Учитель, учень, держава = права й обов'язки

Законами України Про освіту, Про загальну середню освіту, Конституцією України, Кодексом законів про працю України та іншими нормативно-правовими актами визначаються права та обов'язки вчителів та учнів. Володіючи ними, можна досягти врегулювання конфліктів та дотримуватись виконання закону

Учитель, учень, держава = права й обов'язки

Держава також має ряд обов'язків і гарантій перед педагогічними працівниками, знання яких дозволить захищати власні інтереси в рамках чинного законодавства.

Права й обов'язки педагогічних працівників

Згідно з п. 1 статті 55 закону України «Про освіту» педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право на:

 • захист професійної честі, гідності;
 • вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;
 • індивідуальну педагогічну діяльність;
 • участь у громадському самоврядуванні;
 • користування подовженою оплачуваною відпусткою;
 • підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, закладів освіти, установ та організацій, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку;
 • забезпечення житлом у першочерговому порядку, пільгові кредити для індивідуального й кооперативного будівництва;
 • придбання для працюючих у сільській місцевості основних продуктів харчування за цінами, установленими для працівників сільського господарства;
 • одержання службового житла.

Відповідно до п. 1 статті 56 закону України «Про освіту» педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов'язані:

 • постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;
 • забезпечувати умови для засвоєння вихованцями, учнями, студентами, слухачами навчальних програм на рівні обов'язкових вимог до змісту, рівня та обсягу освіти, сприяти розвитку здібностей дітей, учнів, студентів;
 • настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі - правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбності, поміркованості, інших доброчинностей;
 • виховувати в дітей та молоді повагу до батьків, жінок, старших за віком, народних традицій та звичаїв, національних, історичних, культурних цінностей України, її державного й соціального устрою, дбайливе ставлення до історико-культурного та природного середовища країни;
 • готувати учнів і студентів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • додержуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини, учня, студента;
 • захищати дітей, молодь від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам.

У статті 23 Конституції України йдеться, що кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права та свободи інших людей, і має обов'язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості.

У cтатті 28 закону України «Про загальну середню освіту» зазначено, що права та обов'язки педагогічних працівників системи загальної середньої освіти визначаються Конституцією України [254к/96-ВР], законом України «Про освіту», Кодексом законів про працю України [322-08], цим законом та іншими нормативно-правовими актами.

Права й обов'язки учнів

У п. 1 статті 51 закону України «Про освіту» зазначено, що учні мають гарантоване державою право на:

 • навчання для здобуття певного освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівнів;
 • вибір навчального закладу, форми навчання, освітньо-професійних та індивідуальних програм, позакласних занять;
 • одержання направлення на навчання, стажування до інших навчальних закладів, у тому числі за кордоном;
 • користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою навчального закладу;
 • доступ до інформації в усіх галузях знань;
 • участь у науково-дослідній, дослідно-конструкторській та інших видах наукової діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;
 • особисту або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні, вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту тощо;
 • участь в об'єднаннях громадян;
 • безпечні й нешкідливі умови навчання та праці;
 • трудову діяльність у встановленому порядку в позаурочний час;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних, інших працівників, які порушують права або принижують їх честь і гідність.

Відповідно до п. 1 статті 52 закону України «Про освіту» обов'язками учнів є:

 • додержання законодавства, моральних, етичних норм;
 • систематичне та глибоке оволодіння знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищення загального культурного рівня;
 • додержання статуту, правил внутрішнього розпорядку навчального закладу.

Згідно з п. 3 цієї ж статті інші обов'язки осіб, які навчаються, можуть установлюватися законодавством, положеннями про навчальні заклади та їх статутами.

Гарантії держави педагогічним і науково-педагогічним працівникам

Згідно з п. 1 статті 57 закону України «Про освіту» держава забезпечує педагогічним і науково-педагогічним працівникам:

 • належні умови праці, побуту, відпочинку, медичне обслуговування;
 • підвищення кваліфікації не рідше одного разу на п'ять років;
 • правовий, соціальний, професійний захист;
 • компенсації, установлені законодавством, у разі втрати роботи, у зв'язку зі змінами в організації виробництва та праці;
 • призначення й виплату пенсії відповідно до чинного законодавства;
 • установлення підвищених посадових окладів (ставок заробітної плати) за наукові ступені та вчені звання;
 • виплати педагогічним і науково-педагогічним працівникам надбавок за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу педагогічної роботи в таких розмірах: понад 3 роки - 10 відсотків, понад 10 років - 20 відсотків, понад 20 років - 30 відсотків;
 • виплату педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків;
 • виплату педагогічним і науково-педагогічним працівникам допомоги для оздоровлення в розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки;
 • установлення середніх посадових окладів (ставок заробітної плати) науково-педагогічним працівникам вищих закладів освіти третього та четвертого рівнів акредитації на рівні подвійної середньої заробітної плати працівників промисловості;
 • установлення середніх посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічним працівникам вищих закладів освіти першого та другого рівнів акредитації та інших закладів освіти на рівні не нижче від середньої заробітної плати працівників промисловості;
 • перегляд заробітної плати педагогічним і науково-педагогічним працівникам проводиться двічі на рік із щоквартальною індексацією з урахуванням рівня інфляції.

Державне забезпечення педагогічних працівників

Згідно з п. 2-4 статті 57 закону України «Про освіту» держава забезпечує:

 • установлення доплат спеціалістам, які працюють у системі освіти, до рівня середньомісячної заробітної плати працівників у цілому по народному господарству;
 • установлення середнього розміру посадових окладів (ставок заробітної плати) обслуговуючому персоналу відповідно до схеми посадових окладів (ставок заробітної плати), що визначені Кабінетом Міністрів України;
 • перегляд рівня заробітної плати спеціалістам, які працюють у системі освіти, та обслуговуючому персоналу проводиться двічі на рік із щоквартальною індексацією з урахуванням рівня інфляції;
 • у разі захворювання педагогічного та науково-педагогічного працівника, яке унеможливлює виконання ним професійних обов'язків та обмежує перебування в дитячому, учнівському, студентському колективі, або тимчасового переведення за цих чи інших обставин на іншу роботу за ним зберігається попередній середній заробіток. У разі хвороби чи каліцтва попередній середній заробіток виплачується до відновлення працездатності або встановлення інвалідності;
 • педагогічним працівникам, які працюють у сільській місцевості та селищах міського типу, а також пенсіонерам, які раніше працювали педагогічними працівниками в цих населених пунктах і проживають у них, держава відповідно до чинного законодавства забезпечує безплатне користування житлом з опаленням та освітленням у межах установлених норм;
 • педагогічним і науково-педагогічним працівникам за рахунок власних коштів закладів освіти може надаватись матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань.

У статті 122 Кодексу законів про працю України зазначено, що при направленні працівників для підвищення кваліфікації з відривом від виробництва за ними зберігається місце роботи (посада) та проводяться виплати, передбачені законодавством.

Освіта.ua
07.11.2008

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Людмила
Доброго дня! На уроці фізкультури двоє хлопчиків негарними словами обзивали могт сина, а потім побили його, а вчитель мав тоді дві групи і каже що він не услідкував і його вини нема, але син каже що коли вони лиш з хлопцями сварилися то він чув но невідреагував, а коли вони удвох напали і кинули його на землю вчитель сказав хвати хлопцям. Як це так? Чому сказав хвати якщо як він сказав неуслідкував. Значить бачив чув і знав, інакше б сказав що ви робите, або заспокойтесь і т.д....Як нам тепер вчинити в цій ситуації???
Олексій
Скажіть будь ласка чи має вчитель ставити одиницю за відсутність домашнього завданн? Я учень 8 класу
Єлизавета
Відповідно до п. 1 статті 52 закону України «Про освіту» твоїм обов’язком як учня є: систематичне та глибоке оволодіння знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищення загального культурного рівня; Перед тим як запитувати про обов’язки вчителя, почитай свої. І чи мав ти взагалі право приходити без домашнього завдання на урок?
Коментувати
Людмила
Добрий вечір.Скажіть,будь ласка, чи має право вчитель примусити учня переписати(переробити) контрольну роботу, якщо він вважає, що оцінка за попередню роботу занадто висока для цього учня? Іншими словами, вчителю здається, що учень списав, але це лише його здогадки, які не мають ніякого підтвердження.
Ксенія
У нас була ситуація така що , учень сказав що ми куремо електрону сегарету ,вона в нас була , але її не курили і вчитель визвав поліцейського ,потім вчитель прийшла до дівчини тому що сказали що вона та її клас курили в школі , вчителька прийшла та забрала та сказала погрози, і забрала електрону сегарету.Вона повина її повернути!!??Тому що це річ тої дівчини, за неї пішли гроші , та тепер ми не знаємо що робити!!! Вчитель строгий!!! Допоможіть?! Якщо зможете?
Євген
У нас була географія, і за те що учень запизнився, вчителька начала підвищеним тоном говорити, те що цей учень нехоче вчитися, і зайшла друга вчителька, и начали кричати на нього. Він їм відповів, те що дошка засвідчується від сонячних променів, вони сказали "до чого тут це.. ". Вони на нього кричали те що "чому ти не підготувався до уроку" Він відповідає що "Я забув підготуватися до уроку" І вигнали його с классу. С С ловами "Без тата до мене на урок не шагу" У мене питання, чи правельно вчителька зробила?
Влад
Для Євген: а дійсно, до чого тут дошка до запізнення? Запізнися, не підготував я, правильно сказали. А Вам треба зайнятися його вихованням і навчанням
Влад
Для Євген: слідкуйте за виконанням домашньої роботи Вашого сина. То Ваш прямий обов’язок. Вчитель не навчить, якщо він не вчитиме.
Учитель
А як це"забув підготуватисядо уроку"? І ви спокійно про це пишете і хочете, щоб засудили тут вчителя, а не вашу дитину?. А навіщо він ходить до школи, якщо " забуває" і запізнюється, заважаючи тим самим іншим дітям та вчителю?.Ну й батьки! Ні щоб осудити дитину, роз`яснити, так вони ще з`ясовують, чи правий учитель!!!
Коментувати
Ольга
Чи має право вчитель фізкультури знімати на відео учня який відмовився робити вправу яку учень не вміє виконувати.
захар
Добрий день! Виникло питання, щодо прав і обовязків вчителів. Мій препод з фізики сказав: "Якщо викладач вимагає певної роботи, то має право зараховувати чи ні... в залежності від правильного виконання...". Чи це так? Ось ситуація , яка склалася: вчитель заздалегідь попередив про оформлення домашньої роботи. Так , як у нас це дистанційно, то я їй відправив фотографії свого дз. Деяка частина завдань (4 завдання із 14) повинна містити правильне оформлення (у мене воно не правильне [дотримано всі правила оформлення окрім 1]). Мені поставили 1 бал (за все дз), через неправильне оформлення тих 4 задач. По факту, інші 10 завдань правильні. Чи є її оцінення щодо мого дз "законним"?
Никита
Добрий день. Сталась така ситуація: у нас був урок із літератури. Вчителька прийшла, і сказала щоб ми розказували вірші один одному, і оцінки вона поставить а на наступний день запитає вибірково когось вірш. Після цього пішла по справам(нас про це попередили). В кінці уроки приходить знов, бере карточку з оцінками і нагадує що завтра когось запитає(уроку в нас нема, казала що буде питати на перерві. Вечером мені сказали що у нас контрольна в п’ятницю (на наступний день після уроку) , хоча по розкладу літератури немає. Виявилось що після уроку вона сказала якомусь учневі зо в вона в когось попросить взяти урок щоб ми написали контрольну. Чи мала право вона бра вона казати нам про контрольну за день до неї? ( На уроці вона ще сказала що контрольну ми будемо писати після канікул)
Каріна
Для Никита: Ні вона не мала права так робити тому що згідно конституції вчитель не має права затримувати учнів на перервах бо це проблеми вчителя і не слід їх перекладати на плечі учнів
Вчитель
В конституції про перерву нічого не сказано, цими питаннями займається Ліга сексуалних меншин
Коментувати
Анна
Чи має право учитель не пустити дітей на урок через запізнення і зачинити двері? Чи має право школа ставити "нульові" уроки о 7:50, коли заняття починаються о 8:30? Звісно, перерви між такими уроками у дітей немає.
Галина
Для Анна: звісно має право. режим роботи в школі затверджує директор. А діти, які спізнюються заважають учителю проводити урок, відволікають весь клас.
Каріна
Ні, не має права
yuriy
Для Анна: ставити нулевки - имеют полное право. Не пускать на урок - нет. Во время урока учитель несет ответственность за жизнь и здоровье ребенка. А вот запустить ребенка в класс и оставить его работать возле двери (если ребенок систематически опаздывает) в принципе может.
Коментувати
Неля
Скажіть будь ласка чи має право ,вчителька писати доповідну? На дитину інваліда
Неля
Скаюіть будь ласкс чи має право писати вчителька доповідну? На дитину інваліда!
Оксана
Чи має право вчитель лізти в особисте життя учнів? Моїй дитині (7 клас) класний керівник забороняє спілкуватися з однокласницею, бо вони голосно сміються.
Местный
Для Оксана: это называется не " особисте життя учнів?", а нарушение дисциплины во время урока.
Правда
Для Оксана:поговоріть зі своєю дочкою,чи вони сміються чи ржуть як коняки,бо-це зовсім різні речі,оті "сонечко вдома" в школі зовсім,інші.Такі діти самі не слухають і іншим,заважають.
Коментувати
Ренат
Чи має право вчитель запізнитись на урок ? На 35 хвилин і чи є закон про запізнення вчителя на крок
yuriy
Для Ренат: а то, что это может быть уважительная причина, Вы не допускаете? Ваш сын/дочь никогда не опаздывал на урок из за транспорта, заевшего замка в двери и тд?
Коментувати
Олена
Добрий день. Підкажіть,чи має право керівцицтво заставити провести методоб’єднання вчителя,який вийшов з декрету?
Местный
Для Олена: Для Ренат: закон один для всех: да
Коментувати
igor1976_voin_2019
добрий день чи мае право класний керівник погрожувати сину атестатом та характерістікой
yuriy
Для igor1976_voin_2019: Что значит погрожувати атестатом та характеристикою? Он угрожает, что не выдаст аттестат? Это бред? Он угрожает, что в аттестате будут низкие оценки - там будут оценки, которые Ваш сын заработает в 11 класе. Оценки за поведение в аттестате нет. Что касается характеристики - то ее пишет кл. руководитель и заверяется директором. Кл. керивнык может написать туда правду. Причем, на сколько я помню, характеристики пишутся мальчикам на военкомат, и тем кто поступает в военные универы или внутренние дела. Если Ваш сын поступает не по этим профилям - можете за характеристику вообще не переживать.
Коментувати
Анна
Чи має право учитель покласти 1 за вірш якщо учня не було у школі ? Скажіть будь ласка????
yuriy
Для Анна: если стих сдавался в тот день, когда ученика не было в школе - то нет. В журнале в этот день у него будет стоять "н" и единицу ставить некуда. Если стих задавался на предыдущем уроке, на котором не было ученика и он пришел в школу неподготовленным, то почему учитель не имеет право поставить 1? Ученик не готов к уроку.
Коментувати
Олексій
Чи можна поставити учня до дверей (не вигоняючи з класу), якщо він не реагує на зауваження і порушує правила поведінки в комп’ютерному класі? Чи які є варіанти покарання для бешкетника?
Павлович
Для Олексій: Посадіть за окрему парту і тицьніть в руки смартфон(може допоможе).Або розмальовку дайте, попросіть квіти полити,дошку протерти. Можна порадити сходити до вбиральні,чи водички попити. Бо все решта-"насіліє" і "порушення прав" дитини. Хоча ця дитина сама не задумується,що порушує право інших на освіту і працю.
Адвокат
По перше , ви самі написали з порушеннями гідності школяра. По друге , "бешкетника" треба доставити в кабінет директора , і прийняти рішення щодо дитини.
Коментувати
Ангеліна
Добрий день чи має право вчитель брати учня за кофту і розтягувати її, а потім вишвиряти з класу і після того щей речі на коридор викидати як якесь сміття. Дайте відповідь будь ласка ніяк не покидає це питання!
Witalina
Для Ангеліна: Мене,як маму,найбільше цікавило питання , що зробив мій син, довівши вчителя до такого вчинку,такої реакції. А мої батьки, взагалі, не розбиралися б ,а "всипали мені під перший номер, щоб не водила вчителя. НЕВЖЕ Ви не розумієте,що поведінка вчителя, це реакція на дії Вашої дитини.
Учень
За кофту не має права- має тільки за вухо!!
Вчитель
ангеліна- вам повезло, вчитель не використав всіх інноваційних технологій, мав дати ще піддупника, як це передбачено Декларацією прав дебілів
Коментувати
Маркіян
Доброго дня чи має право вчитель забирати речі та не віддавати їх. якщо має право то чому??? І чи є стаття про забирання речей в учня
Андрій
Добрий день! У мене запитання чи має право вчитель заставляти реферат який дитина не здала в минулому році? Жду відповіді
yuriy
Для Андрій: заставляти реферат що???
Коментувати