії п'ятого року навчання.

Підготовчий етап: 2 місяці:

 • вивчення спеціальної літератури з питань книжкової графіки;
 • підбір зразків рослинних орнаментів;
 • дослідження прийомів стилізації рослинних орнаментів;
 • вибір індивідуальних тем (рослин) для роботи;
 • робота з літературним текстом, який буде супроводжувати малюнок;
 • вибір шрифту для тексту.

Коментар керівника проекту.

Вмотивованість учнів створенням навчального посібника була запорукою активної пошукової роботи в бібліотеках, Інтернеті, музеї, міському виставковому залі. Велика кількість зібраного матеріалу несподівано створила утруднення: учням важко було визначитися з вибором „своєї" рослини, обмежитися в кількості стилізованих елементів, не загромаджувати ескіз майбутнього малюнку чисельними, занадто складними деталями. Певні складнощі були і з вибором шрифту - досить складна техніка виконання обраних учнями зразків змусила їх обирати між тим, що подобалось, і тим, що вмієш. Запланований на підготовчий етап час через вищеназвані причини був розтягнутий на 2 місяці.

Основний етап (практично-виконавчий): 4 місяці:

 • робота над ескізами сторінок (композиційне і кольористичне впорядкування ескізів);
 • робота на форматі сторінки (заставка, орнамент, буквиця);
 • робота над шрифтом;
 • оформлення роботи (виставковий варіант);
 • підготовка до оформлення книжки (сканування малюнків, фотодрук).

Коментар керівника проекту.

Робота над  безпосереднім виконанням обраних ескізів технічно досить складна, кропітка, вимагає зосередженості і чималого терпіння. Найбільш складною для учнів виявилася робота над шрифтом. Титульну сторінку, яку планувалося виконати спільними зусиллями, було врешті вирішено оформлювати керівнику проекту. Це надихнуло учнів працювати більш ефективно, відповідально і, врешті решт, завершити роботу, до якої вже доклали стільки зусиль. Позитивним стимулюючим фактором було й те, що учням імпонувало виступати в ролі співавторів з керівником гуртка.

Заключний етап: презентація книжки „Легенди про рослини" для учнів художньої студії „Палітра".

Коментар керівника проекту.

Готуючись представити книжку перед учнями художньої студії, ми несподівано зіткнулися з тим, що художньо обдаровані діти, вправно володіючи пензлем, не завжди вміють ясно, дохідливо і послідовно висловлювати свої думки. Зібравши всі чорнові матеріали - ілюстрації, фотографії, ксерокопії, ескізи робіт, варіанти колористичних вирішень - відібрали найбільш цікаві, оформили експозицію. Ретельно працювали над текстом презентації - він мав бути стислим, послідовним, зрозумілим і доступним для різновікової аудиторії вихованців - художньої студії. Намагалися передбачити запитання, які можуть виникнути в слухачів і планували можливі відповіді. Важливим стимулом для авторів книжки було вступне слово керівника, в якому вона підкреслила свою роль тільки як співавтора і значення цієї роботи як навчального наочного посібника для занять молодших студійців.

Що дала робота над проектом його учасникам?

Відповіді учасників проекту на презентації:

 • Отримала велику кількість інформації, причому з тих джерел, до яких не зверталася раніше (Інтернет, краєзнавчий музей).
 • Вдосконалилися прийоми роботи при виконанні тонких графічних деталей.
 • Відчула, що книжкова графіка значно глибша і складніша, ніж я уявляла раніше.
 • Вчилася доводити до кінця розпочату справу - в мене не завжди вистачало на це терпіння.
 • Вважаю, що зробила справу, яка принесла користь в навчанні молодших учнів. Це приємно відчувати.
 • Коли тримаєш в руках результат такої довгої роботи - книжку, це дуже приємно, і відчуваєш гордість.

Що було найбільш складним в роботі над проектом?

 • Обрати остаточний варіант сторінки - хотілося намалювати багато всього.
 • Виконання самої роботи, а саме - досить довгий строк, якого потребувало виконання роботи. Іноді робила паузи на декілька днів. Щоб виконувати таку роботу, треба бути терплячим і старанним.
 • Краще малювати, ніж розповідати про це. Не люблю виступати перед аудиторією.
 • Коли через завантаженість у школі не встигаєш малювати, а у інших робота просувається інтенсивніше - це трохи дратує, але допомагає зібратися.
 • Робота над шрифтом.

ТВОРЧИЙ ПРОЕКТ КОЛЕКТИВУ БАЛЬНОГО ТАНЦЮ „ЛІЛІЯ" „ТАНЦЮВАЛЬНИЙ МАРАФОН"

В процесі становлення дитячого хореографічного колективу керівник постійно опікується пошуками не тільки нових танцювальних постановок, музичного супроводу, але й педагогічними прийомами, методами, які б зробили життя колективу цікавим, а творчість дітей успішною.

За 10 років існування колективу напрацьовано практичний досвід застосування різноманітних форм роботи з різними віковими категоріями дітей - в ансамблі навчаються діти від 5 до 15 років.

Метод проекту вперше було застосовано в роботі з учнями старшої групи. Велика кількість опрацьованої літератури давала лише теоретичні знання, та й матеріали стосувалися здебільшого шкіл, а не позашкілля. Переосмисливши теоретичний матеріал, враховуючі особливості і реалії позашкільного закладу, вікові особливості і рівень здібностей дітей старшої групи, ентузіазм батьків, балетмейстера та акомпаніатора колективу, було розроблено і здійснено проект „Танцювальний марафон".

Проблеми спілкування, взаємовідносини, психологічний комфорт в старшій групі ансамблю бального танцю „Лілія"

Мета: прививати комунікативні навички роботи в групі; виявлення та розвиток організаційних та лідерських якостей учнів; формування активної життєвої позиції; сприяння творчій атмосфері в колективі.

Тривалість: 15.09.06-28.12.06.

Учасники: 20 учнів (10 пар) старшої групи ансамблю бального танцю „Лілія".

Керівник: Лілія Миколаївна Данилова.

Партнери та помічники: балетмейстер та акомпаніатор колективу, батьки учнів, культорганізатор закладу, члени гуртка юних журналістів „Позиція".

Підготовчий етап: 15.09.06-01.10.06.

На підготовчому етапі було проведені збори учнів старшої групи, на яких:

 • було визначено проблеми проекту;
 • обрано тему проекту та форму, в якій ця тема може реалізуватися (шоу-програма з ігровими та імпровізаційними елементами);
 • обрано творчу групу з трьох танцювальних пар, які мають керувати підготовкою проекту і узгоджувати дії всіх учасників проекту;
 • методом „мозкової атаки" були визначені основні моменти майбутньої шоу-програми (види конкурсів, критерії оцінювання конкурсантів), складено репертуар конкурсних виступів;
 • обговорено можливість і доцільність використання в конкурсній програмі елементів естрадного танцю;
 • створено детальний план і визначені строки завершення проекту.

Керівник колективу на цьому етапі направляв думки учнів, ненав'язливо акцентував увагу дітей на ключових моментах і можливих утрудненнях при підготовці і реалізації проекту (обговорення проходило в атмосфері доброзичливості, толерантності та творчості).

Ключовим запитанням на підготовчому етапі роботи над проектом було: як зробити атмосферу в старшій групі колективу більш комфортною і дружньою?

Тематичним запитанням підготовчого етапу було: яка спільна справа може об'єднати групу?

Змістовними запитаннями були:

 • Які конкурсні ігрові та імпровізаційні моменти необхідно включити в сценарій, щоб це було цікавим для всіх?
 • Кого і в якій мірі залучити до роботи над проектом (педагоги, батьки).

Підготовчий етап роботи над проектом можна графічно відобразити в такому вигляді:

 • Проблема (формулювання);
 • Обговорення, аналіз запропонованих ідей;
 • Формулювання шляхів вирішення.

Розробка плану проекту була досить бурхливою через велику кількість запропонованих ідей. З одного боку це було виявом безумовної зацікавленості учнів проектом, з іншого - вимагало від керівників „прихованої координації", делікатності та тактовності.

Отже, в результаті підготовчого етапу було сформульовано тему, мету, складено план роботи над проектом, підготовлено сценарій шоу-програми, зазначені строки реалізації та захисту проекту.

План проведення шоу-програми „Танцювальний марафон"

1. Новорічні втікання керівників, дітей і батьків.

2. Хореографічний сюрприз від дівчаток (самостійно поставлена танцювальна композиція).

3. Хореографічний сюрприз від хлопчиків (самостійна постановка).

4. Жеребкування серед танцювальних пар, в результаті якого постійні танцювальні пари розбиваються, і кожен отримує нового партнера або партнершу.

5. Жеребкування серед 10 новостворених танцювальних пар (обирається танець, який впродовж відведеного часу необхідно підготувати і показати).

Умовою цього завдання було використання танців, з якими вже знайомі учасники - віденський вальс, повільний вальс, танго, самба, ча-ча-ча, румба, драйв, але в довільній інтерпретації і з використанням елементів естрадних танців, будь-яких атрибутів, предметів.

6. В час, відведений на підготовку імпровізаційного танцю з гостями програми (батьками та учнями молодших груп) проводяться вікторини та ігрові конкурси. Допомогу надають члени гуртка „Витівник" та культорганізатор.

7. Жеребкування, яке визначає порядковий номер виступу новостворених пар.

8. Виступи танцювальних пар (перед виступом бліц-інтерв'ю у конкурсантів беруть член гуртка юних журналістів „Позиція").

9. Підведення підсумків. Оголошення переможців за номінаціями. Парад конкурсантів.

10. Нагородження конкурсантів.

Основний практично-виконавчий етап: 01.01.06-27.12.06.

На цьому етапі роботи було здійснено:

1. підбір музичного супроводу до конкурсних танцювальних постановок;

2. репетиційну роботу з програмного репертуару колективу;

3. постановчу та репетиційну роботу для представлення хореографічних „сюрпризів";

4. підібрано і підготовлено концертні костюми учасників;

5. обговорено і затверджено критерії, за якими будуть оцінювати виступи члени журі;

6. визначені номінації, за якими будуть нагороджуватися учасники програми (це взяли на себе керівники колективу, і вирішили зробити кількість номінацій за числом пар, які приймали участь у програмі).

Заключний етап проекту: 27.12.06-28.12.06.

1. Проведення шоу-програми „Танцювальний марафон".

2. Оцінювання результатів роботи над проектом (захист за участю членів гуртка юних журналістів).

3. Оформлення результатів проекту (відеофільм за матеріалами підготовки проекту та проведення шоу-програми, фотозвіт).

Захисту проект відбувався у формі прес-конференції. Члени творчої групи розповіли про ідею виникнення проекту, мету, яка стояла перед учасниками та про роботу по здійсненню цього задуму.

Питання учасникам проекту від юних журналістів:

1. Чому ти приймав участь у проекті?

Типові відповіді, надані учасниками проекту:

 • Тому що було цікаво.
 • Не хотів відриватися від колективу.
 • Дуже люблю наш колектив і бальні танці.
 • Хотілося самому пробути і режисером, і постановником, і педагогом-репетитором.
 • Люблю вигадувати щось нове.

2. На питання, чи був проект вдалим, учні одностайно дали ствердну відповідь.

3. Чому ви вважаєте проект вдалим?

 • Всі ще більше подружилися.
 • Батьки більше зацікавитися моїми справами.
 • Я змогла сама побувати в ролі постановника і репетитора. Впевнилася, що це дуже важко, але цікаво.
 • Було дуже весело.
 • Навчився більше розуміти педагогів і товаришів.
 • Вчилася бути стриманою і терплячою. Трохи вдалося.
 • Вчився висловлювати свою думку так, щоб всім було зрозуміло. Не завжди вдавалось бути переконливим.
 • Вчилася часто не ображатися, не ображати інших, бути привітною.
 • Хочеться придумати і зробити ще щось подібне.
 • В мене з'явилося багато ідей які я не встиг втілити в цьому проекті.

Коментарі керівника проекту.

Обрана тема та форма проекту, на мою думку, були вдалими, тому що:

1. Ця робота об'єднала дітей, батьків керівників колективу ансамблю.

2. Проект дав позитивний приклад для дітей і батьків молодших груп ансамблю, які були присутніми на презентації проекту.

3. В процесі підготовки шоу-програми виявилися організаційні та лідерські здібності тих дітей, які не проявляли їх на звичайних заняттях.

4. Загальна цікава справа спонукала учасників проекту до самостійної пошукової роботи - під час підготовчого та основного етапів діти зверталися до спеціальної літератури, Інтернету, відеозаписів.

5. Помітно розвинулись комунікативні навички - практично всі новостворені пари не тільки знайшли спільну мову, але й творчо співпрацювали, переживали за виступ партнерів з „рідної" пари, навіть допомагали в імпровізаційних постановах „суперникам".

6. На практично-виконавчому етапі роботи над проектом до учнів старшої групи активно підключилися батьки учнів, які не тільки надавали допомогу в підготовці концертних костюмів, але й підказали декілька цікавих ідей щодо використання предметів і атрибутів в танцях, підготувати призи і подарунки для всіх учасників конкурсу. Дух партнерства панував не тільки серед дітей, але й серед батьків.

7. Проект показав, наскільки глибоко засвоєні не тільки обов'язкові рухи, але й обов'язкові канони публічних виступів - початок, кінець танцювальної композиції, поклони і реверанси.

8. Керівники впевнилися, що учні люблять бальні танці, відчувають і розуміють характер музики, поважають і цінують авторитет керівників, мають почуття власної і колективної гідності.

9. Імпровізації конкурсантів підказали керівникам ідеї танцювальних постановок з використанням: стільців, хустки, капелюхів третьої особи в парному танці та ін.

10. Метод проекту виявився актуальним, продуктивним і може бути використаний в позашкільному навчальному закладі поряд з традиційними методами.

Додатки до проекту

Номінації для нагородження конкурсантів:

 • „Найромантичніше пара";
 • „Артистична пара";
 • „Латиноамериканський стандарт";
 • „Європейський стандарт";
 • „Найемоційніша пара";
 • „Краса і грація";
 • „Зіркова пара";
 • „Танцювальний екстрім";
 • „Музична пара";
 • „Танцювальний олімп".

Критерії оцінювання виступу танцювальних пар:

 • емоційність виконання;
 • видовищність танцю;
 • почуття характеру музики, ритму;
 • новаторство або „цікавинка" танцю;
 • прихильність глядачів.

ТВОРЧИЙ ПРОЕКТ ГУРТКА ПАПЕРОВОЇ ПЛАСТИКИ „ПАПІРУС"

„ОРІГАМІ" - ВІД ЯПОНСЬКИХ ЖУРАВЛИКІВ ДО АМЕРИКАНСЬКИХ КАКТУСІВ

Заняття в гурту „Папірус" ведуться за авторською програмою. Програма поєднує в собі систему різних видів художньої діяльності, пов'язаних з папером як найбільш доступним, звичним у побуті матеріалом.

В навчальному плані гуртка „Папірус" зазначені такі теми: аплікація, напівоб'ємна аплікація, об'ємна паперопластика колаж, мозаїка, трьохвимірні композиції, орігамі, пап'є-маше, рельєфна аплікація та ін. Програма передбачає індивідуальні заняття з більш поглибленим вивченням прийомів роботи з папером та пошук нових творчих ідей.

Створення колекції паперових кактусів і техніці орігамі, відповідно до ботанічних якостей оригінальних рослин та творчих задумів учасників проекту.

Мета: створення стилізованих копій рослин за допомогою простих елементів з орігамі; комбінації вже відомих учням форм орігамі; експериментування з різними видами паперу; вдосконалення техніки складання паперу; розкриття творчих можливостей учнів; розвиток навичок самостійної роботи, вміння працювати з інформаційними джерелами.

Об'єкт дослідження: вивчення структури форм різних видів кактусів та можливості стилізації цих форм за допомогою паперу. Основи композиції, комбінаторика.

Тривалість: 3 місяці.

Учасники: Аліна Швидка; Андрій Лис; Тетяна Кулик.

Учні ІІІ рівня навчання, відвідують гурток 3 роки, володіють основними прийомами та навичками роботи з папером.

Керівник проекту: Вадим Миколайович Безницький.

Підготовчий етап: 1 місяць:

 • вивчення спеціальної літератури;
 • підбір зразків різноманітних форм кактусів (кулеподібна, колоноподібна, змієвидна, циліндрична, листоподібна);
 • дослідження прийомів стилізації форм рослин за допомогою паперу;
 • вибір індивідуальної теми (рослини) для виконання;
 • робота з елементами композиції в техніці орігамі;
 • поєднання різних за якостями видів паперу та вибір більш оптимального варіанту матеріалу.

Коментар керівника проекту.

Колекція кактусів, розміщена в учбовому кабінеті гуртка „Папірус" завжди привертала увагу і надихнула учнів на ідею створити паперову модель кактусу. Перша спроба в техніці пластики з паперових стрічок виявилася вдалою, але занадто простою. Виникла ідея створення цілої колекції з використанням більш складних деталей, об'єднаних у трьохвимірну просторову композицію. Учням було запропоновано ознайомитись зі світом кактусів та вивчити їх різноманітні форми за допомогою спеціальної літератури. Подальша робота по стилізації рослин та експериментуванню з різними видами паперу виявила неабиякий творчій потенціал учнів.

Основний етап (практично-виконавчий): 2 місяці:

 • графічна робота по стилізації різноманітних форм кактусів;
 • виконання зразків елементів з орігамі, більш точно відображаючих стилізацію рослин;
 • підбір та підготовка паперу;
 • виконання виробів та їх декорування;
 • поєднання окремих частин в єдину композицію (кактус);
 • оформлення колекції, серії робіт „Це лише квіточки".

Коментар керівника.

Виконуючи зразки форм кактусів усі учні зрозуміли, що не кожен вид паперу підходить для виконання даної роботи. Виникли складнощі технічного характеру: зайві заломи, розриви, облущування паперу. Робота з комбінаторики виявилась для дітей (10 років) монотонною та не зовсім цікавою, але бажання побачити кінцевий результат підтримувало їх на цьому етапі роботи. Незайвим елементом роботи стала взаємодопомога і розподіл обов'язків серед учасників проекту за складністю та мірою підготовки.

Заключний етап: Оформлення композиції „Не лише квіточки" в виставковому залі ЦДТ „Дивосвіт", та експонування роботи на міській виставці „Країна Фантазія".

Коментар керівника.

Учасники проекту безпосередньо приймали участь у створенні  виставкової композиції, втіливши на практиці набуті знання просторової композиції, вміло використовуючи простір, освітлення моделей, єдність з іншими роботами з паперопластики в інтер'єрі виставкового залу. Учні самостійно організували і провели екскурсію до виставкового залу (батьки, друзі).

Після закриття виставки серія робіт „Це лише квіточки" поповнила методичний фонд гуртка і використовується як наочний матеріал для занять гуртка „Паперопластика".

Автор: С. Бойко

Освіта.ua
11.06.2007

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів