Положення про методичну (методично-наукову) службу освітньої установи

Методична або методична-наукова служба забезпечує дієвість системи внутрішньошкільного управління в організації, спрямована на удосконалення, стабілізацію й розвиток всієї життєдіяльності освітньої установи

1. Загальні положення

1.1. Методична (науково-методична) служба освітньої установи відповідно до закону України «Про освіту», орієнтуючись на гуманізацію цілеспрямованого процесу виховання й навчання в інтересах людини, суспільства, держави, реалізуючи принципи державної політики в галузі освіти, забезпечує:

 • досягнення громадянином (учнем) установлених державою освітніх рівнів (освітніх цензів);
 • побудову освітньо-виховного процесу на основі пріоритету загальнолюдських цінностей, життя та здоров'я людини, вільного розвитку особистості; виховання громадянськості, працьовитості, поваги до прав і свобод людини, любові до навколишньої природи, Батьківщини, родини;
 • досягнення єдності загальнодержавного культурного й освітнього простору; захист і розвиток засобами освіти національних культур, регіональних культурних традицій та особливостей; відродження української культури, моральності, духовності;
 • адаптацію освітньої установи до нових умов та особливостей розвитку учнів; побудова загальнодоступної освіти з урахуванням рівня сучасної педагогічної науки та творчої практики навчання й виховання;
 • світськість характеру освіти при збереженні свободи й різноманіття освітніх систем та установ, їх автономності;
 • подальшу демократизацію управління освітньо-виховними процесами, закріплення державно-громадського характеру управління освітою.

1.2. Методична (науково-методична) служба передбачає формування й розвиток професійних якостей учителя, вихователя, класного керівника, підвищення їхньої професійної майстерності.

1.3. Основними умовами організації методичної діяльності, побудови адаптивної моделі методичної служби та управління нею в освітній установі є:

 • чіткий розподіл повноважень, прав та обов'язків;
 • максимальне урахування соціального замовлення на освітні послуги та особистісно зорієнтована побудова діяльності педагогів у різних структурах методичної служби;
 • розгляд активного позитивного досвіду методичної роботи кожного члена педагогічного колективу як опорного в побудові загальної системи методичної роботи, загальнодержавного, регіонального, територіального досвіду й загальних тенденцій розвитку методичної роботи, теоретичних підходів, розроблених наукою.

2. Мета та задачі

2.1. Мета методичної служби - забезпечити дієвість системи внутрішньошкільного управління в організації, удосконаленні, стабілізації й розвитку всієї життєдіяльності освітньої установи, для чого:

 • організувати активну участь членів педагогічного колективу освітньої установи у плануванні, розробці та реалізації програм розвитку, в інноваційних і дослідно-експериментальних процесах;
 • сприяти підвищенню професійної компетенції, росту педагогічної майстерності й розвитку творчого потенціалу вчителя, класного керівника, спрямованого на оптимальне формування й розвиток особистості учня, його самовизначення та самореалізацію.

2.2. Для реалізації поставленої мети методична служба освітньої установи вирішує такі задачі:

 • створює єдиний інформаційний простір і регулює інформаційні потоки управлінської та науково-методичної документації, концентрує цінний досвід досягнень в освітній практиці;
 • забезпечує ефективну й оперативну інформацію про нові методики, технології, організацію та діагностику освітньо-виховного процесу;
 • організує роботу зі створення нормативно-правової бази функціонування й розвитку освітньої установи;
 • сприяє створенню програмно-методичного та наукового забезпечення освітньо-виховного процесу, умов для впровадження й поширення позитивного педагогічного досвіду, інновацій, науково-дослідного, дослідно-експериментального та іншого видів творчої діяльності;
 • забезпечує проведення діагностичних та атестаційних процедур для об'єктивного аналізу процесу розвитку й досягнутих результатів, стимулювання педагогічної творчості;
 • здійснює контроль виконання Державного стандарту й освітніх програм, рівня навченості й вихованості учнів;
 • керує процесами підвищення кваліфікації та безперервної освіти педагогічних працівників, сприяє організації раціональної педагогічної праці, саморозвитку педагогів.

3. Зміст роботи

Зміст роботи методичної служби забезпечує реалізацію її цілей і задач із виконання навчального плану освітньої установи та програми розвитку відповідно до вимог до сучасної школи та формується на основі:

 • цілей і задач освітньої установи та перспектив її розвитку;
 • глибокого вивчення й розуміння законів України, творчого осмислення нормативних документів, інструкцій, наказів Міністерства освіти України, регіональних і муніципальних органів освіти, статуту освітньої установи, внутрішньошкільних наказів, розпоряджень, постанов та інших локальних актів;
 • знання й активного використання досягнень і рекомендацій педагогічної та психологічної науки, досліджень інших наук, що сприяють підвищенню науково-теоретичного рівня методичної служби в цілісному педагогічному процесі освітньої установи;
 • аналізу діагностичних даних (про стан освітньо-виховного процесу, рівень навченості й вихованості учнів, їхнього здоров'я й розвитку, про професійний ріст педагогів), що дозволяє визначити, уточнити або сформулювати заново основні задачі та проблеми методичної роботи, перспективи розвитку окремих структур і методичної служби в цілому;
 • використання в освітньо-виховній практиці освітньої установи й у роботі методичної служби сучасних методів, форм і видів навчання, виховання, нових педагогічних технологій.

4. Структура й організація діяльності

4.1. Методична (науково-методична) служба як система управління науково-методичною роботою освітньої установи є громадським органом, має складну організаційну структуру, сформовану на добровільній основі. Структура методичної служби та кандидатура керівника закріплюються наказом директора освітньої установи.

4.2. Методична служба - професійний орган, що здійснює керівництво методичною та науково-дослідною діяльністю педагогічного колективу освітньої установи, цілісна система взаємозалежних методичних, інформаційних, діагностичних та інших підсистем (структур служби).

4.2.1. Методична (методично-наукова) рада очолює методичну службу: формується з досвідчених учителів високої кваліфікації, класних керівників та інших педагогічних працівників, здатних до творчої роботи; керує діяльністю методичної ради заступник директора з навчально-методичної, виховної, науково-методичної роботи (науково-експериментальної, науково-дослідної і т. п.).

4.2.2. Методичні об'єднання створюються в освітній установі з навчальних предметів або циклів предметів, з видів виховної роботи (класних керівників, класних вихователів), форми роботи об'єднань можуть бути колективними й індивідуальними з їх оптимальним сполученням: робота методичних об'єднань спрямована на практичне рішення проблем міжпредметних зв'язків, вироблення єдиних педагогічних вимог до реалізації Державного стандарту в освіті.

4.2.3. Інформаційна підсистема функціонує на базі методичного кабінету, бібліотеки (медіатеки), відбирає, систематизує інформацію, організує оперативне ознайомлення вчителів, класних керівників, вихователів, педагогів додаткової освіти (батьків, громадськості, учнів) з науково-методичною інформацією, нормативно-правовими та іншими документами, створює банк даних, організує своєчасне надходження необхідної інформації, повідомляє про нові надходження.

4.2.4. Діагностична підсистема здійснює дослідження з відстеження поетапних результатів освітньо-виховного процесу, його окремих сторін; розробляє, адаптує до умов освітньої установи наявні моніторингові методики та програми тривалого спостереження за педагогічними явищами, здійснюючи прогноз, корекцію розвитку особистості, освітньо-виховних процесів та освітньої установи в цілому.

Освіта.ua
05.06.2007

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів