Положення про науково-методичну кафедру гімназії

Науково-методична кафедра (НМК) є структурним підрозділом управління гімназією, діяльність якої спрямована на науково-методичне забезпечення розвитку галузі знань чи навчальних предметів. Кафедра здійснює організацію діяльності з підвищення кваліфікації та формування професійної компетентності педагогічного складу гімназії

1. Загальні положення

1.1. Науково-методична кафедра (НМК) є структурним підрозділом управління гімназією, діяльність якої спрямована на науково-методичне забезпечення розвитку галузі знань чи навчальних предметів.

1.2. НМК здійснює організацію діяльності з підвищення кваліфікації та формування професійної компетентності педагогічного складу гімназії.

2. Склад НМК

2.1. До складу НМК входять учителі-предметники одного циклу.

2.2. Очолює роботу НМК заступник директора з НВР, який курирує даний предметний цикл.

До керівництва НМК можуть залучатися творчі педагоги, які зарекомендували себе як дослідники та мають досвід організації дослідницької (інноваційної) діяльності.

2.3. При визначенні ради кафедр ураховуються конкретні умови: кількість учителів даного предмета, можливість продуктивної роботи в рамках об'єднання вчителів різних предметів, кваліфікаційний склад.

2.4. Склад НМК та її керівник затверджуються наказом директора.

3. Задачі НМК

3.1. Діяльність НМК спрямована на рішення таких задач:

  • організація апробування та впровадження нових навчальних курсів і предметів, відстеження результатів зазначеної роботи;
  • прогнозування змін потреб у науково-методичному забезпеченні навчальної роботи зі свого профілю;
  • проведення проблемного аналізу результатів нововведень, що безпосередньо ініціюються кафедрою;
  • організація та проведення дослідницької роботи вчителів та учнів;
  • організація різних творчих конкурсів, інтелектуальних марафонів тощо;
  • розробка методичного інструментарію для встановлення ефективності проведених нововведень, результатів досліджень;
  • установлення та розвиток творчих зв'язків і контактів з аналогічними підрозділами в інших школах, з підрозділами вищих навчальних закладів;
  • розробка й корекція статистичних документів гімназій у межах своєї компетенції.

4. Організація діяльності НМК

4.1. Засідання НМК проводяться не рідше одного разу на чверть.

4.2. Тематика засідань визначається на основі проблемного аналізу стану методичної роботи предметного циклу відповідно до основних напрямів робіт гімназії та вноситься в загальний річний план навчального закладу.

4.3. При НМК можуть створюватись тимчасові творчі групи для рішення дослідницьких задач, творчі лабораторії, проблемні групи тощо.

4.4. НМК узгоджують свою діяльність із НМС і заступником директора з науково-методичної роботи.

4.5. НМК може залучати до своєї роботи різні методичні структури інших шкіл, ВНЗ у межах своєї компетенції.

5. Документація та звітність

5.1. Засідання та рішення НМК протоколюються.

5.2. Обов'язковим документом, що дає право на організацію діяльності, є план, що входить у річний план роботи гімназії.

5.3. Відповідальність за збереження та ведення документів несе керівник НМК.

6. Компетентність і відповідальність НМК

Обов'язки:

6.1. Організація системи заходів для відновлення змісту освіти.

6.2. Організація дослідницької роботи вчителів та учнів у рамках навчального предмета (циклу).

6.3. Здійснення контролю ходу дослідно-експериментальної роботи.

6.4. Узагальнення та поширення передового досвіду вчителів-предметників, які входять до складу кафедри.

6.5. Контроль виконання прийнятих рішень (у т. ч. педради).

6.6. Рішення, прийняті НМК, обов'язкові для всіх її членів і приймаються простою більшістю.

Права:

6.7. Рекомендації зі складання навчального плану гімназії (включення нових предметів тощо).

6.8. Ухвалення рішення клопотатись про призначення доплат учителям, які займаються дослідницькою діяльністю, та про преміювання учнів-дослідників.

6.9. Коректування планів дослідно-експериментальної роботи. Пропозиції НМС про подальші етапи цієї роботи.

6.10. Пропозиції адміністрації щодо атестації педагогів, нагородження за високий рівень науково-методичного забезпечення їхньої педагогічної діяльності.

6.11. Вимоги від адміністрації необхідної допомоги в реалізації рішень.

Відповідальність:

6.12. За оголошену оцінку результатів нововведень.

6.13. За створення оптимальних умов для здійснення дослідницької діяльності вчителів та учнів.

6.14. За об'єктивність контролю та своєчасне інформування адміністрації гімназії про хід дослідно-експериментальної роботи.

6.15. За об'єктивну оцінку діяльності педагогів.

6.16. За своєчасну реалізацію прийнятих рішень.

Освіта.ua
05.07.2007

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів